Bašta tvrdě. Zelený plán EU: Koncentrák plný skromných lidí. Ví, jak to skončí

„Jde o nejvíce probruselskou vládu od našeho vstupu do EU v roce 2004, která se programově hlásí k další evropské integraci, tedy k federalizaci EU, včetně přijetí eura. Osekává naše vztahy s V4, hlavně s Maďarskem a Polskem. Žádnou vzpouru ani ohýbání bruselských směrnic tato vláda v popisu práce nemá. Naopak, bude je plnit s nadšením. Občanům určitě vysvětlí, že jinak to nejde. Nanejvýš dodá, že za to stejně může Babiš.“

Jaroslav Bašta
Jaroslav Bašta

Zdroj: Parlamentní listy – rozhovor

Dnes  se čím dál tím více ukazuje, že vítězem nejdelší války v dějinách Spojených států není ani tak Tálibán jako spíše sousední Čína, uvádíte na sociální síti. Proč si to myslíte?

Před bezmála 20 lety po vojenské porážce od armád USA a NATO se Tálibán uchýlil k vleklé, obtížné a nepříliš úspěšné partyzánské válce, kterou nakonec sám chtěl ukončit. Proto na jeho žádost v lednu 2016 ČLR překvapivě iniciovala mírové rozhovory s Tálibánem, jichž se zúčastnily ještě Pákistán, Afghánistán a Spojené státy. Mírová iniciativa záhy skončila, když v květnu byl při americkém náletu zabit tehdejší vůdce hnutí mulla Mohammad Mansúr. To možná byl klíčový okamžik, od něhož začala čínsko-tálibánská spolupráce, která vedla k historické fotografii Talibů s čínskými zbraněmi v prezidentském paláci v Kábulu potvrzující konečné vítězství povstalců.

Poté tiskový mluvčí Talibů Zabíhulláh Mudžáhid oznámil, že jejich hnutí má pouze jednoho strategického partnera, a tím je Čínská lidová republika. ČLR se bude podílet na obnově těžebního průmyslu, konkrétně se zmínil o nalezištích mědi, jejichž exploatace se v nejbližší době obnoví a modernizuje právě zásluhou velkého souseda. Ten má pro Kábul představovat bránu na trhy celého světa.

S ohledem na zkušenosti třeba z Běloruska se dá předpokládat, že čínské investice do těžebního průmyslu budou masivní a přijdou velmi rychle. Stejně jako vybudování nezbytné dopravní infrastruktury, což se logicky zároveň spojí s projekty poválečné obnovy Afghánistánu. Proto se čím dál tím více ukazuje, že vítězem nejdelší války v dějinách Spojených států není ani tolik Tálibán, jako sousední Čína, která islámské bojovníky podporovala, vyzbrojila a nenápadně řídí jejich první mocenské kroky.

Už dnes se mi zdá jasné, že ostudná vojenská porážka v nejdelší válce Spojených států a jejich spojenců z NATO představuje pro budoucnost Západu ten menší problém. Větší nastane, až se Číně podaří její záměr učinit z Afghánistánu výkladní skříň svých dobrých úmyslů a rychle exportované prosperity. Kontrast mezi dvaceti lety neúspěšného válčení a možná jen pěti lety budování čínského hospodářského zázraku v jedné z nejzaostalejších zemí Asie by mohl dosavadnímu monopolárnímu světu definitivně zlomit vaz.

Jak jste viděl nepokoje v Kazachstánu? O co tam šlo?

Dnes, s odstupem pár týdnů, se mi zdá, že původně se jednalo o dokončení předání moci mezi dlouholetým prezidentem Nursultanem Nazarbajevem a jeho nástupcem Kasymem Tokajevem. Záminkou bylo skokové zdražení pohonných hmot, které vyvolalo nepokoje původně namířené proti Nazarbajevovi. Demonstranti žádali jeho definitivní odstoupení a káceli jeho sochy. Záhy se však do nepokojů zapojily dobře organizované ozbrojené, pravděpodobně islamistické bandy. Ty zaútočily nejen na vládní budovy, ale také na všechna kazachstánská letiště a na železnici.

