Fendrychovy multikulti rady a poučky k nezaplacení, aneb proč bychom měli milovat Angelu!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
26.8.2016 AE News

Pan Fendrych má zřejmě patent na rozum. Alespoň to svými radami a poučkami naznačuje, více v článku zde. Angela Merkelová podle něj není žádnou ďáblicí, žádným nepřítelem, ale náš klíčový, životně důležitý spojenec. To by prý podle něj měli místní politici a občané pomalu začít chápat. Jakby ne, naši občané jsou přece hloupí a naprosto nechápající ovce. 

Na druhé straně, nic překvapujícího, pan Fendrych je znám svým příklonem k západní politice, je stoupencem pražské kavárny, kritik všeho, co z jeho pohledu kritizovat lze. Např. hejtmana Haška. Tomu vyčítá, že odmítá přítomnost imigrantů jenom proto, že říká cituji: „Nechci v ČR a na jižní Moravě zavádět multikulti, které zklamalo po desítkách let v západní Evropě, pokud cenou je obava z každodenních útoků a vraždění Evropanů, na nic takového si nemíním zvykat. Nechci, abychom v našem státě uhýbali dodržování pravidel platných pro nás všechny a tolerovali například systém práva šaría, tedy v praxi například sňatky s nezletilými dívkami a mnohoženství.“

Na to pan Fendrych reaguje slovy: „Nechutné. Ale nevadí. Hodí se. Hašek předvádí nejsprostší populismus.“ Nepřehlédněte prosím slovo „nejsprostší“ populismus. Pokud by napsal „nejprostší“ (od slova prostý), lze jeho kritiku ještě pochopit, ale co je na tom „sprostého“? Pan Fendrych prostě má své měřítko hodnot, pokud to řekne člověk jemu politicky nesympatický, má k němu nejen osobní averzi, ale je schopen jej označit velmi nevybíravým způsobem za autora nejen sprostého, ale dokonce nejsprostšího populismu. Netvrdím, že pan hejtman Hašek má vždy a ve všem opravdu, ale tady nejde ani tak o pravdu, jako o to, jak jeho názor pojmenovává. Potud, co se pana hejtmana Haška týká.

Zcela jiného názoru je pan Fendrycha na český národ. Zatím co Němce pan Fendrych nepovažuje za nějaké veleindividuality (podle mne je v tomto případě značně podhodnocuje), na druhé straně prý vynikají jako „mančaft“. O tom není sporu, Němci mají skutečně navrch nad námi Čechy, ale je to také tím, je je jich podstatně více (co do počtu obyvatel) než nás. Konstatuje, že Němci mají nemnoho výrazných osobností (pozoruhodný úsudek), zato prý mají systém, disciplínu, sebedůvěru, vytrvalost. Podle něj chovají úctu k autoritám (my ne) a vědí, že je třeba se dohodnout (my ne). Chce tím snad říct, že bychom měli chovat úctu např. k Havlovi coby autoritě? Že nám chybí snaha se dohodnout? Ano, má částečně pravdu, ale je to snad typická česká vlastnost neumět se dohodnout? Má tím rovněž na mysli Havla, který byl ochoten se dohodnout tím, že kývl na všechno, jen když si tím upevnil svou opileckou image? Je snad pozitivní, že byl schopen se „dohodnout“ s Němci, kterým se vlastizrádně „omluvil“ za příkoří, spáchaných při odsunu sudetských Němců z Československa? Nebo přistoupení do členského svazku NATO?

Martin Fendrych v Bakalově vydavatelství Economia, pod které spadá Fendrychův server Aktualne.cz

Že jsme ekonomicky závislí na Německu, není pochyb. Ale nejen to, Němci také z velké části vlastní naše průmyslové podniky, obchodní řetězce, suroviny atd., takže z tohoto pohledu jsme jistě více než na Německu závislí. To je ale jedna stránka vzájemných styků a vztahů, druhá je imigrantská krize, vyvolaná, resp. způsobená samotnou kancléřkou Merkelovou. Že je potřeba o imigraci jednat, je nabíledni, jiná věc je, zda premiér Sobotka podle pana Fendrycha, bude ochoten se „domluvit“, tedy řiťolezecky podlehnout názorům frau Merkelové. Není totiž pochyb, že kromě jiného, se bude paní Merkelová snažit pana premiéra Sobotku přesvědčit či spíše vyvrátit negativní hodnocení jejího přístupu k imigrantské politice a z toho plynoucích problémů (nebezpečí) pro ČR.

Fendrych se zdviženým prstem poukazuje na potřebu debaty o vztazích, která je prý zásadní. Odvolává se rovněž na hejtmana Haška který píše o propasti mezi vedením EU a členskými státy, zejména občany členských států. Podle pana Fendrycha je však důležitější propast mezi životní úrovní Němců a Čechů. Potíž prý tkví v tom, že Německo si svou životní úroveň zasloužilo. Prý proč ne my? Takovou otázku může položit jen člověk mdlého rozumu, člověk, který o politice ví asi tolik, jako Ferda Mravenec o magnetickém poli. Nelze říct, že by pan Fendrych byl hloupý, naopak je až příliš vychytralý, nicméně otázka na životní úroveň mezi námi a Německem je opravdu hodně stupidní. Přesto je odpověď na ni (tedy jak pro koho) zřejmá. Bohužel pro chytrolína a rozumy rozdávajícího pana Fendrycha ne. Zřejmě mu nedochází, kdo nebo co je Německo a co je Česká republika. Ale to je problém pana Fendrycha, že přes své rádoby politické „poradenství“ není schopen si na tuto otázku sám odpovědět.

Jestliže pan Fendrych na závěr svých rad poznamenává, že návštěva Angely Merkelové je nabídka k sebevědomému rozhovoru, což prý ovšem vyžaduje sebevědomé politiky, sebevědomý, nevyplašený, nevyděšený národ pak se ptám, v čem spatřuje český národ vyplašený, vyděšený, nesebevědomý. Pokud jde o politiky pak ano, s jeho názorem lze souhlasit. Protože ne národ, ale máme nesebevědomé, vyděšené, vyplašené a (mnohdy i samotnými Němci) zkorumpované a vlastizrádné politiky. Jejich podporovatele z řad pražské kavárny, sluníčkářů a havloidů nevyjímaje.