Klauni z radnice v Praze 6

Avatar
Původní autoři

Jiří Paroubek
3. 9. 2019 VašeVěc
Česká televize by neměla přehánět svou antiruskou předpojatost. V páteční ČT24 jsem s jistým úžasem sledoval vystoupení jakéhosi historika jménem Jiří Plachý (jeho jméno jsem do té doby nikdy neslyšel), který zdůvodňoval, proč vlastně z historického hlediska je v Praze 6 socha maršála Koněva jaksi „nadbytečná“.

Tento „historik“ se dokonce snížil k tvrzení, že když se v Praze 9. května 1945 ráno objevila Sovětská armáda, měli už bojující Pražané Prahu ve svých rukách. A že tedy vlastně Sovětská armáda již přišla k hotovému, což prý ukazuje nízký počet obětí z řad rudoarmějců v bojích 9. května. Prý jich bylo ten den v boji zabito jen třicet. Připusťme, že toto číslo, byť o něm pochybuji, je pravdivé. Ale co těch 150 až 160 tisíc zabitých rudoarmějců v průběhu osvobozování Československa? Je dobře si tyto oběti připomenout. To, že se sovětská motorizovaná vojska hnula ihned po dokončení berlínské operace směrem na Prahu, bylo celkem dobře známé velení skupiny armád Střed (rozmístěné tehdy v Čechách) nacistického maršála Schörnera. A pochopitelně, kdo měl ruce a nohy a nezdržel se cestou, tak se snažil zmizet v americkém zajetí. A věděl proč. Pokud by se totiž dostal do zajetí sovětského, čekala by jej mrazivá Sibiř a dlouhá léta pobytu v gulagu.

Po pádu Berlína, po smrti Hitlera, a po podpisu kapitulace německých vojsk v Remeši 8. května 1945, již nebylo ze strany Němců o co bojovat. Jim šlo jen o vlastní záchranu a holý život. Fanatici se ovšem najdou všude. Pokud někdo říká, že si v Praze pomohli vlastně Pražané sami, tak je to jen písmeno A abecedy. Písmeno B ovšem je, že tomu předcházelo ohromné tažení Rudé armády od Moskvy až do Berlína a 27 milionů lidských obětí z řad občanů Sovětského svazu.

J. Plachý by si za svůj páteční výkon v ČT zkrátka měl sám před sebou odplivnout.