Satanovský vysvětlil, proč USA nedobyjí Rakku …

Avatar
Původní autoři

Grigorij Pavlodubov
16. 6. 2017       zdroj
V poslední době zaútočily na baštu teroristů v Sýrii Rakku síly místních formací, ovládané Američany. Situaci komentuje známý orientalista, vojenský expert a prezident nezávislého výzkumného centra Ústav pro Blízký východ Jevgenij Satanovský. Expert také vysvětlil, proč se dlouhou dobu nedařilo zorganizovat útok a proč jsou nyní možné průtahy a zpomalení. Podrobnosti zveřejnil list Vojensko-průmyslový kurýr.


Expert uvedl, že z východu začala na Rakku útočit ozbrojená koalice Syrské demokratické síly, která se před tím sedm měsíců snažila obklíčit město ze severu, východu a západu. Satanovský poznamenal, že milionový Mosul v Iráku je dobýván již osm měsíců. Podle názoru orientalisty svědčí tato skutečnost o tom, že proamerické síly v Sýrii nemají dostatečný bojový potenciál k úspěšnému útoku.

Přitěžujícím faktorem je zásobování kurdských sil těžkou vojenskou technikou, které začalo před dvěma měsíci. Tento faktor se nelíbí Turecku a arabskému obyvatelstvu na severu SAR. Situaci však nelze změnit, protože úspěšný útok a následná kontrola dobytých území vyžadují techniku. Na druhé straně to znamená, že je nutná trvalá přítomnost amerických vojáků k zadržování tlaku Ankary, ochraně před útoky nespokojených Syřanů a podpoře v případě útoku teroristů DAEŠ, kteří jsou schopni dobýt zpět všechna ztracená území.

Dalším zajímavým faktem je, že teroristé aktivně v propagandě využívají “kurdský faktor” a přesvědčují lidi, aby šli na jejich území. Ve výsledku to vede k tomu, že radikálové získávají lidské posily na účet místního obyvatelstva. Satanovský konstatuje, že není možné zajistit kontrolu území prostřednictvím loajálních místních obyvatel, kterých by mělo být nejméně 70 procent. Nyní je toto číslo mnohem nižší a kurdské síly jsou pod neustálou hrozbou provokace a začátku dalších vojenských akcí.

Na závěr vojenský expert poukázal ještě na další důležitý moment. V Rakce je 4-5 tisíc teroristů, což je srovnatelné s jejich počtem v Mosulu před jeho napadením. Ovšem samotná Rakka je kompaktnější a to umožňuje nerozšiřovat linii obrany. Navíc je otevřený koridor pro dodávky z jihu, což bude překážkou při útoku na město, takže bude nutné ucpat průchod, aby se zastavily dodávky zbraní a přesun posil. Určitým problémem budou minové překážky. SDS nemají vlastní ženisty, což znamená, že na pomoc opět přijdou USA. Takže Satanovský dospěl k závěru, že útok na Rakku nebude o nic méně problematický, než je dobytí Mosulu. Situaci může zlepšit pouze dohoda útočících s teroristy, jehož důsledkem bude útěk DAEŠ z města z jihu na Palmýru a Dajr az-Zaur …

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová