Rada federace vyzvala svět, aby sjednotil protiteroristické zákony

Avatar
Původní autoři

18. 11. 2015    zdroj
Rada federace vyzvala všechny země na světě, které bojují proti mezinárodnímu terorismu, aby sjednotily zákony v této oblasti, informuje TASS.

“V legislativní oblasti [je potřeba] přijmout potřebné nástroje na mezinárodní, národní a regionální úrovni s cílem kriminalizovat terorismus a jakoukoli jeho podporu, sjednotit podmínky součinnosti všech protiteroristických struktur pro stíhání a trestání teroristů a jejich pomahačů,” je uvedeno v provolání k zahraničním parlamentům a parlamentním organizacím, jež bylo schváleno ve středu 18. listopadu ruskými senátory.

Rada federace státům také navrhla, aby se sjednotily v boji proti terorismu. Jako příklad senátoři uvedli protihitlerovskou koalici. Senátoři poukázali na nutnost “odstranit v politické sféře dvojí standardy, dělení teroristů na “dobré” a “špatné”, demonstrovat schopnost mezinárodního společenství překonat neshody tváří v tvář společné hrozbě.”

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová