Dokument britského ministerstva obrany odhaluje, že krevní vzorky Skripalových mohly být zmanipulovány

Objevil se nový důkaz o hrubých pochybeních, k nimž došlo během britského vyšetřování údajné otravy Sergeje a Julie Skripalových 4. března 2018. Nová odhalení zpochybňují hlavní důkaz, že Skripalovi byli otráveni nervovou látkou Novičok.

Zdroj: DilyanaBg, autorka Diljana Gajtandžieva, překlad Karel Hyka, na fotografiích Sergej Skripal a jeho dcera Julia (Diljana okomentovala fotografie takto: “Neuvěřitelná transformace: Julia Skripalová (vlevo) po údajné otravě nejsmrtelnějším známým nervovým agentem Novičokem. Julia a její otec Sergej Skripal (vpravo) před údajnou otravou nervovými agens.”)

Nově zveřejněná informace, získaná z britského ministerstva obrany, odhaluje, že krevní vzorky odebrané Skripalovým mohly být pozměněny, aby byly pozitivní na Novičok. Dokumenty dále ukazují, že Rusko nebylo jedinou zemí na světě, která by mohla být s nervovou látkou Novičok spojena.

Spojené státy utajily svůj vlastní program zaměřený na Novičok, maskovaný jako výzkum nervových činitelů čtvrté generace (FGAs), a deset let před útokem na Skripalovi umlčely Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Porušení důkazního řetězce

Nově zveřejněná informace, získaná z britského ministerstva obrany (Ministry of Defense – MOD) na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zpochybňuje neporušenost hlavního důkazního materiálu, že Skripalovi byli otráveni nervovou látkou Novičok – tj. jejich krevních vzorků. Toto ministerstvo je odpovědné za britskou vojenskou laboratoř DSTL Porton Down, která analyzovala krevní vzorky Skripalových a údajně identifikovala Novičok.

„Našemu šetření se nepodařilo zjistit jakoukoli informaci, která by udávala přesný čas, kdy byly tyto vzorky odebrány,“ uvádí ministerstvo. Informace, kterou má k dispozici MOD, udává, že vzorky byly odebrány někdy mezi 16:15 4. března 2018 a 18:45 5. března 2018 (což je podle MOD přibližný čas, kdy vzorky dorazily DSTL Porton Down). Dokonce i čas dodání do Porton Down je uváděn jako „přibližný“. Nedostatek těchto informací je hrubým pochybením a porušením důkazního řetězce. Protokol britské národní zdravotní služby vyžaduje, aby ke všem vzorkům odeslaným do laboratoře byl přiložen formulář žádosti a jasně uváděl přesné (nikoli přibližné) datum a čas odběru. Tato nově zveřejněná informace zpochybňuje celý příběh o otravě Skripalových. Skutečnost, že důkazní řetězec ohledně těchto krevních vzorků byl porušen, přímo naznačuje, že mohly být zmanipulovány a pozměněny.

 

Podle tohoto dokumentu britského ministerstva obrany neexistuje žádná informace, kdy přesně (datum a čas) byly krevní vzorky odebrány. Tyto vzorky jsou tudíž nepřípustným důkazem u soudu, protože bez uceleného důkazního řetězce mohly být vzorky zmanipulovány a kontaminovány Novičokem.

Britský toxikolog s rozsáhlými znalostmi v oblasti analýzy organofosfátových pesticidů, který si přeje zůstat v anonymitě z důvodů bezpečnosti, vyhodnotil dokument MOD takto: „Je nepochopitelné, že v takto viditelném případě a při zjevném významu všech biologických vzorků nedošlo k běžnému a očekávanému zaprotokolování a zdokumentování vzorků. Osoba odebírající vzorek v jakémkoliv klinickém či forenzním prostředí ví, že musí být zaznamenáno datum a čas a že dárce musí být jednoznačně identifikován. V trestní věci by důkazy získané z těchto vzorků byly vyloučeny jako nepřípustné. Bezpečnostní štítky mohou být přetrženy a opětovně nalepeny. Při běžném odběru krve by dárce podepsal štítek, který je umístěn přes nádobku. V tomto případě, kdy dárci byli zjevně v bezvědomí, by se podepsal flebotomista. A později by byl schopen ověřit svůj podpis na štítku. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy a případně kde byly vzorky odebrány, bylo by obtížné prokázat, že štítky byly skutečně těmi původními štítky. Tento chybějící záznam je buď velkým lajdáctvím, nebo věcí nějakého tajemství.“

 

Co je důkazní řetězec a proč je důležitý

Důkazní řetězec je nejkritičtějším postupem při dokumentaci důkazního materiálu. Řetězec důkazů (Chain of Custody – CoC) v právním kontextu odkazuje na systém kontrol, které upravují sběr, zpracování a skladování vzorků. Tyto kontroly snižují možnost, že vzorky budou náhodně či zlovolně pozměněny. Dokonce i čas dodání do Porton Down je podle dokumentu britského ministerstva obrany „přibližný“ a nikoli přesný.

Vzor formuláře o důkazním řetězci obsahuje podrobnou informaci o každé osobě, která nakládala se vzorkem od okamžiku odběru až po jeho převzetí laborantem. Tato klíčová informace v případě Skripalových chybí.  Podle britského dokumentu MO není dokonce ani „přibližný“ čas příjezdu do Porton Down „přibližný“.

Důkazní řetězec může být porušen:

1. pokud formulář je označen nesprávně, nebo v něm chybí informace, jako je přesné datum a čas odběru, přepravy a přijetí,

2. pokud přeprava důkazního materiálu trvá nepřiměřeně dlouhou dobu,

3. pokud existuje důvod domnívat se, že důkazní materiál byl pozměněn.

Ačkoli k porušení důkazního řetězce stačí pouze jedna z výše zmíněných podmínek, v případu Skripalových existují všechny tři.

1.  Podle ministerstva obrany neexistuje informace, kdy byly vzorky odebrány, a čas doručení do Porton Down je přibližný (nikoli přesný).

2.  Krevní vzorky dorazily do Porton Down 25 hodin poté, co byli Skripalovi podle ministerstva obrany přijati do nemocnice. Pro orientaci uveďme, že vzdálenost mezi Salisburskou okresní nemocnicí a Porton Down je 13 km čili 18 minut jízdy, což znamená, že přeprava důkazního materiálu trvala nepřiměřeně dlouhou dobu.

Porton Down se nachází 13 km od okresní nemocnice Salisbury.

3.    Existují čtyři důvody, proč se domnívat, že vzorky byly pozměněny:

3.1.  Nikdo z lidí, kteří byli v přímém kontaktu se Skripalovými, nebyl pozitivně testován na Novičok. Podle britské vlády byla tato nervová látka nastříkána na kliku dveří domu Skripalových. Julie a její otec Sergej se dotkli kliky dveří a o pár hodin později se oba současně zhroutili na lavičce v Salisbury. Mezitím, několik minut poté, co se údajně otrávili dotykem kliky dveří, Skripalovi podali chléb třem dětem ke krmení kachen. Bylo to zdokumentováno na nahrávce kamerového systému, kterou policie ukázala rodičům dětí. Bez ohledu na tento přímý kontakt, u žádného z dětí se nerozvinuly symptomy otravy a jejich krevní testy neprokázaly stopy Novičoku.

3.2.  Bylo nám řečeno, že Novičok je nejsmrtelnější nervová látka, která kdy byla vyvinuta. Nicméně, žádný z údajných „cílů Kremlu“ (Skripalovi a Alexej Navalnyj) nezemřel. Všichni se plně zotavili bez jakéhokoli poškození zdraví či trvalé újmy. Jak je možné, že nejsmrtelnější nervová látka na světě nezpůsobila žádné z obětí újmu a všechny se plně zotavily? 3.3.Jak odhaluje původní zpráva o incidentu, Sergej Skripal a jeho dcera Julie byli otráveni drogou fentanyl a nikoli Novičokem. Když jsem tuto zprávu zveřejnila na mém twitterovém účtu, informace byla okamžitě upravena a droga fentanyl byla vymazána z původní verze.

3.4.  Laboratoř Porton Down, která získala a analyzovala krevní vzorky, měla k dispozici Novičok předtím, než byli Skripalovi údajně otráveni, jak uvedl britský premiér Boris Johnson. Ačkoli britská vláda otevřeně lhala o tom, že pouze Rusko mohlo být zdrojem nervové látky Novičok, ukázalo se, že laboratoř Porton Down mohla být rovněž zdrojem látky Novičok, kterou shodou okolností našla právě tato laboratoř v krevních vzorcích Skripalových.

Případ Navalnyj

Důkazní řetězec může být porušen, pokud přeprava důkazního materiálu trvá nepřiměřeně dlouhou dobu. To se stalo v případě další údajné oběti nervové látky – Alexeje Navalného. Jeho biologické vzorky byly odebrány v německé nemocnici, kde se zdržely 5 dní, než byly přepraveny do laboratoří určených Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW), jak uvádí dokument OPCW.

Alexej Navalnyj onemocněl během letu z Tomsku do Moskvy 20. srpna 2020 a byl převezen do nemocnice v Omsku po nouzovém přistání. Ruská nemocnice nenašla v jeho krvi žádný jed a připsala jeho stav metabolické poruše. Na žádost Navalného manželky Julie umožnilo Rusko, aby pacient byl přepraven k léčení do Německa o dva dny později. Německo oznámilo, že Rusko otrávilo Navalného Novičokem a požádalo o pomoc OPCW. Následující časový přehled událostí, popsaný OPCW, jasně ukazuje, že biomedicínské vzorky odebrané Navalnému se z nevysvětlitelných důvodů zdržely 5 dní (podle kalendáře pracovních dní), než byly přepraveny do laboratoří určených OPCW.

Podle této zprávy OPCW byly biomedicínské vzorky Navalnému odebrány 6. září. Dne 11. září OPCW obdržela žádost z Německa (5 pracovních dní po odebrání vzorků) a odeslala je do laboratoří určených OPCW k rozboru. Podle nedávno odtajněné korespondence mezi Německem a OPCW ohledně údajné otravy Navalného, „k zaslání vzorků do referenčních laboratoří OPCW může dojít pouze se souhlasem Německa.“ Ačkoli vzorky již byl odebrány, Německo pozdrželo svůj souhlas 5 dní (podle kalendáře pracovních dní). Neexistuje žádné vysvětlení, proč Německo pozdrželo svůj souhlas o tolik dní.

 

Stejně jako Spojené království, také Německo vlastnilo Novičok před údajnou otravou Navalného. Vzorek byl získán podle německých médií v 90. letech. V společné reportáži německého listu Süddeutsche Zeitung, týdeníku Die Zeit a televizních stanic NDR a WDR bylo uvedeno, že německá zpravodajská agentura BND získala vzorek nervové látky Novičok od jistého ruského vědce. Zpráva německých médií uváděla, že BND informovala americkou a britskou zpravodajskou agenturu o případu následně po analýze a že malé množství jedu bylo později vyrobeno v některých členských zemích NATO. Jedním z těchto členských států byly USA.

Dokumenty odhalují, že USA zakryly svůj vlastní program zaměřený na Novičok jako výzkum FGAs

Americká armáda vyrobila Novičok A-234 (tutéž nervovou látku nalezenou v krevních vzorcích Skripalových) v roce 1998 a v roce 2002 zahájila speciální výzkumný program zaměřený na Novičok, který byl maskován jako výzkum činitelů čtvrté generace (Fourth generation agents – FGAs), jak odhalují dokumenty.

Dennis Rohrbaugh z Edgewoodského výzkumného, vývojového a inženýrského centra (Edgewood Research, Development and Engineering Center – ERDEC) při Velitelství chemické a biologické obrany americké armády (U. S. Army Chemical and Biological Defense Command – U. S. Army CBDCOM) přidal hmotnostní spektrometrický profil nervové látky Novičok A-234 do databáze hmotnostních spekter – ve verzi z let 1998-2001 – Národního institutu standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology – NIST).

Publikace NIST vydaná po verzi z roku 1998 toto spektrum odstranila. Podle informací získaných z NIST byl záznam vyřazen na žádost jistého amerického ministerstva. Složka o spektru stále existuje v archivu, ale od roku 1998 není v žádné knihovně.

V roce 2001 sdělilo americké ministerstvo obrany (Department of Defense – DoD) kongresu, že ruští vědci zveřejnili informaci o nové generaci činitelů, někdy označovaných jako „Novičoky“. Byla ustavena zvláštní skupina vyšších zpravodajských důstojníků a vědců s názvem Akční skupina pro chemické a biologické činitele (Chemical and Biological Agents

Action Group – CBAAG), aby se zaměřila na hrozby související s činiteli čtvrté generace (FGAs). V tu dobu byly známy pouze tři generace nervových látek. Novičoky jsou novou, čtvrtou generací nervových činitelů (FGAs), podle zprávy DoD o činitelích čtvrté generace z roku 2019 také známých jako „série A“ či jako nervové činitele typu Novičok.

Zpráva uvádí, že: „Není známo, že by ve Spojených státech došlo k nezákonnému použití, nebo k výrobě FGA či jiného nervového činitele.“ Zdroj: Činitelé čtvrté generace: Referenční příručka, leden 2019.

Dokumenty Pentagonu ukazují pravý opak. Spojené státy, podle výroční zprávy DoD kongresu z roku 2002, vyráběly FGAs.

