Český překlad utajované části zprávy o 11. září – III.

Avatar
Původní autoři

přeložil JF
z oficiální zprávy Kongresu
21. 8. 2016   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Možné vazby saúdské vlády na teroristy a teroristické skupiny

Za svého pobytu ve Spojených Státech byli někteří z únosců ve spojení a obdrželi podporu nebo pomoc od osob, které mohou být spojovány se saúdskou vládou. 


Existují informace ze zdrojů FBI, že alespoň dvě z těchto osob jsou údajně agenty saúdské výzvědné služby. Sdružený vyšetřovací výbor potvrzuje, že také zpravodajská komunita má informace, z větší části spekulativní, které ještě musí být nezávisle ověřeny, naznačující, že pracovníci saúdské vlády ve Spojených státech mohou mít ještě další vazby na al-Káidu a na další teroristické skupiny.

Ve svých svědectvích před Sdruženým vyšetřovacím výborem nebyly ani FBI ani CIA definitivně schopny pro Výbor identifikovat rozsah saúdské podpory teroristům ani globálně ani v rámci Spojených států, a do jaké míry tato podpora, pokud existuje, je známa nebo úmyslná.. FBI i CIA naznačily Výboru, že se nyní intenzivně zabývají případy terorismu se vztahem k Saúdské Arabii.

Ale protože tyto informace mají vážné důsledky pro státní bezpečnost, vedení Sdruženého vyšetřovacího výboru dává k disposici své shrnutí odpovídajících informací jak FBI tak CIA pro větší přehled o vyšetřování a pro provedení příslušných vyšetřovacích a zpravodajských akcí.

Možné vazby mezi únosci 11.září a pracovníky saúdské vlády ve Spojených Státech

Při zkoumání dokumentů FBI a memoranda CIA zkoumal Sdružený vyšetřovací výbor informaci, naznačující, že:

* Jedna z osob, které poskytly pomoc Nawafu al-Hazmímu a Chalidu al-Mihdhárovi , mohla mít vazbu na saúdskou vládu. Druhá z osob, které byly v kontaktu s al-Hazmím a al-Mihdhárem, měla rovněž vazby na saúdskou vládu, včetně vazby na velvyslance Saúdské Arabie ve Spojených Státech. V dokumentech FBI se uvádí, že obě tyto osoby byly údajně pracovníky saúdské zpravodajské služby.

* Únosci z 11.září mohli být ve styku s dalšími osobami z vlády Saúdské Arabie již před 11.zářím

* Osoby z vlády Saúdské Arabie ve Spojených Státech mohou mít vazby na teroristickou síť Usámy Bin Ládina.

Omar al-Bajjúmí a Usáma Bassnan

Dvě osoby, známé orgánům FBI již před 11.zářím 2001 – Omar al-Bajjúmí a Usáma Bassnan – mohli poskytnout pomoc a podporu al-Hazmímu a al-Mihdhárovi, budoucím únoscům, když žili v San Diegu. Zatímco je dobře zdokumentována pomoc, kterou poskytl al-Bajjúmí al-Hazmímu a al-Mihdhárovi, dokumenty obsahují jen omezené důkazy o tom, že Bassnan měl kontakty s těmito dvěma osobami.

Během vyšetřování po 11.září objevila FBI, že al-Bajjúmí měl daleko rozsáhlejší styky se saúdskou vládou, než se dosud vědělo. Ve skutečnosti, podle dokumentu FBI ze 14.října 2002 měl „rozsáhlé styky se saúdskou vládou“. Styky, identifikované FBI jsou:

* Al-Bajjúmí byl účetním v saúdském úřadu civilního letectví od roku 1976 do roku 1993, kdy se přesunul do Spojených států.

* Podle FBI byl al-Bajjúmí v častém styku s emirem na saudském ministerstvu obrany, odpovědným za řízení letového provozu.

* FBI rovněž nalezla záznam, podle něhož obdržel al-Bajjúmí od saúdského ministerstva financí jednorázovou částku 20.000 dolarů.

* Když se al-Bajjúmí hlásil na různé školy ve Spojených státech, měl k disposici dopis z velvyslanectví Saúdské Arabie, dosvědčující, že obdržel plné školné od vlády Saúdské Arabie

v té době pokládal za saúdskou korupci.

