Trójský kůň Západu

Avatar
Původní autoři

Jurij Selivanov
27. 4. 2021 Kamerton, překlad Outsidermedia


Text ruského žurnalisty a politického analytika ukazuje paralelu, mezi současnou českou vládou a Hitlerovými propagandisty. 

Mnohomluvná rétorika všech západních politiků bez výjimky, toužících zeširoka vyjevit svou lásku k ruskému lidu byla vždy pouhým mazaným trikem Západu s cílem postavit Rusy proti sobě, aby zničili ruský stát vlastníma rukama.

Málokdo tomu věnoval pozornost, ale faktem je, že současný konflikt mezi Českou republikou a Ruskou federací nedosáhl svého vrcholu jen tak někdy, ale právě 20. dubna, v den narozenin Adolfa Hitlera. Právě v tento den místopředseda vlády Jan Hamáček informoval o odhodlání vykázat ze země všechny ruské diplomaty. Nikdo nám samozřejmě nikdy neřekne, zda k tomu došlo náhodou, nebo šlo o speciálně připravený dárek k výročí německého Führera, kterému protektorát Čechy a Morava ve své době věrně a oddaně sloužil, vyrábějíce bez námitek tanky pro nacistický Wehrmacht.

Ale fakt, jak se říká, je očividný. Tím však náhody nekončí. O několik dní později nově jmenovaný ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek zdůvodnil nepřátelské akce své vlády proti Rusku tak konkrétně, že na místo brífinku jakoby zalehl stín Adolfa Hitlera. Natolik to, co řekl, duchem a dokonce i doslova, připomínalo nacistické projevy o cílech války s Ruskem:

„Akce českých úřadů na vyhoštění ruských diplomatů nejsou namířeny proti ruskému lidu,“ uvedl český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na čtvrtečním brífingu: „Nechci zbytečně přehánět, to není role ministra zahraničních věcí, ale Česká republika je suverénní země a bude se tak chovat. To není namířeno proti Rusům ani proti ruskému lidu, je to reakce na aktivity ruských speciálních služeb na našem území. To není proti obyčejným Rusům, kteří v naší zemi žijí, studují a pracují “.

A teď se pojďme podívat na jeho předchůdce, primární zdroj této „rusofilní“ inspirace. Máme před sebou velmi poutavý historický dokument „Nařízení vrchního velení Wehrmachtu o použití propagandy v plánu ‘Barbarossa’“.

Podívejme se, co se tu říká o „ušlechtilých cílech“ Německa ve vztahu k národům Sovětského svazu:

Obecně však můžeme říci následující:
a) německými odpůrci nejsou národy Sovětského svazu, ale výlučně židovsko-bolševická sovětská vláda s jejími úředníky a komunistická strana usilující o světovou revoluci.
b) mělo by to být zvláště jasně ukázáno a zdůvodněno tím, že Sověti v oblastech pod jejich kontrolou dosud prováděli extrémně hanebnou násilnou politiku vůči celému obyvatelstvu, že německé vojenské velení nevstupuje do země jako nepřítel obyvatel. Naopak chce osvobodit obyvatelstvo od tyranie Sovětů. 


Na první pohled to vypadá, že nacisté s jejich „bezmeznou láskou“ k lidem Sovětského svazu, s jejich horoucí touhou je „osvobodit“ a vládci současné České republiky, nemají nic společného.

A přesto, jak nápadná podobnost, ne-li napsaného, pak duchu těchto zpráv! V tom i onom případě jsou Rusové úporně přesvědčováni, že se vše dělá výhradně v jejich prospěch a v žádném případě to není „namířeno proti Rusům nebo proti ruskému lidu“. Toto je již citát z vyjádření současných českých vůdců. Nemylme se, je to tak podobné! A nepřítel je vždy tentýž – „špatný ruský stát“, bez ohledu na to, jak se mu právě říká, zda „židovsko-bolševická sovětská vláda“, nebo jednoduše „krvavý Putinův Mordor“. V každém případě je to úhlavní nepřítel všech Rusů. A ti, kdo s ním bojují, ať už jde o německý Wehrmacht nebo české speciální služby, se automaticky stávají dobrodinci a spasitelé Ruska.

Samozřejmě že nejde vůbec o tohoto jednotlivého evropského mopslíka, který si najednou vzal do hlavy, že bude štěkat na slona. Faktem je, že je tam spousta takových mopslíků a všichni dohromady tvoří velkou smečku. Prakticky všichni myslí a jednají ve vztahu k Rusku a Rusům přesně stejným způsobem. Podle stejných vzorů, jaké kdysi používal německý generální štáb a před ním „osvoboditel Ruska“ Napoleon Bonaparte. A ještě před ním celá řada všech možných rytířských psů (výraz „psov-rycerov“ – Psů-rytířů – souvisí s Řádem německých rytířů, Ordo Teutonicus. Jedná se o někdejší chybný překlad Reitershunde) a různých všelijakých Švédů.

