Vlastenci v Příčovech odmítli EU: Pryč od Bruselu a NATO! Podpora Matteu Salvinimu. Státní i národní existence je v ohrožení. Skvělé příspěvky významných osobností. Bez duchovních hodnot to nepůjde

Radek Pokorný
18. 8. 2020   ProtiProud

Radek Pokorný přináší zprávu i videozáznam ze sobotního setkání vlastenců, které pochopitelně téměř všechna média hlavního proudu okázale ignorovala.

Jedinou šancí, jak uchovat národní a státní suverenitu českého státu, je co nejrychleji vystoupit z Evropské unie. Shodli se na tom účastníci v pořadí již druhého vlasteneckého setkání v Příčovech u Sedlčan. V malebném prostředí zahrady Příčovského zámku si stovky českých vlastenců vyslechly příspěvky více než dvaceti osobností našeho politického a veřejného života, kterým není osud naší země lhostejný.

Kromě politických diskusí panelistů i mezi účastníky setkání navzájem byl součástí kulturní program, na místě byla také řada stánků, kde si mohli přítomní zakoupit literaturu, kterou v obchodech běžně nekoupí nebo si odnést měsíčník MY, který byl jedním z mediálních partnerů celé akce.

Velmi příjemným osvěžením bylo rovněž vystoupení legendárního písničkáře a nositele vyznamenání za Třetí odboj Pepy Nose i jeho dcery Lucie, která jde v otcových stopách. Přítomné rovněž na dálku pozdravil prostřednictvím svého mluvčího prezident Miloš Zeman, který poskytl vlasteneckému rokování záštitu.

Situace a perspektivy

V prvním panelu věnovaném zahraniční a bezpečnostní politice vystoupili poslanec Jiří Kobza (SPD), velitel Národní domobrany podplukovník v záloze Marek Obrtel, bývalý náměstek ministra obrany Jaromír Novotný a bezpečnostní expert a předseda hnutí BOS Ladislav Petráš. Všichni přítomní se shodli na tom, že v současnosti není pro zachování suverenity naší vlasti jiná cesta než odchod z EU. Podle Jiřího Kobzy je situace natolik vážná, že v současnosti balancujeme na velmi tenké hranici další existence národa. „To, za co naši předkové bojovali a za co krváceli v boji proti nacistům, tak na to můžeme zapomenout, neboť jako národ přestaneme pod EU existovat.“ Příští parlamentní volby budou podle něho referendem o EU. „Každý kdo chce czexit volí SPD, každý kdo chce zůstat volí ostatní strany, nebo nevolí.“ Jsme v přelomovém období, kdy se rozhoduje o budoucnosti našich dětí a vnuků.

Druhý panel, který moderoval jeden z pořadatelů setkání Petr Hampl, byl věnován civilizačním perspektivám. O této otázce v něm spolu diskutovali místopředseda (bývalý – pozn.red.NR) KSČM Josef Skála, předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová, místopředseda poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura a šéfredaktor internetového magazínu Protiproud a měsíčníku MY Petr Hájek. Vladimíra Vítová ve svém příspěvku upozornila na nebezpečí nadnárodních globálních struktur jako je například Římský klub, které se snaží vytvořit nový pořádek ve světě po druhé světové válce. (na Nové republice uveřejněno ZDE)

Tomio Okamura připomněl, že bychom se měli poučit z historie. Poukázal přitom na historické paralely mezi rozpadem velkých říší a současností. „Jen útvar spojený nacionalismem má šanci na přežití.“ Zatímco Masaryk je podle něho symbol národovectví Václav Havel je symbol odnárodňování. Prvním cílem ke zničení vlastenectví je podle něho útok na rodinu, který dnes můžeme sledovat všude v západním světě. „Vlastenectví je protijed na šílené ideologie, které jsou dnes hybnou silou Evropské unie,“ uvedl Okamura. Podle něho jsme dnes svědky rostoucího občanského vzdoru v Evropě. „Je třeba se poučit z tragédie Evropy, která je dnes ohrožována menšinami a také islamismem,“ zakončil své vystoupení místopředseda sněmovny.

