Jsme ještě dostatečně soudní a schopní vnímat realitu?

Avatar
Původní autoři

Václav Princ
27.11.2015

Nejsem psycholog, ale odborník by snad už mohl napsat k současnému stavu společnosti, že jsme jako národ, selhali a snad i zešíleli. Před 26 lety jsme v roce 1989 nechtěli totalitu, nechtěli jsme cenzuru, odsuzovali jsme ideologii, podle které jsme žili 40 let. Chtěli jsme svobodu a domnívali jsme se, že zbohatneme v kapitalismu. Slušelo by se po 25 letech neplánovaného hospodářství bilancovat. Ve vězeních máme v současné době zřejmě více trestaných, než tomu bylo před rokem 1989 a to ještě nejsou odsouzení ti, co rozkradli státní hospodářství, zničili průmysl a zemědělství. Přitom jsme mnoha trestaným pomohli na svobodu dvěma amnestiemi našich dvou prezidentů.

Máme zřejmě kvalitní poslance, že je volíme stále dokola a někteří z nich sedí v poslanecké sněmovně už 25 let. Máme demokracii a to dokazují záběry z poslanecké sněmovny, kde se obviňují bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a současný ministr financí Andrej Babiš, který z nich si více nakradl a zbohatl. A nestydí se. Ve svátek osvobození naší vlasti ve II. světové válce od fašismu, nevzpomínáme na to, jak Pražané vítali Rudou armádu. Ve svátek Dne studentů 17. listopadu, nectíme památku Němci zavražděného studenta Karlovy univerzity Jana Opletala a zavražděných studentů zavlečených do koncentračních táborů, zavřených vysokých škol a nepřipomínáme si krizi kapitalismu, která vyvrcholila právě druhou světovou válkou. Kdybychom to dělali, zřejmě bychom byli dnes ostražitější.

Naše sdělovací prostředky nemají údajně žádnou cenzuru, ale asi to nebude zcela pravda, když má zřejmě větší část občanů dojem, že nám naše sdělovací prostředky nesdělují pravdu. Že nejenom lžeme, nectíme právo, neumíme se slušně chovat a ctít státní symboly, o tom svědčí útoky proti prezidentovi ČR zvolenému v přímé volbě a napadání jeho funkce už i ze strany předsedy vlády. Není to vše důsledkem chaosu a anarchie, do které se dostáváme? Nezačínáme pociťovat důsledky zadlužení našeho státu a jeho nekoncepčního vedení?

V roce 1989 neměla naše socialistická státní pokladna dluhy, ale dnes je má a každoročně stále narůstají již téměř ke 2 bilionům Kč. Vážení občané, vnímáte to, nebo zatím necítíte žádnou hrozbu? Ani naše děti a vnuci dluhy státní pokladny nesplatí. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili potravinovou soběstačnost. Ačkoliv jsme vyváželi do světa elektrárny, cukrovary, textilky, sklárny a vyráběli jsme na vývoz stroje pro tyto výrobní podniky, dnes musíme dovážet nejenom cukr, kterého jsme měli dostatek. Nepatří nám už naše jediné přírodní bohatství, jako je voda a uhlí. V supermarketech nakupujeme dovozové zboží a české zboží budete těžko hledat.

Do roku 1989 jsme byli ideologicky zařazení do Východního bloku, účastnili jsme se ve Varšavské smlouvě, v RVHP a k Západu jsme hleděli s obdivem. Kritizovali jsme totalitu a pětileté plánování bylo ze strany mnohých protikomunistických intelektuálů terčem posměchu. Dnes nám to snad už dojde, že díky tomu, že nemáme potřebu plánovat, nám chybí nejenom technicky vzdělaní pracovníci, ale už nám chybí také lékaři, zdravotní sestry a dokonce i řidiči. Žádná vláda nám za posledních 25 let nepředložila žádnou koncepci, jak chce dál rozvíjet náš průmysl a zemědělství, energetiku, školství a zdravotnictví. Nikdo z poslanců Parlamentu ČR se neptá vlády, jaká přijme opatření, abychom splatili dluhy státní pokladny. Co má znamenat vrácení údajně církevních majetků církvím, které žádný majetek od 17. století snad ani neměly a co si někdo myslí, že jim patřilo, tak bylo všechno vytvořeno z práce poddaných a jenom jim bylo ukradeno.

Když o tom přemýšlím, v jaké době žijeme, co můžeme proti roku 1989 pozitivně hodnotit, nemohu se nezeptat. EU společně s USA řeší od konfliktu na Ukrajině sankce proti Rusku. Rusko a její prezident Putin jsou častým terčem sdělovacích prostředků. Kolem nás padají sestřelená letadla, dokonce se beze stopy ztrácejí, ohrožují nás nemoci jako prasečí, ptačí chřipka, potom krvácivá horečka ebola. Mám dojem, že si někdo zkouší na nás biologické a jiné zbraně. Možná také procházíme zkouškou, co si všechno necháme líbit. A moje otázka nakonec. Když proti Rusku vyhlašují EU a USA sankce, kterými chtějí Rusko donutit k čemu, nevím, proč stejným způsobem nevyhlásí EU, USA sankce proti Islámskému státu? Myslíte si, že je správné kupovat od teroristů ropu a dovážet teroristům potraviny a zbraně? Kdo tak činí, ten jistě neusiluje o mír na celém světě.

– – –
 

Autor Václav Princ je podnikatel z Českých Budějovic, je autor Holešovské výzvy. 
Foto: Hans Štembera, ParlamentníListy