Není „svině“ jako „svině“.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
26. 6. 2017
Mnoho povyku pro…? Pro co vlastně? Pro jedno nemravné slovíčko, nebo pro jeho obsah? První je správě – pro jedno slovíčko. Je snadné být moralista když to situace vyžaduje, tedy jedná-li se dehonestující kritiku prezidenta Zemana, ale už není potřebné být tímtéž moralistou, jedná-li se o někoho, kdo je sice také svým způsobem VIP (virtuálně indiskrétním politikem), ale není to ten, kterého je potřeba, neřku-li nutné, utřít jak „zpocené zrcadlo“.


     Ano, prezident Zeman se svým způsobem vyjádřil možná dost hrubě, neslušně, neboť mohl pro  vypodobnění či přirovnání „vykutáleného“ Sobotky použít jiný, kulantnější výraz. Mohl, ale nevyjádřil by tím to co chtěl tímto drsným přirovnáním o Sobotkovi říct. Nicméně ti, kteří se až nebetyčně cítí být pohoršeni nevnímají podstatu a význam vyřčeného přirovnání. Jim totiý neskonale vadí, že to byl zase prezident Zeman, který např. podle ochechule Němcové „… destruuje život uvnitř naší společnosti a hluboce poškozuje obraz naší země ve světě. Jestliže si neuvědomuje dopad svých slov a činů, svědčí to o mentální nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad. Jeho pokračování v prezidentské funkci je ohrožením normálního demokratického provozu v naší zemi“, nebo podle samotného Sobotky „ Myslím, že dnešní výroky prezidenta Zemana ukazují, že u něj dochází k rozpadu osobnosti a obavám se, to s plynoucím časem bude jen horší…”.

      Ani Němcová, natož Sobotka nejsou schopni, resp. nechtějí připustit, že obsahově a svou podstatou má prezident Zeman pravdu. Kdyby chtěli, resp. toho byli schopni, musela by je hanba fackovat při vědomí, že je řada zadokumetovaných případů, kdy se jiní neméně významní politici vyjádřili slovně či věcně stejně, ne-li hůře a přesto to prošlo bez většího šumu. A to nemluvě o tom, že jejich výrazivo pak bylo dokonce používáno jako jejich osobní (pozitivní) reklama a bylo jim tzv. připisováno ke cti. Několik málo příkladů: Schwarzenberg, známý svou „noblesní“ vulgaritou se např. o Berlusconim vyjádřil, že „prošoustal“  dobu, kdy mohl realizovat jisté reformy. Osočený Sobotka zase o A. Babišovi řekl, že „ důkladně ojebal český stát“.
     Aby toho mravního, slušného a charakterního vystupování našich předních politiků nebylo málo, P. Nečas se svého času vyjádřil, že Když proti Vám stojí lidský dobytek a svině, může se stát cokoli. Cítil se v tu dobu někdo z našich tak těžce frustrovaných úzkoprsých  pánů politiků nějak mimořádně  pohoršen, vyjevili snad stejně vehementně  svou nelibost, jako to činí v případě prezidenta  Zemana? Za sebe mohu říct, že něco podobného jsem nezaregistroval. Proč asi? Že by to nemělo patřičnou amorální dimenzi? Ale kdeže, tam v těchto slovech spatřovali důvodnou   či přiměřenou  opodstatněnost dali tím najevo, že autoři co do významu svého rčení mají když ne úplnou, tak převažující pravdu. Že se svým způsobem vyjadřování chovají stejně jako prezident Zeman, jim nejen nepřijde, ale oni to vědomě popírají, nepřiznávají.
     Prezident Miloš Zeman je pro řadu politiků či jiných pozoruhodných osobností naprosto nežádoucím elementem, člověkem, který jim nejde pod kůži, ale také na nervy, neboť jsou přesvědčeni, že jiný „prezident“ by se nikdy takových výrazů nedopustil. Musím jim dát za pravdu, nedopustil. Jenže čí zájmy by takový prezident „slušňák“ asi hájil, koho by svými postoji zastupoval? Jistě by to nebyli ti obyčejní občané, zaměstnanci s podprůměrnými platy, nezaměstnaní, sociálně slabí či třeba důchodci! Takový prezident by sice byl slušný, protože by kromě jiného šel hlavně na ruku těm, kteří si jej zvolili jako svého guru, jako zastánce jejich zájmů, obhájce jejich protřelé, zákeřné antiobčanské politiky.
     Ne, vůbec nejde o to, že prezident Zeman se o Sobotkovi vyjádřil, že se chová „jako svině“, protože se tak opravdu chová a jedná, k čemuž je řada relevantních důvodů (jeden z mnohých: jeho postoje k slibovanému řešení církevních restitucí, které ČSSD  přinesly /nezasloužené/  vítězství ve volbách). Především jde o to, že to řekl Miloš Zeman, kterému dnes už dávají za vinu vše (podobně jako V. Putinovi), co je použitelné pro jeho totální dehonestaci. Jestliže se ochechule Němcová vyjadřuje až tak, že „…prezident Zeman si neuvědomuje dopad svých slov a činů, svědčí to o mentální nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad a jeho pokračování v prezidentské funkci je ohrožením normálního demokratického provozu v naší zemi“, chce tím snad naznačit, že u nás skutečná demokracie existuje?
     Zlé jazyky tvrdí (viz výše), že  svým nevybíravým slovníkem si M. Zeman de facto sám podřezává větev pod sebou tedy, že se připravuje o možný úspěch v nadcházejících volbách na funkci prezidenta, že vlastně svými výroky „odpuzuje“ své potenciální voliče a další bla, bla, bla. Také se o něm tvrdí, že je populista. No a co, kdo není? Nejsou snad Sobotka, Fiala, Babiš, Němcová, Laudát, Langšádlová, Kalousek, Gazdík  mnozí další prominenti populisté? Copak jim (ne)lze, stejně jako třeba M. Zemanovi (ne)věřit? Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Jinými slovy, kdo chce na Zemanovi hledat něco špatného, vždy něco najde, ostatně to platí i  pro mnoho jiných. A to by v tom byl čert, aby toho „hulváta“ Zemana nějakým způsobem totálně nedeklasovali.
     Problém je ovšem v tom, že tentokrát ten je čert na straně Zemana a oni to dobře ví, což některé (Sobotku, Němcovou, Langšádlovou apod.) přivádí k nepříčetnosti. Jakkoli si tito lidé myslí, že touto vulgaritou ztrácí M. Zeman voliče, nejsou schopni domyslet, že (hloupí) občané (ovčané)  na rozdíl od nich, umí nejen pochopit pointu jeho slov, ale i hlubokou podstatu a věcnou pravdu, byť  vyslovenou ne zrovna slušným způsobem. Ostatně oni sami, o nic lepším způsobem se vyjdřují také o samotném prezidentovi a vůbec jim nepřijde, že jsou mnohem horší, než prezident Zeman. Závěr je, že není svině, jako svině, či lépe řečeno, nejsou svině jako jsou svině. Líbí či nelíbí se toto konstatování? Je mi to fuk, já si za tím stojím.