Dobyvatel a barbar

Petr Hájek upozornil ve svém vystoupení na civilizační hrozby, kterým dnes čelíme a z nichž je většina lidí překvapena. „Rozpad civilizací vždycky charakterizoval rozpad mravních systémů. Říká-li Dostojevský, že není-li Bůh je dovoleno vše, pak to právě prožíváme. Čemu se tedy divíme, že je tady Black Lives Matter, LGBT a podobné záležitosti.“

Dobyvatel, tedy barbar, což je v našem případě Islám, je podle něho dnes silnější proto, že má náboženskou kotvu a vztahuje se k vertikále, kterou Západ pod vlivem ateismu a vědeckého světového názoru ztratil. „Z Evropské unie je nezbytné odejít. Je nezbytné odejít i z NATO to je úplně elementární. Musíme se ale rozhodnout, kam chceme patřit. Nemůžeme pravděpodobně vytvořit vlastní civilizaci uprostřed Evropy.“ Boje o Mariánský sloup, který byl právě v sobotu vysvěcen, podle něho ukazují, že patříme spíše k zanikajícímu dekadentnímu západu. „Souboj o naši národní existenci bude daleko komplikovanější, než si dnes dokážeme přiznat“ uzavřel své vystoupení Petr Hájek. (Hájek tímto vystoupením nepříjemně překvapil mnoho přítomných. Šlo o ničím nezastíraný katolický šovinizmus, který s vlastenectvím v Čechách na Moravě a ve Slezsku má pramálo společného. Adorace “obnovy” mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí je už naprosto nepochopitelná – pozn. red. NR)

V panelu na téma vzdělání, kultura a rodina, který moderoval Petr Žantovský, vystoupili předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, vysokoškolský pedagog a kandidát za Trikolóru do Senátu na Praze 1 Ivo Budil, překladatelka a dramatička Viktorie Hradská a lékař Pavel Kalvach. Petr Bahník poukázal na nebezpečí odzbrojení autorit, ke kterému dnes v našem školském systému dochází. Jako příklad uvedl školu s průhlednými skly, která byla nedávno na našem území jako experiment otevřena. Obdobný útok na autority podle něho vidíme i v politické rovině. Jako příklad uvedl bezmocnost vlády ve vztahu k veřejnoprávním médiím, na které nemá ani premiér téměř žádný vliv a proto mohou vysílat cizí propagandu i proti vlastnímu státu.

Tekutá pravidla

Poslední panelová diskuse, kterou moderoval publicista a místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín, byla věnována otázkám rodiny a právního státu. Se svými příspěvky v ní vystoupili: spisovatel Benjamin Kuras, publicista žijící v Berlíně Zdeněk Chytra, bývalý ministr Igor Němec a ambasadorka Ligy severu v ČR Monika Pilloni. Benjamin Kuras ve svém příspěvku, který tak jako jeho mnohé knihy nepostrádal prvky černého humoru, uvedl, že dnes může být na Západě odsouzen kdokoli za cokoli, co se během doby označí za nepřijatelné.

Tento „tekutý“ právní multilkulturní řád charakterizoval na několika výstižných příkladech a na činech vykonaných před několika lety nebo i staletími. „Termín diverzitokracie charakterizuje nejen politickou ideologii EU, ale celý současný západní způsob vládnutí,“ uvedl Kuras. Tento systém vzniká podle Kurase mimo vládní struktury, ale přitom tyto struktury zvenčí ovládá a to způsobem, ze kterého se nedá identifikovat, kdo vlastně vládne a podle jakých pravidel.

„Pravidla se den ze dne mění a s nimi roste počet příkazů a zákazů a nikdo si není jist, kdy se to, co bylo včera pozitivním stane zítra negativním, a co bylo povoleno se náhle zakáže a bude se retroaktivně trestat,“ uvedl. Rozdělení společnosti podle marxistického klíče na ohrožené menšiny a ty které jsou ohrožovateli vytváří zvláštní systém, neboť umožňuje jednotlivcům přihlašovat se podle potřeb z důvodů výhod a karierismu, k jednotlivým utlačovaným menšinám i když prokazatelně s těmito menšinami nemají tito přihlašovatelé nic společného. „Ke skupinám klasifikovaným jako ohrožovaní dnes patří ženy, homosexuálové a lesbičky, osoby barevné pleti, emigranti, muslimové, transsexuálové, transgenderisté, tělesně postižení, senioři, junioři a internacionalisté. Všechny tyto skupiny tvoří společnou frontu proti většinovému obyvatelstvu.“Monika Pilloni, která zastupuje zájmy Mattea Salviniho v ČR a snaží se pravdivě informovat naši veřejnost o dění v Itálii, seznámila účastníky setkání se situací bývalého italského ministra vnitra, který se postavil přílivu imigrantů do své vlasti a dnes mu za to hrozí několikaleté vězení. Za bouřlivého potlesku přítomných rozvinula šálu s nápisem OI STO CON SALVINI (Jsem se Salvinim), čímž přítomní vyjádřili podporu tomuto italskému politikovi hájícímu hranice Evropy před imigrantskou invazí.

Právě toto závěrečné poselství bylo zřejmě nejsilnějším vzkazem českých vlastenců, kteří se sešli na zámecké zahradě v Příčovech, aby spolu diskutovali o existenčních i existenciálních hrozbách, kterým naše vlast i celý západní svět čelí.