Rada panu Babišovi

Avatar
Původní autoři

Vladimír Balhar

23. 1. 2017
Se zájmem sleduji utužování daňových poměrů v unijním protektorátu Čechy a Morava. Slovensko, jako vždy, je utužováno zvlášť, jakožto slovenský Štát. Český protektorát zatím přišel o hranice, armádu, průmysl, nerostné bohatství, např. o vodu, měna zatím ponechána za účelem obohacení finančních spekulantů, slovenský Štát přišel již i o svou měnu, bez spekulantů. Asi nebylo kde brát.


Kybernetizace daňového prostoru letí vpřed rychlostí světla, neb právě touto rychlostí se přesouvají soukromé informace českých podnikatelů do státních počítačů hlídaných naprosto neúplatnými a stoprocentně poctivými státními úředníky, kteří vykonávají své úřady bez jakékoliv odpovědnosti.

Čeští podnikatelé budou odvádět daně jako mourovatí, patří jim to, jsou to jenom chomouti. Nadřazená smetánka vyvolených podnikatelů z daňových rájů se chomoutům směje a pije nejdražší šampaňské světa ve svých megasídlech. Co lahev bájného sektu, to miliony kubíků vody z pražských vodovodů.

Vše je ovšem v naprostém pořádku, přesně dle zákonů, zvláště pak dle zákona o zamezení dvojitého zdanění, který v protektorátním výkladu vede k tomu, že smetánka vyvolených daně neplatí nikde.

Daňový systém je nespravedlivý, ale nutný, v zájmu společnosti. Daně nelze neplatit, protože jsou vybírány v zájmu občanů, sami občané, jedno jakého uskupení, zda státního, či unijního jsou na výběru daní závislí, není v zájmu společnosti daně nevybírat. Zdá se, že unijně protektorátní vládci našli metodu, jak daňové zatížení eliminovat. Jak přepravit zisk do daňových rájů? Je to velmi snadné a osvědčených metod je velmi mnoho.

Jedna z metod je reklama. Vysvětlení je prosté. Představte si, že jste mezinárodní velkopodnikatel a vlastníte současně úspěšnou firmu na prodej kosmetických přípravků, reklamní agenturu, filmové studio a to vše sídlí v daňových rájích. Je vám celkem jedno, který koník kolik nese, pokud umíte zisk mezi koníky převádět. Jak prosté milý Watsone, vaše televize odvysílá vaši reklamu, a zisk z vaší kosmetické firmy se snadno přesune přes vaše vysílací práva a vaše náklady na reklamu, do daňového ráje, do vaší banky.

Pokud si nějaká konkurenční firma u vaší televize zadá svou reklamu, jenom dobře, část jejího zisku se přesune taky do vašeho daňového ráje, ovšem na váš účet ve vaší bance. Není to geniální? Je, a funguje to.

Řešení je snadné, náklady na reklamu celoevropsky neuznat do daňových nákladů. Pak se daňové výnosy státu neprodleně zvýší o reklamní obrat kráte korporátní daň, která je v našem protektorátu devatenáct procent. Pokud si dovolím odhadnout rozměr reklamního trhu v našem protektorátě, je to asi 60 miliard. To je ohromující částka. To znamená, že daňové výnosy státu mohou neprodleně vzrůst asi o 12 miliard korun. To bych řekl, že není k zahození. Možná, že změna účetní metodiky může proběhnout pouze na základě názoru ministerstva financí, které snadno zdůvodní, že náklady na reklamu nejsou náklady k dosažení a udržení zisku.

Kolik je 12 miliard? Je to třeba 6000 bytů. To je přátelé jedno okresní město.

Nedělám si iluze, nicméně, se zdaňování těch “velkých”, kterým tzv. EET jenom prospívá je nutno začít.

Ono – brát se musí tam, kde je, a ne tam, kde není, jak tomu v mnoha případech je.