Užiteční klimaidioti a síly za nimi. Ivan David letí do Glasgow.

„Jsem si jist, že ‚bojem‘ proti skleníkovým plynům v Evropské unii nelze dosáhnout pozitivní změny klimatu. Smysl má bránit likvidaci pralesů, sázení stromů a návrat k řešení populačního vývoje v zemích, které nemají dostatek zdrojů,“ je přesvědčen europoslanec Ivan David (SPD).

Zdroj: Parlamentní listy, v rozhovoru odpovídal europoslanec za SPD MUDr. Ivan David, CSc.

„Jsem si jist, že ‚bojem‘ proti skleníkovým plynům v Evropské unii nelze dosáhnout pozitivní změny klimatu. Smysl má bránit likvidaci pralesů, sázení stromů a návrat k řešení populačního vývoje v zemích, které nemají dostatek zdrojů,“ je přesvědčen europoslanec Ivan David (SPD).

„Prosazované cíle a metody jejich dosahování jsou zárukou hospodářské stagnace, ne-li úpadku, a země poháněné touhou na zvýšení životní úrovně svých obyvatel a samozřejmě zisků svých ‚národních‘ a nadnárodních miliardářů, se rozhodně k iniciativě EU nepřipojí. Jde o unijní protievropskou vraždu. Iniciátoři zhoubných akcí nezabíjejí sebe, ale společnost v zemích Evropské unie. Ne z blbosti, sledujme cestu peněz, zcela vědomě,“ domnívá se.

Politici se slétli do Glasgow, kde plamenně hovořili o klimatu. K čemu jsou taková setkání? Vedou k nějakým důležitým rozhodnutím, nebo ta klíčová padají jinde?

V Glasgow budu také, takže akci uvidím na vlastní oči. Usnesení, která mají být přijata na podobných konferencích, jsou samozřejmě připravena dlouho dopředu. Věcně jde o přehlídku planých řečí, ale i tak je zajímavé „co se předkládá k uvěření“. Nezpochybňuji skutečnost, že k oteplování dochází, nezpochybňuji ani skutečnost, že to má pro stamilióny lidí závažné důsledky. Mám ale pochybnosti o tom, že pro tento proces je rozhodující lidská činnost.Vždyť i z dob, z nichž máme písemné zprávy, je zřejmě, že k periodickému oteplování a ochlazování docházelo, aniž by existoval průmysl, a lidí na planetě žilo o jeden až dva řády méně. Z dávnějších dob existují důkazy, které přinášejí geologické metody, že k daleko podstatnějšímu oteplování a ochlazování docházelo v předchozích miliónech a stamiliónech let bez lidské činnosti. A nakonec nemám pochybnosti, ale jsem si jist, že „bojem“ proti skleníkovým plynům v Evropské unii nelze dosáhnout pozitivní změny klimatu. Smysl má bránit likvidaci pralesů, sázení stromů a návrat k řešení populačního vývoje v zemích, které nemají dostatek zdrojů.

Argumentace o vlivu skleníkových plynů se ale opírá o desítky studií vědeckých ústavů…

Ano. Jenže vědci nejsou ani ve své většině bojovníci za čistou pravdu. Stejně jako umělci, novináři, politici nebo úředníci jsou ovlivnitelní korupcí. Víme, že badatelé, kteří se uchylují od oficiálně propagovaného dogmatu, nemají šanci nejen na publikování svých studií, ale ani na jejich grantovou podporu a sotva si udrží zaměstnání. Pokud nechtějí přestat být tím, čím jsou, musejí „držet hubu a krok“. Ti, kteří aktivně vycházejí vstříc objednávce, mají navíc zajištěnou kariéru, tituly a vedoucí místa. Doba svobodného bádání, pokud kdy do důsledků existovala, je pryč.

Ale hlavně, prosazované cíle a metody jejich dosahování jsou zárukou hospodářské stagnace, ne-li úpadku, a země poháněné touhou na zvýšení životní úrovně svých obyvatel a samozřejmě zisků svých „národních“ a nadnárodních miliardářů, se rozhodně k iniciativě EU nepřipojí. Některé se k ní hlásí, ale s termínem splnění až v době, kdy se bude svět potýkat s daleko bezprostřednějšími problémy a ambiciózní „boj proti uhlíku“ nebude nikoho zajímat.

Proč tedy celý ten humbuk?

Vysvětlení je dvojí. Buď a) to od počátku prosazují hlupáci, nebo b) celá akce slouží zcela jiným cílům. Ad b) je důležitější. Jsem přesvědčen, že vedle užitečných idiotů existují vlivné síly, které akcí sledují svoje zájmy.

