Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 5 – „Militant jako nelegální migrant“)

Avatar
Původní autoři

9.10.2017 Agentura EXANPRO
Specifická analýza – seriál ČT (13028)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahuje k dezinterpretaci. Přehled všech dosud publikovaných případů je uveden na konci dokumentu. Pátý rozebíraný případ je ukázkou záměrné manipulace ze strany pracovníků České televize a rovněž ukázkou jejich neodborného přístupu v záležitosti spojené s bezpečnostní problematikou.

PŘÍPAD 5 (účelová manipulace s prokázáním odborné neznalosti a předpojatého úsudku)

V souvislosti se zahájením činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) zveřejnila Česká televize (ČT) na svém zpravodajském webu článek s názvem „Centrum proti dezinformacím začíná fungovat. Odborníci to vítají, Zeman mluví o cenzuře“ (2. ledna 2017), v němž uvádí odkaz na svůj dřívější výstup pod názvem Uprchlíci a hoaxy: Podívejte se na 10 nejčastějších mýtů o uprchlících. Tímto článkem pracovníci ČT zřejmě hodlali zdůraznit důležitost vzniku CTHH, avšak ve všech předložených údajných hoaxech či mýtech o „uprchlících“ (správně by mělo být o „nelegálních migrantech“ – viz vysvětlení na konci dokumentu) je zjevná manipulace za účelem jednostranné neboli předpojaté interpretace (viz předpojatost*).

Rozebíraný případ se týká údajného mýtu/hoaxu, jenž byl v příslušném článku uveden pod tímto názvem: „Každý uprchlík je terorista a přívrženec Islámského státu“. Před analytickým rozborem se nejdříve podívejme na celý příspěvek ČT ke zmíněnému bodu:

Uprchlíci nezaplňují pouze přední strany novin a televizní reportáže, téma silně rezonuje i na sociálních sítích. A to velmi často ve formě takzvaných hoaxů – vymyšlených poplašných zpráv. Lidé je sdílejí, aniž by se snažili je ověřit. Vybrali jsme proto deset nejčastějších mýtů týkajících se uprchlické krize a zjistili jsme, jak to s nimi je.

Každý uprchlík je terorista a přívrženec Islámského státu

Ačkoliv neexistuje žádná možnost, jak tuto informaci ověřit, a logicky neexistují ani žádné statistiky, velká část uprchlíků pochází ze zemí, ve kterých Islámský stát nepůsobí. Nejvíce jich samozřejmě utíká ze Sýrie před občanskou válkou, lidé však přicházejí také z Kosova, Eritrey, Srbska, Pákistánu či Bangladéše.

A v souvislosti s tím vznikl už velmi sdílený hoax, kterým je fotografie jednoho z uprchlíků ve dvou odlišných podobách. Zatímco na fotce z července 2014 je ve vojenském oblečení, v srpnu 2015 je zachycen v běžném oděvu mezi uprchlíky na maďarské hranici. Podle některých uživatelů sociálních sítí má jít o bojovníka Islámského státu. Muž se ve skutečnosti jmenuje Laith Al Saleh a byl velitelem syrské protivládní povstalecké jednotky. Bojoval nejenom proti Al-Káidě, ale také proti Islámskému státu. Lživou zprávu bez ověření sdílely i některé veřejně činné osobnosti, mezi nimi například Klára Samková.

Už z názvu je patrné, že pracovníci ČT upřednostnili takové pojmenování příspěvku, které se jim hodilo více, aniž by prokázali široké rozšíření tohoto tvrzení. Můžeme snadno oponovat tím, že následující tvrzení je rozšířenější: „Mezi nelegálními migranty jsou teroristé a přívrženci Islámského státu.“ Toto tvrzení již bylo v mnoha případech prokázáno (trestná činnost, držení usvědčujícího materiálu apod.). Proč tedy ČT podsouvá tvrzení, jež má účelově posunutý význam tak, aby mohlo být vždy napadnutelné? Navíc se nejedná o rozšířené tvrzení, ale jen o emocionální vyjádření některých rozhořčených osob, které reagují na destruktivní politiku Evropské unie.

