Omluví se premiér, že ve sporu o hornické byty podporuje gaunera?

Avatar
Původní autoři

26.5.2017 PrvníZprávy

Poslanec hnutí ANO Josef Hájek ve své interpelaci ve čtvrtek vyčetl nepřítomnému premiérovi, že v roce 2004 prodal 46procentní podíl státu na společnosti OKD za směšných 4,1 miliard korun gaunerovi Bakalovi, jak jej Hájek nazval.


OKD a prodej 44 tisíc bytů je stále žhavé téma ve Sněmovně. Na OKD přišla řada i při interpelacích 25. května 2017 na v tu dobu nepřítomného premiéra Bohuslava Sobotku, který se do celé kauzy namočil coby tehdejší ministr financí. Horník a poslanec ANO Josef Hájek tuto kauzu bedlivě sleduje …

Hájek: Co jsem dělal v roce 2004? Kopal jsem uhlí, pane poslanče

“Pane nepřítomný premiére, v roce 2004 jste prodal 46procentní podíl státu na společnosti OKD za směšných 4,1 miliard korun. To, že se jednalo o nevýhodný prodej, konstatovala ve svém usnesení Poslanecká sněmovna. V roce 2004 jste byl mladý, nezkušený ministr financí, který údajně slepě věřil odhadcům. To dokážu pochopit. Co nedokážu pochopit, je to, že děláte všechny kroky proti tomu, aby se po vytunelování společnosti OKD Bakalou do rukou 44 tisíc hornických rodin vrátily alespoň byty. O tom, že za zády tisíců hornických rodin kopete za Bakalu a nikoliv za horníky dokazuje i vaše mailová korespondence s panem Ivanem Přikrylem,” upozornil poslanec Josef Hájek na dálku premiéra.

“Je pravdou, že tato vaše korespondence vám byla ukradena a určitě není slušné číst takovou korespondenci. Nicméně pokud se naše ctěná Sněmovna zabývá obsahem nelegálně pořízených nahrávek pana Babiše, cítím povinnost v zájmu 44 tisíců hornických rodin je také seznámit s obsahem tohoto uniklého mailu. Dne 20. prosince 2015 vám, pane premiére, pan Přikryl napsal, cituji: “Vážený pane premiére, pro vaše časové vytížení a také proto, že na týden odjíždím mimo ČR, vás chci informovat, že jsem podle našeho dohovoru učinil úkony v kauze OKD, tak jak jsme o nich hovořili.” Pan Přikryl dále pokračuje slovy, cituji: “Měl jsem možnost nahlédnout do spisu s omluvou. Pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby.” Konec citátu,” odcitoval Hájek část dopisu premiérovi.

“V souvislosti s touto korespondencí se vás, pane premiére, ptám: Za prvé ohlásil jste na Policii podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s nelegálním nahlédnutím do takzvaného živého spisu? Pokud ne, tak proč? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Za druhé jste ochoten a připraven se omluvit 44 tisícům hornických rodin za to, že ve sporu o hornické byty podporujete gaunera Bakalu? “ uzavřel své vystoupení Josef Hájek.

ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: z TV)