Vlastizrada na pokračování: Proč usilovně škodíme sami sobě? Okopávání kotníků Golema. Naši pokrytečtí hrdinové. Kdo to tady toleruje? Kronika protiruských a protičínských provokací. Komu to slouží? Českým občanům ne

JIŘÍ KOBZA se ohlíží za dlouhou řadou nesmyslných gest proti světovým velmocem, které nikomu z nás rozhodně nejsou a nebudou k užitku

Zdroj: ProtiProud

Před časem jsem kdesi četl článek s titulkem „Myš provokuje tygra“. Byl to výstižný rozbor aktivit některých českých politiků směřovaných cíleně přímo proti dvěma světovým politickým velmocím, Rusku a Číně. Zejména český postoj k Rusku je v tomto ohledu velmi pozoruhodný. Chtělo by se říci, že až úsměvný, kdyby nešlo o vážné věci národního zájmu.

Důvodná reminiscence na srpnovou okupaci v roce 1968 jako by pro mnohé navždy překryla fakt, že nebýt Sovětského svazu, mohli jsme dnes žit někde v tundře anebo mluvit německy, zatímco v našich zemích by se pod vedením těch správných árijců budoval nový Lebensraum.

Naši hrdinové

Jeden obzvlášť nadaný provokatér, Tomáš Klvaňa, dokonce v této souvislosti prohlásil, že nás Rudá armáda v květnu 1945 neosvobodila, nýbrž přepadla. Tato věta byla ovšem jen základnou pro následující propagandistickou smršť vedenou v médiích typu Fórum 24 či Deník N.

Mnozí čeští oficiální političtí činitelé v sobě náhle nacházeli protikomunistické hrdiny (J. Štětina, M. Němcová atd.) a bojovali padesát let staré boje či spíše se honili za vlastním stínem, neboť za někdejšího režimu nikterak nestrádali a čerpali z něho tolik výhod, kolik potřebovali. Pokrytectví těchto lidí je ale nekonečně nebezpečné, protože naši zemi vzdaluje od normálních a oboustranně výhodných vztahů s výše jmenovanými velmocemi. To ještě poměrně dobře chápala naše politická reprezentace na počátku 90. let, kdy byla podepsána Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci s Ruskou federací.

Dnes ovšem mnohé hlasy volají po jednostranném vypovězení této smlouvy a kontinuálně dochází k řadě schválností a provokací, které mají základy česko-ruského dialogu podkopat a zničit. Musíme se nahlas a stále hlasitěji ptát, zda tito udatní rusobijci jednají v zájmu českého státu a jeho občanů. Pohleďme na tuto truchlivou inventuru:

Protiruské provokace

2013-2014: Podpora protiruských (až fašistických) sil na Ukrajině při tamním převratu (Majdan). Následné opakované připojení se České republiky k protiruským sankcím Evropské unie – s důsledkem velmi negativních dopadů na české firmy a exportéry do Ruska (např. Hamé, LOM Praha, Madeta, Škoda Auto, Škoda jaderné strojírenství).

Červenec 2018: Odstranění desky připomínající osvobození Prahy Rudou armádou pod vedením maršála Koněva ze Staroměstské radnice pod záminkou rekonstrukce budovy – dodnes tam, přes dokončení rekonstrukce, nebyla deska vrácena, a to na pokyn primátora Hřiba.

Srpen 2018: V režii starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (nyní i nově zvoleného poslance koalice SPOLU) byla umístěna dehonestační tabulka k pomníku maršála Koněva.

Srpen 2019: Ze strany radnice Prahy 6 bylo tolerováno opakované posprejování pomníku Koněva, naproti tomu byly sankcionovány pokusy o očištění pomníku; starosta Kolář explicitně odmítl tato znečištění odstranit.

Srpen 2019: Došlo ke jmenování (poslankyní a předsedkyně vládní Rady pro národnostní menšiny za ANO Válkovou) obdivovatelky nacistických představitelů Eugenie Číhalové do Rady vlády pro národnostní menšiny jakožto zástupkyně ruské diaspory v České republice.

Září 2019: Koněvův pomník byl na pokyn radnice na Praze 6 zakryt plachtou a úřad bránil pokusům aktivistů o odstranění plachty.

Únor 2020: Bylo přejmenováno Náměstí Pod kaštany před velvyslanectvím Ruska v Praze na Náměstí Borise Němcova.

Duben 2020: Úplné odstranění pomníku Koněva na pokyn vedení radnice Prahy 6, kde byl starostou již jmenovaný Ondřej Kolář.

Duben-květen 2020: Smyšlená „Causa Ricin“ vyvolaná týdeníkem Respekt, následné vypovězení dvou ruských diplomatů.

Duben 2020: Pavel Novotný, starosta městské části Praha-Řeporyje, dal postavit pomník válečným zločincům Vlasovcům, kteří bojovali za 2.světové války po boku SS a wehrmachtu proti Rudé Armádě a krvavě a krutě potlačovali Varšavské povstání.

Duben 2021: Dodnes neobjasněná a možná i jednoduše vyfabrikovaná causa Vrbětice–následovalo vypovězení velkého počtu ruských diplomatů a reciproční vypovězení českých diplomatů z Ruska. Důsledkem byla faktická likvidace funkčnosti (obou) ambasád, paralyzace konzulární činnosti, negativní ekonomické a kulturní důsledky.

Srpen 2021: Uzavření ruského gymnázia v Praze. Jako jeden z důsledků těchto sankcí došlo k ukončení činnosti ruské školy v Praze. Připomínám, že tato škola zde fungovala 100 let a že byla zřízena jako součást tzv. Masarykovy ruské akce, která pomáhala ruským emigrantům před bolševismem do Československa v období tzv. první republiky

Duben 2021: Vyřazení Rosatomu z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Protičínské provokace

Od roku 1996 dosud: Vyvěšování vlajek Tibetu jako protest proti dnešní Čínské lidové republice. Na počátku to bylo jen na několika jednotlivých radnicích, dnes už jich je kolem osmi set – a k tomu více než sto škol, navzdory tomu, že zákon zakazuje politické působení na školách. Cílem samozřejmě měla a má být provokace vůči kontinentální Číně.

Březen 2016: Při návštěvě čínského prezidenta Si Tin-Pchinga uspořádali Karel Schwarzenberg, Martin Bursík, Miroslav Kalousek a další veřejní činitelé provokační akce v ulicích Prahy, včetně potyčky s policií na Hradčanském náměstí.

Prosinec 2018: Novopečený pražský primátor Hřib zrušil veškerá předchozí diplomatická jednání o zapůjčení pandy velké z Číny pro pražskou ZOO s odůvodněním, že peníze, které by do toho šly, by „Čína využila na špionážní aktivity proti nám.“

Květen 2019: Primátor Hřib místo pandy z Číny vyjednal luskouna z Tchajwanu. V té souvislosti je nutno říci, že „pandí diplomacie“ je důležitou složkou mezinárodněpolitických vztahů s Čínou. Zapůjčení pandy do jiné země obvykle značí a předznamenává navázání úzkých hospodářských vztahů.

Říjen 2019: Vypovězení partnerské smlouvy Prahy s Pekingem pražským primátorem Hřibem. Důsledkem byl razantní propad počtu čínských turistů do České republiky (dle oficiálních statistik denní útrata jednoho čínského turisty v ČR činila 1 300 Kč).

Srpen 2020: Cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchajwan a jeho teatrální výkřik „Jsem Tchajwanec“. Důsledkem bylo enormní poškození zájmů českých exportérů (a investorů) do Číny.

Cui bono?

Všechny uvedené – a mnohé další – provokační aktivity narušující standardní vztahy k oběma velmocem byly dlouhodobě (de facto permanentně) tolerovány vládou, zejména bývalým ministrem zahraničí Petříčkem, navzdory oficiální zahraniční politice a zájmům českého státu, Je pozoruhodné, že všechny tyto akce vedly k jedinému cíli: k vyklizení pozic českých firem v Rusku a v Číně a k jejich okamžitému zabrání korporacemi
ze západní Evropy a severní Ameriky.

Nelze si nevšimnout, že jde o poměrně úzký okruh jmen politiků a aktivistů, kteří se na tom podíleli, Až na „Tchajvance“, předsedu Senátu Vystrčila, jde o druhořadé a komunální politiky, kteří se těchto provokací účastní.

Nicméně fakt, že jde o akce, na které těžce doplatí české hospodářství, čeští podnikatelé, jejich zaměstnanci a čeští živnostníci, je nepopiratelný. Ale to tyto pachatele „lidskoprávního dobra“ očividně netrápí. Oni o práci v neziskovkách či v politice nepřijdou, vždy se najde dost těch, kdo je znovu zvolí či najmou.

Kdybych se vrátil k metafoře z úvodu tohoto textu, řekl bych, že teď už jde spíše o okopávání kotníků Golema, který stojí a neuhne. Myslet si, že nějakými jalovými frázemi a gesty jej porazíme, je směšné. Ale to si jistě nikdo nemyslí. Jde jako vždy o peníze. O ještě větší prohloubení závislosti našeho hospodářství směrem na západ a o odstřižení východních velmocí jako prostoru pro naše zájmy. Lakonicky řečeno: je to taková vlastizrada na pokračování.

O to víc je to patrné v současné době v souvislosti s prohlubující se energetickou krizí a astronomicky rostoucími cenami energetických komodit – kdy zejména na dovozu zemního plynu z Ruska jsme závislí doslova strategicky.

A kdy jde, o to urgentněji a v našem národním zájmu o to, co nejrychleji rozšířit jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. To je ale možné pouze ve spolupráci s jediným světovým dodavatelem, který má potřebné know-how, finance a technologie a který by značnou část spolupráce na realizaci této zakázky (v řádu miliard korun) postoupil českým firmám. Tím je ruský Rosatom.

To už je – i vzhledem k protiruskému a protičínskému naladění nastupující vládní sestavy – nejspíše bohužel jednou provždy passé. Se všemi negativními důsledky, jaké si v této souvislosti dokážeme představit.

Takže můžeme předpokládat, že dopadneme jako nedávno Bulhaři s jejich jadernou elektrárnou v Kozloduji. Kdy ji, po vypovězení již uzavřené smlouvy s ruský dodavatelem na americký nátlak nikdy nedostavěli, ale za to prokázali svoji uvědomělou ideologickou pevnost ve vztahu k USA. Na rozdíl od Maďarů, kteří úspěšně pokračují ve spolupráci s Rosatomem na výstavbě jaderné elektrárny Paks.

Díky výše popsaným provokacím a současné politické realitě v podobě složení Parlamentu je už prakticky nemožná i jakákoli velká exkluzivní dohoda s Ruskem o dodávkách plynu za „přátelskou“ cenu toho typu, jakou v uplynulých týdnech podepsaly Maďarsko a Srbsko. Naši političtí činitelé raději platí za plyn mnohem vyšší cenu na burze. Však on to občan zaplatí!

Ptejme se znovu zeptat – v čí prospěch? Komu tihle lidé a tyto provokace slouží? Čí zájmy prosazují?

České to očividně nejsou a o české občany zde nejde…

4.4 27 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vachav
vachav
před 1 rokem

“Česko”-kolonie USA a protektorát Německa!Filosof Karel Kosík před časem napsal:Servilita je dědičnou chorobou celé české politiky!!

MON
MON
před 1 rokem

Ano i někteří představitelé minulého režimu byli papežtější než papež. Vždyť tato současná verbež má kořeny sahající hluboko do minulosti.

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

A co na to stát? Že mlčí? Nevidět není možné, takže se nabízí jen dvě možnosti. Jedna tragičtější než druhá. Buď se těchto škůdců bojí, nebo je na jejich straně. Každopádně, Gripeny nám nepomohou a členství v NATO, znamená spíše kouli na noze. …….nepřítele se neptejme, zda li můžeme bojovat, bojujme !

vera havrankova
vera havrankova
před 1 rokem

Pan Kobza to vystihl úplně přesně! Jen se ptám, kdo ty ubohé, odporné a sprosté provokatéry volí a kdo je netrestá?

Mira
Mira
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera havrankova

Lidé jsou ovlivnění veřejnoprávními a Bakalovými médii a tam už se postarají o to, aby se podobné informace k lidem nedostaly a tak volí jak volí. V ČT mají jasné definice , jako proevropský míněno EU a protievropský, prodemokratický a protidemokratický, proruský protiruský ne, to je pro ně normální a tak předkládají lidem, jak se mají na události dívat.… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

Komu to slouží světovládou posedlým globalistům z USA České zájmy je nezajímají oni jsou světoobčané.

tomaskova
tomaskova
před 1 rokem

Je až tristní, jak je český národ hloupý. Nechá se manipulovat až do krajnosti vlezdoprdelky Ameriky a nestydí se o tom veřejně mluvit. Lipavský, to je naprostá tragédie. Hlupák se střední školou, bez jakýchkoliv zkušeností bude nacpán na takto zásadní místo. Jak je vůbec možné, abychom něco podobného připustili?

anti Havel
anti Havel
před 1 rokem
Odpověď uživateli  tomaskova

Ptejte se NEvdělaných,ponejvíce pražských a brněnských “”demokratů””

anti Havel
anti Havel
před 1 rokem

A č.u.r.á.(č.e).k Lipavský by to dotáhl k úplné dokonalosti…….