Uprchlíci – Chemnitz

Avatar
Původní autoři
Chemnitz – proti kriminalitě migrantů

– vlk –
4.9.2018 KosaZostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com
Samotného mne zaskočilo, jak dlouho mi trvalo, než vydám článek k tomu, co se už přes týden vaří těsně za našimi hranicemi v Chemnitz. Zcela jistě nemusím dodávat žádné základní informace, neb vás určitě už dávno dostihly. Takže pro pořádek jen to opravdu nejnutnější v kostce:


– byl, na nejživější chemnitzké ulici, zavražděn Němec ruského původu

– byl ubodán dvojicí útočníků, když se snažil chránit svou ženu před jejich sexuálním útokem

– dvojici vrahů tvořil jeden syrský a jeden irácký uprchlík, kteří s e dostali do Německa s migrační tsunami

– kompetentní místa dlouho velmi mlžila o identitě vrahů, až do doby kdy jeden z justičních pracovníků pustil na internet kopii zatykače. Úředník byl identifikován a na minutu exemplárně vyhozen.

– ukázalo se, že vrah původem z Iráku byl už pro kriminální delikty v Německu souzen a odsouzen a že už dávno měl být odsunut zpět do země původu, ovšem německé úřady,tak jako v případ berlínského vraha s náklaďákem -Amrího, totálně selhaly a šmejda dostat ze země nedokázaly. Mimo jiné proto, že měl k dispozici několik falešných identit

– v Chemnitz běží řada řetězových demonstrací, která byla nastartována minulé pondělí, kdy přišlo do centra města demonstrovat mnoho tisíc jeho rozhořčených obyvatel. Tolik, že to zaskočilo jak samotné organizátory a především policii, která nedokázala zajistit pořádek

– tu prvotní demonstraci zneužilo několik, dodávám zcela vědomě – několik málo xenofobů a nácků, kteří situaci vyostřili a bohužel kanalizovali pro vládu a úřady velmi žádoucím únikovým směrem – někteří hajlovali, jiní pak honili neněmecky vypadající kolemjdoucí.

Tolik stručný výběr základních faktů. Mohl bych pokračovat s řadou detailů, které v tuzemsku nejsou známé vůbec nebo ne zas až tak, ale to není předmětem mé dnešní úvahy. Jde mi o podstatu věci a souvislosti obecně nadčasové.

Nevím čím začít dříve, protože toho mám na srdci skutečně hodně. Nejlépe připomenutím jednoho výročí – před pár dny, konkrétně

31. srpna to byly 3 roky, kdy Angela Merkelová pustila do světa svoje ne/slavné

WIR SCHAFFEN DAS!!!

Se všemi důsledky, které tahle jednoduchá věta o třech slovech měla, má a především ještě bude mít! Důsledky, které byly snadno předem dohledatelné a zřejmé. Ten mrtvý je jeden z nich a jeho krev má kancléřka na rukou. Nikoli ovšem sama.

Schválně jsem si projel první díly svého nyní už 34-ti dílného seriálu Uprchlíci, který jsem na Kose začal zveřejňovat postupně počínajíc 28. červencem 2015. Zajímalo mne, kdy se prvně v tomto seriálu objevilo varování před dopady té migrační pohromy, podobné té vraždě v Saské Kamenici, co se v létě 2015 valila přes Balkán do Evropy. Nebylo třeba se archivem prohrabávat dlouho. Stačilo se dostat hned k druhému dílu, který vyšel 29.července

Uprchlíci II. – o tvrdých datech díl druhý!

kdy jsem použil výňatky z knihy německého ekonoma a finančníka Thilo Sarrazina Německo páchá sebevraždu, kterou autor nevěnoval migrační vlně, nýbrž v roce 2013 v ní popsal úspěšnost/neúspěšnost jednotlivých přistěhovaleckých etnik při začlenění s e do německé společnosti a to přísně podle přesných statistických údajů, které měl jako člen grémií Bundesbanky za SPD k dispozici, abych demonstroval, jak se to s migranty asi tak bude vyvíjet a co lze očekávat do budoucna.

