Zabírání půdy Izraelem na Západním břehu je největší za poslední desetiletí

Avatar
Původní autoři

Charlotte Silver
8.4.2016  Wertyz Report

Palestinský pěstitel oliv kontroluje poškození stromů, pokácených 19. října 2013 izraelskými osadníky z osady Eli, poblíž obce Qaryout, nedaleko okupovaného města Nábulusu na Západním břehu. Izrael nedávno prohlásil, že pozemky této vesnice jsou součástí osídlování. (Nedal Eshtaya / APA images)

Tento měsíc (březen) Izrael oznámil získání dvou rozlehlých pozemků v severním a středním okupovaném území Charlotte Silver.na Západním břehu Jordánu, což donutilo skupinu Peace Now (která je proti osídlování), aby upozornila na to, že se izraelská vláda vrátila ke své hlavní pozemní konfiskační politice z dob před rokem 1993, kdy došlo k podepsání tzv. mírové dohody z Osla (dohoda byla podepsána 13. září 1993 ve Washingtonu, pozn. překl.).

21. března izraelské úřady začaly oznamovat palestinskému obyvatelstvu z vesnic v oblasti Nábulusu – al-Sawiya, al-Lubban al-Sharqiya a Qaryout – že jejich pozemky budou prohlášeny za „státní půdu“ a stanou se tak součástí izraelské osady Eli.

Od roku 2014 vesnice podávaly protest k izraelskému nejvyššímu soudu o začlenění svých pozemků do osady.

Celkový objem zkonfiskované půdy je nejasný, palestinské zdroje hlásí 1 200 dunamů (300 akrů) a Izraelská okupační správa COGAT udává 612 dunamů, které byly přičleněny k osadě Eli.

Týden před tím Izrael oznámil, že zkonfiskuje 2 342 dunamů (579 akrů) půdy poblíž Jericha a podél koridoru mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem, která je cennou dopravní tepnou pro cestovní ruch.
Charlotte Silver.
Podle skupiny Peace Now budou na této půdě vystavěny stovky nových bytových jednotek, a zároveň budou podél silnice turistické lokality a obchůdky se suvenýry.

V této oblasti je také 20 beduínských vesnic z kmene Džahalinů, které se Izrael také snaží násilně vytlačit.

Izrael má v úmyslu postavit tisíce bytových jednotek pro osadníky v prostoru mezi Jeruzalémem a Jerichem, na okupovaném Západním břehu Jordánu, který nazývá E1.

Nové izraelské kolonie by ještě více izolovaly východní Jeruzalém od zbytku okupovaného Západního břehu a rozdělily by Západní břeh od severu k jihu.

Ačkoliv premiér Benjamin Netanjahu odložil v roce 2013 masivní projekt E1 z důvodu mezinárodního tlaku, tak přesto v tichosti obnovil stavební plány.

Loni v prosinci skupina Peace Now oznámila, že získala dokumenty v rámci svobody informačního zákona, které ukázaly, že ministerstvo bytového hospodářství plánuje postavit tisíce domácností v E1.
Okrajová služba

Organizace spojených národů kritizovala zabírání pozemků poblíž Jericha v průběhu tohoto měsíce a nazvalaCharlotte Silver. tento krok „překážkou pro oboustranné řešení“.

OSN zopakovala dlouhotrvající názor, že „osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné“, ale kromě občasného slovního napomenutí tato mezinárodní organizace a její členské státy nepřijaly dosud žádná opatření, aby Izrael dovedly k odpovědnosti.

Americké Ministerstvo zahraničí také kritizovalo Izrael za to, že „v zásadě podkopává vyhlídky na oboustranné řešení“.

„V jistém smyslu odřezávají tímto nejnovějším oznámením Západní břeh pomocí, protože pozemky jsou umístěny ve strategické oblasti,“ řekl Jamal Juma, koordinátor kampaně „Stop the Wall grassroots“ (Zastavte zeď), zpravodajskému internetovému portálu Middle East Eye.

