Proč má Česká republika (skoro) nejdražší plyn a elektřinu v Evropě? A proč s tím nikdo nic nedělá a neudělá

Přetiskujeme úvahu majitele webu Kosa zostra pana Petra Vlka o energetické drahotě a bídě a o tom, co všechno si necháme líbit…

Na ilustračním snímku čeští důchodci sledují horor : faktury za plyn  a elektřinu

Ceny energií a zejména plynu je něco, čemu se Kosa věnuje a bude věnovat dlouhodobě a konzistentně a dlouhodobě. Jde totiž o naprosto životně důležitou komoditu. Která se mnohonásobně denně dotýká každého z nás.

Mám na toto téma v přípravě několik článků. Jen je dotáhnout a vydat. Ať už jako další pokračování seriálu Plynatost, předesílám, že v dalším dílu přijdu s určitou neznámou pikanterií, pokud jde o ruský plyn a konkrétně jeho dodavatele Gazprom, která opět nastaví zrcadlo všem těm řečem o odstřižení se od Ruska a jeho energetických zdrojů nebo samostatnými neseriálovými články jako dnes.

Ten dnešní není originálem z mé produkce. Nýbrž jde o převzatý text. Přebírám nerad. Ale někdy, když člověk narazí na opravdu mimořádně hutný a tvrdými fakty vyfutrovaný artikl, navíc z pera odborné autority nedává smysl trvat na vlastním autorství. Což je dnešní případ. Kosíř IH mne upozornil na materiál energetického experta Vladimíra Štěpána, člena skupiny „Energie není luxusní zboží“, jenž publikoval v Parlamentních listech. Lépe to nejsem schopen vytvořit a přiznávám, že nedisponuji ani tak hlubokých vhledem do problematiky jako on. Znám hranice svých možností. Takže dále najdete to nejpodstatnější z jeho informace.

Expert: 300% nárůst energií v ČR, jinde 30%. Lžou. Zde je řešení

V cenách energií se odráží vývoj na trhu energií i veškeré chyby v řízení energetiky. V dobách energetické krize se dopad chyb násobí. Politici i česká média často uvádějí, že energetická krize postihla ČR stejně jako jiné státy. Analýzy však ukazují pravý opak a také to, že si za to můžeme sami. Faktem je, že ČR má o 50 % vyšší ceny elektřiny a plynu než SR, Polsko i Maďarsko.

Důvodů, proč je v ČR nejvyšší nárůst cen energií, je více. Mj. i proto, že dodavatel plynu Innogy prodává plyn odběratelům v ČR dvakrát dráž než v SR, odběratel v ČR zaplatí při ročním odběru plynu 1 500 m3 o deset tisíc korun více. Proč je v ČR dvakrát vyšší cena, co na to státní úřady, proč to neví ERÚ a neupozornil na to? Jak budou reagovat?

Proč je ruský plyn pro Čechy nejdražší?

Plyn se stal klíčovou energií pro střední Evropu pro období minimálně do roku 2040. Na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie, států V4 a řady dalších nemá ČR uzavřenou dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu. Odběratelé plynu v ČR proto zaplatí o cca 80 mld. Kč za rok více. 

Proč je česká elektřina pro Čechy tak drahá?

V elektřině je pak situace neméně tristní. ČEZ vyváží až 20 TWh elektřiny do zahraničí, elektřina se pak dováží z burz za výrazně vyšší ceny. Toto není volný trh. Spekulace ovládla evropské energetické burzy spíše než tržní principy, a to prostřednictvím emisních povolenek a nelogickým svázáním cen plynu cenami elektřiny. Odběratelé v ČR tak zaplatí o cca 30 mld. Kč za rok navíc. Nyní, kdy navíc po uzavření dalších zdrojů v Německu nemusí být elektřina na burzách k dispozici a její cena se dále výrazně zvýší. 

Je nutné informovat veřejnost, že výstavba Dukovan ceny elektřiny v ČR nijak nesníží. Celkem tedy odběratelé ČR zaplatí přes 100 mld. Kč za rok za plyn a elektřinu více než v ostatních státech. ČR bude také podporovat zavření ukrajinského tranzitního systému a jeho převod na dopravu zeleného vodíku? I když kancléřka Merkelová slíbila, že i po zprovoznění Nord Stream 2 bude zachována kapacita tranzitního systému ve výši více než 30 mld. m3 za rok.

Proč se ČR nechová jako západní státy včetně Německa?