Z toho množství výňatků z té Sarrazinovy knihy, jež jsem tehdy publikoval, jich pro dnešní článek převezmu naprosté minimum:

s. 55-6 – přistěhovalecké vlny do Německa:
asimilace nebo návrat domů jihoevropanů, integrování východoevropanů, integrace Indů a východoasiatů, hospodářsky výkonní a jejich děti jsou nadprůměrné ve škole, Afričané mají špatné vzdělání a zařazují se na okraj pracovního trhu, jádro integračního problému tvoří přistěhovalci z bývalé Jugoslávie, Turecka a z arabských zemí, potíže ve školství, na trhu práce a ve společnosti, problémy jsou kvůli ním samým a ne kvůli společnosti, viz zdařilá integrace (německých) vysídlenců,

† s. 59 – u migrantů z Afriky 25 % neukončí školní vzdělání a jen 20 % z nich nastoupí do vyšších ročníků gymnázia, nelze pozorovat, že by se jejich integrace ve druhé generaci zlepšila, zčásti je dokonce horší, v této skupině je 35 %  bikulturních manželství (většinou afričtí muži s německými ženami) a v nich jsou integrační ukazatele o něco vyšší,
– nejvyšší kvótu neukončeného vzdělání (30 %) a nejnižší, pokud jde o vysokoškolskou kompetenci (14 %), má v rámci německého vzdělávacího systému obyvatelstvo tureckého původu, které nadto projevuje nejmenší pokrok u generací narozených v Německu,

† s. 230 – střední věk muslimských migrantů je 30 let, zatímco střední věk autochtonního německého obyvatelstva je 45 let, podíl muslimů na celkovém obyvatelstvu pod 15 let je 10 %, z celkových nejméně 15 milionů lidí s migračním pozadím žijících v Německu 25 až 45 pochází z muslimských zemí, na tuto skupinu však připadá 70 až 80 % všech problémů s migranty v oblasti vzdělávání, pracovního trhu, transferových služeb a kriminality, muslimští migranti se mnohem podprůměrněji než jiné skupiny migrantů podílejí na pracovním trhu, mají výrazně podprůměrný úspěch ve vzdělávání, výrazně nadprůměrný podíl mezi příjemci transferů a nadprůměrný podíl na násilné kriminalitě,

– v Berlíně páchá kolem 20 % všech násilných trestných činů zhruba 1000 tureckých a arabských mladistvých, což je skupina tvořící 0.3 promile všeho berlínského obyvatelstva,

Přiznávám, že mi tenhle výběr ze Sarrazinových citátů, které jsem dal před třemi roky na Kosu, zabral daleko více času, než bych byl čekal. Z jednoduchého důvodu – všechno mi říkalo, abych znovu převzal všechny… Ale tyhle, vzhledem k tomu co se dálo a děje v Chemnitz, považuji za zásadní.

Sarrazin byl za tuto svou knihu neuvěřitelně šikanován a skandalizován – jako žádný jiný autor od konce II. světové války v Německu. Stal se absolutním intelektuálním vyděděncem své vlastní země.

Nic neplatilo, že všechno pečlivě doložil a že mu čas dal zapravdu. A je jen typické, že když ve stejný den, kdy bylo ono výročí ne/slavného Wir schaffen das, vydal novou knihu s titulem „Feindliche Übernahme“ – Nepřátelské převzetí. Přirozeně, že ho veškerá intelektuální elita nyní už znova ukřižovala! Přesto, že nyní pojednává kriminalitu migrantů – tedy to, co jádrem a iniciátorem demonstrací nespokojených Sasíků z Chemnitz.

Třeba takový Süddeutsche Zeitung rovnou dílo označuje za „největší neštěstí roku“….

