Role jedné psychopatky v kurdských dějinách a v současnosti

Avatar
Původní autoři

Yekta Uzunoglu
20. 10. 2017
Kdysi jsem sledoval erudovaný seriál o roli žen dle všeho trpících poruchou osobnosti (to jest psychopatií) v novodobých dějinách. Je zvláštní, že tyto ženy téměř vždy vyhledali svého budoucího muže z řad budoucích politiků. Je to oblast, kterou by měli zkoumat a zabývat se s ní psychiatři. Tyto ženy své destruktivní nitro přenesli prostřednictvím “silných mužů” do politiky a to se všemi důsledky. My Kurdové jsme též poznali jednou takovou ženu, která přenesla své destruktivní, nenávistné já do kurdského osvobozeneckého boje a to skrze svého manžela Jalala Talabaniho a ona žena se jmenuje Hero Ibrahim, protože odmítala a to v rozporu s kurdským rodinným kodexem přijmout jméno svého manžela to jest Talabaniho….


Pochází z významné kurdské právnické a literární rodiny, její otec byl Ibrahim Ahmed, jeden z prvních osobností osvobozeneckého hnutí v severním Iráku. Po návratu legendárního vůdce Kurdů Molla Mustafa Barzaniho ze sovětského exilu v roce 1958, byla záře jeho hvězdné osobnosti zastíněna. Po několika letech spolupráce v řadách Kurdské demokratické strany Iráku se jejich cesty rozdělily a v té době do vedení této strany patřil i Jalal Talabani, který se seznámil s dcerou Ibrahim Ahmeda, kterou si vzal za manželku i s její podmínkou, že nebude nosit jeho jméno!

Po roztržce Ibrahim Ahmeda s Mustafou Barzanim, Hero dlouho zpracovávala svého manžela, aby též opustil Kurdskou demokratickou stranu, což se jí povedlo a to bylo v té době, kdy Kurdové urputně bojovali s Bagdádem těžko zhojitelná zrada pro PDK, kde Jalal Talabani v části práce strany byl téměř nenahraditelný…. Přitom otec Hero Ibrahim Ahmed se po roztržce se svou vlastní stranou rozhodl žít v Anglii, kde se začal věnovat kurdské literatuře, a tom byl rozhodně mnohem úspěšnější než v politice. Jako literát se zapsal do kurdských dějin víc než politik!

Jeho dcera Hero, která dle všeho trpěla a trpí poruchou osobnosti a je mimořádně inteligentní, se snad jako první kurdská žena rozhodla studovat psychologii, kterou se pak dlouho zabývala a své poznatky přenesla do praxe – k získání moci za každou cenu. Zatímco Jalal Talabani obecně známý pod přezdívkou Mam Jalal (Strýc Jalal) byl usměvavým, srdečným, mírumilovným, vždy kompromisu schopným člověkem, Hero byla jeho protipólem. Pokud Mam Jalal ve své dlouhé politické kariéře chyboval a odchýlil se od vlastních zásad, bylo to vždy pod vlivem Hero, a nebo Hero konala jeho jménem, což často vedlo i k bratrovražedným tragédiím mezi Kurdy.

Mam Jalal nebyl Evropan, aby se nechal rozvést se svou manželkou, to si kvůli společenským řádům nemohl ani dovolit, ale ani se nemohl veřejně distancovat od toho, co Hero jeho jménem prováděla.

Mam Jalal měl klid, když Hero “kvůli dětem” žila v Londýně a on v horách Kurdistánu. Bylo to období klidu mezi kurdskými politickými stranami, to jest především KDS a PUK (vlastenecká fronta Kurdistánu), jejíž založení Jalalem Talabanim iniciovala sama Hero. Dvě strany, které stály nemilosrdně proti sobe desítky let, než je samotná Madeleine Albrightová smířila, ale smířit Hero s někým, kdo má stále představu, že je to strana jejího otce, která jeho samotného vyhnala do exilu, nebylo nikdy možné! Přitom její otec šel do exilu dobrovolně a byl šťasten, že se může nerušeně věnovat literatuře a nezůstávat v Kurdistánu, kde se jen válčilo.

Po zvolení Jalala Talabaniho se Hero objevila po jeho boku, jen když šlo o návštěvu v Bílém domě či v Elysejském paláci, jinak se výlučně věnovala upevnění svého panství v kurdském městě Suleymaniye. K tomu zneužívala politickou moc PUK. Nechala postavit paláce, oblékala se podle světových návrhářů. Zatímco její manžel byl jako prezident v Bagdádu, ona opět brojila proti KDS vedené Barzaním, přitom byla jinak jen členkou vedení PUK, nikoliv předsedkyní. Zneužívala jméno svého manžela, kde jen mohla. Spojovala se s tajnými službami nejen Iránské Islámské republiky, kde je křesťanství pronásledováno, ale navenek vůči Evropě vystupovala jako matka pronásledovaných křesťanů a dokonce oficiálně změnila jméno svého staršího syna z kurdského Bafil na Pavel a jako první žena v dějinách získala  cenu Vatikánu Christian Leader Award – vůdce křesťanských osobností. Zda účelově ve svém pokročilém věku konvertovala, to nevíme, ale jako psychopatce, je byl dobrý každý prostředek.

