Smutný Apríl na Paskově – „No a co? Já to odřídím v sobotu mezi sedmou a osmou,“

Avatar
Původní autoři

Vlk
1. 4. 2017   Kosa zostra aneb  vlkovobloguje.wordpress.com

Nemohli jste tu zprávu včera přehlédnout – z  Paskova vyjel poslední vozík uhlí a  celý komplex několika šachet, které patří do celku Paskov, uzavřel po, tuším že 51 letech, činnost. Mají na hornickém Ostravsku dneska opravdu smutný Apríl…. Jednou pro vždy. Jenže pokud budete číst  dál, zjistíte, že brutalita letošního paskovského aprílu je nevídaná!

Už tohle by bohatě stačilo na hodně tvrdý článek o  o tom, jak si čeští politici naprosto bezohledně zahrávali a zahrávají s  osudy desetitisíců rodin na Ostravsku. A  když politici, tak v  hlavní roli je Andrej Babiš za nadšeného přitakávání Miloše Zemana. Což obojí, k nelibosti fanklubu obou pánů, hodlám prokázat. Musím se vrátit o  skoro na den přesně o tři roky zpět. Tehdy jste na Kose mohli číst  tento článek

OKD, blahoslavení Babiše a znovuotevření rubriky Antilidovky

kde jsem komentoval doslova vpád Andreje Babiše do složitého vyjednávání mezi tehdejším vedením OKD, respektive NWR a ministerstvem průmyslu a to bez konzultace s  rezortně příslušným ministrem Mládkem či předsedou vlády a uzavřel tehdy během jednoho jediného jednání!!! dohodu s  Garothem Pennym – tehdejším předsedou představenstva firmy. Prý úžasně výhodnou pro stát a  pro horníky jak by smet! Samozřejmě.

S gustem jsem si, ten 3 roky starý článek vytáhl z  archivu Kosy. A  pro vás z něj sem dám jednu jedinou větu – , kterou jsem okomentoval to, co Babiš tehdy vyjednal:

Troufnu si tvrdit, že tohle že je naprostá fikce.

Mohl bych přetisknout i  důvody, na jejichž základě byl tento rigorozní, leč následnou realitou plně potvrzený soud, vysloven. Ušetřím vás toho. Nechci mít článek delší, než je nezbytně nutné – zájemci o detail si to na uvedeném linku snadno dohledají.

Ta naplněná předpověď mne věru nijak netěší. Ani co by se za nehet vešlo. Vidím příliš mnoho neštěstí obyčejných lidí, kteří za nic nemohou. Tragedii je, že se s nimi hrála naprosto cynická a  bezskrupulozní mocenská hra, která neskončí ani se zavřením Paskova a  je hrána týmiž hráči, respektive hráčem dále. S  cílem lacino a řízenou manipulací získat na podzim voličské hlasy. O nic jiného totiž hlavní figuře tohoto příběhu – Andreji Babišovi – nikdy nešlo a nejde. Neměl žádný puvoir se v  roce 2014 do celé záležitosti míchat a  nevyjednal a neušetřil, jak se tenkrát chlubil, státu ani pětník. Naopak. Jeho zázračné know how nefungovalo. A  to i přes to, že tehdy sklidil velké uznání za tuto pirátskou a v konečném důsledku kontraproduktivní akci nadšený aplaus od Miloše Zemana. Dovolím si přímo citovat:

„Panu Babišovi se podařil mistrovský kousek, a chtěl bych mu zcela upřímně blahopřát k jeho vyjednávacímu umění,“

Pro úplnost dodám hlavní sentenci tehdejšího Babišova obrovského úspěchu:

Babiš se domluvil s firmou NWR na tom, že její Důl Paskov bude fungovat do konce roku 2017 a vláda poskytne peníze jen na sociální programy horníků za 600 milionů korun. Dosud se počítalo s ukončením činnosti dolu v roce 2016 s tím, že stát vydá až 1,1 miliardy korun. Zatímco Mládkem vedené MPO vyjednávalo o  tom, že aby byla zajištěna těžba do konce roku 2016 mělo by OKD dostat podpůrnou injekci ve výši 1,1 miliardy.

Babiš prý tedy uspořil státu 500 milionů.

Mládek a jeho lidé z MPO chtěli řízeným útlumem firmy zabránit bankrotu. Babiš vše mistrovsky zařídil, abych citoval prezidenta, a ještě ušetřil! Jenže některé šetření je vlastně sebevraždou. Takže téměř před rokem – přesně 3.5.2016 (pane Babiši, kde je konec roku 2017, jak jste se svým know how vyjednal?) na sebe OKD podává insolvenšční návrh.

Takže Babiš slíbil 600 milionů na sociální výpomoc horníkům a  co za to dostal? Respektive stát. Bankrot! Jen tak mimochodem, Což znamenalo, že okamžitě musel se svými dávkami zaskočit stát, aby nedošlo k  tvrdému sociálnímu výbuchu. Viz tohle. Upozorňuji, že ta nezbytně nutná sociální výpomoc zcela nepochybně přišla na zatraceně víc než představuje ona – prý – Babišem ušetřená půlmiliarda! Existuje výpočet, že to stát vyjde na 1,2 miliardy!!! A  před rokem i dnes postižení horníci by si navíc měli připomenout, že OKD, ještě ne tak dávno spravovala velmi značné částky na speciálních fondech pro odstupné zaměstnancům v případě útlumu těžby – zpravidla šlo o 12 platů. Protože ale OKD skončilo v insolvenci, mohou horníci na toto odchodné zapomenout. Budou rádi za polovic. Peníze firma utratila na svou záchranu. Ale Babiš vyjednal, Babiš ušetřil. Z mého hlediska, když to nyní zpětně sečtu pak to jeho „ušetření“ v kupeckých počtech vypadá takto:

vyjednaných 600 milionů (pokud byly vyplaceny) + 1,2 miliardy na sociálních výpomocích horníkům do roku 2021 = 1,8 miliardy.

Mládek, než do toho Babiš, se Zemanovým požehnáním, svévolně najel, jednal o  maximální státní podpoře na udržení podniku v chodu za předem stanovených podmínek – tedy žádná insolvence se všemi jejími dopady, o  objemu 1,1 miliardy.

Je zřejmé, že pokud by byla bývala přijata jeho varianta řešení a  OKD se vyhnulo úpadku, bylo by bývalo na výdajích státu ušetřeno nejméně 100 milionů…

Sto milionů? Jenom sto milionů? A co ta státní půjčka ve výši 700 milionů, podepsaná mezi OKD a státem v  srpnu 2016, kterou získal už podnik v konkurzu, aby mu věřitelský výbor schválil reorganizaci a nemusela následovat okamžitá smrt?

Překvapí někoho, že Babiš, který odmítal původní Mládkovy návrhy na státní úvěr OKD, když firma ještě fungovala, byl ten, který nakonec tohle podivné a  už nic neřešící nalití peněz do černé díry (doslova a do písmene!!) navrhl a provedl přes státní firmu Frisco, které podléhá – no to byste určitě neuhodli –  ministru financí Andreji Babišovi?

Takže nikoli 1,8 miliardy, nýbrž 2,5…..

Je to opravdu povedený Apríl! Jak že to řekl po Babišově partyzánské akci v  dubnu 2014 Miloš Zeman?

„Panu Babišovi se podařil mistrovský kousek, a chtěl bych mu zcela upřímně blahopřát k jeho vyjednávacímu umění,“

Ne, to bohužel tehdy nebyl drsný kanadský žertík. Tím se stal až dnes! Když už víme, co se následně stalo. A co ti, kteří měli gusto věci zkoumat jasně viděli už v  dubnu 2014

Troufnu si tvrdit, že tohle že je naprostá fikce!

Jenže ono to neskutečně drsné žertování s OKD a  lidskými osudy tímhle výčtem ani zdaleka nekončí. A  já za sebe dodávám, že kdybych měl v  tomto článku popisovat jen minulost, tak jak jste to četli v  předchozích řádcích, byl bych si jakoukoli námahu s  jeho psaním ušetřil a  radši trávil včerejší odpoledne něčím užitečným venku na sluníčku. Skutečně mi nejde o osobní exhibici. Opravdu nemám sebemenší potěšení z tance na hrobech.

Motivem, abych sedl za klávesnici, je něco úplně jiného. Totiž pro mne nepochopitelná přestřelka o  to, kdo bude za stát prozatím řídit dění v  OKD. Jde opět o kompetenční spor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a  Ministerstvem financí. Ještě než Jan Mládek byl odvolán z  funkce, velmi důrazně na vládě prosazoval, aby odborné činnosti v  Paskově nyní řídil jemu podléhající státní podnik Diamo. A  to hned z několika velmi logických důvodů

– v  útlumech těžby se perfektně vyzná, má za sebou útlum uranových těžeb

– stejně tak má know how ohledně sanací a  následných rekultivací a  prací potřebných k  udržování důlních děl

– má cca  2,5 tisíce zaměstnanců, je schopna účelně, nikoli účelově, zaměstnat několik stovek propuštěných horníků

– podléhá ministerstvu, které ze zákona, jako JEDINÉ! může a  nejspíš i bude muset rozhodnout o odpisu nevytěžených zásob uhlí, na základě návrhu Báňského úřadu, jednou pro vždy. Dodávám, že Báňský úřad je rovněž v  gesci MPO.