A kancléřka Angela Merkelové se už kdysi nechala slyšet, že jeho knihy rozhodně číst nebude…. Místo toho to „šafla“. A nyní má migranty, problémy a vyděšené nespokojence v Chemnitz. Proč by měla číst Thila Sarrazina, když píše něco jiného než si ona přeje?

Ale zpět ke Kose. Nehodlám se chlubit cizím peřím, tedy citáty, které napsal mainstreamově nějaký obtížný a těžce prohibitivní Němec. Já chtěl především zjistit, kdy Kosa vlastní hlavou byla schopna definovat problém budoucích potíží, které neřízená migrační vlna musela v každém případě přinést… Nebylo třeba hledat dlouho. Už 3. srpna 2015 vyšel další díl

Uprchlíci VII – a co my -Češi/Slováci -díl 3?

kde byla , mimo jiné, odprezentován výsledek průzkum uagentury SANEP o tom, jaká nebezpečí si tehdy české obyvatelstvo spojovalo s vpádem uprchlíků do Evropy. Dovolím si to otisknout znovu:

Už tehdy – 3.srpna 2015, tedy skoro měsíc před tím, než Merkelová otevřela náruč a hranice a migrantská záplava vtrhla k našim západním sousedům s plnou silou, identifikovala celá 1/4 českých respondentů, bez jakýchkoli bližších podkladů zcela jasně hlavní nebezpečí, které nutně musí vzniknout -kriminalitu. Nebudu rozvádět proč. I tohle naleznete v tom uprchlickém seriálu Kosy. A celá 1/10 už tehdy jasně viděla, že ozvěnou trablů s migranty nutně musí být nárůst extremistických stran!

Takhle to viděla ta západní Evropou kacerovaná xenofobní a hloupě nezkušená česká veřenost!!! Takhle to viděl tehdy obyčejný český volič….

Z čehož vyplývá jednoduchý závěr – jestliže dnešní německé problémy už tenkrát správně identifikoval průměrný vzorek české populace, zcela nezbytně to musely reflektovat i německé voličské vrstvy! A do toho přišlo ono Wir schaffen das! Provázené obrovským politickým a mediálním tlakem na všechny, co se odvážili si myslet něco jiného a své obavy nějak ventilovat! Kdy privátní mozek dostal zákaz fungovat ve jménu VELKE IDEE dobra!

Výsledkem byla serie volebních porážek CDU a Merkelové v zemských volbách a vlastně debakl obou hlavních německých politických stran ve volbách do Bundestagu, provázené obrovským vzestupem protiimigrantské Alternativy pro Německo., plus růstu nacionalismu v části německé veřejnosti. A dnes také demonstrace v Chemnitz, kvůli vraždě! . Mám možnost to dění sledovat v detailu. Každý den přes německé televize.

Tou vůbec první chemnitzkou demonstrací byli všichni obrovsky zaskočeni. Její silou a spontanitou. Politici všech stupňů i všech směrů, policie i mainstream. Takže že to nedokázali věrohodně okomentovat. Ale opravdovým požehnáním pro ně bylo těch pár nácků se zdviženou pravicí do kamer a ti, co honili nějaké ty „čmoudy“!!! Opravdu jen pár z několika tisíc účastníků….

Tohle jim umožnilo probrat se ze šoku, odvést pozornost od podstaty problému, kterým byla jednak vlastní vražda občana, který bránil, pravděpodobně, svoji manželku, před sexuálními násilníky a migrantská kriminalita vůbec jako taková.Tu rozeberu v závěru článku.

A vše se zvrhlo do starých osvědčených kolejí. Opět se ukazovalo na pravicově radikální /rozuměj náckovský/ charakter těch demonstrací v Chemnitz, kterým se musí celá společnost postavit. Důvod a příčina, proč šli občané do ulic se naprosto upozadil, až skoro zanikl.

