Sedm postřehů k policejní reorganizaci

Avatar
Původní autoři

Erik Best
18. 8. 2016 – EB
1) V prvních týdnech po oznámení policejní reorganizace se Lidové noviny staly jejím hlavním odpůrcem, Právo jejím největším podporovatelem. 

2) Josef Koukal udal v Právu tón, když napsal, že „hysterická“ reakce ANO naznačuje, že reorganizace zasáhla „centrální nervový systém přímo na páteřní ose Babiš – Nadační fond proti korupci – Robert Šlachta.“ 

3) Radim Jančura 22. června prohlásil, že je přesvědčen, že za reorganizací stojí Martin Roman a že k němu má Milan Chovanec blízko.
 4) 23. června Právo na titulní straně citovalo Chovance, jak říká: „cílem je odstranit Tuhého a pak mne.“
5) Final Word 18. července napsal, že Právo se s Chovancem „zjevně dohodlo, že bude podporovat reorganizaci policie.“
6) Mezi 6. a 18. srpnem vyšlo v Právu 16 celostránkových inzerátů Nadace ČEZ u příležitosti Olympijských her, což je osmkrát více, než kolik jich vyšlo v kterýchkoli jiných novinách.
7) ČEZ řídí chráněnec Martina Romana, Daniel Beneš.