Její manžel prezident Iráku utrpěl v roce 2012 mozkovou mrtvici. Hero se konečně dostala k faktické moci. Přestože byl její manžel až do roku 2014 prezidentem, de facto o všem rozhodovala Hero, nejen ve státní správě, ale i v PUK! Svému synu Pavlovi předala v rozporu se zákony oddíly Peshmerge a učinila vše, aby  se tyto oddíly staly součástí celokurdských Peshmerge. Potřebovala vést svoji armádu – byť neoficiálně – s jí naprosto podobným psychopatem Pavlem. Její mladší syn Kubad Talabani naštěstí psychopatii nezdědil, a v soukromém životě i v politice životě je “normální” a navzdory své agresivní panovačné matce je součásti kurdské vlády vedené předsedou vlády Necirvanem Barzaním, ke kterému má bližší vztah, než ke svému vlastnímu bratrovi “Pavlovi”!

Mam Jalal (strýc Džalal) zemřel 3.10.2017. V posledních pěti letech po mozkové mrtvici nemohl dělat nic, ani mluvit. Jen asi slyšel, jaké zrůdnosti provádí čarodějnice posedlá zlem, která ho celý život týrala, a na jeho pohřeb pozvala i náčelníka íránských islámských gardistů Qasima Sulaymana, který se podepsal pod masakry Kurdů, a se kterým se dohodla, jak je dnes už jasné, nejen o Kirkuku, ale též o rozdělení iráckého Kurdistánu na dvě části!

16.10.2017 začal útok především šíitských milicí Hashid Shaabi na Kurdistán. Tyto milice jsou složeny především z islámských gardistů Iránu a postupují společné s Iráckou armádou a to vše pod vedením íránského kata “gen” Qasema Soleimani. Jak se ukazuje, akci koordinoval ředitel turecké tajné služby Hakan Fidan, který dle všeho byl též na místě …. Kurdové byli připraveni nejen Kirkuk, ale i od ISIS osvobozené tzv. “sporné” území ubránit nejen s guvernérem Kirkuku Necmedinem Karimem, ale po smrti Jalala Talabaniho a se svolením generálního sekretáře PUK Kosret Resulem, který je též viceprezidentem Kurdské autonomní oblasti. Je druhou největší sílou v iráckém Kurdistánu.

Onu noc, to jest 16.10 2017, když irácká armáda spolu s iránským generálem Qasemem Soleimanim vedenou šíitskou milicí zaútočila na Kirkuk, bylo ze strany Kurdů vše bylo připraveno k obrané Kirkuku. Téže noci tato psychopatická čarodějnice se svým po mamince psychopatickým synem obcházela dvě jednotky v Kirkuku a nařídili jim stažení z fronty, přes kterou se do města dostal se svými milicemi Qasem Soleimani, generálmajor strážců islámské revoluce IRGC odpovědný za vojenské a tajné operace Iránu (zařazený na seznam osob sankcionovaných rezolucí OSN 1747 a USA označen jako terorista, se kterým je zakázáno obchodovat) …..

A tak byly kurdské jednotky nucenystáhnout z města, než se ten “zmatek” vysvětlí….

Během toho všeho s pomocí této čarodějnice a jejího syna Pavla byl spáchán atentát na guvernéra města Kirkuku pana Necmetina Kerima, který byl a je členem vedení PUK jako tato čarodějnice, současně byl spáchán atentát na generálního tajemníka PUK pana Kustera Rasula, který přežil se zraněním, a byl unesen náčelník kurdských ozbrojených sil odpovědných za Kirkuk. Ten byl následně po skončení “osvobození” Kirkuku propuštěn…… Hero nezapomněla všem náčelníkům osobně sdělit, že se musí stáhnout….. a že je to pokyn! Naivní kurdská úcta k “manželce” jejich nedávno zesnulého Strýce Džalala…

Ona se svým synem Pavlem se všude mohla dostat jen díky tomu, že byla manželkou Talabaniho, aniž by nesla jeho jméno!

Jedna psychopatická vysoce inteligentní žena, která se celý život zabývala psychologií a snahou ovlivnit svým zlem osud části jednoho potlačeného národa bojujícího za svoji svobodu….

Nyní se nachází v Bagdádu, kde byla přijata premiérem Iráku Hajdarem Abadím, rovněž tvůrcem nepředstavitelného zla! Žádné armádě na světě by se nepodařilo v daných podmínkách dobýt tak chráněné opevněné město, bráněné smrti vzdorujícími Peshmerge, jak to dokázala ona …..

Kolik těch psychopatických žen nechalo za sebou nesmazatelné stopy v našich lidských dějinách?

Fotografie : Hero İbrahim