Probíhá tu příprava na válku s Ruskem. Řešení krize? Analytik Štefec a hrozivá věc na obzoru

V Evropě probíhají přípravy na válečný konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Podle vojenského analytika Jaroslava Štefce o tom svědčí shromažďování americké i ruské techniky a personálu a politické ticho, které se kolem zbrojení nese.

Jaroslav Štefec
Jaroslav Štefec

Zdroj: Pokec24, na mapě jsou vyznačeny sklady amerických jaderných leteckých pum rozmístěné na základnách v Evropě. V poslední době k nim přibyly i sklady v Rumunsku a pravděpodobně i v Polsku.

Zvrátit to může Čína, která se za Rusko postaví. Ohniska potenciální války jsou prý tři: polsko-běloruská hranice, Černé moře a Ukrajina. Štefec tvrdí, že tak vysoké riziko válečného střetu nebylo od kubánské krize.

Spojené státy americké a jejich služby varovaly, že Rusko možná plánuje invazi na Ukrajině, co tomu říkáte?

Tahle informace zapadá do celkem velmi zajímavé mozaiky informací souvisejících s potenciálně stále rostoucí možností vzniku válečného konfliktu v nejbližší době na hranici mezi Ruskou federací a zeměmi Severoatlantické aliance. Tady totiž vznikla tři velmi nebezpečná ohniska potenciálního konfliktu. První je hranice mezi Polskem a Běloruskem. Druhá je Černé moře, kde prudce narostla koncentrace válečných lodí Spojených států a Velké Británie a do oblasti byly přesunuty rovněž strategické systémy, jako bombardéry a podobně. Třetím potenciálním ohniskem je Ukrajina, především oblast Donbasu. Já předpokládám, že situace tak, jak se v současné době vyvinula, je bezprostřední přípravou na válečný konflikt s Ruskou federací v Evropě.

Opravdu?

Skutečně. Svědčí o tom především to, že veškeré informace přicházející zvenku, z médií i od politiků jsou prakticky nulové, nikdo o tom nehovoří. Když byly problémy v Gruzii, byla kolem obrovská mediální kampaň ještě před zahájením konfliktu, předtím se jednalo na fórech OSN a nevím, kde všude. Najednou je ticho pěšině, přitom se tady vyvinula velmi složitá bezpečnostní situace, která zaniká na pozadí pandemie covidu a informací, které tady běží o potenciálních hospodářských problémech. Ale nikdo nemluví o těchto rizicích, která se tady velmi tiše a pomaloučku, polehoučku vyvinula a souvisí s tím také dlouhodobý návoz vojenské techniky, zejména americké techniky včetně personálu do Polska, Rumunska a dalších zemí, které bezprostředně sousedí s Ruskou federací.

Z mého pohledu probíhá velmi intenzivní příprava na válku v Evropě a domnívám se, že je to v současné době zvažováno jako jedno ze základních východisek krize, která naprosto nevyhnutelně čeká celý Západ. Nejen Evropu, ale i Spojené státy a ostatní země, které se dostaly do obrovského marasmu jak ekonomického, tak krize vlastní identity, krize etiky, krize politické a krize demokracie jako takové.

Takže domnívám se, že jedno z východisek, se kterým je počítáno a na které se v současné době Spojené státy a státy Severoatlantické aliance připravují, je válka s Ruskou federací. Kroky, které v současné době probíhají, k tomu jednoznačně směřují a to, o čem jste hovořila na začátku, je jen jeden z mála střípků do celé mozaiky těchto konkrétních příznaků, které na to ukazují.

Kdy by mělo k válečnému konfliktu podle vás dojít?

Pokud k němu dojde, dojde k tomu velmi rychle. Pravděpodobně tuto zimu.

Pokud k němu dojde… co by to mohlo zvrátit?

Podle mého názoru jediné, co to může zvrátit, jsou potenciální kroky Číny.

V jakém slova smyslu?

Dá jasně najevo, že se postaví za Ruskou federaci v případě, že dojde k napadení Ruska. Takže Čína by stála jako spojenec na straně Ruska.

