Každý se ukáže, až když o něco jde – i poslanci …

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
10. 4. 2017
Poslanci Jana Černochová (ODS), Jan Hamáček (ČSSD), Martin Stropnický (ANO), Marek Ženíšek (TOP 09 – Starostové), Ivan Gabal (KDÚ-ČSL) a David Kádner (Úsvit) předložili Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS) návrhy tří změn zákonů, jejichž přijetím by došlo k jejich podstatným a zásadním změnám :


1021 – se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

„(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“.
1041 – se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně (NATO), vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého domácího produktu předchozího roku.“
956 –  změna  Ústavy ČR čl.43 odst) 4, Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška , kdy navržená změna umožňuje z rozhodnutí vlády pobyt cizích vojenských sil na území ČR, mění obranný charakter AČR na expediční.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. 
K tomu, aby navržené tři změny zákonů byly zařazeny na program jednání, proběhla v rámci  56. schůze PS  14.dubna 2017 řada 15 procedurálních hlasování (hlasování 10 až 24). Tato hlasování navrhla Jana Černochová, mluvčí výše uvedené skupiny poslanců, ve snaze prosadit návrhy k projednání PS tzv. „za každou cenu“.  

O tom, že všechna hlasování pro ni a ostatní navrhovatele skončila katastrofou jsme už byli  informováni – viz http://www.novarepublika.cz/2017/04/poslanci-ps-parlamentu-cr-zatim-zamitli.html, ale i tak mne zajímalo, jak pro zařazení návrhů na jednání PS hlasovali sami navrhovatelé, předsedové politických stran a hnutí, jednotlivé kluby a poslanci.

Tato hlasování by měla zajímat i ostatní občany našeho státu před podzimními volbami do PS. Všichni bychom si měli z nich vzít pro sebe poučení a ve volbách odevzdat své hlasy pouze stranám a hnutím, které v okamžiku, když o něco je, nezklamou.
Na webu PS https://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=7&s=56&l=cz&pg=1jsem si vyhledal příslušná hlasování PS a musím napsat, že jsem „žasl“ …

K Janě Černochové (ODS), která ve všech 15 případech hlasovala pro zařazení návrhů na program jednání, se v tomto ohledu připojil jediný navrhovatel – David Kádner z Úsvitu. Marek Ženíšek (TOP 09 – S) a Ivan Gabal  (KDÚ-ČSL) se po sérii zdržení se hlasování, se k ní připojili až v závěru. „Vynikající“ herecký výkon, ze kterého jistě měla Jana Černochová (ODS) velkou radost, podal  současný ministr obrany ČR Martin Stropnický (ANO), který hlasoval 12x proti návrhu a teprve v závěru 3x pro návrh. Podobný, ale vhledem k své profesi pouze amatérský výkon, předvedl Jan Hamáček z ČSSD.

Po tomto úvodu mne jsem byl zvědavý na hlasování předsedů politických stran a hnutí, zastoupených a opět jsem se několikrát nestačil divit.                                                                                  Bohuslav Sobotka (ČSSD) v naprosté většině případů hlasoval proti návrhům, příp. se hlasování zdržel. Vojtěch Filip (KSČM) byl „opatrnější“, většinou se hlasování zdržel, ve 4 případech hlasoval proti, ale ve 12. hlasování byl překvapivě pro návrh. Mnohem jednodušší rozhodování měl zřejmě Andrej Babiš (ANO), který se až na jednu výjimku k hlasování ani nepřihlásil. Miroslav Kalousek (TOP 09 – S) zpočátku zřejmě řešil nějaké dilema a tak chvílemi se zdržel hlasování, nepřihlásil se, hlasoval pro návrh a teprve v druhé polovině se ustálil a vždy hlasoval pro návrh.  Zbývající předsedové – Petr Fiala (ODS), Pavel Bělobrádek (KDÚ-ČSL),  a překvapivě i Marek Černoch (Úsvit) a Tomio Okamura (SPD), hlasovali v vzájemné jednotě vždy pro návrh.

Přehled hlasování jednotlivých poslanců a klubů je dlouhý a na první pohled „nezáživný“, ale o mnohém vypovídající. Když pominu kluby, ve kterých poslanci hlasovali převážně jednotně za návrh (ODS, KDÚ-ČSL, Úsvit), v každé ze zbývajících politických stran a hnutí se našly „černé ovce“, jednající jinak než zbytek klubu.