Proto prezident Tokajev požádal o pomoc organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti a s pomocí zejména ruských výsadkových jednotek bylo povstání – či spíše pokus o další barevnou revoluci ve Střední Asii – potlačeno. Kazachstán se po letech relativně nezávislé politiky lavírující mezi Ruskou federací, Čínskou lidovou republikou, Spojenými státy a Tureckem výrazně posunul do sféry ruského vlivu.

V projevu v Poslanecké sněmovně jste řekl, že z programového prohlášení vlády ČR máte dojem, že se bude snažit oslabit zbytky naší suverenity. Jak?

Jde o nejvíce probruselskou vládu od našeho vstupu do EU v roce 2004, která se programově hlásí k další evropské integraci, tedy k federalizaci EU, včetně přijetí eura. Osekává naše vztahy s V4, hlavně s Maďarskem a Polskem. Varovný je její přístup k českému zemědělství. Avizované kroky mají zničit zbytky naší potravinové soběstačnosti. Proto Fialova vláda čelila mohutné demonstraci zemědělců ještě předtím, než získala důvěru. To je zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Hodně se u nás řeší Green Deal a zvláště energetika. Myslíte, že ani v tomto nebude naše vláda pod tlakem zvyšujících se cen schopna se proti některým pro nás nevýhodným opatřením přicházejícím z EU vymezit, dojednat výjimky, trvat například na zrušení emisních povolenek či na odchodu z evropské energetické burzy a podobně?

Žádnou vzpouru ani ohýbání bruselských směrnic tato vláda v popisu práce nemá. Naopak, bude je plnit s nadšením. Občanům určitě vysvětlí, že jinak to nejde. Nanejvýš dodá, že za to stejně může Babiš. Útok na české zemědělství ukázal názorně, v čí prospěch jedná. Česká republika a její občané to opravdu nejsou.

Evropská unie se podle vás víc než Sovětskému svazu podobá Číně za Mao Ce-tunga. Proč?

Vede mě k tomu následující historické srovnání a kniha Klause Schwaba Velký reset.

Na konci padesátých let chtěl Mao Ce-tung prosadit svůj model nové komunistické společnosti. K tomu potřeboval zlikvidovat tři konzervativní instituce bránící cestě do vysněného ráje – rodinu, peníze a soukromé vlastnictví. Jako nástroj použil direktivně řízenou ekonomickou modernizaci země nazvanou Velký skok vpřed. Rodinu a peníze zrušil rozdělením obyvatel do komun se společným stravováním a často i bydlením, kde vše bylo na příděl. Soukromé vlastnictví odstranil sdílením všeho, co původně patřilo k vybavení jednotlivých domácností. Komuny měly být soběstačné úplně ve všem, včetně domácké výroby oceli na dvorcích. Po třech letech fungování Velkého skoku vpřed v Číně vypukla ekonomická krize a jeden z největších hladomorů 20. století, který zahubil několik desítek milionů obyvatel. Drží dějinný primát, protože ho nevyvolala ani přírodní katastrofa ani válka, ale byl „pouze“ nechtěným důsledkem špatně připravené a bezohledně vynucované modernizační politiky.

Zelená revoluce“ má z Evropské unie během jednoho desetiletí udělat cosi na způsob klauzury či koncentráku plného skromných lidí, kterým nezáleží na majetku, ale jen a jen na osudu naší planety, proto své životy zasvětí boji s emisemi kysličníku uhličitého, aby odvrátili klimatickou katastrofu. Současné vedení Evropské unie, progresivisté na západních univerzitách, politici v čele s poslanci Evropského parlamentu a část mladé generace odmítají kriticky porovnat svoji „zelenou revoluci“ s jejími historickými analogiemi.

Dějiny nás však učí o tom, že něco podobného se v dobách nedávných odehrálo, takže se dá logicky předpokládat, že dnešní pokus o ekologickou modernizaci Evropské unie nazvanou Green Deal (Zelený úděl) dopadne stejně jako jeho předobraz – čínský Velký skok vpřed v roce 1958.

Hlavní cíle maoistické ideologie však jsou však na západě EU postupně dosahovány. K likvidaci rodiny slouží celá řada nástrojů, které se již staly součástí studijních oborů na univerzitách. Feminismus, genderismus, teorie fluidních pohlaví, nahrazení slov otec a matka označením rodič 1 a rodič 2. Zánik peněz dostal podobu postupného omezování hotovostních plateb a záporných úrokových sazeb. Pokud jde o soukromé (či spíše osobní) vlastnictví, tak byla znovu oprášena Maova idea sdílení, vzniká sdílená ekonomika, u nás v České republice prosazovaná hlavně Piráty.