Je otázka, proč Německo nedováží americký plyn, ale zdvojnásobí dovoz ruského plynu až na 110 mld. m3 od roku 2022, i když od roku 2026 EU zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Důvodů je více, ruský plyn je několikanásobně levnější než americký, německé firmy na oplátku za dovoz ruského plynu vyvezou německé zboží do Ruska. Německo pak vyveze plynovodem Jamal ruský plyn do Polska a na Ukrajinu a vydělá na tom stamiliardy korun za rok. Nyní chce Německo vyvážet plyn i do ČR na přání českých politiků? Protože v zimě je vysoký odběr plynu a vysoké ceny na burze, Německo odkládá schválení plynovodu Nord Stream 2 až na léto 2022. Schválit jeho provoz ale musí, jinak by skončila strategie Energiewende a kolaps německé energetiky by byl jistý. 

Stejně jako pro Německo je i pro ČR zásadní otázkou dosažení co nejnižších nákupních cen plynu. Pokud ČR uzavře dlouhodobý kontrakt na nákup plynu za nízké ceny, bude v ČR levné i teplo, které se z něj vyrábí, sníží se i platba za povolenky o desítky miliard korun za rok. A bude levnější i elektřina. Pokud ne, tak se ČR ocitne v kritické situaci. A bude hrozit i celkové zhroucení ekonomiky, protože při nízké přidané hodnotě je pokles ekonomiky ČR přímo úměrný nárůstu cen energie. 

Proč jenom ČR nepřijala s výjimkou sociálních žádná jiná opatření na ochranu odběratelů?

ČR nyní prodělává nejvíce ze všech států EU díky energetické politice státu. Na rozdíl např. od Francie ČR nechá ČEZ vyvážet elektřinu ze svých levných zdrojů do Německa, a odběratelé v ČR budou platit i nadále deformované burzovní ceny. Zde je potřeba upozornit, že Francie snížila ceny elektřiny pro odběratele o 25 %, protože se zvýšily ceny od dodavatele o 30 %. V ČR se zvýšily o 300 %, a stát ve prospěch odběratelů nereaguje. Průmysloví odběratelé již reagují ukončením výroby, řada z nich hlásí, že tak vysoké ceny energií, jako jsou v ČR, udrží již jen několik měsíců, nebo přesunou výrobu do zahraničí. Činnost skončí i velká část poskytovatelů služeb. Tyto subjekty již jen čekají nejdéle do léta, zda stát urychleně přijme účinná opatření, stát ale žádná nepřipravuje.

Důsledky energetické krize na ekonomiku ČR a odběratele mohou být trvalé 

Důsledkem energetické krize v ČR je inflace téměř 10 %, dvakrát vyšší než 5% inflace v EU, a tím dochází i k rekordnímu zdražování zboží v ČR, jakož i rekordnímu znehodnocení úspor uložených v bankách. Český tisk situaci komentuje slovy: úroky jako v Rusku, recese na krku. Do energetické chudoby nespadne milion, ale až pět milionů lidí, a velká část energeticky náročného průmyslu a služeb může být zničena. ČR je jediný stát v EU, který řeší energetickou krizi jen sociálními opatřeními, tj. dalším zadlužováním státu. Přitom je krizí postižena nejvíce. Je známo, že zálohy na energie jsou v ČR někdy i vyšší než důchody. Sociální opatření problémy nevyřeší, neřeší příčiny, problém jenom odsouvají a zhoršují dalším zadlužováním státu.

Řešení energetické krize v ČR může být relativně rychlé a levné 

Při všech výše uvedených dramatických dopadech na ČR je možné řešení energetické krize pro ČR rychlé a relativně levnější, než by se zdálo, v energetice lze totiž ušetřit 100 až 200 mld. Kč za rok. Základními nástroji jsou výrazné omezení vývozu elektřiny státem vlastněné společnosti ČEZ a uzavření dlouhodobého kontraktu na dovoz plynu s Gazpromem bez prostředníka. 

Využít lze např. státní společnost ČPP Transgas a pak levně přeprodávat tento plyn obchodníkům a teplárnámJe zcela zásadní stabilizovat ceny energií včetně toho, že stát musí koupit podzemní zásobníky plynu od společnosti RWE, a tím zamezit spekulacím obchodníků. 

Skupina odborníků sdružená pod názvem Energie není luxusní zboží nabízí pomoc a vyřešení uvedených problémů. Stejně tak jsme schopni nezávisle posoudit kontrakty ČEZ na vývoz elektřiny, ČR nemá žádnou legislativní povinnost dodávat elektřinu na burzy, je to jen osobní odpovědnost ČEZ a státu jako vlastníka. Je také nutné založit nezávislou burzu pro obchod s elektřinou a plynem pro státy V4 a omezit deformaci cen energií i jejich dramatického kolísání. Ostatní státy V4 již výše uvedená opatření v principu přijaly.

Tolik Vladimír Štěpán!

Dovolil jsem si zvýraznit ty nejpodstatnější pasáže.

