Český překlad utajované části zprávy o 11. září – II.

přeložil JF 
z oficiální zprávy Kongresu
21.8.2016  Kosa zostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com
 

Zpráva č.107

107. Kongres, 20.zasedání H. Zpráva č.107 Sdružené vyšetřování aktivit Zpravodajské komunity před a po teroristických útocích 11.září 2001

Zpráva Zvláštního zpravodajského výboru Senátu USA a Stálého zpravodajského výboru Sněmovny USA společně s dalšími hledisky

Prosinec 2002

****Část čtvrtá – poznatky, diskuse a příběhy, týkající se jistých citlivých záležitostí národní bezpečnosti

20. Poznatky: V době, kdy byli ve Spojených státech, byli někteří z únosců 11.září ve spojení nebo byli podporováni osobami, které mohou být spojovány s vládou Saúdské Arabie. Existují informace, původně ze zdrojů FBI, že alespoň dvě z těchto osob byly příslušníky saúdských zpravodajských služeb. Zpráva Sdruženého vyšetřovacího výboru potvrzuje, že Zpravodajská komunita také disponuje informaci, jejíž větší část by měla být ještě nezávisle ověřena, která naznačuje, že osoby, spojované ve Spojených státech se saúdskou vládou, mohou mít další vazby na al-Káidu a další teroristické skupiny. FBI a CIA informovaly Sdružený vyšetřovací výbor, že od 11.září sledují saúdskou problematiku velmi vážně, ale dosud jen v omezené míře rozumí vazbám saúdské vlády na teroristické skupiny. Ve svých svědectvích nejsou svědkové z řad CIA ani FBI schopni definitivně určit rozsah saúdské podpory teroristickým aktivitám, ať už globálně nebo v rámci USA, a do jaké míry je tato podpora, pokud existuje, je jim známá nebo je úmyslná. Washingtonská

a z větší části také díky pozornosti, kterou tomuto problému věnoval Sdružený Vyšetřovací Výbor, vytvořily FBI a CIA pracovní skupinu, která se zabývá saúdským problémem. Z hlediska Sdruženého vyšetřovacího výboru je tato mezera ve zpravodajském pokrytí nepřípustná, když uvážíme rozsah a bezprostřednost možného nebezpečí pro bezpečnost USA. Zpravodajská komunita se bude muset tomuto problému věnovat co nejusilovněji a co nejdříve to bude možné.

Diskuse: Jedním z důvodů nízké míry porozumění problému je fakt, že se

Podle různých dokumentů FBI a alespoň jednoho memoranda CIA měli někteří z únosců v době, kdy pobývali ve Spojených státech, zjevně kontakty s osobami, které mohou být spojovány se saúdskou vládou. Když Sdružený vyšetřovací výbor objevil tyto materiály při zkoumání dokumentů FBI a CIA, nepokusil se nezávisle vyšetřit a určit přesnost a význam této informace s tím, že takový úkol by překračoval rozsah jeho současného vyšetřování. Místo toho Sdružený vyšetřovací výbor podrobný rozbor informace, objevené při šetření v dokumentech a rozhovorech, předal FBI a CIA pro další vyšetření zpravodajskou komunitou a v případě potřeby také policejními orgány. Krátký přehled dostupných informací týkajících se některých z uvedených osob jako ilustrace pro tuto zprávu:

* Omar al-Bajjúmí.

FBI obdržela řadu zpráv od osob z muslimské komunity, datovaných od roku 1999 a tvrdících, že al-Bajjúmí může být agentem saúdské zpravodajské služby. Doklady FBI naznačují, že al-Bajjúmí poskytl významnou pomoc únoscům Chálidu al-Mihdhárovi a Nawafu al-Hazmimu poté co přijeli do San Diega v únoru 2000. Al-Bajjúmí se s únosci setkal na veřejném místě krátce poté, co se setkal s osobami z konsulátu Saúdské Arabie a v dokumentech jsou náznaky, že jeho setkání s únosci nemuselo být náhodné. V téže době měl al-Bajjúmí intenzivní styky s orgány Saúdské Arabie ve Spojených státech a obdržel finanční podporu od saúdské společnosti, spojované se saúdským ministrem obrany. Podle dokumentů

ačkoli tam byl jen při jedné jediné příležitosti. V dubnu 2000, dva měsíce poté, co únosci přijeli do San Diega, se tato podpora významně zvýšila, v prosinci 2000 lehce poklesla a poté až do srpna 2001 zůstala ve stejné výši. Tato společnost má údajně styky s Usámou Bin Ládinem a s al-Kaidou. FBI dále zjistila, že al-Bajjúmí byl v kontaktu s několika osobami, které byly subjekty vyšetřování FBI a s Nadací Svaté země (Holy Land Foundation), která byla vyšetřována kvůli finanční podpoře Hamásu.

