Michalkov nazval právem umělce své prohlášení o udělení ceny Jelcinovu ​​středisku. Nikolaj Starikov: Jelcinovo středisko je prvkem informační války proti Rusku

10. 5. 2017    zdroj a zdroj
Filmový režisér Nikita Michalkov nazval své prohlášení o udělení evropské ceny Kennetha Hudsona Jelcinovu středisku názorem občana Ruska, a způsob, jakým byl prezentován – svým právem umělce. V pondělí 8. května o tom informovala agentura Interfax. Šéf Svazu filmařů prohlásil, že se k tomu staví stejným způsobem, jako by sovětský občan dostal vyznamenání Třetí říše. Svého času dostal Michail Gorbačov americkou medaili za vítězství ve studené válce. V podstatě vůdce Sovětského svazu vyznamenala mocnost, která stála proti zemi, kterou vedl, medailí za vítězství nad Sovětským svazem, protože studená válka byla právě proti SSSR. V tomto je to stejné.

“Jak všichni víme a jak tvrdí Jelcinovo středisko, žijeme ve svobodné demokratické zemi, v níž může každý občan vyjádřit jakýkoli názor na cokoliv. Jsem občanem své země a jsem ruský umělec, který prožil celý život v Rusku. Proto to, co říkám, říkám jako občan, a to, jak to dělám, je moje právo umělce”, řekl Michalkov.

Vyzval také k zamyšlení se, proč evropské ocenění obdrželo právě Jelcinovo středisko. Podle jeho názoru to je dáno tím, že dotyčné muzeum zastává “ideologii, která vyhovuje právě těm, kteří (…) vyhlašují vůči nám sankce”. “Znamená to, že to, čím se dnes skutečně zabývá Jelcinovo ​​středisko, je překrucování historie, nebo falšováním faktů ji prostě skrývá”, řekl režisér a poznamenal, že to říká “jako občan”.

“Ale jako umělec použiji metaforu a ta je velmi jednoduchá – Jelcinovo středisko získává ocenění za své služby, které jsou v rozporu se zájmy naší země. Copak policajti dostávali ocenění za něco jiného? Vždyť dokonce podle vyhlášky pruského krále Viléma II. měl být Železný kříž udělován bez ohledu na hodnost a postavení, včetně občanů okupovaných zemí, za zásluhy ve prospěch německých ozbrojených sil a ve prospěch jejich spojenců, za služby proti zájmům své země. To dnes totiž vidíme v činnosti Jelcinova ​​střediska. Takže v tom není nic osobního, pánové! Pouze fakta”, uzavřel Michalkov.

Výpověď filmového režiséra o podobnosti ceny, předané Jelcinovu středisku, s vyznamenáním Třetí říše zazněla ve vysílání rozhlasové stanice Hovoří Moskva 7. května. 8.května se vedení muzea omluvilo evropským kolegům.

Cena Kennetha Hudsona byla na soutěži “Evropské muzeum roku” udělena za pozoruhodné úspěchy při posilování společenské úlohy muzea 6. května.

Nikolaj Starikov: Jelcinovo středisko je prvkem informační války proti Rusku

Nikita Michalkov se opět obořil na Jelcinovo středisko. Zařízení získalo cenu Kennetha Hudsona v rámci udílení vyznamenání “Evropské muzeum roku”. Šéf Svazu filmařů prohlásil, že se k tomu staví stejným způsobem, jako by sovětský občan dostal vyznamenání Třetí říše.

Před tím Michalkov konstatoval, že muzeum “ničí národní uvědomění lidí” tím, že poskytuje neobjektivní hodnocení ruských dějin.

Jelcinovo ​​středisko již režisérovi odpovědělo. Postěžovalo si, že Michalkov se ani nezajímal o historii soutěže, a vztáhlo urážky na sebe. Cenu srovnalo s “Oscarem”. Kromě toho se pracovníci střediska sami veřejnosti omluvili za slova Michalkova.

Jak již Pravda.Ru psala, Jelcinovo středisko není útokům vystaveno poprvé. V loňském roce došlo ke skandálu, když muzeum prohlásilo, že není proti posouzení otázky o rehabilitaci vlasovců. Tento závěr je možno učinit z prohlášení ředitele pro vědeckou práci zařízení, Nikity Sokolova.

Experti pak jedním hlasem prohlašovali, že Jelcinovo středisko bylo od počátku vytvořeno právě pro propagandu myšlenky zrady a přitahuje nepřátele národa. Zaznívaly také výroky, že se stává “střediskem proti vlastenectví”.

Pravda.Ru požádala o komentář Nikolaje Starikova, spisovatele, spolupředsedu strany Velká vlast.

Proč se středisko potřebovalo omlouvat? Kdo potřebuje jejich omluvy? Všem je už dávno jasné, že středisko je nákladný pomník liberálních ideí, které málem přivedly celou zemi k úplnému rozkladu…

Všichni lidé dělají chyby, ale člověk hodný úcty se liší tím, že umí přiznat své chyby a omluvit se. Ale je s podivem, že organizace, v tomto případě Jelcinovo středisko, se neomlouvá za svou činnost, ale chce se omluvit za slova Nikity Michalkova.

Myslím, že Nikita Michalkov to řekl zcela správně, já bych dodal ještě jednu paralelu.Svého času dostal Michail Gorbačov americkou medaili za vítězství ve studené válce. V podstatě vůdce Sovětského svazu vyznamenala mocnost, která stála proti zemi, kterou vedl, medailí za vítězství nad Sovětským svazem, protože studená válka byla právě proti SSSR. V tomto je to stejné.

Jelcinovo středisko je jedním z prvků hybridní informační války proti naší zemi a omluvit se Jelcinovo středisko a jeho vedení nemá za slova kritiky na adresu tohoto střediska, ale za veškerou svou činnost, za veškerou svou orientaci, za ty myšlenky a ty ideologie, které se snaží vštípit do hlav dospívající ruské generaci. To je to, za co by se mělo Jelcinovo středisko omluvit.

Proč jsou stále usilovně oceňována vysokými evropskými cenami muzea tohoto druhu?

Angličané mají přísloví o tom, že když se něco podobá psovi a štěká to, pak to nejspíše je pes. V tomto případě vidíme cílené předávání všech možných ocenění ve všech možných směrech kultury a umění právě těm, kteří v té či oné míře bojují proti ruskému státu.

Pokud jste spisovatel, napište protiruskou knihu a dostanete Nobelovu cenu. Pokud jste režisér, natočte nějaký film, kde jsou všichni Rusové alkoholici, opilci, kolem je beznaděj a krvavý režim, a dostanete cenu filmového festivalu. Pokud jste muzeum, opěvujte toho, kdo ničil ruský stát, ukažte ho jako jediné světýlko v okénku v tisícileté historii Ruska, a pak vás nazvou nejlepším muzeem v Rusku. Proto je to pro ty, kteří chtějí získat západní cenu, jednoznačný signál. Pokud jste umělec, nezapomeňte přibít své nádobíčko k chodníku, pak zapálit vchodové dveře FSB, cenu zatím ještě nedostanete, ale alespoň politický azyl ve Francii máte zaručený.

Prostí Rusové již dlouho chtějí přeformátovat tu prolhanou expozici, kterou toto středisko prezentuje, ta ale velmi vyhovuje Západu …

Západu bude vyhovovat každá prolhaná expozice, protože on za to neplatí, ale má bohatý informační prospěch.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová