Politické kaňky: I. Téma: Ondráček.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
4. 3. 2018
Pan poslanec Josef Hájek (ANO) zareagoval na vyjádření Miroslavy Němcové, ve kterém zkritizovala zvolení Z. Ondráčka (KSČM) za předsedu komise pro Kontrolu GIBS když mj.  připomněla zákon o protiprávnosti komunistického režimu, kvůli kterému by prý podle ní v čele sněmovní komise neměl stát komunista tím spíš, že byl členem pohotovostního pluku někdejší SNB, který potlačoval protirežimní demonstrace. Odvolala se přitom na zkušenosti z Německa, kde dodnes stíhají nacistické zločince.


Paní Němcová ve své slepé animozitě vůči bývalému komunistickému režimu je schopna vytknout i trafikantům, že prodávali komunistické Rudé právo, Mateřídoušku apod. Jen se ještě nerozhodla na tyto lidi poukázat, ale nebude dlouho trvat a dojde i na ně. Německo prý dodnes stíhá válečné zločince. Jednak je to správné, ale také je třeba vidět, o jaké válečné zločince se jedná. Paní Němcová poněkud pozapomněla také na skutečnost, kolik bývalých nacistů se po válce aktivně podílelo na politice SRN jen proto, že „oni nevraždili a nepodíleli se na masakrech v koncentračních táborech“. Takže i tam rozlišují, kdo byl nacistický zločinec a nehází je do jednoho pytle.

To paní Němcová vidí jinak v případě zvoleného pana Ondráčka, podle které je stejný zločinec, jako např. lidé, kteří odsoudili M. Horákovou, gen. Eliáše a další k trestu smrti. Paní Němcová nedělá žádné rozdíly mezi komunisty, všichni jsou pro ni členové zločinecké organizace. Jen je s podivem, že sama v kritizovaném, nenáviděném režimu vystudovala

(1968-1972) Střední zemědělskou a technickou škola v Havlíčkově Brodě, dvacet let (1972-1992) pak vydržela pracovat jako odborný referent Českého statistického úřadu, než se rozhodla, již v novém režimu podnikat. Zatím co pro ni je její minulost nedůležitá, s těmi ostatními se minulost povleče až do jejich smrti.

Nicméně, minulostí neposkvrněná, tendenčně umoudřelá Miroslava Němcová se chopila příležitosti a jala se podnikat v knihkupectví. Nepochybně se v regálech jejího knihkupectví nacházely knihy všech možných žánrů a autorů, protože pokud by, jak sama tvrdí, mezi nimi neměla i autory z  doby komunistického režimu, asi by neměla velice co prodávat. Nicméně paní Němcová tvrdí, že by takový brak a hnus nikdy neprodávala. Je otázka, co za brak a hnus paní Němcová považuje, ale o nějaké kulturní úrovni to zrovna nesvědčí. Tím není myšleno, že by se za kulturní či jinou úroveň měly pokládat Gottwaldovy spisy, či díla podobných geniálních „autorů“a mudrlantů, jenže jak známe paní Němcovou, ona není žádný troškař a pro ni je každý autor z bývalého režimu nežádoucí (tedy i J. Fučík, J. Drda, A. Lustig, B. Hrabal, O. Pavel, M. Pujmanová, M. Majerová, J. Otčenášek a další). Nu a tak je to i s panem Ondráčkem. Řadový či neřadový příslušník SNB, byl to prostě esenbák a komunista a tím je řečeno vše. Jak prosté, řekl by Holmes Watsonovi!