Květa Pohlhammer Lauterbachová: Proč iniciativa „Za monetární modernizaci i v České republice?“

Avatar
Původní autoři
Pavel Letko
30. 7. 2016     e-republika
V sobotu 10. září 2016 se rozhodly tři aktivistky: Ilona Švihlíková, Miluše Kotišová a Květa Pohlhammer Lauterbachová, uspořádat v Praze 1 konferenci na téma peněz a na obranu české koruny. Redakce E-republiky, která konferenci rovněž podporuje, přináší rozhovor šéfredaktora E-republiky Pavla Letka s jednou ze spoluorganizátorek a naší kmenovou ekonomickou publicistkou Květou Pohlhammer Lauterbachovou. 

V sobotu 10. září 2016 se rozhodly tři aktivistky: Ilona Švihlíková, Miluše Kotišová a Květa Pohlhammer Lauterbachová, uspořádat v Praze 1 konferenci na téma peněz a na obranu české koruny. Program přinášíme ZDE. Redakce E-republiky, která konferenci rovněž podporuje, přináší rozhovor šéfredaktora E-republiky Pavla Letka s jednou ze spoluorganizátorek a naší kmenovou ekonomickou publicistkou Květou Pohlhammer Lauterbachovou:
 
Co si od takové akce slibujete?
 
Především bych chtěla upozornit, že nejsme naivní. Neočekáváme, že my tři Grácie změníme svět, když to nedokázala řada myslitelů, ale ani osvícenějších a statečnějších politiků, než jsou ti dnešní. A mnoho z  nich za to zaplatilo i životem. Nicméně nejhorší je lhostejnost a  tolerování zla. Naši civilizaci zničí ti, co strkají hlavu do písku. Podívejte se na složení bankovní rady České národní banky. Samozřejmě ani jedna žena, ale i kdyby tam byla, bude tam opět taková, jako paní Zamrazilová, která bude vykřikovat v médiích o odpovědnosti a hlouposti těch, kteří se zadlužují a nedokážou si důkladně prostudovat podmínky smluv. Takových, na které často nestačí ani absolvent vysoké školy, protože je sepsali sofistikovaní právníci, kteří jsou najati nikoliv proto, aby hájili právo a spravedlnost, ale aby hájili zájmy těch, kteří si je zaplatili.
Naším cílem je především poukazovat na lži a mlžení kolem bankovního sektoru, zneužití peněz v ekonomickém systému k trvalému přerozdělování od pracující většiny k nepracující parazitické vrstvě a škodlivosti záměrně chybně nastaveného systému pro zdraví lidí, životního prostředí, ale i reálné ekonomiky jako takové, což by si měli uvědomit zejména podnikatelé. Pokud bude šance na vyvolání referenda, chtěli bychom díky občanské iniciativě vyvolat referendum ke změně Ústavy a zákona o  centrální bance podobně jako ve Švýcarsku. Viz odkazy “plnohodnotné peníze” a “demokratická banka”. Není jedno, kdo má v rukou tisk peněz a  není jedno, že taková instituce nemusí skládat své účty suverénu země, kterým je lid, vláda a další instituce.

Kde vidíš, že je potřeba začít?
 
Především si musíme uvědomit, že nežijeme v žádné demokracii. Takže na prvním místě – učit se, učit se, učit se! A nenechávat se obelhávat. Proč? Takzvaná demokracie je podvod, odevzdání našich hlasů transvestitovi. V moderních byrokratických systémech, které se vyvinuly od poloviny 19. století, byl feudální systém vyzdvižen na další stupeň. Byl vytvořen systém, který umožnil vymáhání renty od obyvatelstva ve formě úroku, finančních poplatků a podobné zlodějny a učinit jej neprůhledným a obtížně pochopitelným těm, kteří se nacházejí vně tohoto kruhu lidí, kteří složili vzájemnou přísahu. Tu, kterou nazývá Thukydides ve své době jako „synomosiai“ (G. Preparata).
Existuje neuvěřitelná subtilita a nástroje propagandy uměle šířených omylů týkajících se bankovnictví, které je hlavním nástrojem, kvůli němuž se daří vyvolávat uměle krize a vyvlastňovat hierarchiím na špici pyramidy trvale bohatství lidského společenství. A když už to nejde, protože se příliš otevřely nůžky mezi těmi, co nemají nic a těmi, co chtějí vše, vyvolávat katastrofy a války. Všichni cítíme, že díky peněžnímu systému došlo k hluboké transformaci společnosti, kterou se podařilo vypracovat v dokonalou feudálně- oligarchickou organizaci. Cituji autora poznámek z knihy Conjuring Hitler na straně 24 Giacoma Preparata, který je nejenom ekonomem, ale i historikem, což je vzácná kombinace.

Západ se přeměnil od agrárního, nevolnického modelu založeného na práci pacholků a  děveček, přes vysoce mechanizovaný postindustriální včelí úl do systému, jehož síla spočívá na otrocích, zbavených prakticky práv. A to jak modrých, tak bílých límečků. Otroků, jejichž život je zatížen hypotékou, aby si mohli dovolit v módních vlnách vnucený konzumní šmejd a opatřit střechu nad hlavou.