Nicméně dnes už nejsme v roce 2015! AfD je v Bundestagu a to dokonce jako třetí nejsilnější frakce. A také ve všech zemských parlamentech, do kterých se od roku 2015 volilo. Někde dokonce s více než 20% mandátů. Což si někteří / po hříchu jen někteří / politici uvědomili. Například saský předseda vlády Michael Kretschmer. Ten minulý čtvrtek zavítal osobně do Chemnitz a to nikoli, aby tradičně navštívil místo činu, zapálil svíčku, moudře pohovořil a zase odjel, jak je v kraji při podobných příležitostech zvykem, nýbrž se tentokráte sešel s občany… No sešel – z 250 tisíc obyvatel města se dostalo na šest stovek, kteří se vešli do vnitřku jedné z tribun na místním fotbalovém stadionu.A ačkoli začal tím, že ví, že NEJSOU žádní náckové, jsou rozlobení, že chápe příčiny jejich hněvu, atd.atd. tedy slova, která doposud Spolková republika od žádného významného člena spolkové nebo zemské vlády, v souvislosti s migranty, nikdy neslyšela, musel zinkasovat mnohé nepříjemné. Otázky, ale i celé serie protestních výkřiků, pískot a bučení na svou adresu.

Michael Kretschmar to tehdy vydržel a v diskusi vytrval. Zdálo se, že ví proč. Že si dobře pamatuje na poslední zemské volby v Sasku. Aby ne, když to není ještě ani rok a poprvé v dějinách Německa v nich, i když těsně zvítězila AfD a on, aby vůbec dal dohromady nějakou vládu, musel sestavit koalici ze všech ostatních stran / s výjimkou Die Odkaze/, které se vůbec do tamního Landtagu dostaly! Přesto jeho okaMŽITÁ střízlivost a rozum se příliš nenosí. Jakmile z Chemnitz zmizel a demonstrace pokračovaly, naprostá většina komentářů se nesla v duchu, že svolavatelé, tedy chemnitzká městská iniciativa Pro Chemnitz, AfD a Pegida nejsou nic jiného než pravicoví radikálové, kteří zneužívají situace a loví v temných vodách. A přetrvávající demonstrace? No s tím prý mají obyvatelé města, jako takoví, málo společného – ti prý se naopak účastní spíše protidemonstrací pod heslem Chemnitz bleibt bunt! proti těm náckům, kteří se do třetího největšího saského města sjíždějí cíleně z celého Německa!!! Jak jsem se dozvěděl od jednoho čelného sociálního demokrata a zejména od celé plejády představitelů strany zelených. Takže chemnitzští s tím protestem nemají co do činění…. To transportovaní nácci z celé Germanie….

Hm. Zajímavé je v té souvislosti, že co je NADE VŠÍ POCHYBNOST svezeno z celé země, jsou policejní zásahové jednotky. Což je v tv reportážích výslovně zdůrazňováno. A symptomatické je, že v Sasku jsou houfně stornovány zápasy domácích mužstev z vyšších soutěží. Prý kvůli nedostatku policejního zajištění. Já bych to četl jinak – ze strachu, že v současné konstelaci se protesty přesunou i do dalších měst, jakmile dojde k nějaké důvodné koncentraci Sasíků.

V sobotu se konala další velká demonstrace – lépe řečeno – smuteční pochod městem. Za toho zavražděného. V průvodu šlo asi 8 000 lidí. Současně s tím byla protidemonstrace – za účasti snad 3 000 těch, kteří míní, že nejde o pietu, nýbrž v lepším případě o šíření nenávisti, v tom horším – o probouzení nacismu v Německu! Na klid dohlížely necelé dvě tisícovky těžkooděnců z celého státu…

Dohlížely ovšem tak, že smuteční průvod předčasně zastavily a ukončily, aby nedocházelo ke střetům. Například se speciálními bojovníky proti nenávisti a rasismu. Kterých bylo něco v jednotkách stovek. A vypadali takhle:

Ano jsou to stejní zakuklenci v černém, s žerděmi z vlajek, které umí používat jako obušky. stejní kteří rozpoutali, před rokem a něco, peklo v ulicích Hamburku při zasedání G20. Smuteční průvod byl stopnut proto, aby nedošlo ke střetu těhle chaotů z tzv. autonomní scény s těmi, co drželi smutek za toho zavražděného…Ti druzí museli ustoupit, ač jich bylo 8 tisícovek, nebyli zakuklení a neměli sebou cosi, co lze použít jako zbraně…..