Dalším nedostatkem příspěvku ČT je to, že sami jeho tvůrci říkají, že neexistuje možnost, jak tuto informaci (tvrzení uvedené jako titulek příspěvku) ověřit. Tím je ale v příspěvku vytvořen vzájemný rozpor. Proč to tedy vydávají za jednoznačný mýtus o migrantech?

Hrubým omylem a odborným prohřeškem ČT je předpoklad (premisa*), že když část migrantů pochází ze zemí, kde Islámský stát (ISIS)1 nepůsobí, tak se nemůže jednat o stoupence ISIS, přičemž jsou uvedeny příklady zemí jako Kosovo, Eritrea a Pákistán. Avšak ono se to netýká jenom zemí, kde ISIS působí, ale také zemí, odkud k ISIS přicházejí zahraniční bojovníci. Podle už více než rok starých poznatků západních i ruských bezpečnostních a zpravodajských služeb ohledně zahraničních bojovníků ISIS se jedná o osoby, jež pocházejí z více než 100 zemí. Jak autoři příspěvku (potažmo ČT) dospěli k závěru, že ti, co do Evropy přišli z Pákistánu nebo Kosova, nemohli u ISIS působit, byť by to bylo jen krátkodobě? I rekrutační sítě ISIS roztroušené po světě něco vypovídají o působení ISIS v mnohem více zemích, než si novináři ČT v tomto případě připouštějí. A jak vlastně určují zemi původu, když migranti často nemají ani průkazy totožnosti? Spoléhání se na určení národnosti/etnika podle určitých znaků a kontrolní otázky na místopis mnohdy nestačí k přesnému stanovení státní příslušnosti, a to zejména proto, že jedna národnost (kmen) může být propojena s více státy a také proto, že v době uvolněného cestování a pobytu může každý pobývat na různých místech. Úřady se již nejednou spoléhaly na to, co jim o svém původu nahlásili sami migranti (od německé vlády dostali dokonce návod, k jaké zemi se mají hlásit). Dřívější cestování osob po světě, z nichž se později stali nelegální migranti, vytváří několikanásobnou mezeru ve znalostech o jejich kriminální, případně militantní minulosti.

Jaký má tedy smysl oponovat údajnému mýtu výrokem, že velká část migrantů pochází ze zemí, ve kterých ISIS nepůsobí? Premisa* vytvořená na tomto základě (viz výše) nemůže být pravdivá, neboť nesouhlasí se základními fakty* a zůstává tak jenom domněnkou*, čímž se vlastně nejedná o žádnou oponentní argumentaci, nýbrž o pouhou ukázku odborné neznalosti (pravděpodobně záměrné) a předpojatého úsudku (buď z neznalosti věci, anebo opět z určitého záměru, což bychom mohli nazvat „záměrně předpojatým úsudkem“).

Stejně vážné odborné pochybení prokázali tvůrci příspěvku při předložení příkladu údajného hoaxu, jenž se váže ke konkrétnímu migrantovi, který podle autorů článku býval syrským povstalcem. Avšak z čeho pracovníci ČT vycházejí, když tvrdí, že muž na fotografii nebyl nikdy ve spojení s ISIS nebo jinou teroristickou organizací, např. Džabat Fatah aš-Šám (dříve Džabat an-Nusra)? V syrské opozici působí množství povstaleckých skupin, z nichž některé operují za využití teroristických metod (např. odpalování výbušnin nebo palba raketometných střel do oblastí obydlených lidmi, kteří jsou nakloněni stávajícímu režimu). To, že byl někdo „pouhým“ povstalcem (ještě zde chybí slovo „umírněný“)2, hned neznamená, že praktikoval spravedlivý ozbrojený odpor proti vládě a že například nedodával z vlastního prospěchu zbraně a jiný materiál příslušníkům ISIS, jak o povstalcích přiznávají i Američané neboli dodavatelé výzbroje povstalcům. Podle trestního zákona evropských zemí jsou tyto aktivity podporou terorismu: Mohl by takovýto povstalec volně pobývat nebo být dokonce občanem evropské země?

Česká televize na svém webu tvrdí, že údajný povstalec byl velitelem syrské protivládní jednotky a že bojoval nejenom proti al-Kájdě, ale také proti ISIS. Tady ovšem chybí podpůrné důkazy. A podpůrným důkazem nejsou slova samotného povstalce ani zpráva v zahraničních sdělovacích prostředcích – viz odkazy v příspěvku ČT (takto se potvrzování či ověřování informací opravdu neprovádí). V této záležitosti je nutné připomenout poznatek, že mnohCentrum proti terorismu a hybridním hrozbámo povstalců vystřídalo několik militantních skupin a že v některém období obchodovali s ISIS nebo vůbec neřešili existenci tohoto útvaru (nechávali je operovat) a že v jiném období zase uzavírali dohody se syrskou vládou a podíleli se na vytlačování ISIS z některých lokalit. To všechno o povstalcích něco vypovídá, ale málo z toho se vztahuje k boji za svobodu a demokracii, což je takzvaný „oficiální cíl“ hlásaný politiky a médii západních zemí, avšak velmi vzdálený k cíli skutečnému: v místním rozměru se jedná o pouhý boj o moc a ve větším rozměru o soupeření o sféru vlivu (podrobněji viz produkty 110Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám38 „Vina syrského prezidenta Bašára Asada dosahuje sotva 15 procent“ a 11035 „Nelegální migrace jako plánovaný a řízený proces“).

Opět se jedná o nesprávně vytvořený předpoklad (premisu*) v tom smyslu, že ten, kdo byl protivládním povstalcem, tak vlastně bojoval i proti ISIS. Zřejmě zde panuje laický názor, podle něhož syrští povstalci bojují proti špatným věcem, jež jsou reprezentovány syrským režimem a Islámským státem. Je to však stále jenom domněnka*, kterou bez základní faktické podpory nelze převádět na premisu (předpoklad). Je to stejné, jako bychom chtěli tvrdit, že povstalec nemůže být radikálním islamistou, protože bojuje proti špatným věcem, čímž se z něho stává spravedlivý bojovník za svobodu a demokracii. Jenže dobro a zlo jsou nejenom v prostředí Sýrie hodně rozmazanými pojmy.

Česká televize, aniž si to uvědomuje, se zde střetává s trestním zákonem většiny evropských zemí, konkrétně s paragrafem, jenž se týká služby v cizích ozbrojených silách. Podle českého pojetí bychom podle tohoto zákona měli postihovat ty české občany, kteří působí nebo působili například v řadách kurdských milicí, přičemž Kurdové prokazatelně bojují proti ISIS. Naproti tomu nikomu nevadí, že evropské země přijímají migranty, kteří působili v povstaleckých skupinách, tedy nikoli v ozbrojených silách své země, ale v cizích ozbrojených skupinách. Na jedné straně budou evropské země trestat vlastní občany, byť by bojovali za „správnou věc“, a na straně druhé budou přijímat a integrovat do evropské společnosti cizince, kteří taktéž bojovali, ale u nichž nelze prokázat, zda byli vždy na té správné straně a zda se nepodíleli na zločinech proti lidskosti (viz český trestní zákoník § 401 „Útok proti lidskosti“). Tento přístup je jedním z ukazatelů, jež vypovídají o skutečném zákulisCentrum proti terorismu a hybridním hrozbámí, podpoře a cílech nelegální migrace.

