Po volbách v Ruské federaci

Volby do Státní Dumy (SD) proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně Ústavy RF během tří dnů (od 17. do 19.září, včetně).

Zdroj: VašeVěc

Hlavní událostí voleb představují podle osobního hodnocení:

  1. vstup páté a nové politické strany do SD – Noví lidé.
  2. úspěch KSRF (Komunistické strany Ruské federace),
  3. nejhorší výsledek Liberálně demokratické strany Ruska (Žirinovského) od roku 2007 a
  4. absolutní propad neoliberálů a podobných představitelů liberálního západního myšleni, hospodářského, politického a hodnotového systému.

Připomínám, že od roku 2003 byly ve Statní Dumě (SD) zastoupeny čtyři politické strany: Jednotné Rusko, Komunistická strana RF, Liberálně demokratická strana Ruska a Spravedlivé Rusko. V roce 1999 bylo ve SD zastoupeno šest politických stran: Komunistická strana RF, blok Jediných, blok Vlastenci Ruska, blok Žirinovskeho, blok Jabloko a Svaz pravých sil. Poslední dva jmenované bloky se nedostaly do SD v roce 2003.

Noví lidé ve Statní Dumě

Tato nová politická strana byla založena v roce 2020. Získala ke dni práce na tomto příspěvku (21. září) to jest tři dny před vyhlášením oficiálních výsledků voleb (24. 9.) 5, 33 % hlasů. Strana Noví lidé byla založena pod vedením Andreje Necajeva, zakladatele společnosti Faberlic, nepopiratelně s pomocí starostky Jakutska, Sardany Vladimirovny Avksentejevove (1950).

Stranu Noví lidé hodnotím osobně jako

  1. stranu staronových známých osobností.
  2. Jako výsledek poptávky po nové politické straně. Bylo to jasně vidět a cítit během volební kampaně hladem po využití principu novinka, přístupem k mediím, finančním a administrativním zdrojům, vše dohromady zabezpečující kontinualitu a nerušenou volební kampaň.
  3. Jako praktickou filiálku vítězné politické strany Jednotné Rusko (JR) již z důvodu blízkosti vedení strany Noví lidé ke Kremlu a prvnímu náměstkovi prezidenta RF Sergeji Kirilenko. S heslem – Nejsme takoví, jako ostatní, nová strana hlasy  LDSR Vladimira Žirinovskeho a JR.

Jednotné Rusko (JR)

Vítězství strany JR charakterizuje výhra ve 198 jednomandátových okresech z celkových 217. To je ve srovnání s lednovým očekáváním předem zmíněného prvního náměstka prezidenta RF, Sergeje Kirilenka více, než on očekával: 45 % hlasů při účasti 45 % voličů. Tyto dvě cifry by umožnily JR získat opět ústavní většinu, to jest 110 mandátů ze seznamu a 190 v okresech.

Celkově lze tvrdit, že JR získalo méně hlasů, než ve volbách v roce 2016. Tehdejší výsledek představoval 343 mandátů a vítězství ve 203 okresech a po seznamu 54, 2 %. Volby vyhrálo JR, protože  vedení umělo využít třídenní volební proces k efektivní mobilizaci voličů, plně si uvědomilo, že jednou získanou moc a pozici nemůže ztratit jen tak a bez boje ve volbách a že se nevyhne řešení sociálních problémů a výzev v ruské společnosti.

Komunistická strana RF (KSRF)

Lze tvrdit, že KSRF dosáhla lepšího výsledku, než v roce 2016 (18, 96 % ve srovnaní s 13, 3 %). Lepší výsledek ve volbách v roce 2011 (19, 2 %) byl dosažen v době silných protestů. Osobně jsem přesvědčen, že KSRF nevyužila všech dnes v RF se nabízejících možností, které si zaslouží podrobnější identifikaci a studium. To i proto, že KSRF předběhla JR v Jakutsku, Chabarovksu a Nenenske autonomní oblasti (NAO), kde existuje trvalý protestní potenciál proti změnám Ústavy RF. KSRF měla podle mého osobního hodnocení nejkonzistenční opoziční program a agitaci ze všech politických stran, které se dostaly do SD.

Liberálně demokratická strana Ruska (LDSR)

Není pochyb, že LDSR obdržela nejméně hlasů od roku 2007 (8, 14 %, dnes 7,5 %). Horší výsledek  dosáhla strana v roce 1999, kdy oslovila pouhých 5, 98 % voličů. Osobně si myslím, že LDSR se prezentovala jako stará politická strana, s unaveným a staře vyhlížejícím vzdělaným politickým bavičem a lídrem Vladimirem Žirinovskym.
 
Spravedlivé Rusko (SR) – Za Pravdu

Toto sjednocení třech politických stran (SR, Za pravdu a Patrioti Ruska) zcela očividně nedosáhlo svého cíle. Proto bude nutné si uvědomit nejenom ve straně SR, ale i ve společném vedení sjednocených stran, příčiny neúspěchu. Přestože SR mohla v minulosti oslovit sama 6, 22 % voličů, dnes oslovily společně 7, 45 %. Osobně si dovoluji nabídnout připomínku, a to i pro české sjednocovatele politických stran, že 1+1 nemusí být vždy 2, ale i mnohem více, nebo i méně.

Ostatní politické strany

Podle předběžných volebních výsledků ke dni práce na tomto příspěvku, žádná z devíti politických stran nepřekročila 3 % voličů. Uvedená tři procenta dovolují obdržet náhradu výdajů na volební kampaň. Nejblíže této hranici se přiblížila Strana důchodců, ve které kandidoval i můj přítel z univerzity v Jekatěrinburgu, Stanislav Někrasov. Syn rodiny s komunistickou tradicí delší, než 100 let. Jeho postřehy k volební kampani, jejímu průběhu a samotným volbám, nevylučuji odděleně zveřejnit.

Skutečnost je taková, že 9 politických stran, které se nedostaly do SD nabralo celkem 8, 85 % voličů. Nabízí se tedy závěrečná otázka.

Co ukázalo hlasování na Donbasu

Co vyplývá z voleb do Statni Dumy v RF pro ČR?

Do politiky vstoupila nová politická strana, ne jako ideologická síla, ale jako projekt podporující vládnoucí JR a Kreml. V ČR lze pozorovat podobný trend.

Z oficiální politiky RF zcela zmizela neoliberální politická síla, včetně různých NGO a podobných západních projektů. Moc tzv. ruských oligarchů bude nadále oslabovat především ve strategicky důležitých oblastech pro RF, tj. i pro EU včetně ČR v oblasti energií a přístupu k přírodním zdrojům.

Pro ČR by bylo nanejvýš výhodné zakázat protiruské aktivity několika známých NGO a začít vytvářet podmínky pro znovuobnovení vyjednávacího potenciálu vlády a MZV s vládou a MZV RF již proto, že kvalita času a dění ve světě a sousedství objektivně nehrají ve prospěch současné politiky ČR, včetně obchodní a kulturní politiky.

Řešení komplexních sociálních otázek společnosti bylo volbami potvrzeno jako priorita a proto zůstane i prioritou Kremlu. Nová vláda RF pod vedením premiéra Myšustina se bude více věnovat jejich řešení společně se strategickým rozvojem Sibiře, Dálného východu a Arktidy. Souhlasu netřeba.

 

Jan Campbell

4.8 12 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Vaclav
Jan Vaclav
před 10 měsíci

Potřebné informace, ale přece bych měl k Janu Campbellovi dotaz. Je v Ústavě Ruské federace uveden pojem první náměstek prezidenta RF? Domníval jsem se, že jsem ústavu četl pozorně…

cablik
cablik
před 10 měsíci

„Měl jednu nohu, přesto mu vzali důchod. Vzdal to. Oběsil se. Vina ODS a TOP 09!” Drsný vzkaz zaplavil mailové schránky

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Mel-jednu-nohu-presto-mu-vzali-duchod-Vzdal-to-Obesil-se-Vina-ODS-a-TOP-09-Drsny-vzkaz-zaplavil-mailove-schranky-678005

cablik
cablik
před 10 měsíci

To by se mě též líbilo aby v ČR vládla vlastenecká strana SPD ale tady zatím se sebou nechají lidé manipulovat. Pro Rusko dopadli volby skvěle uvidíme jak to dopadne u nás.

Plebej
Plebej
před 10 měsíci

Vzácně nestranný komentář, díky za něj!
Naznačuje, do jaké míry se euro-propaganda dokázala odpoutat od ruské reality, viz i např. včerejší článek dr. Davida o protiruských tendencích v řadách EU politiků.