… a tím by odradila v uvozovkách nepřátele Ruska?

To znamená, že by se jednoznačně stala vojenským spojencem Ruska, odpověděla by vojensky na konkrétní věci a na konkrétní provokace, ke kterým dochází v Jihočínském moři, protože představitelé Číny jsou si jednoznačně vědomi, že by byli další na řadě. Pokud by padlo Rusko, Čína je další na řadě a to, co se v současné době děje, zejména dlouhodobě a dopředu připravená a velmi rychle vyhlášená aliance anglofonních zemí, tedy Spojených států, Velké Británie a Austrálie – Kanada do toho samozřejmě spadá také. Aliance těchto tří zemí znamená jednoznačné vytvoření aliance proti Číně.

Kde by mělo být ono bitevní pole? Na Ukrajině?

V Evropě.
Počátek může vzniknout kdekoliv, může vzniknout na Ukrajině, může vzniknout v Černém moři… protože co zkoušela britská loď, když plula výsostnými vodami Ruské federace a tvrdili, že se jedná o výsostně vody Ukrajiny a Ukrajina jim to dovolila… Takže může vzniknout provokace tady nebo může vzniknout situace, že Rusku nezbude nic jiného, než odpovědět silou. Může vzniknout krizová situace na Donbasu a na hranicích mezi Polskem a Běloruskem. To jsou tři klíčová ohniska potenciálního konfliktu.

Problém je, že ve všech třech místech jsou nyní přítomni vojáci Severoatlantické aliance, nejen polské jednotky, ale i americké jednotky, a také existují americké základny. Spojené státy mohou na kterémkoliv z těchto míst deklarovat, že byly obětí napadení a že musí provést odvetné akce. To je skutečně velmi nebezpečná situace, domnívám se, že tak vysoké riziko válečného konfliktu tu nebylo od kubánské krize.

Kromě toho ticha, které se kolem děje, a varování před invazí jako střípkem do mozaiky, co vás ještě vede k názoru, že hrozí válečný konflikt?

Jak jsem řekl, tak zvyšující se koncentrace vojenské techniky a vojáků americké armády v Evropě, zejména v Polsku. Zvyšující se koncentrace téhož, čili amerických vojáků a techniky na Ukrajině. A samozřejmě i to přibližování strategických prostředků Spojených států do Evropy.

Mluvíte o tom, že Rusko by mohla podpořit Čína, ale jak velkou roli tedy budou hrát Spojené státy, které jste rovněž zmínil?

Spojené státy jsou klíčovou zemí Severoatlantické aliance, takže jejich základní snahou bude udržet válku na území Evropy, aby nedošlo k použití strategických jaderných zbraní. Pokud budou použity jaderné zbraně, budou použity na úrovni taktické a operační. Z hlediska Evropy to znamená zničení významné části území Evropy. Z hlediska Spojených států to znamená skvělou možnost pro investice a zachování Spojených států v rámci jakéhosi ekonomického růstu a tak dále.

S kým by tedy mělo Rusko bojovat? Se Severoatlantickou aliancí?

Se Severoatlantickou aliancí, ale hlavním prvkem budou Spojené státy – jako hlavní složka – a mezi námi, Evropská unie na to doplatí nejvíce. A to jsme především my. Pokud dojde k této válce, území Evropy bude velmi zásadním způsobem zničeno. Druhá světová válka bude proti tomu v podstatě nic, protože úroveň zničení, pokud by ke konfliktu skutečně došlo, by v Evropě byla velmi vysoká.

Jaká je tedy procentuální šance, že se to stane? Víme, že Čína a Rusko dlouhodobě spolupracují a dlouhou dobu si toho nikdo na mezinárodním poli nevšímal, případně tomu nepřikládal váhu. Nyní se zdá to spojenectví velmi silné, takže pravděpodobnost podpory Číny je asi vysoká. Jaké procento šance dáváte tomu, že k válečnému konfliktu nakonec opravdu dojde?

Padesát procent.

To je hodně.