Ano, i dnes tatáž Česká republika pilně pěje hlasem svých anglosaských pánů a v podstatě opakuje stejné mantry a zaklínadla ve vztahu k Rusku, které současný prezident Joseph Biden proklamuje celému světu: „Současně jsem prezidentu Putinovi dal jasně na vědomí způsobem odlišným od mého předchůdce, že dny, kdy se Spojené státy vzdaly tváří v tvář ruským agresivním akcím – zásahům do našich voleb, kybernetickým útokům, otravování našich občanů – jsou pryč. Nebudeme váhat zvyšovat tlak na Rusko a chránit životně důležité zájmy našeho lidu. A budeme efektivnější ve vztahu k Rusku, když budeme pracovat v koalici a koordinaci s dalšími stejně smýšlejícími partnery. Politicky motivované uvěznění Alexeje Navalného a ruské pokusy potlačit svobodu projevu a pokojné shromažďování, se nás i mezinárodního společenství hluboce dotýkají. Pan Navalnyj, stejně jako všichni občané Ruska, má všechna práva daná ruskou ústavou. Stal se terčem – terčem za to, že odhaloval korupci. Musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn.“

Jak vidíte, slova jsou mírně odlišná, ale hlubinná podstata je přesně stejná jako v prvních dvou případech. Všechen ten „nekonečný zájem“ o ruský lid, o jeho blaho a plnoprávnost. Proti čemuž se, jak jste uhodli, spikla ta věčně hrůzyplná ruská vláda. Na kterou západní „dobrodinci Ruska“ hodlají neustále zvyšovat tlak“, až do úplného a bezpodmínečného splnění jejich požadavků. A dále je možno se opět vrátit k „Nařízení vrchního velení Wehrmachtu o použití propagandy v plánu „Barbarossa“. Říká se to tam zhruba stejně.

A to vůbec není překvapující. Celá tato zahraniční smečka „pečovatelů a spasitelů“ Ruska vždycky říkala přesně to samé: Nejsme proti Rusům jako jednotlivcům, jsme jen proti jejich státu a proti tomu, aby tento svůj stát sjednoceně bránili. Nikdo na Západě nemá nic proti tomu, aby Rusové sbírali jahody v Polsku, umývali toalety v Itálii nebo snad sbírali odpadky v Německu. Takové Rusy tam mají rádi jako levnou pracovní sílu už od doby, kdy je nacisté v milionech vyhnali do Německa jako „gastarbeitery“.

Nic se v tomto světě nemění. A proto má můj český kamarád Roman, jehož příjmení kvůli gestapovskému vnitru současné západní „demokracie“ neřeknu, nekonečnou pravdu. Právě v těchto dnech mi napsal, co přesně si myslí mnoho obyvatel malé České republiky o současném vzedmutí hnědých hormonů u další generace neporazitelných „nadlidí“: 

Pravdu hledáme na internetu. Každý normální člověk vidí, že Rusko je na svém území, nepředstavuje žádnou hrozbu, že v Rusku žijí normální lidé, že prezident Putin zachránil Rusko před Západem, že Rusko prosperuje navzdory všem těm sankcím, které na ně uvalil západní svět…

… a kdo nechce znát pravdu, ten přijímá informace z televize, z mainstreamu, který masově chrlí propagandu. Většina lidí tu prostě ví, že Rusko válku nezačíná, ale ukončuje.

Podle mého jsou na vině ukrajinští politici – chtěli si namastit kapsy a prodat svou zemi. A taky USA, Západní svět, země NATO … Země Západu se už věky snaží dobýt Rusko. Zatím se jim moc nedaří, a to je velmi dobře, a dokud zemi vede Putin, nemají žádnou šanci. Západ stahuje zbraně k Rusku a přestupuje jakékoliv dohody. Západu nelze věřit. Západ Slovany nenávidí, a proto se vždy snaží postavit je proti sobě navzájem, aby se navzájem nenáviděli a přeli se mezi sebou.

 

Podtrhuji: Takto myslí a vnímá okolní realitu řadový občan České republiky. A dej nám Bůh chápat objektivní realitu tohoto světa ve stejném duchu. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo uvěřit všem těm západním „příznivcům“, jejichž mnohomluvné nabubřelé projevy se nakonec vždy promění v podmanivou melodii píšťaly krysaře, která vede ty, které zlákal, do záhuby.


Zdroj: Kamerton
Překlad: grasyk