Česká televize nazvala údajný hoax jako lživou zprávu bez ověření. Jenomže tato zpráva nemusí být lživá, stejně jako tvrzení ČT nemusí být pravdivé, které navíc nebylo také ověřeno (slova povstalce na webu BBC nejsou žádným ověřením ani potvrzením informací). Pracovníci ČT svým postojem dokládají, že jim vůbec nevadí přijímání povstalců či militantů do evropské společnosti. Přitom se ale zapomínají ptát, proč tito povstalci vlastně tak odhodlaně povstali a podíleli se na rozvrácení Sýrie a proč nyní tak podivně prchají z bojiště společně s civilisty. Chce Česká televize tvrdit, že tito lidé svým přesunem do Evropy již neCentrum proti terorismu a hybridním hrozbámmají vazby na militantní skupiny? Nebo snad že sem přišli s dobrým úmyslem a nikoli třeba s určitým úkolem? (Například vytvořit síť a rekrutovat osoby či získávat finance a materiál, a to klidně i nezákonnými způsoby.) Co je proveditelné, je také možné, a Česká televize by to neměla bez skutečných důkazů a faktů interpretovat tímto jednostranným čili propagandistickým způsobem.

Redaktoři ČT vytvořili předpojatý úsudek. Učinili takový závěr, jaký si přáli. Chtěli svého povstalce vidět jako nevinného, a tak ho tak také vidí. Předpojatost je možné jednoduše vysvětlit jako stav, kdy lidé situaci vnímají tak, jak ji vzhledem ke svému nastavenému myšlení chtějí vnímat (bez zvažování všech poznatků). Předpojatí lidé přijímají a vybírají nové informace tak, aby pasovaly (zapadaly) do jejich nastaveného myšlení (názorových myšlenek), případně, jedná-li se o záměr, aby se koncepčně shodovaly s určitým politickým trendem.

Celý dokument o deseti hoaxech je velká blamáž České televize a její podbízivá podpora pochybné politice Evropské unie. Navíc to byl první dokument, na nějž mělo ihned ve své úvodní činnosti zareagovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, neboť má přece takové určení. Avšak absence reakce zpochybnila pravý účel CTHH (viz produkt 13023 „Pochybný a nenaplnění význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám“).

Jedna otázka by měla směřovat na to, proč Česká televize takto propagandisticky vystupuje, ale mnohem důležitější otázkou zůstává, proč se tím již dávno nikdo z odpovědných institucí nezabývá.

Kodex ČT byl porušen v následujících bodech:

„5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.“

5.7 … Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu, zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy.

5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti…

Poznámka: Česká televize upřednostňuje termín válečný uprchlík před souslovím nelegální migrant. Ve většině evropských státech však nemohou existovat váleční uprchlíci, neboť v jejich sousedních zemích nezuří ozbrojený konflikt. Váleční uprchlíci jsou lidé, kteří prchají do první bezpečné země (zpravidla se jedná o zemi sousedící se zemí ozbrojeného konfliktu). Tam mají status válečného uprchlíka. Uprchlíci, kteří se svévolně vydávají na pouť přes další bezpečné země, přičemž si vynucují vstup do zemí na ose svého svévolného pohybu, porušují zákony příslušných zemí, čímž ztrácejí status uprchlíka a stávají se z nich nelegální migranti (neoprávněně čili nelegálně vstupují na území cizí země). Osoba, která se pohybuje přes celý světadíl (v dnešní realitě často přes dva světadíly), přičemž prochází několika bezpečnými zeměmi, nemůže mít nikdy nekončící status válečného uprchlíka. Nelegální migrace spadá do oblasti národní bezpečnosti, a tedy do odpovědnosti konkrétního státu bez cizího vměšování, jak tuto situaci řešit (viz článek 4 Smlouvy o Evropské unii).

Předchozí díly seriálu o nespolehlivosti České televize:

1 Označení „Islámského státu“ jako ISIS se pojí k prostoru, jejž militanti obsadili napříč Irákem a Sýrií. V širším kontextu se tak jedná o „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie). ISIS/ISIL je propagandistické označení, které pomohl rozšířit Západ, čímž se velmi dobře uchytilo u široké veřejnosti (téma je součástí produktu, jež se zabývá západní propagací ISIS).

2 Blíže o falešném termínu „umírněný bojovník“ viz produkt 42003 „Umírnění bojovníci jako účelový politický termín“.

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 13028
Specifická analýza – seriál ČT
© 2017 Agentura EXANPRO