Jak to vidí Čína

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
28. 1. 2017
Ve středu se konalo výroční setkání Klubu česko-čínské ekonomické spolupráce s reprezentanty zastupitelského úřadu čínské lidové republiky. Členy klubu jsou z české strany především bývalí diplomaté a různí odborníci, kteří se podíleli na spolupráci s čínskou lidovou republikou. Dále specialisté, kteří se podíleli na spolupráci u nás. V rámci setkání převzal předseda klubu inženýr Šáral od velvyslankyně Ma Keqing ocenění klubu za dlouholeté vytváření přátelských vztahů mezi našimi zeměmi.


Velvyslankyně ČLR přitom přednesla projev, který se zabýval některými aspekty čínské globální politiky. Zdůraznila, že Čína je třetím největším obchodním partnerem naší republiky a ta je druhým největším partnerem Číny z východoevropských zemí. Zároveň připomněla návštěvu čínského prezidenta Xi Chinpinga v naší zemi v minulém roce. Byla to první návštěva čínského prezidenta po 67 letech od navázání diplomatických styků. Při té příležitosti bylo podepsáno prezidenty obou zemí Prohlášení o navázání strategického partnerství. Spolupráce se zdárně rozšiřuje především v oboru financí a automobilového průmyslu, ale sílí rovněž v oblastech školství a vědy, což je málo známé. České investice v ČLR dosáhly v minulém roce výše 1,8 miliardy dolarů a naopak se jednalo o 20 miliard dolarů. Do naší republiky přijelo téměř 400 000 čínských turistů, což je rovněž nezanedbatelný ekonomický přínos. Je evidentní, že obě země mají z vzájemné spolupráce hmatatelný prospěch.

Podle paní velvyslankyně Čína čelila v minulém roce řadě problémů, především zvýraznění rozporu mezi nadbytečnou výrobní kapacitou a změnou struktury poptávky. Nicméně se podařilo stabilizovat ekonomiku a udržet vysoký růst HDP na 6,7%, což je téměř 30% světového růstu HDP. Zároveň se podařilo vytvořit 14 milionů nových pracovních míst a vymanit z chudoby dalších 10 milionů obyvatel. Zvyšuje se i životní úroveň obyvatel dříve zaostalých vnitrozemských horských oblastí. V porovnání s vývojem zemí EU je to nesrovnatelný výsledek. (poznámka autora)

Velvyslankyně připomněla nedávný projevy čínského prezidenta na světovém ekonomickém fóru v Davosu a Ženevě. Jednalo se o témata společného nesení zodpovědnosti naší doby a podporu globálního růstu a dále společného budování sdílené budoucnosti lidstva. Čínský prezident potvrdil snahu prosazovat globální obchod bez protekcionismu s tím, že Čína z globalizace obchodu získává, ale ještě víc do ní přispívá. Čína se podle něj snaží budovat bezpečnou společnost a přispívat k světovému mírovému rozvoji. Zároveň vybídl všechny národy, aby přistoupily do „rychlíku“ rozvoje Číny a „popojely“ s ním vpřed. K tomu napomáhá rovněž iniciativa Pásmo a Stezka již podpořilo 100 zemí a 40 podepsalo dohodu o spolupráci. Do projektu již bylo investováno 50 miliard dolarů. V květnu se bude konat v Pekingu mezinárodní fórum o spolupráci v rámci iniciativy.

Obecně nelze přehlédnout fakt, že Čínská lidová republika si dlouhodobě vede úspěšně z hlediska ekonomiky a zaznamenala nesrovnatelný růst životní úrovně s jakoukoli jinou zemí. Zároveň bez problémů spolupracuje s mnoha zeměmi Asie a Afriky, bez vývozu válek. Naopak realizuje všemožnou pomoc na základě rovnoprávných vztahů a bez ideologických podmínek. Proto je považována za spolehlivého partnera. Navíc je to země, kde platí zákony, úcta k práci a zkušenostem, základem úspěchu je organizace, pořádek a zájem většiny obyvatel reprezentované státem a zločinci se trestají. Zde mají mnohé země ohánějící se v médiích demokracií a lidskými právy co dohánět. Je to země tvrdé práce, bez níž bychom na našem trhu neměli značnou část oblečení ani spotřební elektroniky, včetně nejmodernějších mobilů. Značkové i neznačkové produkty pocházejí většinou z Číny. A není vinou Číňanů, že kdosi měl zájem nakupovat levně v Číně a zrušit domácí výrobu spotřebního zboží.

Výrazně se rozvíjí rovněž ekonomická spolupráce s řadou evropských zemí, například s Německem a Británií, ale rovněž s Ukrajinou. Stejně jako jiné země se Čína stává cílem útoků islámských teroristů, především z Afghánistánu. Proto má zájem na boji proti islámskému i jinému terorismu v globálním měřítku. Přispěla například úspěšně svými loděmi k mezinárodní námořní operaci proti pirátům v prostoru kolem afrických břehů.

Naše republika se bohužel dlouhodobě stavěla k rozšíření spolupráce s Čínou negativně na základě ideologických rozporů uměle vyvolávaných globalisty. Jednalo se především o oblíbený, účelově deformovaný výklad lidských práv a hlavně ostudně zkreslenou prezentaci reality zaostalého a totalitářského Tibetu z doby vlády náboženských fanatiků a feudální šlechty. Kdo z českých z naivně nadšených, ohloupnutých, či zaplacených pubertálních bojovníků mávajících tibetskými vlajkami by chtěl žít v Tibetu za vlády klanu dalajlámů žlutých klobouků? Jinak mohly být výsledky spolupráce ještě výrazně lepší. Naštěstí se uvedený negativní trend podařilo v posledních letech do značné míry překonat a spolupráce se úspěšně rozrůstá.