To je hodně. Právě ten vznik aliance Austrálie, Spojených států a Británie ukazuje, že s tím konfliktem do značné míry počítají a snaží se dát Číně nůž na krk, aby nepodpořila Rusko vojensky.

Řekl jste, že jedním z ohnisek může být dění na polsko-běloruské hranici, kde uvízly tisíce migrantů, kteří přišli přes Bělorusko a živoří v lese. Ani jeden ze států je nechce vpustit do země, naproti sobě stojí ozbrojené složky a konflikt se začíná vyostřovat. Očekáváte, že tam by to ohnisko mohlo vzniknout, proč? Přitom se zdá, že jde v uvozovkách jen o pár tisíc migrantů mezi dvěma zeměmi?

Z jednoho prostého důvodu. Když byla naprosto stejná situace – a podotýkám, že migrantů tam bylo řádově víc – mezi Tureckem a Řeckem, a není to tak dlouho, tak Evropská unie volala, aby migranti byli vpuštěni na území Evropské unie a aby Řecko bylo ze strany Evropské unie trestáno. A když dnes dochází k témuž a se stejnými režiséry, protože v pozadí dovozu migrantů do Běloruska stojí Saúdská Arábie a Turecko – jako hlavní přepravci těchto migrantů, tak Evropská unie mlčí a mluví se o humanitární katastrofě.

Migrantů na hranici přes různé mlžení je kolem čtyř tisíc, tedy řádově méně než bylo na hranici Turecka a Řecka, kdy turecká armáda hnala migranty do Řecka a zúčastňovala se pokusů o jejich průnik. Běloruská armáda se ničeho takového nezúčastňuje, jenom to sleduje.

V noci na páteční ráno chtěli běloruští vojáci silou vytlačit na 35 migrantů, hlavně žen a dětí, do Polska.

Je to otázka, co se stalo, a jak to bylo prezentováno, samozřejmě.

Takže vy tvrdíte, že organizátory převozu migrantů do Běloruska jsou Saudská Arábie a Turecko, ale jakou roli v tom podle vás hraje prezident Běloruska Alexandr Lukašenko? V celém převozu a přivítání migrantů do Běloruska a v jejich cestě k polským hranicím?

Lukašenko hraje základní roli v tom, že řekl: Dobře, tak si sem migranty klidně vozte a my tomu už nebudeme bránit.

Vina je přikládána Lukašenkovi.

Lukašenko řekl jednoznačně: Pokud vy proti nám používáte sankce, my nebudeme bránit pronikání migrantů. Samozřejmě na to okamžitě naskočila Saudská Arábie a Turecko a začali vozit do Běloruska imigranty, kteří se začali stahovat k polským, litevským a dalším hranicím. Celkem logicky, protože se snaží dostat to Evropské unie.

To je asi také Lukašenkův kalkul.

Je to spíše kalkul Evropské unie, která řekla: Hele, my na tebe uvalíme sankce a s těmi migranty si dělejte, co chcete. Lukašenko řekl, my je tady nechceme, takže si je klidně přetáhněte přes hranice k sobě a hotovo dvacet. Já tomu bránit nebudu, když na mě uvalujete sankce, kašlu na to. To je velmi zjednodušeně řečeno.

Jde určitě logicky o určitý politický kalkul i Lukašenka, ale za normálních okolností Bělorusko nemá zájem, aby se mu tam hromadili migranti, a určitě nemá zájem vyjednávat s Tureckem nebo se Saúdskou Arábií, aby je tam vozili. Lukašenko nemá ani peníze, ani prostředky, aby tomu bránil. Pokud chcete, braňte si to sami, já si případně přijmu opatření a je to.

Ohniskem tedy může být toto místo na hranicích a vyvolat konflikt není na takovém místě tak složité…?

Ano.

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zasáhl a aby situaci řešil. Domníváte se, že tuto prosbu vyslyší?

Ona to není záležitost Putina, jde v první řadě o záležitost Běloruska. Chápu, že Rusko tady má své významné slovo, ale nevidím důvod, proč by to mělo Bělorusko řešit. A myslím, že ten důvod nevidí ani Putin.