Nicméně v neděli došlo k zásadnímu obratu na celé politické scéně. Počítajíc v to i saského premiera, který náhle zase ztratil paměť. Všichni opět najeli na starou vlnu, že je nutno se postavit pravicovému radikalismu a dát stop nenávisti!! Herz statt Hetze! Srdce místo štvaní!
Nikdo z politiků a médií už nemluví o zavražděném a příčinách proč šli lidé do ulic, nýbrž všichni apelují, aby se nepodlehlo štvaní xenofobních pravičáků, aby prý se ukázala občanská kuráž, jež nyní nutně musí zdobit každého řádného a poctivého občana jinak….

Jinak co? Ptám se!

Nikdo mne nemůže podezírat ze sympatií k náckům. Naše rodina s nimi má opravdu bohaté zkušenosti a nikdo se nebojí nového vzplanutí německého nacionalismu víc než já. Nicméně konkrétně tahle politika, která se klohní v Německu současnosti, ve vztahu k událostem v Chemnitz a k tomu, co se tam odehrálo, je přesně to, co náckové potřebují, aby se opět stali silnými a vstali z mrtvých!!!! Tedy mít stát, kde se obyčejný občánek necítí bezpečně, kde mu hrozí latentní nebezpečí, kterému dříve nebyl vystaven, kde existuje určitá,nikoli malá, sociální či etnická skupina, které nerozumí a jež ho ohrožuje. Je jedno zda skutečně nebo pocitově.

Pokud tohle všechno soustavně bagatelizují vládnoucí politické struktury, včetně oficiální parlamentní opozice a sdělovacích prostředků, je na malér a potřebě mít VUDCE, který se konečně postará, nic nestojí v cestě a je čím dál silnější!! Pak už schází jen udeřit do bubnů a opět zazpívat

Die Straße frei den braunen Batallionen.Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.

Uvolněte ulice pro hnědé batalióny,udělejte cestu mužům z SA.K hákovému kříži se upírá zrak a naděje miliónů,

/ pro neznalé – část z nacistické hymny Horst Wessel Lied/

Nechápu, že zrovna v Německu tomuhle nikdo z těch, kteří to mohou a musí zvrátit, nerozumí! Označit občana – voliče, který se necítí bezpečně jako pravicového extremistu, případně nácka, udělat z oficiálně veřejného nepřítele a volat proti jeho pocitu ohrožení ostatní, aby mu to vytmavili tzv. občanskou kuráží? To jako může někdo s normálním rozumem myslet vážně? Když na druhé straně jsou veřejně, s obrovskou podporou těch samých politických a mediálních vytmavovačů, organizovány a podporovány ty neustále LGBT Pride pochody a podobné taškařice? To už se doopravdy ti mocní doopravdy úplně zbláznili? A nechápou, že právě tenhle postoj nažene obyčejné lidi ke krysařům? Když ti seriozní nahrazují klíčová témata pseudoproblémy?

Že přeháním?

Nikoli! Pro němčináře tady mám kratičkou příkladnou ilustrativní ukázku –komentář z produkce ARD. Trvá jen něco málo přes minutu. Ale stačí jen úvod.

Komentátor říká – násilná smrt je hrůza. Pravděpodobní pachatelé jsou ve vězení, To je odpověď právního státu. Ale není možné brát právo do svých rukou. Na sociálních sítích se okamžitě objevilo, že kdyby do Německa nebyli přišli migranti, ten muž by ještě žil! 

