Paní Danielo Kolářová,

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa 19. 1. 2018 „Rozhodla jsem se volit pana profesora Drahoše, protože se domnívám, že stojíme na rozhodující křižovatce v této volbě – jestli se chceme vrátit zpátky k ruskému vlivu nebo pod ruský vliv, nebo zůstat součástí křesťanské Evropy a kultury. Považuji to za nesmírně rozhodující moment a doufám, že tak jako já to bude cítit velká většina spoluobčanů“. 

 
Těmito slovy jste se vyjádřila jako občanka České republiky k volbě prezidenta. Veřejně prohlašujete, že budete volit pana profesora Drahoše, protože podle Vás by to měl být on, kdo spasí náš stát a národ od návratu, nedej bože, k ruskému vlivu nebo pod ruský vliv. Ano, volíte správně, protože pan profesor Drahoš je skutečně přesně ten typ člověka , který bude na slovo poslouchat a respektovat žádosti a příkazy lidí (slušně se tomu říká, že bude skákat, jak oni budou pískat, neslušně, že jim poleze do….), kteří nám pomůžou zůstat součástí křesťanské Evropy a kultury. Jinými slovy, pan Drahoš místo k ruskému či pod ruský vliv bude usilovat, abychom zůstali trvale pod americkým, resp. západním vlivem struktur EU, Bruselu, NATO, NWO, pod vlivem Sorosových nadací, pod vlivem migrační politiky Angely Merkelové, pod pohrůžkami pana Junckera z nerespektování imigračních kvót, Macronových multikulturních úletů atd., atd., což je přesně to, co (zřejmě) vyhovuje Vám a Vašim hereckým, uměleckým, vědeckým a jiným intelektuálním kolegům z konglomerátu tzv.  pražské kavárny, havloidům, pravdoláskařům a podobným rádoby demokratům, rozhodně to však nebude vyhovovat „velké většině spoluobčanů“, o kterých se mylně domníváte, že tu potřebu volit pana Drahoše budou cítit stejně jako Vy. Nebudou, na to se můžete spolehnout!

Neberu Vám právo na názor, jen se mě (a nejen mě) nelíbí, že se vaše separátní pražskokavárenské uskupení k současnému prezidentu staví jako k nečestnému člověku, který zradil národ, který národ rozděluje atd., přičemž je to právě Miloš Zeman, který se snaží zachovat hodnoty českého státu, zachovat český národ, jeho kulturu a jeho příslušnost k slovanským národům. Zneužíváte jeho lidských slabin (nemoc, stáří, otevřenost, upřímnost atd.) k dehonestaci jeho osoby přesto, že se rádi řadíte mezi lepší, tedy vzdělanější a chytřejší , ne vždy však nejslušnější lidi.

Jste to totiž právě vy, kdo rozdělujete národ na ty, kteří jdou proti vašim trendům být ve vleku a pod vlivem západních struktur, které vám pod různými falešnými hesly a deklaracemi slibují bezmezný liberalismus, respekt lidských práv, svobodu slova, volné ruky trhu, svobodu projevu včetně uměleckého, slibují peníze a bohatství, neboli je to vaše touha být něco víc, než je zbytek občanské veřejnosti. Na druhé straně je to ta Vámi vzpomenutá „velká většina spoluobčanů“ , kteří chtějí být či zůstat sami sebou, tedy být nadále hrdými příslušníky českého státu, českého národa, potomky hrdinných bojových, národních a kulturních tradic, být součástí Slovanských národů v tradičním pojetí uspořádání Evropy.

Ptám se Vás, paní Kolářová, zda spolu se svými kolegy, ještě vůbec chcete být občany svobodného, nezávislého, demokratického, křesťanského a kulturního národa státu, honosícího se hrdým názvem Česká republika, nebo občany, či spíše podřadnými příslušníky německé kolonie pod hlavičkou Evropské unie, státem, který v nejbližších deseti, dvaceti letech ztratí svou národní identitu, kulturu, statut křesťanství a slovanství, který zatratí svého Boha, svou křesťanskou víru, pod pohrůžkou smrti bude jeho lid vzývat Alláha, číst Korán, uctívat Šaríu, stane se otroky zvrhlé islámské ideologie se všemi jeho důsledky? Zvažovala jste dopady svého rozhodnutí, resp. výzvy k občanům, které vyplývají v případě zvolení pana Drahoše prezidentem? Jste fakt přesvědčena, že pan Drahoš je schopen těmto neodvratným tendencím zabránit, že je schopen udržet statut Českého státu na stávající úrovni, aniž bychom se dostali do područí německé či islámské diktatury, když už dnes jsme takřka pod stoprocentní diktaturou EU a NATO?

Možná jste, stejně jako Vaši kolegové, přesvědčena o tom, že Vás se ty negativní dopady ve vývoji mezinárodních událostí, směrování ČR do chapadel EU a západní politiky NWO, nucený respekt zákeřné imigrantské politiky, zániku křesťanství, které zmiňujete, podlehnutí tzv. multikukturnímu, islámskému pojetí evropských národů atd., že Vás se netýkají, že se jim vyhnete, nebo že budete pardonováni. Pak žijete v bludech a falešných představách, protože stejně jako Hitler sliboval jistým lidem svobodu, kterou nakonec zakončil jejich pobytem v koncentračních táborech, tak ani vás tyto sliby a  dopady neminou.

Jak se však ale zdá, sami si o ně říkáte, neboť se považujete za něco víc, než je zbytek české společnosti. Jdete špatnou, nebezpečnou cestou, svým spoluobčanům dáváte špatný příklad. Naštěstí většina občanů skutečně nemá pro Vaše záměry pochopení a proto nebudou pana Drahoše volit. Není to totiž člověk, který skýtá reálnou záruku, že zůstaneme tím, čím jsme. Profesor Drahoš je příliš průhledný, nevěrohodný, je příliš ovládán jiným než vlastním vlasteneckým přesvědčením, je také až příliš průzračně navigován, veden, nabádán, usměrňován k potřebám ne České republiky a jejím občanům, ale potřebám a cílům těch lidí, kteří se snaží zvrátit situaci ve svůj prospěch a tím i ve prospěch západních NWO záměrů a cílů. Mezi ně, bohužel, patříte i Vy a Vaši pomýlení kolegové.

Paní Kolářová, jsem si vědom, že nelze zcela zabránit případnému vítězství pana profesora Drahoše což by znamenalo, že by se v takovém případě stal vaším prezidentem.

Nám, kteří budeme volit M. Zemana nezbude, než tuto skutečnost respektovat. To bude ale také znamenat, že se můžeme pomalu ale jistě loučit se vším, co jsme dosud považovali za výsostně české, tedy naše, co nám až dosud bylo tak drahé. Nepochybně ani vláda nebude schopna čelit všem tlakům a tendencím, které v případě, bude-li pan Drahoš prezidentem, budou na něj a na náš stát vyvíjeny. A vaše intelektuální squadra, dnes rozhodnuta volit pana Drahoše, svou volbou na tom všem bude mít zcela jistě svůj nemalý vlastizrádný podíl. Na závěr mi nezbývá, než zvolat: Svatý Václave, nedej zahynouti, nám i budoucím (tím však nemám na mysli zrovna Vašeho guru, Václava Havla)! Bůh s Vámi, paní Kolářová.