Karel Havlíček burcující (1821-1856)

Avatar
Původní autoři
Přemysl Votava 
30.7.2016   České národní listy

Nezapomínejme! Před 160 lety 29. 7. 1856 zemřel Karel Havlíček Borovský, národní buditel, politik, novinář, ale hlavně, statečný člověk.

Karel Havlíček Borovský (K.H.B) byl vynikajícím novinářem i  zakladatelem politické satiry.

K. Havlíček Borovský, byl statečným českým vlastencem a také i obhájcem práv slovanských národů v rakouské říši. Ve svých 27 letech, v revolučním roce 1848, byl zvolen i poslancem říšského sněmu ve Vídni. Jeho protirakouské vlastenecké postoje se staly důvodem, jak jeho uvěznění, tak i později, jeho nuceným vyhnanstvím do Brixenu, kde strávil přes tři roky (1851- 1855), v politické izolaci. Byl zde pod policejním dozorem, zcela izolován od českého politického prostředí. Nesměl dokonce ani na pohřeb své ženy Julie. Po návratu z vyhnanství mu byl zakázán pobyt v Praze, teprve krátce před smrtí je mu zde povoleno léčení. Zde také nemocen a uštván umírá ve svých pouhých 34 letech. Z jeho pohřbu se stala protirakouská demonstrace.

K odkazu K. Havlíčka se hlásil zejména T.G.Masaryk. Ve svých projevech odkazoval na statečnost, národní uvědomění, ale i  na mravnost Karla Havlíčka Borovského. Poukazoval na jeho zásadu neustupovat před zlem. V jednom ze svých projevů T.G.M připomenul citací odkaz z K.Havlíčka Borovského : „ Není nám hodno se lekat a strachovat před zlými, nejsme přece slepým nástrojem času, jsme sami tvůrci svého osudu. Nesténejme jako děcka, ale jako muži, se chopme činu…“.

Dnešní politická garnitura není příznivě nakloněná k osudům našich národních hrdinů. Je dokonce snaha jejich statečnost a hrdinské činy zpochybnit, nebo jim dát zapomenout. Vlastenectví, tedy láska k vlasti, se dnes „nenosí“. Ani slovanství se nehodí do „nové Evropy“. Mizí dokonce sochy a symboly našich národních hrdinů, národních buditelů. Přepisují se dějiny. Jak ty evropské, tak zejména ty naše české. Vytváří se noví hrdinové…

Havlíčkovo jméno se stalo symbolem statečnosti. Proto i Německý Brod, který byl úzce spjat s Karlem Havlíčkem Borovským, byl druhý den po květnové revoluci 1945 přejmenován na Havlíčkův Brod. Do parku byla také navrácena socha Karla Havlíčka Borovského, odstraněná nacisty za německé okupace.

Karel Havlíček Borovský „burcující “ !

Přemysl Votava
(Národní socialisté – LEV21)

Karel Havlíček Borovský:

Mně se, mně se, mně se všecko zdá
Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že pan Švarcemberk o ústavu hrá;

mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že o konštituci hrá:

to oblečení
nadarmo není,
to se časem svým
v robotu změní!

Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že o konštituci hrá!

Škoda je těch časů,
když jsme povstali,
když jsme konštituci ve
snu dostali;

škoda je těch časů,
když jsme povstali,
že jsme my vás neznali:
měli jsme vás znát,
na fůru vás dát,
za hranice vyjet,
tam vás vysypat!

Škoda je těch časů,
když jsme povstali,
že jsme my vás neznali!