V roce 2002 Pentagon zahájil dva projekty: TC2 a TC3, zahrnující výzkum čtvrté generace činitelů (FGAs). Mezi cíli z roku 2002 dokument uvádí:

· Zahájit program syntézy, toxikologie, prověřování a popisu nových nebezpečných materiálů, včetně činitelů čtvrté generace (FGAs), což bylo identifikováno jako naléhavá potřeba, a zároveň pokračovat v posouzení dlouhodobých potřeb;

· potvrdit patologii srdce pozorovanou po expozici FGAs;

· provést pokročilé posouzení lékařských protiopatření u morčat prostřednictvím vyhodnocení fyziologických a histopatologických parametrů. Vyhodnotit přípravu bioscavengeru [tj. proteinu schopného účinné eliminace nervových činitelů, pozn. překl.] jako lékařského protiopatření u morčat. Provést pokročilé posouzení (farmakokinetických a biodostupnostních) studií hlavních lékařských protiopatření proti FGAs u vyšších druhů zvířat pro stanovení účinnosti u lidí;

· vyvinout náhradní markery u morčat pro alternativní lékařská protiopatření při expozici činiteli čtvrté generace. Vypracovat kritéria výběru pro volbu nejlepších kandidátů na vylepšená lékařská protiopatření při expozici činiteli čtvrté generace.

Zdroj: Program chemické a biologické obrany DoD – Fiskální rok 2001-2003, plán činnosti na rok 2002, svazek II, duben 2002

Diplomatická depeše: Spojené státy umlčely předsedu poradní rady OPCW ohledně činitelů čtvrté generace

V únoru 2006 uvedl tehdejší předseda vědecké poradní rady OPCW Jiří Matoušek z ČR, že Novičoky byly vyvíjeny v Edgewoodském výzkumném, vývojovém a inženýrském centru. Diplomatická depeše z 28. února 2006 odhaluje, že americká delegace lhala OPCW, že Edgewood nevyvíjel Novičok. Jistý americký diplomat navíc přiměl Českou republiku, aby instruovala Jiřího Matouška, aby v budoucnu veřejně nehovořil o činitelích čtvrté generace, jak uvádí tajná diplomatická depeše s názvem: Češi umlčeli předsedu poradního výboru ohledně činitelů nové generace (28. března 2006).

Clintonová k americkým diplomatům: Vyhněte se diskuzi o činitelích čtvrté generace

Tajná depeše z 26. března 2009 od jistého amerického delegáta při OPCW uvedla, že na setkání Skupiny pro ověřování údajů (Data Validation Group) OPCW v Haagu „zástupci několika zemí (Finska, Nizozemí a Spojeného království) začali na okraj tohoto setkání diskutovat o Mirzajanově knize.“ O několik měsíců dříve bývalý sovětský vědec Vil Mirzajanov, který utekl do USA, vydal knihu, v níž byl zveřejněn chemický vzorec řady nervových činitelů typu Novičok. Onen americký delegát si požádal o další instrukce. Depeše byla adresována CIA, Národní bezpečnostní radě, ministru obrany a ministryni zahraničních věcí. V následné depeši z 3. dubna 2009 tehdejší ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová instruovala americkou delegaci v rámci Australské skupiny (neformálního fóra 42 zemí, které pracuje na prevenci vývozu chemických a biologických zbraní): Vyhněte se jakékoli podstatnější diskuzi o Mirzajanově knize „State Secrets: An Insider’s Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program“ čili o tzv. ´činitelích čtvrté generace´.

· Pokud účastníci Australské skupiny nastolí problematiku Mirzajanovy knihy „State Secrets: An Insider’s Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program“, delegát by měl:

· Nahlásit všechny případy, kdy byla kniha zmíněna.

· Nezačínat či nevyvolávat rozhovory o této knize, nebo se podstatněji zapojovat, pokud na ni přijde řeč v rozhovoru.

· Vyjadřovat nedostatek obeznámenosti s touto problematikou.

· Jemně odrazovat od podstatnější diskuze naznačováním, že by bylo nejlepší přenechat tuto problematiku expertům v hlavních městech.

Tyto diplomatické depeše ukazují, že americký výzkum činitelů čtvrté generace (typu Novičok) trval nejméně deset let a že byl z neznámých důvodů držen v tajnosti. V roce 2012 svěřil Pentagon značnou část svého výzkumu nervových látek britské vojenské laboratoři DSTL Porton Down, včetně testování nervových látek na zvířatech. Vzhledem k tomu, že laboratoř Porton Down měla k dispozici vzorky Novičoku před útokem na Skripalovi, je vysoce pravděpodobné, že jednou z těchto testovaných nervových látek byl i Novičok.

