Dopis premiérovi ..Zásadní stanovisko k jeho zradě ponížených deseti milionů českých občanů!

Avatar
Původní autoři
25. 9. 2015  Posláno redakci NR

Ing. Jiří Pavel Pešek
ECSSU
ex-diplomat, pedagog

Splnění požadávků žádám nejen jako občan České republiky, ale i jako řadový člen ČSSD ovládané mafiánskými strukturami a řízené českou zločinnou, zrádnou, prodejnou a prolhanou bandou humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického zločinného a vražedného imperialismu.
Vážení čeští vlastenci a přátelé,
přeposílám Vám Výzvu premiérovi ČR od Ing. Jiřího Pavla Peška. Pod výzvu se podepisuji a vyzývám Sobotku a jeho vládu, aby jeho požadavky splnila. Nejsou to jenom jeho osobní požadavky, ale požadavky nás všech deseti miliónů ponížených českých občanů.

Splnění požadávků žádám nejen jako občan České republiky, ale i jako řadový člen ČSSD ovládané mafiánskými strukturami a řízené českou zločinnou, zrádnou, prodejnou a prolhanou bandou humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického zločinného a vražedného imperialismu.
Vážený pan
ING. BOHUSLAV SOBOTKA
PŘEDSEDA VLÁDY ČR
Vážený pane premiére,
včera jsem Vám a ministru vnitra M. Chovancovi neformálně poděkoval za Váš statečný postoj při hlasování Rady ministrů hájící národní a státní zájmy naší vlasti. Pan ministr promluvil jako čestný muž a moudrý vlastenec.

Dnes si s velkým zklamáním uvědomuji pravdivost starého přísloví: “Nechval dne před večerem..”

Dnešní “
večer” plný poraženecké politiky appeasmentu, ustupování globálnímu zlu, která již tolikrát v dějinách prokázala svou krátkozrakpou zhoubnost, totiž přinesl vážné zklamání nadějí a očekávání, jež do Vás osobně vkládali věrní a oddaní občané naší vlasti. Proč jste tak snadno rezignoval na obranu své země??

Zachoval jste se proradně – jako zrazující Jidáš a místo boje – jak už se mnohokrát stalo v novodobých dějinách našeho národa, jste se zbabělou poslušností zasalutoval zvůli diktátorské moci – tentokrát zločinné bruselské EU, která usiluje o likvidaci národních států a evropské židovsko-křesťanské civilizační identity.

Jistě dobře víte, že ideový tvůrce Evropské unie, rakouský hrabě Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi(1894-1972), již v r. 1923 propagoval vznik „míšenecké rasy budoucnosti“, aby mohly být evropské národy sjednoceny pod jedinou vládou. Právě on inicioval ve 20. letech ideu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), jejíž realizací r. 1950 začal proces tzv. „evropské integrace“ (mj. navrhl Beethovenovu Ódu na radost za hymnu Evropy).

Ideologický, politický, legislativní, ekonomický a kulturní proces dezintegrace křesťanské civilizace v Evropě trvá již nejméně 200 let a jeho skutečný cíl spočívá ve vymazání křesťanské víry z lidských srdcí. Na to byste jako křesťan pokřtěný příznačným jménem BOHU-SLAV a řádně oddaný předNejvyšším Svědkem v Jeho domě (kostele), měl neustále myslet a podle toho jednat.

Některé Coudenhove-Kalergiho oficiální ideje jsou doslova skandální: např. v knize Praktischer Idealismus (Paneuropa Verlag Wien-Leipzig, 1925) předpovídá mj. odstranění národních kultur původních obyvatel Evropy a vznik nové „negroidní euroasijské rasy“, ovládané elitou, již nazývá “Führernation” (vůdcovský národ). Navzdory těmto předpokládaným hrůzným sociálním experimentům se k jeho odkazu EU hlásí a zjevně se je pokouší uskutečňovat. Každé dva roky obdrží někt erý z čelných evropských politiků cenu nesoucí jméno Coudenhove-Kalergiho za přínos tzv. evropskému integračnímu procesu…

I z těchto důvodů nelze směšovat imigranty z Ukrajiny, vesměs křesťanského kulturního profilu, a vyznavače islámu, který je ze své podstaty totalitní ideologií, pročež zcela neslučitelnou s jakoukoli demokratickou společností.

Na zdánllivě oprávněné námitky citového či morálního vydírání ze strany podporovatelů rozvracení evropských společností islámským živlem (pod záminkou falešné humanity, solidarity, soucitu a křesťanského milosrdenství,..) je nutno odpovědět otázkou: Čím jedinec nejvíce pomůže boji proti globální chudobě? – Tím, že sám nerozmnoží řady chudých. Stejně tak může jiným zemím nejlépe pomoci takový stát, který si zachová svou vnitřní i vnější sílu, integritu a suverenitu. Jinak řešeno slovy evangelia:”Vede-li slepý slepého, oba spadnou do jámy”. A neplavec těžko záchrání tonoucího.

Pro ilustraci uveďme příklad jednoho “slavného” imigranta s malým synem, který násilně pronikl na území nezávislého suverénního Maďarska: během pronásledování maďarskou policií mu – ve snaze pomoci státním orgánům – jedna novinářka podrazila nohy, za což byla vyhozena z práce. Migrant se dostal do Španělska, kde byl jeho syn přijat do fotbalového týmu juniorů samotným Ronaldem. Nyní Turecko tohoto muže identifikovalo jako bývalého kurdského teroristu.

