Svět ruskýma očima 641

Transhumanistické šílenství mocných tohoto světa * Vladimir Putin aktivně vstoupil do jednání o nerozšiřování NATO na východ * Rusko i USA disponují velkými zásobami jaderných zbraní

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Zdroj: Outsidermedia,  překlad

Britští vojáci – golemové

Leonid Savin

12. prosince 2021

Celkem nedávno vydalo ministerstvo obrany Británie spolu s ministerstvem obrany Německa zajímavý dokument – Vylepšení člověka, rozkvět nového paradigmatu (Human Enhancement – Blossoming of a New Paradigm). Věnuje se možnosti technologických vylepšení lidských schopností, jehož cílem je zvýšení bojových funkcí vojáků.

Není to první bojová koncepce připravená britskými vojáky. Před tím byla vydána Společná koncepční zpráva ( Joint Concept Note (JCN) 1/18, Human-Maching Teaming и Future of Command and Control). Tato práce byla připravena v rámci programu v oboru technologií ministerstva obrany Británie Global Strategic Trends – The Future Starts Today and Future Operating Environment 2035, (Globální strategické trendy – Budoucnost startuje dnes a budoucí operativní prostředí 2035). K zahájení došlo v roce 2018.

Tímto tématem se zabývá i USA ve speciálním výzkumu připraveném pro americké letectvo v roce 1962. Už tehdy se zkoumaly možnosti zlepšení lidských schopností pro vojenské cíle.

Agentura Pentagonu DARPA realizuje podobné programy již mnoho let. Je to určitá norma amerických vojáků, korporací a vědců, kteří jim slouží. Obvykle jsou uvažovány tři navzájem propojené typy vylepšení: fyzické, kognitivní a biologické.

Fyzické vylepšení je spojeno s prací protéz a pomocných zařízení (exoskelety a senzorické snímače). Další vylepšení je kognitivní. Jde o invazivní komputerové rozhraní mozku a neurostimulační zařízení, která vyvolávají bezprostřední změny v mozku (za pomoci elektrických impulzů, magnetického pole a ultrazvuku). Třetí, biologické vylepšení je spojeno s upravováním genů léčivými preparáty a novými druhy vakcín.<

Navrhovaná aktualizace člověka pro válečné cíle zahrnuje podle britských a německých vojáků využití rozhraní mozku, léků a genové terapie. Podle dokumentu je potřeba s lidmi zacházet jako s věcmi, stejně jako s dopravními prostředky, letadly nebo loděmi a na nich je potřeba pracovat se třemi prvky: fyzickým, psychologickým a sociálním.

Dokument stanovuje vylepšování lidského potenciálu jako „využití vědy a technologií k dočasnému nebo trvalému zvýšení výkonnosti člověka“. Rozlišuje se mezi optimalizací člověka, která může „zvýšit výkonnost člověka až k hranici biologických možností bez připojení nových možností“ a vylepšením člověka  s možností posunout lidi „za hranice biologického potenciálu“.

V dokumentu se uvádí: „Chceme, aby bojovníci ve vojsku, ať už kybernetičtí specialisté, operátoři bezpilotníků nebo vojáci pěchoty byli silnější, rychlejší, chytřejší, odolnější a  mobilnější. … Jak se rozvíjejí technologie k dokonalejšímu, orientuje se naše myšlení na stroje, a ne na člověka. Ale chceme-li být v budoucnu efektivní, musí se to změnit.“

Uznává se, že pokrok v oboru umělé inteligence, robotizace a autonomie znamená nemožnost srovnávat lidský výkon se stroji, které mají nedostatky. Předpokládá se, že lidé jsou oproti strojům kreativnější a schopni úsudku.

Autoři projektu uvádějí: „V budoucích válkách nebudou vítězit ti, kteří mají nejpokrokovější technologie, ale ti, kteří dokáží propojit schopnosti lidí a strojů.“

Existují čtyři zásadní technologie vylepšování člověka, které se musejí prozkoumat a které jsou rozhodující: Genové inženýrství, bioinformatika, rozhraní mozku a farmaka.

Tvrdí se, že nasazení ozbrojených sil je čím dál tím těžší kvůli šíření vysoce přesných zbraní dlouhého dosahu. Dá se to vyřešit využíváním dronů spolu s lehčími mobilními a univerzálními pozemními silami. Za pomoci mozkových rozhraní se může „zvýšit bojová síla tak, že se připojí k autonomním a bezpilotním systémům.“

Rostoucí používání počítačů a umělé inteligence v armádě znamená, „že existuje vyšší kognitivní zátěž personálu a asi se zvýší právě u těch, kteří mají na starosti velení a řízení“.

Ve zprávě se také uvádí, že mozková rozhraní, léčebné preparáty a genová terapie mohou sehrát významnou roli v optimalizaci a zlepšení návyků řízení a kontroly. V krátkodobé perspektivě mohou neinvazivní mozková rozhraní zvýšit výkonnost. V dlouhodobé perspektivě by mohla mozková rozhraní propojit vědomí bojovníků a intelektuální štábní centrum. To by poskytlo kompletní celkovou operativnost tím, že by se zvýšila kvalita a rychlost rozhodování. Zpráva uvádí, že neposuzuje nejširší etické otázky týkající se zlepšování možností osob, neboť ty „mají po právu zůstat předmětem širších diskusí“.

Existují i argumenty ve prospěch vojenského využití, které se skrývají v zahalených obviněních civilního obyvatelstva, které patrně neschválí vznik „univerzálního vojáka“. V dokumentu se říká: „Obrana nemůže čekat až se změní etika. … Nemůžeme předpokládat, že bude vylepšení člověka automaticky efektivní, nebo přijaté k zamýšlenému užití, bez ohledu na prospěšné důsledky. Vylepšení lidí může být v opozici k části společnosti, která nevěří efektivitě a motivům navýšení.“

V Británii i v Německu a v jiných zemích lidé vystupují proti takovým vylepšením. Ale Angličané se řídí svojí klasickou logikou a poukazují na to, že vojenská příprava v této oblasti nemůže čekat na společenský souhlas nebo etické debaty, ale musí „být založena na národních zájmech z pohledu prosperity, ochrany a bezpečnosti“. Jako vždy – tradiční soubor krásných frází na zakrytí pochybné činnosti.

Dokument říká: „Nezbytnost využít vylepšení lidí může být nakonec diktována ne nějakým zřejmým etickým argumentem, ale národními zájmy. Země budou nakonec možná muset rozvíjet lidský potenciál, anebo riskovat ztrátu vlivu, prosperity a bezpečnosti ve prospěch těch, kteří takto konají.“

Autoři dokumentu navrhují překontrolovat vztah vojáků a státních úředníků odpovědných za zdravotnictví a sociální péči a přejít ke „složitějším vztahům mezi státním a soukromým sektorem“ v této oblasti. Jinak řečeno má jít o alianci mezi technickými korporacemi, vědci, státem a vojáky. Veřejnost zůstane stranou, jako kdyby se jí tyto otázky netýkaly.

Autoři mají na mysli možnost rozhořčení občanů a píší, že „úspěšné využití vylepšení lidí potřebuje, aby obrana a veřejnost se střetly s nepříjemnými etickými a právními dilematy“. V liberálních demokraciích dosud obranné organizace zaujímaly přístup „počkáme a uvidíme“. Tento pasivní přístup dává podnět našim protivníkům a vede k tomu, že obrana ztratí možnost zvyšovat blahobyt a efektivitu našich ozbrojených sil.

