Seminář: “Svoboda projevu a právo občana na pravdu”

Avatar
Původní autoři

25. 8. 2018

 Zvukový záznam celého semináře: https://www.youtube.com/watch?v=yMTf61eVry4
                                                           (vystoupení Ivana Davida 2:13:30, text vystoupení je ZDE)
                                                           VIDEO (v prvních 2 minutách jsou poruchy zvuku)
Záznam vystoupení Ladislava Jakla: https://www.youtube.com/watch?v=jkemjuylL4k 
Podrobnosti o akci a přihláška k účasti- viz dále:

 
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou poslance Mgr. Jiřího Kobzy
„Svoboda projevu a právo občana na pravdu“
Vážení kolegové a přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na seminář, který se bude zabývat otázkou reflexe vývoje a proměn podoby segmentu masových informačních médií od 90. let 20. století
do současnosti – včetně tematiky práva na informace, vztahu tradičních a moderních (alternativních) médií, problematiky dezinformací a dalších příbuzných okruhů.
Kdy: pondělí 10. září od 9 do 13 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál A 108, budova Sněmovní 4, Praha 1
Registrace účastníků: 8:30 – 9:00
S diskusními příspěvky vystoupí:
Mgr. Jiří Kobza – poslanec Parlamentu ČR za hnutí SPD
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. – vedoucí katedry mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha
Vývoj české mediální scény po roce 1989
Mgr. Václav Klaus – předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS 
Svoboda slova versus koncepty  hate free/hate speach, cenzura a boj s tzv. fake news
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský –  rektor Vysoké školy aplikované psychologie
Psychologické aspekty a faktory působení masových médií
Ladislav Jakl  – publicista, Institut Václava Klause
Svoboda slova: jak kdy a jak pro koho
Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. – vysokoškolský pedagog, člen Rady ČTK
Média a moc v digitální perspektivě
PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. – politolog,  katedra politické filosofie, UJEP Ústí nad Labem
Politologický kontext role masových médií v moderní společnosti
MUDr. Ivan David, CSc. – psychiatr, vydavatel
Svoboda slova není pro každého?
Mgr. Stanislav Novotný – právník, publicista, předseda Asociace nezávislých médií
Média veřejné služby v ČR
Svou účast, prosím, potvrďte na e-maildolezalt@psp.cz
Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Jiří Kobza
poslanec, místopředseda Zahraničního výboru PS PČR
tel.: +420 603 823 057