Voda je život

Avatar
Původní autoři

Aleš Macháček 

9. 9. 2018    E-republika
S nápadem na výstavbu přehrad o překot je to jako s mojí známou, co si koupila sud na vodu pod okap za víc než 12 litrů (neboli Kč 12.000,-) a pak se celé měsíce dívala, jak se na dně sudu rozmnožují pavouci.

Prvním předpokladem pro překonání tohoto nového typu ekologické krize bude změna myšlení. Do staveb budoucích přehrad a záchrany lesů by nadále neměli mluvit aktivisté, jejichž nevyřčeným ideálem je divočina bez lidí. Za současné klimatické situace se dosavadní lhůty povolování staveb stávají překážkou, která bude doslova ohrožovat naší existenci. Zejména, když se letos tak názorně přesvědčujeme, že voda je nejdůležitější životní potřebou…
Jaroslav Bašta, Nová republika

Podle toho, co jsem od pana Bašty četl, je to sympatický, milý člověk. S jeho články lze většinou souhlasit. Nevím sice, koho myslí těmi aktivisty, jejichž nevyřčeným ideálem je divočina bez lidí, ale to budou ekoteroristé. Pan Janda nebo jiný spřátelený orgán s nimi vbrzku zatočí. Avšak pojmutí letošního sucha jako nový typ ekologické krize je označení nehodné pana Bašty. Krize je vyvolána dopadem naší (bílé) civilizace na planetu Země, ví se o ní dlouho a její řešení musí být globální.

Změna myšlení, po které pan Bašta volá, pozvolna začíná. Je to po zásluze stále více rezonovanými hlasy z USA, hlasy Noama Chomského, Naomi Klein a dalších aktivistů jako Yanis Varoufakis, ekonom Evropského jara, DiEM 25. Ten ze své zkušenosti ministra financí získal představu, kde vzít peníze na přehození výhybky. Výhybka by byla možná, je třeba vybrat tu správnou kolej.

V Německu meandrují potoky do původního tvaru. Sice tím nedoženou 4 až 6 metrů výškové ztráty podzemní vody, ale aspoň se snaží. Kde začít, to je ta otázka, a Němci začali tam, kde nemohou napáchat mnoho škod a hlavně to neohrožuje zisky koncernů.

Řeka Střela s délkou přes 100 km a povodím téměř 1000 km2 je citlivým barometrem nejen na srážkovou vodu, ale i na ostatní atributy našich zásahů do přírody. Vzrůst spotřeby vody v oblasti od Žatce ke Stříbru a nová místa odběru podzemních vod, ztráta původních vodních mlýnů, pravděpodobně ztráta lesního porostu. Možná že zisk a prodej pitné vody je příčinou častějšího vysychání.

O cenách a prodeji více na Pravdě o vodě Radka Novotného. Je možné, že reformou správních složek, kdy Střela připadla s. p. Povodí Vltavy, nejsou peníze a lidé na zpracování studie o nejvhodnějším způsobu prevence skutečné krize. Je možné, že ministr zemědělství nemá správné podklady po ruce.

Když se dívám na konec své diplomové práce s názvem Vodohospodářská studie toku Zubřiny, čtu jména Dub, Němec, Moudrý, Špánek, Votruba, Broža. Ptejme se studentů, které profesory ctí a považují je za skutečné odborníky, ptejme se po celém světě ale i v hospodách v jednotlivých povodích. Sestavme skupinu lidí znalých, na které se spolehneme pro jejich vědeckou erudici. Najděme skupinu vodohospodářů, kteří označí tu trať před námi. Jistě tu mezi námi jsou.

A hlavně: Nikdo to za nás neudělá. Jinak budeme skutečně těmi, kteří si nedovedou sami pro sebe čerpat podzemní vodu, a proto to mezinárodní firmy dělají za ně.

Zelený investiční program Evropského jara:

Budeme transformovat evropské hospodářství směrem k budování ekologické, sdílené prosperity. Dnes jsme nepřipraveni pro měnící se klima. Mnoho obcí nemá dostatek prostředků na přechod k udržitelnějším zdrojům energie. Jiné postrádají schopnost chránit občany před ekologickými katastrofami. To není jen nebezpečí pro evropské občany. Je to také zmeškaná příležitost obnovit infrastrukturu kontinentu v kontextu udržitelnosti.

Carpe diem…

Související články: