Facebook je netolerantní autoritářská organizace, potlačující svobodné vyjadřování

Avatar
Původní autoři

Paul Craig Roberts
2. 9. 2018      PaulCraigRoberts
Facebook, Twitter a Google jsou informační monopoly, které úmyslně znásilňují americkou ústavou chráněný první dodatek práva. Tyto organizace potlačují právo veřejnosti na to být pravdivě informována a tudíž vědět. 


Proto by měly být tyto organizace znárodněny a měly by být dány pod kuratelu známých a oddaných obránců prvního dodatku ústavy USA. Facebook, Twitter a Google jsou neslučitelné se svobodnou společností a jsou ve skutečnosti jen nástroji státu Velkého bratra. A kdyby se investigativní novináři podívali na tyto organizace blíž, věřím, že by v nich našli styčné body jak s CIA, tak s Hlubokým státem.

https://www.nytimes.com/2018/08/28/technology/inside-facebook-employees-political-bias.html

https://www.strategic-culture.org/news/2018/08/30/facebook-engineer-stunning-admission-we-tear-down-posters-welcoming-trump-supporters.html

Překlad:Lubomír Man