Otázky pro natáčení volebních vizitek: srpen 2018

Avatar
Původní autoři

Rozhovor s MUDr. Ivanem Davidem
2.9.2018 Nová republika
Před podzimními senátními volbami položil Český rozhlas všem kandidátům stejnou skupinu otázek. Vysílat je bude v časech věnovaných senátním volbám. Uveřejňujeme odpovědi kandidáta senátních voleb v Praze 12 a předsedy našeho zapsaného spolku Nová republika, pana MUDr. Ivana Davida, CSc. Tímto také žádáme voliče v pražských Modřanech, Komořanech a dalších čtvrtích spadajících do tohoto volebního okrsku o podporu našemu kandidátu.

1. Proč by lidé měli volit právě Vás?


Protože mi jde o budoucnost této země, která by měla být naše. Protože se vždy snažím o to, co chtějí občané, ne o to, co si přeje vrchnost, Berlín, Brusel nebo Washington. Proto jsem ve vládě hlasoval proti bombardování Jugoslávie. Mám dlouholeté zkušenosti z práce v Poslanecké sněmovně a ve vládě, ze zastupitelstva městské části, z řízení velkého zdravotnického zařízení. Nemám za sebou žádné selhání.
Protože si každý může snadno ověřit jaké zastávám názory, publikuji je na facebooku a na webu Nová republika.

2. Co byste v případě zvolení udělal jako první?

V prvních dnech po zvolení zveřejním plán svojí práce, takže si každý bude moci kdykoli ověřit, zda plním to, co jsem slíbil. Dobuduji tým svých spolupracovníků, protože po mém zvolení budou vědět, že se nesnaží zbytečně.

3. Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Každý jednotlivý senátor může ke zvýšení důvěryhodnosti senátu přispět jen tak, že se sám bude chovat příkladně, a to i mimo budovy Senátu. Myslím, že občané nemají dostatek informací. Média často mlčí o důležitých zákonech. Budu o nich psát. Jestli to důvěryhodnost Senátu nezvýší, pak si ji nezaslouží. 

4. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval?

Na správných věcech jsem připraven spolupracovat naprosto s kýmkoliv, kdo má společný zájem. V poslanecké sněmovně jsem si ověřil, že to je možné. Svojí politikou je mi nejvzdálenější TOP 09 reprezentovaná panem Kalouskem, ale i s nimi jsem připraven spolupracovat.

5. Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu?

Za hlavní problém politické kultury pokládám naprostý nedostatek věcné seriózní diskuse o nejdůležitějších problémech naší společnosti. Ať už budu zvolen nebo ne, budu nadále podporovat diskusi o věcech veřejných a podílet se na hledání východisek z problémů.

6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám?

Pro každého politika je zásadně důležité, aby neztratil kontakt s realitou a s veřejností. Proto se budu nadále věnovat publicistické a přednáškové činnosti, ale i znalecké činnosti ve svém oboru. V případě zvolení s jiným zaměstnáním nebo podnikáním nepočítám.

Související čtěte také na stránkách Nové republiky ZDE.