Převrácený obraz dějepisu

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Loudil
27.10.2017
Nemám rád typický český – “Pangejtismus”. Opět ho budeme svědky už za pár dní. 7.11.2017 uběhne 100 let od VŘSR. Do roku 1989 bylo s VŘSR a SSSR prý všechno zcela v pořádku, po roce 1989 naopak VŘSR = začátek hrůzy, pogromů, bídy, rozvratu, hladomoru, paktování s Hitlerem, …atd. Nic ovšem není nikdy jenom černobílé!!


1. Přišla snad VŘSR sama od sebe?? Spadla z nebe? Nikoli. Její příčina?? Německo rozpoutalo První světovou válku, ve které zemřelo kolem 10 mil. nevinných lidí a  masy Evropanů byly uvrženy do bídy, hladu a chaosu. Tyto podmínky se staly živnou půdou pro touhu po změně. Za VŘSR může Německo, nikoli komunisté.

2. Rusko bylo do roku 1913 feudálním zemědělským hladovým státem. Obří negramotnost,..atd. Roku 1922 spadla průmyslová výroba v Rusku na 40 % předválečné úrovně.

To, co se stalo v SSSR za vlády Stalina zachránilo později Evropu. Za období 1925-40 totiž SSSR zvýšil svou průmyslovou výrobu asi 20 krát!!, průmysl byl doslova vydupán ze země za obrovského nadšení, ale i obětí.

Roku 1940 se tak z feudálního carského Ruska, země prakticky bez průmyslu, stala druhá země světa v objemu průmyslové výroby, hned po USA. SSSR měl silnější průmysl jak Hitlerovo Německo nebo Anglie. Hitlerovi se tak roku 1941 nepostavila carská feudální armáda na koních nýbrž obří tankové formace, armáda s katušemi, letouny Lavočkin, Mig apod. Kdyby neproběhla VŘSR a trvalo staré carské Rusko, byl by Hitler na Urale do dvou měsíců. Bylo by pak zajímavé sledovat, jak by USA s Anglií osvobozovaly Evropu od Hitlera. Jejich pochod by byl opravdu dlouhý!! Od hranic Španělska až na Ural, tedy asi 4000 kilometrů. No, pokud by do toho USA šly, padlo by tu nejspíše 5 milionů Američanů. Počítám, že by USA použily atomové bomby na Berlín, Mnichov, Frankfurt a další města. Takže i Němci by měli o několik milionů mrtvých navíc.

P.S. Neobdivuji 70 let socialismu v SSSR a roku 1989 jsem jeho konec u nás uvítal. Nechci ale vidět svět černobíle, jak ho dělá naše propaganda. Bolševici zavraždili celou carskou rodinu, právem to dnes připomínáme jako hnus. Je ale zajímavé, že se dnes vůbec nepřipomíná “mnohem čerstvější” vražda rumunského prezidenta Ceausesca s manželkou Eleonorou v prosinci 1989. Někde na dvoře proběhl – “rychlý lidový soud”, byli odsouzeni k trestu smrti, ihned postaveni ke zdi a nějaký kropič je pokropil ze samopalu. Podobně kdysi “kropili” vojáci SS lidické muže na dvoře Horákova statku v  roce 1942. Zajímavé! Byla snad carská rodina v Rusku oproti Ceausescovi jenom – “výkvětem dobra??” Nad carem v Rusku máme brečet a do mrtvoly prezidenta Ceausesca máme jenom s opovržením znovu kopnout? Feudál lepší komunisty??

Dnes se mnoho kladných věcí, které byly v SSSR vykonány zamlčuje. Záměrně. Dějiny se upravují. Bohužel.

https://www.youtube.com/watch?v=b0ktgWlN7SE