Zdá se vám to být naprosto logickou argumentací? Mně také. Andrej Babiš je ovšem jiného mínění. Ten prosazuje, aby místo Diama nastoupila jím řízená státní firma Prisco. Která NIKDY NEMĚLA S HORNICTVIM, natož útlumem velkého důlního celku, NIC SPOLEČNEHO! Nejen to, zdá se, že Prisco nemá ani žádné zaměstnance – oprava: má. Celkem 3! Pro jistotu to napíši i slovy – má TŘI zaměstnance!

A aby ten dnešní už takhle zcela absurdní Apríl byl ještě absurdnější je potřeba uvést, že Andrej Babiš dokonce navrhuje, aby Prisco s  těmi 3 zaměstnanci koupilo nyní OKD za asi 80 milionů. Jak si snadno ověříte zde, navrhoval Jan Mládek v  druhé půlce letošního února, aby OKD bylo ZAKOUPENO DIAMEM ZA 1 (slovy JEDNU) Kč. Neúspěšně. Babiš a lidovci to tehdy ve vládě zablokovali rukou společnou a  nerozdílnou! Ministr financí tehdy prohlašoval, že prodej OKD je určen primárně pro soukromé investory a vstup státu by prodej poškodil.

Za pár týdnů musel konstatovat že… 

„Domníval jsem se, že nějaká fungující nabídka by od soukromých investorů přijít mohla, pokud ale OKD vyhodnotilo, že tu žádná taková nabídka není, předložení nabídky Priskem považuji za logické řešení,“

Takže si k té předchozí 2,5 miliardě přidáme, zaokrouhleně další stovku a  jsme na 2,6 miliardy!

ANO, panu Babišovi se podařil opravdu mistrovský kousek! A  v případě OKD je to skutečný byznysový guru, jen co je pravda!

Pokud si myslíte, že je všem absurditám konec, tak vězte, že nikoli. Mohl bych nyní napsat delší pojednání o  tom, že Andrej Babiš prostě tahá, opakovaně, celé Ostravsko za fusekli a  že se vlastně všem postiženým horníkům vysmívá a  to všechno jen proto, aby se do podzimních voleb prezentoval v  tamním regionu jako někdo, komu jde o věc a  kdo něco zásadního pro postižený kraj udělal na rozdíl od těch ostatních (socanských) neschopů.. To je celý a  jediný smysl téhle odporné hry s lidskými osudy. Jde o cynismus nejhrubšího zrna. Ovšem nečekám, že by horníci měli čas a hlavně chuť studovat fakta. Proto jsem marnil den tímto článkem. Aby třeba pár z  nich, co z nějakého, mně neznámého důvodů na Kosu chodí, pochopilo co a  jak. Kdo s nimi hraje tuhle krutou špinavou hru. Nejsem totiž naivní, abych tenhle text psal pro voliče Koblihu s  cílem pomoci mu, aby konečně pochopil, co je Babiš zač. Ten kdo chce samostatně myslet už má jasno minimálně nějaký čas. Kdo je prostě kobliha, koblihou zůstane, bez ohledu na to, jaké důkazy o Babišovi mu předložím. Píši dnes pro ostravské horníky. Snad si to přečte aspoň jeden jediný.

A také to píši kvůli tomu, že je dneska ten Apríl. Protože ten největší aprílový flák, v tomto naprosto vážně míněném a  nikoli žertéřském článku jsem si nechal úplně nakonec.

Ministr financí byl, jak možná víte, před pár dny se, mimo jiné, setkal s pedagogy a  studenty České zemědělské univerzity na téma veřejných financí. A na otázku z  pléna jak jako Frisco se třemi zaměstnanci má zvládnout OKD pronesl, zcel a vážně, toto:

„Že Prisko má tři zaměstnance? No a co? Já to odřídím v sobotu mezi sedmou a osmou, prohlásil. „Snad OKD budu řídit líp, několik firem jsem už řídil,“ poznamenal.

Tak jo, bude OKD řídit v  sobotu, levou zadní mezi sedmou a osmou!

Kdybyste si mysleli, že jsem si z  vás dělám aprílové šoufky, pak vězte, že jsem jen přímo citoval z  tohoto zdroje.

Tak tohle je Apríl verze bizár totál! Proto jsem včera seděl a počítačem.

* * *