Tomu se nevyhnuli ani v klubu KSČM, jehož členové by nám měli vysvětlit, z jakých důvodů se ve většině případů zdrželi hlasování v tak důležité věci. Až do 20.hlasování se poslanci TOP 09-S chovali podobně, většina z nich se zdržela hlasování, teprve v závěru převážně hlasovali pro návrh.  
Kluby, ve kterých naprostá většina poslanců hlasovala proti návrhu, byly klub ČSSD a klub hnutí ANO . 

Podrobnosti k hlasování jednotlivých poslanců a klubů lze najít při otevření souborů, které jsou uvedeny u jednotlivých hlasování.                                                                                          Za případné chyby a nepřesnosti v přepisu údajů se dotčeným a čtenářům omlouvám.
bod 139, sněmovní tisk 1021, novela ústavy

ČSSD- ano 3 (Klučka, Rykala, Váňa) , ne 30, nepřihlášen 0, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 15, omluven 6,
KSČM – ano 5 (Luzar, Hubáčková, Bebarová, Mathušovská, Nekl) , ne 6 , nepřihlášen 1, zdržel se 15, omluven 6,
TOP 09 – ano 3 (Nováková, Kostřica, Ženíšek) , ne 0 , nepřihlášen 1 , zdržel se 19, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2 (Novotný, Němcová)
KDÚ-ČSL – ano 1 (Benešík) , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 7, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Fiedler, Holík, Okamura), ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

bod 139, 
sněmovní tisk 1021,  zítra jako první bod po třetích čteních
hlasování číslo 11. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 69. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 2 (Klučka, Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 31 , nepřihlášen 3, zdržel se 8, omluven 5,
KSČM – ano 6 (Luzar, Mackovík), Rujbrová,Borka,Koníček,Nekl),  ne 6 , nepřihlášen 0, zdržel se 15, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Kalousek,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano  1 (Benešík) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 20, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní , ne , nepřihlášen, zdržel se 1 (Sylor), omluven,
Nezařazení – ano 3(Fiedler,Holík.Okamura) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 1, omluven 2,

Alternativa C – první bod v pátek v 9 hodin.
hlasování číslo 12. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 64. Ani tento návrh nebyl přijat.

¨
ČSSD- ano 3 (Klučka, Rykala,Váňa) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 12, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 32, nepřihlášen 3, zdržel se 7, omluven 5,
KSČM – ano 8 (Luzar, Nohavová, Vondrášek, Rujbrová, Filip, Koníček, Nekl, Valenta) , ne 1 (Semelová)  , nepřihlášen 0, zdržel se 18, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Laudát, Koubek), ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 0,
ODS – ano 13 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Novotný), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 3 (Bělobrádek, Benešík, Golasowská) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 7, omluven 2,
Úsvit – ano 4 (Černoch,Hnyková,Kádner,Lank) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Fiedler, Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Dále návrh na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 2 (Klučka,Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 3 (Luzar, Rujbrová), ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 20, omluven 6,
TOP 09 – ano 3 (Kalousek,Laudát,Koubek) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 19, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 5 (Bělobrádek,Benešík,Golasowská,Hovorka,Kudela) , ne 1 (Uhlíka) , nepřihlášen 0, zdržel se 6, omluven 2,
Úsvit – ano 6 , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Fiedler,Hplík,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Poslední alternativou je na středu 12. 4. po třetích čteních.
hlasování číslo 14. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 2 (Klučka, Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Kott), ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 4 (Rujbrová,Hubáčková,Luzar,Nekl) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 21, omluven 6,
TOP 09 – ano 4 (Kalousek,Gazdík,Koubek,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 18, omluven 0,
ODS – ano 13 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Blažek), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 4 (Bělobrádek,Benešík,Golasowská,Hovorka) , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Fiedler,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 0,

bod číslo 184 sněmovní tisk 1041, také v pěti alternativách.
hlasování číslo 15. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 71. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 3 (Chovanec,Klučka,Koskuba) , ne 24, nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 1 (Semelová) , nepřihlášen 0, zdržel se 26, omluven 6,
TOP 09 – ano 5 (Gazdík,Heger,Korte,Laudát,Nováková) , ne 0 , nepřihlášen 1 (Pecková), zdržel se 17, omluven 2,
ODS – ano 13 (všichni přítomní s 1 výjimkou , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Blažek), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 3 (Bělobrádek,Benešík,Gabal) , ne 5, nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou, ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík, Okamura) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních.
Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 64. návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 4 (Birke,Klučka,Koskuba,Stupčuk) , ne 30, nepřihlášen1, zdržel se 9, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 31 , nepřihlášen 3, zdržel se 8, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 2 (Grebeníček,Semelová), nepřihlášen 0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík, Okamura), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,
Dále bod 184 paní poslankyně navrhuje zařadit jako první bod v pátek v 9 hodin.
hlasování číslo 17. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 72. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 2 (Klučka,Koskuba) , ne 31, nepřihlášen 1, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 1 (Semelová), nepřihlášen 0, zdržel se 26, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 5 (Benešík,Golasowská,Herman,Junek,Kudela), ne 5 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Úsvit – ano 5 (všichni přítomní až na 2 Výjimky) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 2 (Sylor,Štětina), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Dalším návrhem je zařadit bod 184 v úterý na 11. 4. po pevně zařazených bodech
hlasování číslo 18. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 65. Ani tento návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 3 (Klučka, Koskuba,Velebný) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 12, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano  0, ne 2 )Semelová,Grebeníček), nepřihlášen  0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gadík,Laudát) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 7 (všichni) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík,Okamura) , ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

A posledním hlasováním o bodu 184 je na středu 12. 4. po třetích čtení
hlasování číslo 19. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 65. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 3 (Klučka,Kuskuba,Novotný) , ne 27 , nepřihlášen 1, zdržel se 13, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 33,, nepřihlášen 3, zdržel se 6, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne  4, nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Kalousek) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík, Okamura), ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,
Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164, sněmovní tisk 956 dnes po pevně zařazených bodech
hlasování číslo 20. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 53proti 75. Návrh nebyl přijat.

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65639&l=cz

ČSSD- ano 0 , ne 33 , nepřihlášen 1, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 35, nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 5 , nepřihlášen 0, zdržel se 22, omluven 6,
TOP 09 – ano 19 (všichni přítomní s 3 výjimkami) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 3, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1(Sykor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Okamura, Zelienková), ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Druhá alternativa bod 164 zítra po třetích čteních.
hlasování číslo 21. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 66. Ani tento návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 1 (Váňa) , ne 29 , nepřihlášen 1, zdržel se 13, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Vondráček), ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 2 (Borka, Semelová) , nepřihlášen 0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano  20 (všichni přítomní mimo 3 výjimek), ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 0, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní)  , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Štětina), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Holík,Okamura,Zelienková, ne 1 , nepřihlášen  0, zdržel se 2, omluven 2,


Další alternativou je zařadit bod 164 v pátek v 9 hodin ráno.
hlasování číslo 22. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 63. Návrh nebyl přijat.

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65641&l=cz

ČSSD- ano 3 (Hamáček,Klučka,Váňa) , ne 25 , nepřihlášen 1, zdržel se 15, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Stropnický), ne 32 , nepřihlášen 3, zdržel se 6, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 20 (všichni přítomní mimo 3 výjimek) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 2, omluven 2,
ODS – ano 14 )všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 7 , ne 1 (Uhlík), nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano  5 (všichni přítomní mimo 2 výjimek), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Nezařazení – ano 3 (Holík,Okamura,Zelienková) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Dalším návrhem je zařazení bodu 164 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
hlasování číslo 23. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 67. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 2 (Hamáček,Klučka), ne 30 ,nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Stropnický) , ne 33 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 19, ne 0, nepřihláše 1, zdržel se 3, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se, omluven 2,
Úsvit – ano 6 , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sykor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Holík, Okamura, ,Zelienková), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven ,

A posledním hlasováním o bodu 164 je navržení na středu 12. 4. po třetích čteních.
hlasování číslo 24. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 65. Návrh nebyl přijat.
ČSSD- ano 4 (Hamáček, Klučka,Rykala,Váňa) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 2 (Kott, Stropnický), ne 32 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 20 (všichni přítomní mimo 3 výjimky, ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 2, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Úsvit – ano 6 (všichni mimo 1 výjimku), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sykor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Holík,Okamura,Zelienkova), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2.