Zdroj: http://dilyana.bg/uk-defense-ministry-document-reveals-skripals-blood-samples-could-have-been-manipulated/, překlad: Karel Hyka

4.7 23 hlasy
Hodnocení článku
13 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
basos
basos
před 1 rokem

Jiz jsem to tu nekdy placnul, ale skutecne se divim jak vy Cesi obdivujete krivaky a dejine podrazniky v Anglii, ktera uz davno neni GB jak bejvala. je samozrejme, ze toho Skripala ktery se chtel ostatne vratit do Ruska, a o tom se ani tak nemluvi, zlikvidovali ci zneutralizovali Anglicane, a svedli to na Rusy,… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 rokem
Odpověď uživateli  basos

Nevím jaké národnosti jste ale taky nevím, proč by Češi měli obdivovat Angličany, kteří našim pilotům, bojujícím o Anglii, účtovali veškerou výstroj, včetně kaniček od bot a ponožek, což platil náš stát.To není zapomenuto. Hrdinství a kšeft. A před tím Mnichovská dohoda nebo pak Jalta, kde nás Američani a Angličani na nátlak Stalina přifařili do… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

rodilej Zizkovak ale zil jsem 45 let za morem, takze ani sam nevim co jsem za pakaz

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

jeste neco, tak oni to Amici a Britove Stalinovi dovolili? to jsou ale hodni, a ty prestan chlastat….uz to vidim, Stalin dal Skopcakum pres drzku, a Amici ze zoufaltstvi vtrhli ve 44 do Evropy, aby zachranili Nemeckou civilizaci, ale — a ted se o tom fakt nemluvi, ale meli tak trosku strach, a tak poprosili Stalina… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 rokem
Odpověď uživateli  basos

Nezlobte se, vadí mi u vás ztráta znamének a text je zmatený. Sečteno, je obtížné vás číst a reagovat. Omlouvá vás váš věk…

Tatran
Tatran
před 1 rokem

To jsou dokonalé ukázky schopností poškozovat lhaním jiné státy, tedy nejen USA, ale přidávají se i další, a dokonce i ČR příběhem Vrbětice. Ani slovo o skandální přípravě převratu v Bělorusku,či příprava atentátu na Lukašenka, nebo krvavý fašistický převrat pod záštitou CIA a USA na Ukrajině. Jako by naše planeta patřila zločincům USA, jako by neexistovala… Číst vice »

Vendol
Vendol
před 1 rokem

Velká Británie se změnila v Británii malou a je důvěryhodná asi jako naše BIS, Bezpečnostní informační služba, tedy nijak. BIS neumí ani pořádně a důvěryhodně lhát, viz opravdu nepovedená lež o Vrběticích, a když ji srovnávám s giganty ve zpravodajském oboru, třeba Mossadem, musím se za ty tragikomické čučkaře a legrační čulibrky z pražské Nárožní ulice stydět. Srovnávat… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 rokem

Nevím, komentář zbytečně dlouhý a moc vědecký. Dobrá, i kdyby Rusové chtěli svého zrádce zlikvidovat, budiž. Ale jak si mohou Britové hřát na prsou a obhajovat člověka, který jim vědomě škodil a jistě jim přivodil svým špionováním i nějaké ztráty? Takové kdysi věšeli na struně od piána s předem propíchanýma očima a oni mu omývají prdelku. Je… Číst vice »

Plebej
Plebej
před 1 rokem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Jako matroš pro operaci pod falešnou vlajkou se jim ovšem hodil. A co je ním či tou jeho dnes, beztak nikdo neví.

cablik
cablik
před 1 rokem
Plebej
Plebej
před 1 rokem

A že to britským novinářům ale trvalo! Stejně tak, jak to bylo s Navalným, to tady bylo každému jasné v ten samý den, kdy oba Skřípalovi přežili ten groteskně podaný “útok” dvou ruských agentů, a to bez jakýchkoliv následků. Snad jen jeden oba přece jen neminul. Okamžitě byli nedostupně zakurtováni na oponou utajení.… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

To bylo naprosto jasné falešná operace však vidíme co všechno hází na to „zlé” Rusko ale oni si s nimi poradí.

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

Cabliku,

bud realista, a vzpomen si co rikaval Napoleon, a jeho vyrok se da prelozit do dnesni mluvy takze ““” a kolik nukliku ma Anglie???”