Dva bývalí agenti ze San Diega vypovídali na uzavřeném slyšení dne 9.října 2002 k otázce, zda byl al-Bajjúmí agentem zpravodajské služby. Bývalý agent, který měl na starosti případ Muppet, dosvědčil, že:

* [al-Bajjúmí] vystupoval podle mého názoru jako agent saúdské zpravodajské služby. A jestli byl nějak zapleten s únosci, jako že to tak vypadalo, protože za ně podepsal pronájem bytu a poskytl jim jistý druh platby, pak musím říci, že existuje jasná možnost, že existuje vazba mezi saúdskou zpravodajskou službou a Usámou Bin Ládinem.

FBI obdržela zprávy ze spolehlivého zdroje dlouho před 11.zářím 2001, že al-Bajjúmí by mohl být agentem saúdské zpravodajské služby. Bylo známo, že al-Bajjúmí má přístup k velkému množství peněz se Saúdské Arabie, přestože se zdálo, že nemá žádné zaměstnání. Při jedné příležitosti před 11.září obdržela FBI informaci, že al-Bajjúmí obdržel ze Saúdské Arabie 400.000 dolarů jako pomoc k založení nové mešity v San Diegu. FBI prováděla protiteroristické šetření al-Bajjúmího v letech 1998 a 1999 ale pak vyšetřování uzavřela.

Po 11.září 2001 odhalilo vyšetřování FBI, že al-Bajjúmí měl jisté vazby na teroristické živly. Pasquale J.D’Amuro, asistent výkonného ředitele pro kontraterorismus a kontrarozvědku dosvědčil při slyšení 9.října 2002, že:

Manželka Usámy Bassnana dostávala peníze přímo od manželky prince Bandára, ale že se manželka al-Bajjúmího pokusila uložit tři šeky od manželky prince Bandára, které byly splatné pouze pro Bassnanovu manželku, na svůj vlastní bankovní účet.

Sdružený vyšetřovací výbor rovněž zjistil z dokladů FBI informace, že Usáma Bassnan rovněž mohl být ve styku s al-Hazmím a al-Mihdhárem, včetně:

* Bassnan byl velmi blízkým společníkem Omara al-Bajjúmího a byl v telefonním styku s al-Bajjúmím několikrát denně, když byli oba v San Diegu. Bassnan měl rovněž těsné kontakty s řadou dalších osob, spojovaných s únosci, včetně Omara Bakarbašáta, diskutovaného níže, který je v dokumentech FBI označován jako Basnanův nevlastní bratr.

* Podle dokumentu FBI ze 16.října 2001 informoval Bassnan informátora, že se prostřednictvím al-Bajjúmího setkal s Nawafem al-Hazmím. Podle dokumentu FBI rovněž řekl agentovi, že al-Bajjúmí byl zatčen, protože příliš dobře znal al-Hamího a al-Mihdhara. Dokument dále pokračuje tvrzením, že Bassnan a al-Bajjúmí si byli „jeden druhému blízcí už velmi dlouho“.

* Bassnan bydlel v bytovém komplexu přímo přes ulici naproti al-Hazmímu a al-Mihdharovi.

* Bassnan po útocích 11.září poznamenal před informátorem FBI, že udělal pro únosce mnohem víc než al-Bajjúmí.

* FBI věděla o kontaktu únosců s blízkým Basnanovým přítelem Chálidem al-Kaidem, obchodním pilotem a leteckým instruktorem, žijícím v San Diegu. Al-Kaid přiznal FBI, že ho v květnu 2000 kontaktovali al-Hazmí a al-Mihdhár s žádostí o výcvik v létání na proudovém letounu Boeing.

Nejméně při jedné příležitosti obdržel Bassnan šek přímo z účtu prince Bandára. Podle FBI si 14.května 1998 vybral Bassnan šek od Bandára ve výši 15.000 dolarů. Bassnanova manželka také obdržela nejméně jeden šek přímo od Bandára. Obdržela také jeden další šek od Bandárovy manželky, který jí byl proplacen 8.ledna 1998 ve výši 10.000 dolarů.

Dne 9.října 2002 při slyšení komentoval asistent výkonného ředitele FBI D‘Amuro tyto platby takto:

* Myslím, že zde máme platby od prince Bandára ve výši 2000 dolarů měsíčně až do částky 64.000 dolarů. Za co ty peníze byly, nevíme.

FBI také vytvořilo další informace, jasně naznačující, že Bassnan je extremista a podporuje Usámu Bin Ládina. V roce 1993 začalo být FBI známo, že Bassnan uspořádal v říjnu 1992 ve svém domě ve Washingtonu, party pro Slepého Šejka. Bassnan řekl informátorovi FBI mnoho pochvalných poznámek o Usámovi Bin Ládinovi a tvrdil o něm, že je representantem Kalifátu a vládcem Islámského státu. Podle informátora FBI mluvil Bassnan o Bin Ládinovi, „jako by to byl Bůh“. Bassnan také řekl informátorovi, že slyšel, že vláda USA zastavila udělování víz zahraničním studentům. Pokládal to za nedostatečné opatření, protože už je ve Spojených státech tolik muslimů, že mohou během patnácti let Spojené státy zcela zničit a nastolit zde Islámský stát. Podle dokumentů FBI Bassnan znal rodinu Bin Ládinů v Saúdské Arábii a mluvil svým mobilem se členy této rodiny, kteří žili ve Spojených Státech.

Telefonní čísla, která spojují Abú Zubajdu se společností ve Spojených státech a se saúdským diplomatem ve Washingtonu

Dne 28.března 2002 získaly USA a koaliční síly telefonní seznam Abú Zubajdy, kterého vláda USA označila za hlavního koordinátora operací al-Káidy. Podle dokumentu FBI „prohlídka telefonních záznamů ukázala, že některá čísel, nalezených v al-Zubajdově seznamu, je možno spojovat s čísly ve Spojených Státech“. Jedno z čísel je neveřejné a patří společnosti ASPCOL Corporation v Aspenu v Coloradu. Dne 15.července 2002 zaslalo ústředí FBI úřadovně v Denveru pokyn aby toto spojení prověřilo. Agenti denverské úřadovny odpověděli 19.září 2002 že počáteční vyšetřování bylo provedeno.

Podle denverské úřadovny FBI je ASPCOL zastřešující organizace, která obsluhuje požadavky coloradské residence prince Bandára, saúdského velvyslance ve Spojených státech. Zařízení je hlídáno společností Scimitar Security. Agenti denverské úřadovny tvrdí, že ani ASPCOL ani Scimitar Security nejsou ve veřejném telefonním seznamu a nejsou tedy snadno lokalizovatelné. Kromě toho úřadovna ministra zahraničí v Coloradu nemá žádný záznam o ASPCOL. Úřadovna v Denveru se nepokusila provést žádné místní vyšetřování ASPCOLu, protože se domnívala, že by se o takovém vyšetřování rychle dozvěděli zaměstnanci prince Bandára. Kvůli citlivosti této záležitosti se rozhodla své vyšetřování ASPCOLu pozastavit, dokud nedostane další pokyny z ústředí FBI.

Je nutno si všimnout, že v odpovědi FBI ze 18.listopadu 2002 se konstatuje, že „ nález CIA nezjistil žádnou přímou vazbu (zvýrazněno Výborem) mezi čísly v Abú Zubejdově telefonním seznamu a čísly ve Spojených státech“.

Další osoby z okruh saúdské vlády ve Spojených Státech, které mohou být spojovány s únosci 11.září


Podle dokumentů FBI byla Mešita Krále Fahda postavena v roce 1998 z prostředků saúdského korunního prince Abdulazíze. Mešita je navštěvována členy saúdského konsulátu v Los Angeles a je široce známa svými protiamerickými postoji. Dokumenty FBI naznačují, že Mohdhar Abdulláh přivedl al Hazmího a al-Mihdhára do Mešity Krále Fahda předtím, než se al-Mihdhár vrátil do Saúdské Arabie.

Několik osob z východního pobřeží, se kterými se únosci mohli setkat, mohlo mít rovněž styky se saúdskou vládou. Po teroristických útocích FBI zjistila, že během září 2001 osoba, zvaná Sálih al-Husajn, bydlela v totméž hotelu v Herndonu ve Virginii, kde ve stejné době bydlel i al-Hazmí. Podle dokumentu FBI je al-Husajn zjevně „úředník saúdského ministerstva vnitra“. Při rozhovoru prohlásil, že únosce nezná, ale agenti úřadovny ve Washingtonu si myslí, že nemluvil pravdu. Rozhovor byl ukončen, když al-Hussajn omdlel nebo jen předstíral, že jeho zdravotní stav vyžaduje lékařské ošetření. Když byl o několik dní později propuštěn z nemocnice, podařilo se mu opustit Spojené státy, přestože se policie pokoušela ho zastihnout a znovu vyslechnout.