Varujete před korespondenčním hlasováním. V čem je jeho nebezpečí?

Zkušenosti z prezidentských voleb v Rakousku a ve Spojených státech ukázaly zneužitelnost tohoto způsobu voleb. Celý podvod je geniálně prostý – každé jiné než prezenční osobní hlasování znamená, že buď víte, jak kdo volil a pak není tajné (a proto je protiústavní) – nebo nevíte, jak kdo volil, pak nevíte, kdo hlasoval a hlasování není tudíž transparentní a překontrolovatelné.

Máte-li přístup k databázi obyvatel, můžete falešně hlasovat za druhé, dublovat hlasy i hlasovat za ty, co by jinak volit nešli nebo jsou mrtví. Musíte ovšem zajistit, aby hlasy počítali ti správní lidé. Zkušenosti ze zahraničí, z USA a z Rakouska ukázaly, že ideálním nástrojem pro toto falšování jsou právě tzv. politické neziskovky. Jejich aktivisté pomáhali občanům v ghettech s vyplňováním volebních lístků, které pak dublovali, případně je iniciativně vypisovali sami s pomocí údajů z databáze obyvatelstva. Občas došlo k chybě a počet volebních lístků výrazně převýšil počet voličů v daném okrsku. Účast politických neziskovek měla za následek vítězství progresivistických kandidátů v USA, v Rakousku a naposledy v Německu.

Kdo a v čí prospěch ovlivňuje naše volby?

Myslím si, že v plné nahotě to ukázaly loňské volby do Poslanecké sněmovny. Ústavní soud ČR v době, kdy byly již vyhlášeny, změnil volební zákon a strany současné vládní koalice toho dokázaly plně využít. Jako obvykle přišel závěrečný předvolební podraz v podobě Pandora Papers a poprvé v historii České republiky se jednalo o zásah do našich voleb ze zahraničí. Posléze se ukázalo, že část nestátních neziskových organizací, které se v tom angažovaly, byla financována fondy George Sorose. Nová vláda ČR tedy ví, komu má být vděčná.

Po volbách se dostalo do problémů hnutí STAN, kterému začaly přicházet podivné peníze z Kypru, jejich poslanec odjel na studijní stáž do USA, navíc s velmi zvláštním tématem. Věci mají vývoj, Hnutí STAN pod tlakem nakonec slíbilo, že tyto peníze vrátí. A Jan Farský rezignoval na svůj poslanecký mandát. Co tomu všemu říkáte?

Mám-li být upřímný, zarazilo mě hned několik momentů. Prvním byla původní arogance pánů Rakušana a Farského, pak rychlost, s níž podlehli tlaku opozice, ale úplně nejvíc výroky sluníčkářských médií, která se z postupu Starostů a nezávislých snaží dělat příklad pozitivní politické kultury. Příště se dočkáme toho, že bankovní lupič, jenž vrátí s omluvou část lupu, se stane příkladem hodným k následování. Možná ho to rovnou kvalifikuje jako kandidáta třeba do senátních voleb.

1.9 17 hlasy
Hodnocení článku
5 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 2 lety

No vidíte pane Bašta kam jste to dotáhly. Vy jste dostatečně vzdělaný, přes to jste nevěděl, že kapitalizmus je v podstatě parazitizmus a pomáhal jste to sem dotáhnout. Je jasné, že i toho velkého Maa řídily vyvolení a zkoušely si jak to funguje, Teď už mají všechno připravené, tak zkouší jak to zavést v té… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety
cablik
cablik
před 2 lety

Já v žádném zeleném koncentráku žít nechci a věřím že většina Čechů též ne a že se opravdu vzbouří proti progresivním blbečkům.

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

nez zde zase zacnes vykrikovat neco o koncentraku, tak si laskave precti Paroubkuv clanek v PL.

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

Plán NWO jsem četl tak vím o co jde tak nehudruj tohle si myslel?

Nic neřídili, nemají kvalifikaci! Paroubek srazil Fialovy ministry. Jméno po jménu
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nic-neridili-nemaji-kvalifikaci-Paroubek-srazil-Fialovy-ministry-Jmeno-po-jmenu-690306