Dnes (23/9/15) proběhla rozprava na téma imigrace v Senátu PČR. Děkuji za vynikající projevy senátorů J. Kubery, J. Veleby, P. Sobotky, J. Čunka, I. Valenty, D. Teremešové, Z. Škromacha, M. Malého, M. Vystrčila, J. Doubravy, zvláště významné moudré varování Prof. E. Sykové nejen před kvantitativními kvótami, ale především před reálnými nebezpečími kvalitativní proměny naší vlasti a Evropy v důsledku její islamizace jako fenoménu.

Zatímco příspěvky pravdoláskařských senátorů V. Lásky, J. Šestáka, F. Bublana či ministra J. Dienstbiera (s US pasem) byly katastrofální demagogickou masáží vlastizrádného (havlistického) typu a bylo by ztrátou času je komentovat (s posledními dvěma pány mám velmi špatné osobní zkušenosti i z jiné kauzy poškozující naši zemi v řádu mld vytunelovaných CZK a bezprecedentní devastací národního i světového kulturního dědictví UNESCO (kauza chrámu sv. Michaela Archanděla).

Ministr L. Zaorálek opět trapně, nedůstojně mlžil a fabuloval věren svému amfoternímu charakteru; nicméně jeho apely na “chladnou hlavu” považuji za správné – pročež absolutním imperativem je pojmenovat PRVOTNÍ PŘÍČINU milionového stěhování národů (po čemž volala i řada rozumných senátorů):tu jednoznačně oficiálně identifikoval US generál Wesley Clark z 3/10/2007, že rozvrácení zemí severní Afriky bylo cynicky a chladnokrevně naplánováno USA již v r. 2001 (citoval informaci z MO USA -“Během 5 let napadneme 7 zemí a odstraníme vlády v Iráku, Sýrii, Libyi, Libanonu, Somálsku, Súdánu a Íránu”). Tuto příčinu současného exodu migrantů nedávno oficiálně potvrdil i mluvčí německého MZV. Navíc USA podle oficiálních zpráv podporují IS vojenskými i potravinovými dodávkami.

Před 2 lety Rusko zabránilo bombardování Sýrie, holandští akademikové mu za to v loňském roce poděkovali dopisem Ceese Hamelinka (v němž se mu současně omlouvají za nespravedlivá obviňování holandské (loutkové) vlády kvůli sestřelení malajsijského letadla – Kyjevem). Nyní je to opět Rusko, které má klíčový význam pro uklidnění situace v Sýrii – pomocí prezidentu Assadovi v boji proti islámským džihádistům (syrský patriarcha Gregorius III. na TK v Praze v r. 2013 detailně popsal situaci ve své zemi a plně potvrdil legitimitu prezidenta Assada).

Rusko jako jediná významná země naší židovsko-křesťanské civilizační identity odmítlo nejen vulgární komunismus, ale také jeho nejrafinovanější formu – NWO – NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – výstižněji (NEřád) – aprávě toto je důvodem jeho nespravedlivé a nenávistné démonizace ze strany USA a jejich servilních vazalů v Bruselu.

Toto vše jasně ukazuje na CÍLEVĚDOMÝ ZÁMĚR výše citovaného hraběte Coudenhove-Kalergi.

Vzpomeňme na zásadní bitvy u Lepanta (7/10/1571), u Vídně (12/9/1683) a braňme se zdevastování naší vlasti i celého Evropského domu!

Pane premiére, jménem všech lidí, jimž poctivě záleží na uchování naší národní a státní identity Vás proto – naléhavěji než kdykoli dříve – vyzývám a žádám:

Na zvláštním zasedání vlády za účasti složek Policie, Armády a bezpečnostních informačních služeb – civilních i vojenských – přijměte následující opatření:

1/ Zastavte sebevražedný proces vtahování Trojského koně plného “mírumilovných” islámských bojovníků do našich měst a obcí okamžitým důsledným uzavřením hranic pro migranty (nulová tolerance vstupu) a posílením jejich ostrahy.

2/ Vyhlašte v nejbližším možném termínu celonárodní referendum k otázce přijímání migrantů a podle jeho výsledku důsledně naplňte vůli českého lidu. Jste osobně zodpovědný za osud jednoho každého obyvatele naší vlasti – za své spoluobčany dnes a jejich potomky zítra. Uvědomte si plně tuto obrovskou zodpovědnost před tváří celého národa i v očích Všemohoucího Spravedlivého Boha.

3/ Iniciujte jednání na úrovni OSN a dalších organizací za účelem jasného definování důvodů, jež vedly k cílené vlně stěhování národů – násilný rozvrat zemí Středního východu a severní Afriky hegemonistickou politikou USA.

Toto je cesta k preventivní záchraně naší národní suvereníty a státní integrity. Až budeme mít na svém území deseti- či statisíce islámců, bude pozdě na jakékoli úvahy. To dnes ostatně konstatoval i Donald Tusk slovy, že nejde o tisíce, ale o miliony migrantů, které je třeba integrovat. Tím se – jako jeden z architektů NWO – mimoděk rovněž přihlásil k Coudenhove-Kalergiho plánu.

Děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám mnoho sil a požehnání k účinné akci ve prospěch naší vlasti i celé Evropy.
Ing. Jiří Pavel Pešek
ECSSU
ex-diplomat, pedagog