Ekonomický machiavellizmus sveta alebo nezmyselnosť ekonomickej vedy

Andrej Sablič
19. 6. 2016
“Machiavellizmus je súhrn názorov N. Machiavelliho, politická zásada, ktorá hovorí o politickom boji v mene tzv. vyššieho cieľa (musí viesť k zabezpečeniu väčšieho blaha a šťastia v prospech spoločnosti) s použitím akýchkoľvek prostriedkov vrátane násilia bez ohľadu na akékoľvek morálne princípy.“ (Wikipédia). Na prvý pohľad som si pomýlil pojmy, ale nie je tomu tak. Dnes treba zabudnúť na slova v zátvorke (musí viesť k zabezpečeniu väčšieho blaha a šťastia v prospech spoločnosti).


Vyšším cieľom (modlou) politiky nie je spoločnosť a ani človek ale ZISK a to je ekonomická veličiny. V mene tejto modly sa pácha po celom svete zlo (od centových lúpeži v miliardach až po vojnové ťaženia) ktorého 9/10 je pod kuratelou zákonodarstva (domáceho či medzinárodného).

Prezentuje sa, že ZISK znamená celospoločenský prospech no skutočnosť z polit-ekonomického hľadiska je iná. ZISK je chiméra ktorá rozkladá spoločnosť na bohatých a chudobných. Ešte horšie ZISK dopadne ak sa naň pozrieme z účtovného, logického, matematického a celospoločenského hľadiska. Táto chiméra je totiž založená na absolútnej nule.

Suma všetkých ziskov v spoločnosti ako celku sa totiž rovná stratám reálnych hodnôt vyjadrených v
peniazoch ktorú utrpeli či utrpia ich minulí, prítomní a budúci tvorcovia (zisky–straty=0).
Daň zo ziskov, teda z lúpeži je oficiálnym priznaním súčasného zákonodarstva, že štát kašle na ľudí a ženie sa len a len za nakradnutými hodnotami lebo ináč si nevie predstaviť svoje „živobytie“.
Tuto jednoduchú pravdu nedokážu alebo nechcú pochopiť len „jednooký“ ekonómovia a nimi infikovaná spoločnosť, ktorí si pletú zrkadlový obraz z jeho realitou a stotožňujú peniaze s reálnymi hodnotami vyjadrenými v ich zrkadlovom obraze, teda v peniazoch.

Nuž dámy a páni vedátori, od základných škôl až po celosvetové vedecké centra, ak si myslite, že bohatstvo tohto sveta je súčtom reálnych hodnôt vyjadrených v peniazoch a peňazí (výtlačných či virtuálne zobrazených obrázkov reálnych hodnôt) budete v budúcnosti na posmech žiačikom základných škôl a to Vám prajem z celého srdca! Neviem však či to bude dostatočný trest za utrpenie, ktoré tomuto svetu spôsobuje uctievanie a zákonodarná ochrana tejto nezmyselnej chiméry – ZISKU.

Že si to nemyslite? Vaša každodenná ekonomická prax Vás usvedčuje, pretože nevidieť rozdiel medzi reálnymi hodnotami (človekom) a peniazmi, medzi ziskom a reálnou nadhodnotou, tlačiť peniaze a obmedzovať výrobu, a pod., je z celospoločenského hľadiska verejným priznaním toho čo Vám vyčítam. Ak k tomu prirátam fakt, že politická a vedecká špička napriek verejnému upozorneniu na túto skutočnosť naň nereaguje a mlčí potom na účet politikov.

K tomu je potrebné pripísať aj hrubú aroganciu voči spoločnosti ako celku a tým aj potvrdenie machiavellizmu v politike i ekonomik.