V recenzi k tomuto dokumentu píše Chris Cole, že „argument uvedený v tomto dokumentu, jako že jsme slabí a neefektivní proti smrtelně nebezpečným nepřátelům, není nijak nový. Ten se používal po staletí. Jenomže je rozdíl mezi vybavením vojáka brýlemi pro noční vidění a silnou puškou, a naproti tomu  zabudovaným počítačovým rozhraním v mozku operátora dronu. Tedy, přejděme k myšlence somatického genového inženýrství pro snížení prahu bolestivosti nebo ke zvýšení kognitivních schopností.“

V podstatě je zde zpochybňována samotná lidskost, vždyť „vylepšování“ člověka se dělá pod záminkou odstranění jakýchsi nedostatků, ne pro blaho osoby nebo lidstva, ale aby byl člověk smrtonosnější a efektivnější při akcích organizovaného násilí. Je to podivný důvod k „vylepšení“ lidských možností. Nemluvě už o tradičním náboženství a obvyklém zdravém rozumu, který vidí v takových „vylepšeních“ jen cestu k posilování zla v současném světě.

Převzato z Fondsk.ru

***

Úspěch v Indii nechal Putinovi odvahu pro jednání s NATO

Ljubov Stěpušova

15. prosince 2021

Putin neprosí, ale požaduje

V posledních dnech se prezident Putin aktivně obrací ke svým protějškům na Západě a vysvětluje jim, jaké chce od NATO záruky k jeho nerozšiřování do bývalých sovětských republik.

Dne 14. prosince měl telefonický hovor s francouzským prezidentem Macronem a finským prezidentem Niinistem, přičemž zopakoval svůj požadavek zaručit nerozšíření NATO na Ukrajinu a nerozmístit tam zbraně.

Agentura AFP uvedla, že ruský prezident v telefonickém jednání s Niinistem poznamenal, že chce ohledně záruk bezpečnosti neodkladné jednání s USA a NATO. S Macronem to byl už druhý hovor. Konzultace s Bidenem a britským Johnsonem proběhly už dříve. V telefonátu s Johnsonem podtrhl Putin také nutnost „zahájit bez otálení jednání o přípravě jasných mezinárodních právních dohod, které by vyloučily jakékoliv další rozšiřování NATO na východ a rozmisťování zbraní ohrožujících Rusko ze sousedních zemí, zejména z Ukrajiny“. Putin uvedl, že Rusko brzy představí projekt dokumentu s uvedením požadavků.

Dne 16. prosince bude summit Východního partnerství, ale ještě před tím se setká nový německý kancléř Scholz s  Macronem. Jako „třešnička na dortu“ působí rozhovor Vladimira Putina se Si Ťin-pchingem dne 15. prosince.

Proč najednou začali všichni Putina poslouchat

Vzpomeňme si na nedávné tvrzení Západu o izolaci Ruska ve spojitosti s „krymským jarem“. Není tomu tak a navíc ve věci, která má pro Rusko význam probíhají aktivní jednání. Tento proces bude nepochybně pro Rusko vyřešen kladně.

Záležitost není jen v nových hypersonických zbraních (dříve o nich nechtěli slyšet), ale také v umění prezidenta způsobit šokující porážku USA během pár hodin, jako se to naposled stalo v Indii. Takových klíčových „problémových“ zemí má Washington mnoho: v Africe, v Jižní Americe, v Evropě, nemluvě již o Asii.

Při své návštěvě v Indii před dvěma týdny uzavřela ruská delegace v čele s Putinem 28 strategických smluv. Tak byla ztracena opora Washingtonu proti Číně v asijsko-pacifickém  regionu. Smlouvy zahrnují široký okruh otázek, nejen ropu a plyn (což USA hodlaly do Indie dodávat), petrochemické výrobky, ocel a stavbu lodí. Předmětem smluv jsou i vojenské otázky, ta nejdůležitější z nich je vzájemné zpřístupnění vojenské logistiky.

