Dostal jsem od Karla Srpa: Jak to funguje

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
28. 1. 2017    RadimValenčíkPíše
OZNAMUJEME, ŽE 24.LEDNA 2017 BYL KÝMSI ZABLOKOVÁN FACEBOOK
RÁDIA JAZZOVÉ SEKCE RÁDIA HORTUS
Nesplnění uvedených podmínek DO 7 dnů prý povede ke smazání všech údajů.


Confirm your name
Please enter the name you’d like to continue using on Facebook.
Warning
 • Ověřte, že jste svoje jméno zadali správně. Pamatujte, že pokud nebude vaše jméno schváleno, je možné, že se nebudete moci dostat zpět ke svému účtu.
Jméno
Druhé jméno
Příjmení
Další
Potvrďte svoje jméno
Předložte takový doklad totožnosti, na kterém je vidět jméno, které používáte v běžném životě a kterým vám říkají přátelé.
Váš identifikační doklad
Pokud to je možné, uložte soubory jako JPEG. Můžete přiložit až 3 soubory.
Křestní jméno
Prostřední jméno (nepovinné)
Příjmení
Označení
Označení
Označení
Svoji identitu můžete potvrdit 1 ze 3 způsobů. Při odesílání dokumentace zakryjte veškeré osobní údaje, které k ověření vaší identity nepotřebujeme (například číslo kreditní karty nebo rodné číslo). Ve výchozím nastavení šifrujeme připojení lidí k Facebooku včetně ID, které nám zasíláte. Po dokončení ověření odstraníme informace o vašem ID.
1. možnost: Úřední doklad totožnosti
Jeden úředně vydaný doklad totožnosti, který obsahuje vaše jméno a datum narození, nebo vaše jméno a fotku. Několik příkladů:

 • cestovní pas
 • voličský průkaz
 • řidičský průkaz
 • rodný list
 • oddací list
 • oficiální dokumentace související se změnou jména
 • doklad příslušnosti ke kmeni nebo stavová karta
 • osobní pojištění nebo pojištění automobilu
 • zelená karta, povolení k pobytu nebo doklady přistěhovalce
 • jiný úřední doklad pro neřidiče (například průkaz invalidy, občanský průkaz nebo osvědčení o občanství)

2. možnost: Dva neúřední doklady
Dva různé doklady totožnosti z následujícího seznamu. Jména na dokladech si musí navzájem odpovídat. Jeden doklad musí obsahovat fotku nebo datum narození, které odpovídají údajům uvedeným na vašem profilu, abychom mohli ověřit, že jste vlastníkem účtu.
Můžete vybrat z tohoto seznamu:

 • Poštovní adresa
 • šek
 • povolení
 • předplacená jízdenka
 • faktura za energie
 • kreditní karta
 • studentský průkaz
 • průkazka do knihovny
 • ústřižek výplatní pásky
 • vysokoškolský index
 • zdravotní dokumentace
 • výpis z účtu
 • karta sociálního pojištění
 • zaměstnanecký průkaz
 • ústřižek z předplatného časopisu
 • fotka z ročenky (skutečný snímek nebo fotka stránky z ročenky)
 • členská karta (například průkaz důchodce, průkazka člena odborů, pracovní nebo profesní doklad)

3. možnost: Jiný způsob ověření
Pokud nemáte doklad totožnosti, na kterém je vaše skutečné jméno i fotka nebo datum narození, můžete předložit jiný doklad totožnosti, který nám pomůže spárovat vás s vaším Facebook profilem. V takovém případě nahrajte tři doklady totožnosti:

 • Dva různé typy dokladů totožnosti uvedených v seznamu Možnost 2, na kterých je vaše skutečné jméno.
 • Jeden další doklad s datem narození nebo fotkou, které odpovídají informacím na vašem profilu na Facebooku. Tento doklad může být ze seznamu Možnost 1 nebo 2 a jméno na něm nemusí odpovídat dvěma dokladům totožnosti, které předkládáte. Z tohoto dokladu totožnosti na váš účet nepřidáme jméno ani jiné informace.
Jak užitečná vám tato odpověď přišla?
Jak nahrát kopii dokladu totožnosti:

 1. Vezměte svůj doklad totožnosti a zakryjte důvěrné informace (např. číslo kreditní karty nebo číslo sociálního pojištění).
 2. Naskenujte svůj doklad totožnosti nebo jej zblízka vyfoťte v dostatečně osvětlené místnosti.
 3. Zkontrolujte, zda lze zřetelně rozeznat vaše jméno, datum narození a fotku.
 4. Fotku nebo naskenovaný soubor si uložte do počítače.
 5. Podle pokynů na obrazovce doklad totožnosti nahrajte.

Pokud si nejste jisti, jaký doklad totožnosti použít, projděte si typy dokladů totožnosti, které přijímáme.

Jak užitečná vám tato odpověď přišla?