Petr Hampl: Maďarsko, migrace a lidská práva

Když v prosinci maďarský ústavní soud nařídil Orbánově vládě, aby ignorovala rozsudek Evropského soudního dvora (že má strhnout ploty a vpouštět do země migranty), česká velká média kupodivu neroztočila hnojomety, nýbrž se pokusila událost zatajit.

První zprávy

Komentář Viktora Orbána k záležitosti je zde.

Vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr nemá žádné bezpečnostní složky, které by mu umožnily na Maďarsko zaútočit a rozhodnutí uvést do praxe, nemá smysl se tím dále zabývat. Velmi důležité je, že vznikl precedens. Rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou směrodatná pouze v případě, že je nezruší národní ústavní soud. Pro Českou republiku to ovšem žádná výhoda není – vzhledem ke složení ústavního soudu.

Zajímavé je, jak maďarský ústavní soud argumentuje (vycházím z Orbánovy interpretace).

  1. Stát je k tomu, aby chránil životy a svobody svých občanů
  2. Občan není něco, co existovalo izolovaně. Nemělo by žádný smysl podnikat formální kroky na obranu jeho života a svobody, pokud by přestalo fungovat prostředí, ve kterém žije. Občan musí mít možnost vydělat si na živobytí, sehnat bydlení a řadu dalších záležitostí.
  3. Součástí toho prostředí je i kulturní identita. Jsme bytosti závislé na tom, že kolem nás existuje určité společenské prostředí. Že žijeme mezi určitými lidmi a že funguje systém zvyklostí, mravů, zákonů, hodnot a dalšího. Klíčovou roli v tom prostředí hraje národ.
  4. Jestliže má stát chránit osobu, musí chránit i toto prostředí. Bez toho je obrana svoboda pokrytecká, nesmyslná a zbytečná činnost.
  5. Stát je tedy povinen chránit národ, národní jazyk, kulturu, životní styl a další související záležitosti. To není na překážku vývoje, nicméně musí být vývoj národního celku, vycházejícího z kořenů a hodnot toho národa. Nikoliv převálcování vnějším vlivem.
  6. Pokud by migrace změnila jazyk, zvyklosti, mravy, náboženské poměry a podobně, občan by už nemohl pokračovat ve svém dosavadním životě. Byla by tak narušena jako identita – to je zásah do soukromí srovnatelný s tím, jako by byl svévolně uvězněn nebo svévolně přinucen změnit své soukromé poměry.
  7. Je tedy povinností vlády chránit své občany před takovou migrací, která by způsobila změnu kultury a životního stylu.

To je první a základní povinnost vlády. Žádná vnější síla na tom nemůže nic změnit. Žádný mezinárodní soud, žádné nařízení, vůle žádného spojence a žádná mezinárodní smlouva. Vláda, která by se takovým tlakům podřídila, je vláda tyranská.

Všimněte si, že je argumentace přesně opačná té evropsky převládající, podle níž je idea lidských práv vykládána tak, že občan musí být „osvobozen“ od svých tradic, předsudků, zvyklostí, národního cítění atd. Však také Orbán ve svém komentáři konstatuje, že maďarský ústavní soud „odmítá rozvrácené pojetí lidských práv a staví je zase zpět na nohy.“
 
Práva národů jsou lidská práva!

2.8 27 hlasy
Hodnocení článku
21 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Tatran
Tatran
před 2 lety

Lidská práva si vysvětlují usáci po svém. Vždyť smlouva mezi USA a Slovenskem nepředpokládá právní odpovědnost žoldnéřů USA za protiprávní jednání a jejich zločiny, např. vraždy, znásilnění, tedy právo na život, jako základní lidské právo a nebudou potrestané! Vždyť už Trump si vymínil u Haagského tribunálu beztrestnost zločinů amerických žoldnéřů při agresích do jiných zemí. V Afganistánu, kde… Číst vice »

MON
MON
před 2 lety

Tak to je bomba to je sebevědomý vůdce a národ stačilo by kdyby se celá v4ka šprajcla.Unás lidi stále volí hovada který se dávno zprofanovala a lidem to nevadí.To bude náš zánik.

Hokarc
Hokarc
před 2 lety

EU je řiť výstavní
proč má náš soud ústa v ní.
Protože lid volí voly
co se EU vždy podvolí.

cablik
cablik
před 2 lety

Držím pěsti Maďarům a Polákům aby se jim ten „superstát” nepovedl to by byl jinak i náš konec. No uvidíme jestli bude lépe za 4 roky po volbách.

rebel
rebel
před 2 lety

Práva národů jsou lidská práva!
Ne! Lidská práva jsou nesmysl a národní práva jsou nebezpečím. Smysl dávají jen občanská práva. Viz Švýcarsko. Tam jsou tři národy a ty nadřadili občana nad národy. Tam nevládne žádný národ, vládnou tam občané. Udělali dobře, jsou v bezpečí.

