Prezident ČR Miloš Zeman : Co ode mě můžete čekat? Jednou se kanál Dunaj-Odra dodělá

Avatar
Původní autoři

26.1.2016      První zprávy
“Chtěl bych popřát úspěch v krajských volbách těm nejlepším, čímž nikoho neurazím a je to přání, které jde ze srdce,” řekl prezident České republika Miloš Zeman první den návštěvy v Jihomoravském kraji.

V úvodním projevu při zahájení turné po Jihomoravském kraji prezident ČR Miloš Zeman poblahopřál hejtmanovi Haškovi, že je dlouhodobě, respektive trvale, v čele žebříčku nejdůvěryhodnějších osobností, respektive hejtmanů. “A samozřejmě, že bych chtěl popřát úspěch v krajských volbách těm nejlepším, čímž nikoho neurazím a je to přání, které jde ze srdce,” řekl úvodem čtvrté lednové pondělí v Brně Miloš Zeman.

“Jsem velmi rád, že mám příležitost účastnit se otevření hospice v Újezdě u Brna, který byl vybudován za rekordní dobu jednoho roku, s tím, že tento hospic má základní kámen, který při mé návštěvě Říma byl požehnán papežem Františkem. Budu doufat, že to povede k tomu, aby i církev se výrazně podílela na provozu a zajišťování činnosti tohoto hospice, protože jak říká papež František: „Církev, to je služba.“ A služba umírajícím je jedna z nejdůstojnějších a nejdůležitějších služeb vůbec,” prohlásil před zastupiteli Jihomoravského kraje Miloš Zeman.

“Druhé téma je tak trochu věčné a to je dálniční spojení mezi Brnem a Vídní. Kdykoli se setkáme, tak o tomto tématu mluvíme, a když se setkáme po roce, tak konstatujeme, že se téměř nic nezměnilo. Přesněji řečeno změnilo. Protože rakouská dálnice je již patnáct kilometrů od našich hranic. Nám zbývá dobudovat minimálně dvacetikilometrový úsek a poslední rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které zrušilo územní plán, v podstatě tuto stavbu zastavilo. Mluvil jsem o tom s panem předsedou Nejvyššího správního soudu panem Baxou, který argumentoval tím, že asi dvacet vsí, pane hejtmane, vyjádřilo s trasou této dálnice nesouhlas. Nicméně, jsou-li alespoň v některých případech starostové těchto obcí přítomni, apeloval bych na ně, aby přemýšleli o tom, zda neustálým oddalováním výstavby této dálnice nebrzdí rozvoj některých částí Jihomoravského kraje. Mám tím na mysli především Hodonínsko a Znojemsko, kde je přece jenom nezaměstnanost, i když i tam mírně klesá, dosti značně vysoká. Chtěl bych ocenit, že se Vám alespoň podařilo s typicky českou, respektive v daném případě moravskou, schopností improvizace vyřešit alespoň část této dálnice tím, že obchvat Mikulova bude součástí budoucí dálnice. A protože Mikulov má mimořádně dlouhý katastr, alespoň něco se v této oblasti udělalo,” dodala v Brně hlava státu.

“Předposlední téma je téma ochrany kulturních památek.
Doporučil jsem panu hejtmanovi, a samozřejmě i vám, publikaci Státního památkového úřadu, který uvádí přibližně sedm set památek ohrožených bezprostředně destrukcí. A z toho je asi deset procent právě v Jihomoravském kraji, ať už jde o památky sakrální nebo světské, to není tak podstatné, ať už jde o zámky, jako je třeba Moravský Krumlov, nebo kříž či kapličku. Bohužel nám se na rozdíl od jiných zemí příliš nedaří vytvářet nové krajinotvorné prvky moderními stavbami. Pokud mezi ně nepočítám kravíny z komunistické éry a ty příliš krajinotvorné nebyly. Takže o to víc bychom měli zachovávat to, co vytvořili naši předci. A pan hejtman mě informoval, že v okolí Brna je zhruba sto hradů a zámků, takže i z hlediska cestovního ruchu a při očekávaném náporu čínských turistů, a nejenom čínských turistů, by bylo dobré se o tyto zámky, hrady a ostatní kulturní památky starat, protože nám jinak do deseti let spadnou na hlavu,” přidal další názor prezident Zeman.

“No a poslední téma, nic jiného ode mě nemůžete čekat, je kanál Dunaj-Odra.
Jsem rád, že pokročila jednání s polskou i slovenskou stranou. Pokud jde o Rakousko, náš velvyslanec pan Sechter mě informoval, že trochu změkčilo svůj postoj právě díky onomu suchu, protože kanál má i hospodářské funkce a funkci zadržování vody v krajině. No a já věřím, že jednou se toto dílo, o kterém snil Karel IV. i Tomáš a Jan Baťovi, podaří právě s vaší pomocí dodělat,” pochlubil se svými diplomatickými úspěchy v otázce kanálu Miloš Zeman.

Hašek: Byl to jeden z nejlepších projevů Miloše Zemana

“Nechci se vměšovat do vnitřních záležitostí Brna, protože tady jsem na návštěvě kraje, nikoli Brna, a jsem si vědom toho, že proti sobě poštvu jednu nebo druhou stranu, kdybych se neopatrně dotkl problematiky šoupání nádraží. Proto, místo toho, bych rád ocenil plánovanou výstavbu zimního stadionu, který ještě nestojí, a proto se s ním nešoupe,” ironicky uzavřel Miloš Zeman svůj projev k zastupitelům Jihomoravského kraje.