Takže předpokládáte, že do toho prostě Rusko zasahovat nebude?

Rusko do toho zasahovat nebude a – v současné situaci, kdy se Evropská unie nebo většina Evropské unie, zejména Česká republika, významným způsobem odřízly od Ruska kompletně – nevidím důvod, proč by to dělalo. Nevím, proč by mělo vyslyšet nějaké veřejné výzvy, aby do toho zasahovalo, když tady v podstatě vůbec neprobíhají diplomatická jednání, protože diplomatické styky mezi Ruskem a Evropskou unií byly totálně omezeny.

Chcete něco dodat?

Jedině snad ta obrovská podobnost situací mezi Řeckem a Tureckem a mezi Polskem a Běloruskem, o tom už jsem mluvil. Evropská unie zásadním způsobem zasahovala proti Řecku, nikoliv proti Turecku. Takže tady bych čekal, že Evropská unie bude zásadně zasahovat proti Polsku, ale nic takového se neděje.

A to jsem s vámi chtěla rozebrat jaderné jádro, energie a tak dále, k tomu jsme se nedostali…

… ono to s tím velmi souvisí.

Tak o tom zase příště.

Dobře.

 

4.1 17 hlasy
Hodnocení článku
8 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 2 lety

Jedno je jisté – změna ruské vojenské doktriny nepřipouští válku na ruském území ! Jestli EU-rosojuz něco zkusí, přes kohokoliv, je jasná odveta na velitelská stanoviště NATO a USA v EU-rosojuzu a v USA – to bylo jasně řečeno Putinem. Příslušná vlastenecká obsluha je na místech a generálské špičky nebudou mít možnost to ovlivnit a opět… Číst vice »

Vopice
Vopice
před 2 lety

Válka samozřejmě nebude, neboť na to upadající západ nemá kapacitu. Půlka Evropy by nejenže nebojovala proti Rusku, ale naopak by tuto válku sabotovala. Jediný způsob, jak “porazit” Rusko, je jaderná válka. A tu západní soudruzi také nerozpoutají, neboť by skončili také.

shoty
shoty
před 2 lety

Neviem si predstaviť, že keby v Rusku vybuchli jadrové bomby, že by neboli na USA odpálené strategické rakety. To sa snáď ponáhľajú a počítajú s tým, že hypersonické zbrane ešte Rusko nemá vo výzbroji?!

Lubez
Lubez
před 2 lety

Největší obavu bych měl z toho aby se nenašel iniciativní magor a záminka je pro dalšího iniciativního magora na světě. A ten nejvyšší magor zavelí k pochodu míru ve jménu zachování lidstva a za vyhlazení té slovanské hydry která nám nechce dát dobrovolně její bohatství. Podtrhuji slovo dobrovolně to dáváme za peníze pouze my. Vzhůru… Číst vice »

Tatran
Tatran
před 2 lety

To je příspěvek západních zemí na čele s imperialistickými USA k rozvíjení euroatlantických hodnot, tedy války a zabíjení a ještě k tomu pandemie biologickou zbraní z USA

cablik
cablik
před 2 lety

Nevěřím že k něčemu dojde a jestli si myslí zloduši z USA že tady bude válka a oni si budou mastit kapsu jsou na omylu. Rusko je zlikviduje a bude po válce.

tomaskova
tomaskova
před 2 lety

Podle mého názoru je to jen poměřování pindíků. Všichni si moc dobře uvědomují, že v případě jaderného konfliktu by to byl konec celé civilizace na této zemi. Ušetřen by nebyl nikdo. Takové tanečky probíhaly už v 60 letech, ale nebyly tak veřejné, jako jsou dnes.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 2 lety

Černochová prý chystá odvodní komise ve stylu verbířů ze 17. a 18. století. Do města či vesnice přijede “náborář” se svými dráby, pochytá vše mezi 18 a 25 lety, co má v nohavicích bimbase a šup s tím na frontu, splnit směrná čísla, daná NATO. Na 75 pohlaví nebude přihlíženo (netěšte se, duševně nevyrovnaní jedinci), pindíci půjdou nekompromisně… Číst vice »