* Usáma Bassnan.

Bassnan mohl být ve spojení s al-Mihdhárem a al-Hazmím, když pobývali v San Diegu. Bassnan byl blízký spolupracovník al-Bajjúmího a Omara Bakarbašáta, dalšího z blízkých společníků únosců.

Bydlel také přímo přes ulici naproti únoscům a informátorovi FBI řekl, že pro únosce udělal víc, než pro ně udělal al-Bajjúmí. Podle dokumentu FBI řekl jinému svědkovi, že se s al-Hazmím setkal prostřednictvím al-Bajjúmího a později se jeho prostřednictvím setkal s dalšími dvěma únosci. Řekl také svědkovi, že al-Bajjúmí byl zatčen, protože dobře znal al-Hazmího a al-Mihdhára. Dokument dále tvrdí, že Bassnan a al-Bajjúmí „si byli blízcí už dlouho předtím“. Bassnan měl mnoho kontaktů na saúdskou vládu, včetně své práce v Saúdsko-Arabské vzdělávací misi, zmiňované v dokumentu FBI jako

* Šajk al-Thumajrí.

Podle dokumentů FBI a memoranda CIA mohli být al-Hazmí a al-Mihdhár ve spojení s šajkem al-Thumajrím, akreditovaným diplomatem saúdského konsulátu v Los Angeles a jedním z „imámů“ Mešity krále Fahda v Culver City v Kalifornii. Rovněž dokumenty FBI říkají, že mešita byla postavena v roce 1998 z prostředků, poskytnutých saúdsko-arabským korunním princem Abdulazízem. Mešita je údajně navštěvována členy saúdsko-arabského konsulátu a široce známá svými protiamerickými postoji.

* Sálih al-Husajn.

V září 2001 bydlel Sálih al-Husajn, údajně pracovník saúdského ministerstva vnitra, ve stejném hotelu v Herndonu ve Virginii, kde bydlel i al-Hazmí. Ačkoli al-Husajn tvrdil po září 2001, že žádného z únosců neznal, agenti FBI se domnívají, že nemluvil pravdu. Podařilo se mu opustit Spojené státy i přesto, že se ho FBI snažila vyhledat a vyslechnout.

* Abdulláh Bin Ládin.

Abdulláh Bin Ládin tvrdil, že pracoval pro velvyslanectví Saúdské Arabie ve Washingtonu, DC jako úředník. Byl agenty FBI identifikován jako nevlastní bratr Usámy Bin Ládina. Je blízkým přítelem Mohammeda Kadir Harunáního, možného společníka Mohameda Atty a Marwana al-Šíhího ještě před 11.zářím 2001

Sdružený vyšetřovací výbor rovněž nalezl další náznaky, že osoby napojené na saúdskou vládu měly kontakty na teroristické sítě, včetně:

* FBI a CIA identifikovaly mešitu Tamíjah v Culver City jako středisko aktivit spojených s terorismem. Několik subjektů vyšetřování FBI ještě před 11.zářím mělo blízké kontakty s mešitou a předpokládalo se, že přes tuto mešitu se perou peníze pro zahraniční nevýdělečné organizace, napojené na Usámu Bin Ládina. V rozhovoru řekl agent FBI, že je přesvědčen, že přes tuto mešitu se perou peníze saúdské vlády.

* Podle dokumentů FBI, některé z telefonních čísel, nalezených v telefonním seznamu Abú Zubajdy, jednoho z hlavních operativců al-Káidy, zatčeného v březnu 2002 v Pákistánu, bylo možno spojit, přinejmenším nepřímo, s telefonními čísly ve Spojených státech. Jedno z těchto čísel patří společnosti ASPCOL Corporation, umístěné v Aspenu v Coloradu, která se zabývá údržbou sídla saúdského velvyslance Bandára v Coloradu. FBI poznamenává, že ASPCOL má neveřejné telefonní číslo. V odpovědi FBI na otázku Sdruženého vyšetřovacího výboru z 18.listopadu 2002 říká, že „CIA neobjevila žádnou přímou spojitost mezi čísly, nalezenými v telefonním seznamu al-Zubajdy a čísly ve Spojených státech.“

Výbor se konečně obzvlášť soustředil na závažnou povahu podezření,