„Leží vedle Green Line (Zelené linie) na jedné straně a rozšiřují se až do údolí Jordánu,“ dodal, přičemž použil termín [Zelená linie], který se běžně používal pro linii, vytyčenou v příměří z roku 1949, oddělující Izrael, tak jak byl založen v roce 1948 ze Západního břehu, který obsadil v roce 1967. „Pokud to bylo provedeno, tak to bude znamenat, že celá severní část Západního břehu bude odříznuta od středu Západního břehu.“

Před necelými dvěma lety Izrael oCharlotte Silver.známil zabavení 1 000 dunamů nedaleko Betléma, což vyvolalo podobné veřejné odmítnutí – a zároveň podobnou absenci konkrétních kroků – od amerických představitelů a představitelů OSN.

Skupina Peace Now tehdy řekla, že na Západním břehu nedošlo k tak velkému zabírání pozemků od roku 1980.
Nepřetržité konfiskace

Peace Now, organizace, která se zavázala jak k zachování Izraele, jako státu s židovskou většinou, tak k ukončení okupace Západního břehu, tvrdí již celá léta, že navzdory trojnásobnému zvýšení populace osadníků od mírové dohody z Osla (z roku 1993), je oboustranné řešení uskutečnitelné.

Peace Now založila svůj argument na skutečnosti, že k většině nárůstu došlo v rámci tzv. osídlovacích bloků, které by zůstaly pod izraelskou kontrolou podle hypotetických „výměn pozemků“, které by zpětně zlegalizovaly získání půdy.
Charlotte Silver.
Rozšířením definice o osídlování těchto bloků může Izrael skrývat, do jaké míry se jeho kontrola nad Západním břehem nadále prohlubuje, navzdory mírovému procesu.

Yiftah Curiel, mluvčí izraelské ambasády v Londýně, nedávno tvrdil, že „90 nebo 95 procent osad je umístěno v rámci toho, co se nazývá osídlovací bloky… Takže si myslím, že osady nejsou asi tou hlavní překážkou k zachování míru, jak by se na to ostatní rádi dívali.“

Ve skutečnosti byla většina půdy, na nichž teď stojí osady, prohlášena izraelskou armádou během 90. let jako „státní půda“ poté, co izraelský nejvyšší soud rozhodl, že osady nemůžou být postaveny na soukromé palestinské půdě, vyvlastněné prostřednictvím vojenských nařízení.

Takže po tomto rozhodnutí z roku 1979 začal Izrael s vyvlastňováním velkých segmentů palestinské půdy jednoduše tím, že je prohlásil za „státní půdu.“

Ve shodě s mírovou dohodou z Osla izraelská vláda přestala oficiálně zakládat nové osady a zpomalila vydávání prohlášeCharlotte Silver.ní o „státní půdě“.

To vedlo k rozšiřování „základen“, izraelských osad, které jsou podle izraelských zákonů ilegální, ale přesto byl umožněn jejich vznik prostřednictvím tajné státní podpory a následného zpětného schválení.

Izrael rovněž pokračoval v oficiálním rozšiřování již stávajících osad, často na pozemcích, které byly předtím vyvlastněné.

Všechny izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální.

Od roku 1999 Izrael neustále prohlašuje desetitisíce dunamů půdy na Západním břehu za „státní půdu“, a to v průběhu údajně přezkoumávaných prohlášení, učiněných v 90. letech, stejně jako pozemků s „nedefinovaným vlastnictvím“.

Prostřednictvím tohoto procesu Izrael zpětně legalizoval nejméně dva tucty základen.

Například loni v říjnu Izrael oznámil, že má v plánu schválit shluk pěti základen na Západním břehu, které budou obsahovat stovky budov, rozmístěných na šesti kilometrech čtverečních.

Úřední činitelé odhalili tento krok v reakci na petici, kterou podala skupina na ochranu lidských práv Yesh Din, vyzývající k okamžité evakuaci osadníků, protože žijí na palestinském území a byli zapojeni do násilných útoků na Palestince.

Nedávná konfiskace pozemků nedaleko Nábulusu je popisována izraelskými úřady jako korekce hranic, nikoli konfiskace, protože je založena na zjištěních tzv. skupiny Blue Line, který přezkoumává dřívější prohlášení o „státní půdě“.

Mezi lety 1999 až 2011 skupina Blue Line přezkoumala 195 000 dunamů půdy a klasifikovala „drtivou většinu“ jako státní půdu.

Tento článek vyšel 30. března 2016 na webu Electronic Infatada, jeho autorem je Charlotte Silver. Pro WertyzReport přeložila Jana Schönová.