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

To je také demokracie a teď ji mají i Rusové též mají referendum celý západ mám korporátní fašismus.

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

… ano, také i mě to napadlo, když jsem dočetl autorův článek zakončený tou vzletně okřídlenou výzvou “Práva národů jsou lidská práva!” Ještě tak k té výzvě zbývá dopovědět, na co konkrétně mají ty národy práva a jaké mají povinnosti a odpovědnosti? Práva přece nejsou bezbřehá” Či (jinými slovy) čeho vlastně se ta… Číst vice »

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

Poslyšte, nepřipadá vám samotnému poněkud komické, abyste posuzoval síly pana Hampla? To se cítíte tak kompetentní? Tož nám prosím něco o právech národů sdělte. Vy sil máte nepochybně dost.

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  Anonym

Nejsem to však já, kdo by původně psal o čemsi, co nazývá “právy národů”, proto je poněkud komické vyčítat mě, že obsah či hranice toho pojmu nedovedu konkrétně pojmenovat.
Pokud vím, všeobecně uznaným je Právo národů na sebeurčení, které se stalo integrální součástí mezinárodního práva.

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem Plebej
maxim
maxim
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

Plebeji a Anonyme, problém který Vy i dr.Hampl řešite je těžko řešitelný současnými lidmi i “sociologickou vědou” proto, protože liberalismus těžce poškodil myšlení lidí směrem k individualismu a potlačil úplně myšlení v kategoriích kolektivismu … Práva národů jsou kolektivní lidská práva … (třeba to sebeurčení národa) .. Práva příslušníků národů nebo občanů států jsou individuální lidská… Číst vice »

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  maxim

… v tom máte pravdu. Pokud však hovoříme o Právu národů (na cokoliv), pak subjektem toho práva je přímo samotný národ, a jednotlivec (jeho občan) až odvozeně, přeneseně. Dílčí práva národů by se asi dala ještě vyvodit i z Charty OSN, jakkoliv ta Charta nebyla jakožto právní dokument ani tak míněna jako základ práv národů,… Číst vice »

maxim
maxim
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

Rebele, není to tak jednoduché, zjednodušením s argumentací Švýcarskem vychází nesmysl o národnosti a občanství … ČR je národním státem s českým státotvorným národem a s nár. menšinami, je historický český národ na historickém území Čech, Moravy a části Slezka, obývaném čechy, moravany a slezany … Švýcarsko je historickou konfederací kantonů náležejících etnicky a jazykově k sousedním národům Francie, Itálie… Číst vice »

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

Nikolivěk tři, ale jeden národ. A to Švýcarský, ustavený dohodou r. 1848 ze čtyř národností: Rétorománské, Německé, Italské a Francouzské.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

Ježíš – ted jsem si to po sobě přečetl. Sorry, nechtěl jsem mentorovat, ale mě fascinuje to v dějinách světa ojedinelé ustavení národa dohodou, proto jsem to přelepil. Nic ve zlém, jo?

MON
MON
před 2 lety
Odpověď uživateli  rebel

Moc se mýlíte Švýácaři už nejsou co bývali tam řádí neziskovky stejně jak jinde v evropě.Stačí dohledat na webech

mikkesh
mikkesh
před 2 lety

A přitom stačí tak málo. Aby lid stál za svým lídrem. Pak nezmůže nic i prachsprostý darebák jako je Rychetský.

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  mikkesh

No a v tom je právě ten háček. Postupná záměrná degenerace vzdělávání a její plody, mají za následek podobné jevy jako piráti. Působení politických neziskovek je stejná tragédie. S těmi se Orbán vypořádal a má mnohem méně problémů.
A pan Rychetský? Už bylo popsáno hodně papíru ohledně tohoto bezpáteřního člověka.

rebel
rebel
před 2 lety
Odpověď uživateli  mikkesh

V lídrech to, z hlediska dlouhodobosti, není! Z dlouhodobého hlediska je to veskrz systémová záležitost. Švýcaři žádné lídry neměli a nemají. Skutečná demokracie žádné lídry neprodukuje. Nepotřebuje je. Lídrem je v ní trvale občan..

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  mikkesh

Otázkou ovšem je, jestli za každým (představitelem)? Vůdcem byl totiž i Hitler či Mussolini anebo Franko a Pinochet … Takže jak?

mikkesh
mikkesh
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

A měli tam ti jmenovaní klucí volby ? Nebo že by se Orbán také chystal volby zrušit ?

Lev Prchala
Lev Prchala
před 2 lety

Orbán,pokud mu to zdraví dovolí bude ještě dlouho trnem v oku fašoEU a jejich poskokům,tedy i NEoprávněně vládnoucímu Pětislepenci!