Jančura , kampaň proti poslancům a registr smluv aneb oligarchové v akci

Avatar
Původní autoři
Jančura v Regiojetu

Vojta 

20.4.2017  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

V úterý 4.4.2017 vyšel v Právu článek Jančura chystá před volbami antikampaň proti poslancům, ti hovoří o vydírání.

Docela silná káva. O co vlastně jde ?

Postižení mají být poslanci, kteří hlasovali pro NOVELU zákona 340/15 tzv Zákona o registru smluv. (Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv)

Zákon v zásadě ukládá státu, samosprávě, jejich organizacím a firmám povinnost zveřejňování soukromoprávních a dotačních smluv nad 50 000 na internetu. Soukromých společností se povinnost netýká. Základní info viz.

Zákon je účinný od 1. 7. 2016. Sankce hrozí až od 1. 7. 2017. a zřejmě právě k tomuto datu je směrována kritizovaná novela, která obsahuje úlevy státních a městských firem z povinnosti zveřejňování smluv.

Problémem je, že zákon se také týká takových státních firem a společností, jako jsou ČD, Česká pošta, Budvar, Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tedy společností, které jsou plně vystavené konkurenčnímu boji. Existující soukromé firmy by rády jejich byznys převzaly (u Sazky se to už povedlo). Tyto státní společnosti se tak dostávají do nerovného postavení vůči konkurenci. Znalost obchodních smluv konkurenta, jeho závazků, smluvních dodavatelů je jednoznačnou konkurenční výhodou.

Novela, která omezuje působnost zákona na firmy a společnosti tohoto typu, je tak podle mne velmi rozumným řešením.

Ostatně výjimku z povinnosti zveřejňování mají kupodivu i smlouvy uzavřené akciovou společností, jejíž cenné papíry se obchodují na regulovaném trhu a v níž stát rovněž drží většinovou majetkovou účast. Zákon se tak nevztahuje například na kontrakty, jejichž stranou je společnost ČEZ, a.s.. Akcionáři by si asi stěžovali.

Ale zpátky k panu Jančurovi. Pokud by byl v parlamentu, měl by před svým vystoupením nejprve ohlásit obrovský STŘET ZÁJMŮ. Hlavní oblastí jeho podnikání je dálková doprava, autobusová a železniční. Jeho hlavním a dominantním konkurentem jsou STÁTNÍ ČESKÉ DRÁHY. Dá se předpokládat, že při získávání zakázek od krajů i ministerstva dopravy používá všech dostupných, legálních ( a možná i nelegálních) prostředků. Obchod, podnikání je prostě činnost, ve které se rovné a čestné jednání příliš neuplatní. Podrazy, vydírání, soudy. Boj o trh i dodavatele, mezi soukromými firmami navzájem i vůči státu. Často ani vůči zákazníkům a vlastním zaměstnancům. Každý, kdo se pohybuje v tomto prostředí delší dobu, to ví.

Uvědomme si následky, které by to mělo, pokud by Jančura uspěl a ČD jako jeho konkurent by zmizely z trhu s veřejnou dopravou. Trh s dopravou by zcela ovládly soukromé firmy, v čele s Jančurou, a zavedly by zcela jiné podmínky .. O zisk jde soukromému sektoru především. Stát a tím pádem my všichni jako spoluvlastníci, by přišel o svou společnost, železnice by pravděpodobně přestala existovat jednotná dopravní síť s jedním tarifem. O cenách nechci spekulovat. Ale příklad Británie mluví jasnou řečí.

Podívejme se, kdo prosazuje neomezené zveřejňování smluv státních firem.

= Jančura (Veřejná doprava x ČD)

= Iniciativa Rekonstrukce státu sponzorovaná …

– Janečkem (obchod s finančními deriváty)

– Jančurou

– Bernardem (že by Budvar ?) Viz http://www.kareljanecek.com/cs-CZ/podporuji/rekonstrukce-statu

= Podnikatelské strany ANO, TOP09, ÚSVIT.

A jak že se to prezentuje ?

„Chceme vyvinout tlak, aby Senát změnil zákon tak, aby byl ku prospěchu. Je to lobbing ve veřejném zájmu. Pokud ale Senát bude proti transparentnosti, jsem připraven to komunikovat i během voleb,“ řekl Právu Jančura.

Slova, slova, slova. Úmyslné zjednodušení. A tvrdý útok na poslance. Kteří v podstatě nedostanou možnost se v mediálním prostoru obhájit.

Podnikatelé pracují v informačním prostoru způsobem, který si přinesli z reklamy. Používají jednoduchá a snadno srozumitelná tvrzení. Jenže tato tvrzení jsou obvykle neúplná, zavádějící, vyzdvihující pouze kladné stránky, či přímo nepravdivá. A tak

* kupujeme irskou whisky, protože nějaká trubka skočila pro sud do moře

* čokoládu, protože je v ní kromě velkého množství tuku a cukru i nějaké mléko, které nadojila šťastná fialová kráva na zelených alpských luzích

* A tak budem stát řídit jako firmu. Úspěšnou, samozřejmě.

Slogan podobný jako Babiš používá i Trump, a tak si ten nesmysl můžeme nechat vysvětlit i od Američanů.

* Chceme vyvinout tlak, aby Senát změnil zákon tak, aby byl ku prospěchu. ..

* Zavedeme registr obchodních smluv, aby vše bylo průhledné

Samozřejmě, jen pro státní sektor. Kdy a kde krade ten soukromý, do toho nikomu nic není.

Dovedete si představit, že by Babiš a  Jančura sám zveřejnil smlouvy svých firem?? Že by v soukromé firmě pracovníci znali pracovní smlouvy a mzdové ohodnocení svých kolegů ? Třeba by chtěli za stejnou práci stejné peníze, nebo by je přeplatila konkurence … prostě podnikatelská katastrofa. U dodavatelských smluv je to přeci podobné, v podstatě se jedná místo práce jen o jiný druh zboží

No nekupte to…

A ještě upozornění.

Autor je rovněž ve střetu zájmů, protože jezdí každý den vlakem. A rád by ještě nějakou dobu jezdil. Firma, jejíchž služeb využívá, je jako státní firma uvedeným zákonem znevýhodněna vůči soukromé konkurenci.

– – –