Premiér Módí řekl: „Dali jsme si za cíl – 30 miliard dolarů v obchodě a 50 miliard investic do roku 2025 .“

Někteří znalci připustili, že „pouhá spolupráce s Indií v oblasti energetiky je nebezpečná pro samotnou podstatu strategie USA ohledně zápasu s expanzionismem Pekingu a Moskvy na Blízkém východě i za jeho hranicemi“.

Přihlédněme k tomu, že Pákistán signalizuje, že jeho zásoby plynu jsou vyčerpány a vyzývá připravit se na jeho prudké zdražení. Naproti tomu Čína investuje do ruských LNG projektů (Francouzi zakázaných) a trhá rekordy v nákupech energií z Ruska. Evropa pochopila, že může zůstat bez „Putinova plynu“ a v této době mudruje jestli spustit nebo nepustit SP-2. Vyhrožuje hospodářskými sankcemi za „vtržení na Ukrajinu“.

Plynovod je položen a není třeba to prožívat – bude potřeba dříve nebo později a po dobu co není využíván, stimuluje růst cen na trhu s plynem. A je zřejmé, že sankce Putinovi nepřekážejí natolik, aby jej zastavily.

Evropa asi přemýšlí, jak nezůstat úplně bez energie (v dodávkách plynu je závislá z asi 90 procent a americký plyn jde do Asie) a také asi o tom jak by Putin vytvořil jako odplatu novou „autokratickou“ internacionálu. Biden nepovažuje Maďarsko za demokracii, ale Orbán už nejednou řekl, že zablokuje vstup Ukrajiny do NATO.

Převzato z Pravda.ru

***

Jakov Kedmi objasnil, co nutí USA k nervozitě ve vztahu s Ruskem

17. prosince 2021

Rusko i Spojení státy disponují velkými zásobami jaderných zbraní. Přitom moderní technologie umožňují vyrábět bomby s náloží malé síly, které neničí celá města, ale jen vyčleněné, dobře opevněné objekty. To zeslabuje psychologickou bariéru k použití těchto zbraní v moderních válkách.

Podle slov politického znalce a bývalého šéfa izraelské služby Nativ rozmístily USA v Německu bomby o síle kolem 0,3 kilotun, přitom v roce 1945 v Hirošimě a v Nagasaki svrhly bomby o síle 13 až 21 kilotun.

Pozornost přitahují také změny doktrín Moskvy a Washingtonu. Dříve mohly země použít své jaderné zbraně jen v odpovědi na stejný útok ze strany protivníka, dnes jsou Rusko i USA rozhodnuty odpálit své rakety v případě vzniku nebezpečí pro svoji existenci. To ve Washingtonu vyvolává obavy.

Biden stále tvrdí, že USA jsou velmi nervózní, a zdůrazňuje: „Ve vztazích s Ruskem potřebujeme jistotu.“ Chce od Ruska slyšet, kam až sahá jeho trpělivost.

Kedmi řekl, že Putin už nejednou vystoupil s varováním, že agresorská země bude zničena ještě před tím, než její rakety dosáhnou Rusko. A není důležité, zda ponesou jaderné nebo nejaderné nálože, neboť žádný radar nedokáže stanovit typ bojové hlavice.

Převzato z Topcor.ru

3.4 17 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Milan
Milan
před 2 lety

Tak si tak vzpomínám, že jednoho takovýho vylepšenýho Filištýnskýho nadčlověka co měl ramena přes celý záda už někdy před třemi milénii sejmul hebrejskej bača prakem. Silně mi to připomíná, jak svýho času, v dobách, kdy spolu nemluvili, trénovali Číňani svou armádu na Sověty. Moc hezký záběry tenkrát v TV to byly, jak… Číst vice »

Anonym
Anonym
před 2 lety

Unknown už článek ohodnotil, že? A moc mu nerozumí. Jedna hvězda! Žádná hvězda se bohužel dát nedá.

cablik
cablik
před 2 lety

Jasně nadlidé už světovou válku prohráli to jsou zase bláboly. Putin nemusí prosit jsou v daleko výhodnější pozici.