Přes peníze jsou masy zbavovány možnosti svobodně se rozhodovat. Dnes jsem po cestě z Rakouska v autě poslouchala v rádiu jednu americkou manažerku z mezinárodní organizace pro uprchlíky, která se chlubila, jakým pokrokem a modernizací prošla humanitární pomoc. Že je pomoc v  podobě bankovní karty umožněna jen těm, kteří poskytnou biometrická data – duhovku- a karta reaguje jenom v případě, že nositel je identifikován přes duhovku. Nelze tudíž s kartou podvádět a přenést ji například na jinou osobu. Uprchlíci jsou tedy první obětí orwelovského snu o řízení lidí díky nutnosti používat peníze. Inu technologický pokrok.

Feudálové dnešních dnů nevybírají svůj tribut viditelně, protože se při dosahování tohoto cíle mohou spolehnout na mechaniku bankovních účtů. Zatímco střední třída v podobě akademiků a publicistů zůstává oddána oné přísaze „synomosiai“, řítí se svět do ekologické i  humanitární katastrofy.
Nemáme nejmenší šanci, pokud se nezmění systém vzdělávání. Trvalého míru, svobody národů a fungování státu není možno dosáhnout bez změny paradigmatu týkajícího se fungování peněz. A toho nelze dosáhnout, pokud většina, včetně politiků, nebude vzdělána v otázkách fungování bankovního systému a alespoň část lidí, deset až dvacet procent, nezmění své spotřební chování.

Proč zachovat českou korunu, když je stejně navázaná na euro a teoreticky by mohlo být jedno, zda koruna nebo euro?

Samozřejmě tím, že máme vlastní měnu, bychom se mohli stát snadnou kořistí spekulantů. To nám je jasné. Dokud posloucháme a držíme kurz kolem oněch nařízených 27 korun za euro, což poškozuje především naše občany a odčerpává opět zdroje z republiky, tak nás nechávají na pokoji. Jsme naprosto bezvýznamná ekonomika, skoro nic nám nepatří a jsme opravdu koloniálním přívěskem německého a rakouského hospodářství. Máme se však nechat věčně vydírat? Jsem přesvědčena, že bychom měli bránit právo tisknout si vlastní peníze stejně jako bránit český jazyk a českou kulturu, přestože jsme si vědomi, v jakém marastu se nacházíme a jak jsme zranitelní. A to netrpím žádným nacionalismem, jelikož jsem polyglot, který se pohybuje rád po světě a  celá Evropa je pro mne domovem. Ale jsem si vědoma hodnot a bohatství, které pro ni znamenají jednotlivé, často byť odlišné národy, díky kterým je Evropa tak krásná a  atraktivní.

O tom, proč euro nemůže fungovat, jsou popsány stohy papírů a popsali to od začátku daleko chytřejší lidé, než jsem já. Euro je politické, nikoliv ekonomické rozhodnutí a je nástrojem přerozdělování v Evropě. Můžeme mít alespoň nějakou hrdost, když už nejsme ve své zemi pány, protože v naší republice máme více kolaborantů a zrádců na kilometr čtvereční než jsme měli za protektorátu.

Na příkladu Řecka jsme viděli, jak snadné je vyvolat umělé zadlužení země, aby bylo možné privatizovat, co ještě zbývá a neposlechnou-li, zavřít bankomaty a neumožnit fungování koloběhu v ekonomice. Dnes jsme tak daleko, že Evropská centrální banka pod svévolnou taktovkou Maria Draghiho vykupuje dluhopisy a akcie vybraných podniků, aktuálně Volkswagenu. Reálná ekonomika přechází systematicky do rukou finanční oligarchie a přechází do nich také jednotlivé oslabené státy. A hádejte, kam byl uklizen bývalý prezident Evropské komise Barroso? Nejdřív učinil vše, aby nebylo možné zakázat v Evropě toxické bankovní deriváty a  nyní se dostal za odměnu do té nejlepší společnosti: Má mírnit dopady Brexitu jako skvěle placený ředitel a poradce u banky Goldman Sachs. Proč bychom ještě měli chodit vůbec k volbám do Evropského parlamentu, když už se tzv. evropské elity ani nepokouší maskovat, komu slouží?

Pokud má mít lidstvo nějakou šanci, pak to nemůže být jedna vláda, jedna měna, jedna víra, jak se nás snaží přesvědčit globalisté NWO. Pouze decentralizované ekonomiky jsou zárukou svobody národů, stejně jako decentralizované měny a nový peněžní systém, neumožňující tisk nekrytých peněz a přestavba mezinárodního měnového systému na základě férových podmínek. A opět nemyslím nahrazení dolaru jinou „světovou měnou“, která bude plně v rukou stejných aktérů.

Co bys chtěla ještě sdělit čtenářům?
 
Především uvítáme rády další kolegy a kolegyně, kteří by se s námi chtěli zapojit do pracovní skupiny, která se bude scházet střídavě v  Praze a Brně a bude pracovat na programu Iniciativy za monetární modernizaci v České republice. Záměrem je vytvořit pracovní skupinu dobrovolníků jako ve Švýcarsku a v  Rakousku, odkud čerpáme inspiraci. Rádi přivítáme mezi sebou právníky, ekonomy se zkušeností z praxe, statistiky a matematiky. A každého dalšího, kdo je ochoten se odvážit jít proti proudu.

Co se týká naší konference 10. září 2016 v Praze, prosíme naše čtenáře a čtenáře dalších nezávislých médií o podporu zakoupením vstupenky (80,- Kč plus 70,- Kč na občerstvení), případně o sponzorský dar na financování nákladů konference na účet E- republiky:

č.ú.: 2200748047/2010 …………….. částka: 150,-Kč
Variabilní symbol: 10092016
Abychom Vám mohli rezervovat místo, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno a příjmení.