Hospodářská krize, která posílí ztráty z účinku covidu-19, dále poškodí obyvatelstvo EU. Mladí lidé v západních zemích už vědí, že kvalita jejich života bude horší než v generacích jejich otců a dědů. Jasným signálem budoucího zchudnutí je současný růst cen energií. Ty se promítnou do všech cen a dojde nejen k „energetické“, ale ke komplexní bídě. Růst cen potravin, který nyní nastane, se jen vlivem růstu cen energií odhaduje na 15 %. Zatím. Cíle „Zelené dohody“ (Green Deal), která není dohodou, ale diktátem, povedou samy k růstu cen (bez vlivu cen energií) o 15-25 %.

Ale Česká televize nám stále nabízí pana Prouzu bojujícího proti potravinové soběstačnosti. Pokud dovoz potravin nebude mít domácí konkurenci, ceny dál rychle porostou. Lidé budou mít problém zaplatit nejzákladnější potřeby. Ale Evropský parlament slíbil v přijatém usnesení, že vymýtí bezdomovectví do roku 2030, ačkoli v předchozím usnesení konstatoval jeho rychlý růst v celé EU. Pokles koupěschopné poptávky povede k růstu nezaměstnanosti. Sociální stát se definitivně zhroutí a asociální nadstát či „hluboký stát“ (Deep State) definitivně ovládne pole.

Ve čtvrtek byl jakýsi bankovní expert v Českém rozhlasu dotazován na možné řešení růstu cen energií. Pravil, že musíme „doufat, že se trh umoudří“. A k energetické bídě chce nyní EU přispět omezením energetických zdrojů. Ovšem trh je moudrý, a tak spekuluje, a také ceny fotovoltaických panelů podle stejného experta vzrostly o 50 %. Jiný expert pak posluchače varoval, aby se kvůli cenám energií nezadlužovali. Dobrá rada nad zlato. A ještě další odborník přidal radu, že se lidé mají bránit tím, že budou energií šetřit. Jenže akciové společnosti mají plánované zisky. Šetření vodou vedlo k růstu její ceny. Tak vy byste chtěli platit méně, holoubkové? Tak to tedy ne!

Zchudlí frustrovaní občané se pak snadno nechají vyprovokovat k vzájemným bojům jako hladové krysy v prázdném sudu. A to je jeden z cílů. Pomoci má i imigrace lidí, kteří se rozhodně nebudou chtít přizpůsobit. Evropané mají být odepsáni.

Co říkáte – i z pozice psychiatra – na apokalyptický tón, který v Glasgow zazníval?

Nejde o projev nějaké duševní nemoci. Je to souzvuk užitečných idiotů a různých kategorií manipulátorů sledujících různé cíle. V hlavních rolích jsou chamtivost, korupce a strach.
*Jak jste vnímal v kontrastu s tím věcný a umírněný projev Andreje Babiše?

Projev Andreje Babiše byl věcný, ale vůbec ne umírněný, ale velmi drsný. Pokud jde o jeho vliv na běh věcí v EU, má podobný význam jako házení hrachu na zeď. Projev byl jistě určen pro domácí publikum, a tam zapůsobí. V EU můžete svobodně říkat cokoli a nejen já to činím v Evropském parlamentu, ale praktický vliv to nemá žádný. Za vaše „drzé“ poznámky vám zdvořile poděkují, jako byste neřekl nic, a jede se dál. Ale řeči, které se tam vedou, přece jen mají smysl. Teď například ve „Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova“ pozoruji narůstající nervozitu z vývoje jako základ možná budoucího odporu.

Je dobře, že to Andrej Babiš řekl, a je to pravdivé hodnocení. Šiřme to. Nestane se ale nic jiného, než že poroste přesvědčení, že není vše v pořádku. To je předpoklad postupného zabrzdění zvěrstev. Babiš ale přestane být premiérem a další pokud možno ještě protektorátnější vláda půjde příkladem všem eurohujerům v celé EU. Než lidé pochopí, koho zvolili. Babiš by se vyjadřoval mírněji, pokud by mohl setrvat v premiérském křesle. Není přesný, když mluví o „evropské zelené sebevraždě“. Jde o unijní protievropskou vraždu. Iniciátoři zhoubných akcí nezabíjejí sebe, ale společnost v zemích Evropské unie. Ne z blbosti, sledujme cestu peněz, zcela vědomě. Následky se daly a dají předpokládat. To, že před spuštěním projektu neexistovaly „studie proveditelnosti“ a „dopadové studie“, není chybička, která se náhodně vloudila.

Co se dá v reakci na tento summit očekávat v EU, budou ještě více tlačit Green Deal, pokud to ještě vůbec více jde?
Fanatici a plánovači zhouby neustoupí. Když krachovala čínská „kulturní revoluce“, objevily se oficiální výzvy k jejímu prohloubení, protože „lidé její smysl ještě dostatečně nepochopili“. Od politiků nečekejte přiznání „mýlili jsme se a zasloužíme trest“. Vsadím se, že se Zelenou dohodou to bude probíhat stejně.
Co se v této věci chystá v Evropském parlamentu – energetika, emisní povolenky?
Evropský parlament nemá „zákonodárnou iniciativu“. Schvaluje některé návrhy Evropské komise. V jiných případech má příležitost k bezzubým komentářům a „iniciativním zprávám“, které často vyzývají Komisi, aby byla ještě ambicióznější. Není pravda, že je k ničemu, ve skutečnosti převážně aktivně škodí. Cítím se být užitečný jako pozorovatel a „zahraniční zpravodaj“. Nestíhám sledovat víc než zemědělství, kde jsem koordinátorem frakce ve výboru, a částečně „životní prostředí“, kde jsem náhradníkem ve výboru. O dalším se dozvím, až když jsou návrhy předloženy k hlasování v plénu. Připravuje se realizace řady zhoubných návrhů. Píšu o tom na facebooku. Často přemýšlím, jak to napsat, aby lidé vůbec uvěřili, že zdánlivě nemožné se stalo skutečností. Ano, povolenky jsou od počátku předmětem zhoubných spekulací, jak se dalo předpokládat.
Komu to slouží?
Tomu, kdo na tom vydělává. Je to hra s nulovým součtem. Ti druzí prohrávají. Krokodýlí slzy většiny poslanců Evropského parlamentu nad rostoucí energetickou chudobou občanů zemí EU jsou na pár facek, když současně schvalují ambiciózní plány, které energetickou bídu prohlubují. Důsledky v zemědělství, v potravinářství a v obchodu s potravinami jsou na samostatný rozhovor.Co v tomto směru očekáváte od budoucí vlády Petra Fialy?

Petr Fiala byl zvyklý, že se ze všeho vylže a schová se za oblaka obecných frází. Nechápe, že s tím jako premiér nevystačí ani týden. Frustrovaný lid bude chtít vidět krev a část novinářů jeho touze vyhoví.

Není nespravedlivé, že přebírá vládu v době prohlubující se krize, protože tu pomáhali vyvolat jeho ideoví souputníci v EU. Krize je plodem uplatňování idejí pravicového liberalismu a neoliberalismu s pomocí levičáckých extremistů. Oba tábory se budou podílet na jeho vládě, i když z toho druhého tábora půjde jen o tři ministry ze čtyřčlenné delegace Pirátů v Poslanecké sněmovně. SPD se určitě nebude snažit jejich trápení prodlužovat…

4.9 15 hlasy
Hodnocení článku
5 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
basos
basos
před 2 lety

Pane David, preji Vam osobne stastnou cestu, ale oba vime, ze tam jedete zbytecne, Jste na to sam.. oba vime kde je a kdo stoji za tim lidskym premnozenim a jak to snizit bez zabijeni (Maotsetungova metoda) ale .. no nic hodne stesti

vachav
vachav
před 2 lety

Z tohoto článku mrazí.Chápu ,že pan David nemůže tvrdě radikálně říci ,co řeknu já-primární příčina tohoto stavu je systémová-parazitický a kontraproduktivní kapitalismus.Pokud ho lidstvo neodstraní,tento zhoubný systém je schopen zničit i tuto modrou planetu!

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  vachav

To jsou bohužel drsné fakta moje žena tomu nevěří chá chá až bude postavena pod drsnou skutečnost tak padne na (_!_) To není možné že prý.

Tatran
Tatran
před 2 lety

Exkluzivní článek MUDr. Davida, a europoslance stojí zato přečíst. Souhlasím s ním, že všechno zlé co se ve světě děje, je řízeno z výšin, na které my, plebejci nedohlédneme. Jedno je však jisté, jde o snahu zredukovat lidskou populaci a přitom si udržovat rozsáhlý propagandistický aparát pro ohlupování lidí. Už nyní se neohlíží na demokracii… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety

Tak to je zlé úmysly s obyvateli Evropy kdy se konečně lidi těm hajzlům postaví až začnou pořádně chudnout? Pro Fialu je zelený úděl příležitost to řekl.