Vážení poslanci a senátoři, vážená vládo, členové parlamentních politických stran, paní Šabatová.

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Martínek
13.1.2016
V návaznosti na masové sexuální útoky nelegálních muslimských imigrantů na ženy v Německu, Finsku, Švédsku, Norsku a dalších zemích EU, požaduji bezodkladné přijetí zákona v obdobném znění , jako má náš spojenec – USA již od r. 1791, t.j. druhý dodatek ústavy USA.
Pane premiére, požaduji bezodkladné zveřejnění postoje vlády ČR k uvedeným událostem a jasné a jednoznačné stanovisko k příštím krokům vlády ČR k plnění nesmyslných požadavků EU ve smyslu imigračních kvót. Nepřeji si, stejně jako Slovensko, Maďarsko a Polsko přijetí byť i minimálního počtu muslimských běženců a žádám o odmítnutí jejich plnění, stejně, jako to nedávno učinil slovenský premiér p. Fico. ČR nikdy nebyla koloniálním státem, nikdy žádný stát nevykořisťovala a není tudíž povinna se o občany bývalých koloniálních států Afriky a Arabského poloostrova jakkoli starat. Protože přítomnost těchto běženců je jednoznačné vysoké bezpečnostní riziko pro občany našeho státu, žádám, abyste rozhodně a jednoznačně odmítl plnit usnesení nikým nevoleného vedení EU na jakékoliv (i dobrovolné) přijetí arabských a afrických běženců. Současně přijměte veškerá potřebná bezpečnostní opatření k zajištění neprůchodnosti našich hranic, zejména se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem.
Jednám pouze svým jménem, ale českých občanů se stejným názorem je převážná většina! Nejasné a nerozhodné stanovisko české vlády k tomuto problému jen zvyšuje napětí ve společnosti. Pokud si nejste jist a ochoten přijmout odpovědnost ze své funkce, žádám, abyste okamžitě vyhlásil celostátní referendum s povinnou účastí voličů. My Vám poradíme a budete se mít o co opřít, pokud máte strach. Občané ČR nemají strach z bruselských “elit”. Následujte příkladu slovenského premiéra a spolu se zeměmi V4 se postavte v této věci na odpor EU i za cenu jejich dotací, které naše vlády ani nedokáží vyčerpat a když tak na spoustu zbytečných akcí. I za cenu vystoupení z EU !!!!
V opačném případě podejte demisi vlády a my si v mimořádných volbách zvolíme zástupce, jimž bude osud a bezpečí občanů a ČR prioritou.
Žádám poslance a senátory, aby v tom byli vládě oporou.

Očekávám Vaše rozhodné, jednoznačné a závazné stanovisko příznivé pro bezpečnost všech občanů ČR.