A nyní úder komentátora – pak by v Německu zbyly jen vraždy, které spáchali Němci! Nárůst kriminality a uprchlíci? Ne kriminalita narostla proto, že je v Německu prostě víc lidí… To opravdu nemá chybu!!! Co je moc, to je příliš!!!!

Touha po bezpečném životě v bezpečných městech je degradována zjevně na cosi nepatřičného. A jde jaksi o podružnost, jež by měla být pod rozlišovací schopnost každého, své cti dbalého, občana. Alespoň tak já tomu komentáři rozumím!

Nedalo mi to a dal jsem si fakt důkladnou práci, abych našel nějaká tvrdá data o kriminalitě migrantů. Protože čísla nelze obelhat. Já na ně věřím! Můžete je ignorovat, popírat , zatajovat, znevažovat, ale nakonec vás vždycky dohoní. Minimálně dlužníci všeho druhu by mi to potvrdili. Exekutoři také.

Nakonec jsem uspěl, dokonce velmi. Podařilo se mi vylustrovat Výroční zprávu o kriminalitě v kontextu migrace za rok 2017 vydanou BKA, tedy Spolkovým kriminálním úřadem! Orgánem pro danou oblast naprosto nejpovolanějším!!!

Je to 62 hutných stránek. Plných grafů a tabulek. Tak jak to má vlk rád. Žádná politkorektnost, žádné zamlčování! Všechno pěkně černé na bílém, vlastně většinově světle modré ve srovnání s tmavě modrým. Z těch mnoha a mnoha grafů dám opět jen pár, ačkoli… no zkrátka nechci vás přehltit a otrávit:

Objasněné podle stáří pachatelů trestné činy mezi lety 2013 -2017

tmavěmodrá = celkem světlemodrá= spáchané migranty

Srovnání počtu pachatelů trestných činů s podílem na celkové migraci

tmavěmodrá= počet pachatelů zločinů
světlemodrá=počet žadatelů o azyl z celku

Trestné činy ohrožující život mezi roky 2013-2017

tmavěmodrá = celkový počet zločinů
světlemodrá = počet smrtelných zločinů ,na kterých se podílel alespoň jeden migrant

Bilance smrtelných zločinů podle klasifikace jednotlivých paragrafů ve srovnání 201/2017 spáchaných migranty

Trestné činy se sexuální motivací 2013-2017

tmavomodrá= celkový počet deliktů
světlemodrá =činy s podílem minimálně jednoho pachatele migranta

Mohl bych sem pálit jeden podobný graf za druhým. Tenhle článek by byl bez konce. Myslím, že to není třeba.

Soudím, že řadový Němec má důvod se bát. Zatraceně dobrý důvod! Ať mu politikáři a mediální zaklínači, plus naivní duše vykládají cokoli. Zdá se ovšem, že politikáři, mediální kouzelníci i naivové jsou prostě nepoučitelní.. Lekce od AfD evidentně nestačila! Ti, kteří jí měli porozumět jako první a podle toho se začít chovat, si dál hodlají s námi hrát na slepou bábu. Respektive oni si převáží pořádně černý šátek přes oči, aby nic neviděli a zastrčí špunty do uší, aby zaručeně nic neslyšeli. A ty, kdož s nimi tu šílenou dětinskost odmítnou provozovat, označí za nácky. A nejspíš to budou dělat tak dlouho, dokud se nácky skutečně nestanou, protože těch slepobabistů, bez smyslu pro realitu, budou mít plné zuby. Při přístupu, jaký jsem včera zažil od německých politiků a médií to nebude trvat zas až tak dlouho. Ti správní mají úplně jiné starosti, než aby se zabývali třeba tou Zprávou BKA /to zjevně rádi přenechají důchodci z Plzně/ – dnes zorganizují v Chemnitz nikoli nějakou pietu, nýbrž velký koncert. Koncert proti nenávisti….

P.S. omlouvám se panu Leovi K. , že jeho článek vyjde místo dnes až zítra. Ale opravdu to nešlo jinak. Tohle jsem prostě ze sebe musel pustit.

– – –