A nyní pár osobních impresí. Naprosto nechápu covidignorské a antivaxerskéa jiné třeštění v ulicích. S hesly typu svobodu nebo /covidovou/smrt. Ale budiž. Nemusím všemu rozumět a všechno chápat. Tohle mi úplně starost nepůsobí. Co mne ale znepokojuje, je naprosté ticho po pěšině, když jde o energie. Jednak jejich opravdu neuvěřitelné ceny a to i v celoeevrospkém srovnání, kdy jsme energetickými otloukánky a cálující ořezpruty! Prostě dementními, nikoliv hloupými, Honzy. Na kterých držitelé klíčů klidně štípají dříví a my ještě pochvalně mručíme, když těmi, co buší do polen na našich zádech jsou ti takzvaně naši.

Ty příčiny, jež pojmenoval pan Štěpán, totiž zejména neexistence dlouhodobých smluv na odběr ruského plynu se zafixovanou příznivou cenou a hromadné prodeje ročních produkcí elektráren ČEZu na německých burzách předem a naopak zpětný nákup elektřiny na týchž burzách pro všechny české spotřebitele za nehorázné ceny není žádný výmysl Fialovy vlády. Tuhle praxi provozuje dominantní český dodavatel elektřiny nejméně již od vlády Miloše Zemana. A může být, že ještě déle. Ale za Zemana a dalších vlád každopádně.

Žádná se nenamáhala tenhle šlendrián změnit. Z jednoduchého důvodu – peněz pro státní pokladnu!

Jednak tím, že ministerstvo financí, jako akcionář firmy za ČR drží 67% akcií a tím pádem inkasuje 2/3 dividend a u těch platí – čím více, tím lépe! A zde ,v dividendě, profituje hned 2x.

Poprvé tehdy, když se v Temelíně nebo někde jinde levně vyrobí a v Německu na burze draze prodá, podruhé pak, když stejný ČEZ nebo jakýkoliv jiný český velkoobchodník s proudem na stejné burze sice draze nakoupí, ale ještě dráže každému z nás v tuzemsku následně vyfakturuje! U ČEZu finance shrábnou 2 ze 3 každých korun zisku, u všech ostatních daň z přijmu PO a vedle toho u všech DPH!!! A přirozeně, že platí, že čím vyšší základní cena, tím vyšší i DPH! Prima kšeft, že ? A to nám nyní Fialový kabaret vykládá, že plošné snížení/ odstranění DPH u energií by bylo špatně a kontraproduktivní!!!

Nicméně, jak už napsáno, nedává ZATÍM smysl ukazovat na Fialu jeho spolek. V tomhle maléru jedou všechny předchozí vlády. Všechny už dávno mohly a měly korigovat jak politiku ČEZu, tak uzavřít dlouhodobé kontrakty s Ruskem na odvěr plynu.

Jenže my si zakládáme na tom, že se držíme demonstrativně od Ruska na co nejdelší distanc!!! Což ovšem Fiala nyní ještě vygraduje, bez pochyb! Takže bude hůře.

Zejména když uvážíte, že pan Štěpán doporučuje, že by ČR v rámci své energetické suverenity měla od RWE odkoupit tuzemské podzemní zásobníky plynu., které chce letos prodat.

Tak to ne, nikdy!!!!

Jenže tady už Fialový kabaret stihl udělat vlastní nepřehlédnutelný zářez:

Ministerstvo průmyslu nemá v plánu získat pro stát zásobníky plynu, které prodává RWE

Prostě truhle superstrategickou investici radši přenechá spekulantům. Aby nás dle libosti podojili. My na to přece máme!

Ovšem ona chce do strategie energetik investovat! Ne že ne!

Česká vláda chce získat podíl v terminálu na LNG. Aby snížila závislost na ruském plynu

Že podobná „investice“ bez vlastních zásobníků je nesmyslná?

Že jsou vlastně jen dvě možnosti, kde by to teoreticky šlo zrealizovat? V Polsku a Německu? Že Poláci kvůli Turowu nás zamáznou? Že Němci by museli být padlí na hlavu, aby nás do svého kšeftu pustili, když nám mohou přeprodávat ruský plyn a inkasovat ještě za jeho tranzit? A že LNG bude vždycky daleko dražší než plyn z plynovodů?

Nic z toho Fialu a jeho bandu NEZAJÍMÁ, netrápí a trápit nebude!!! Nikdy. Hlavní je přece -BÝT CO NEJVÍCE NEZÁVISLÝ NA RUSKÉM PLYNU!!!! To je přece ta úplně nejvyšší priorita. I kdyby půl národa zmrzlo!!!

Ale jak říkám, nemá smysl ukazovat /jen/ na Fialu. Stejný díl viny na tom mají Zeman, Gross, Paroubek, Topolánek, Nečas, Sobotka a Babiš!

Jen opravdu nechápu ty demonstrace kvůli očkování, rouškám a podobně a to mrtvolné ticho ohledně cen energií…..

I když je jasné, že je jen otázkou času, než přijde pořádný výbuch tekutého hněvu. A pak žádné energetické žebračenky jurečkovskostanjurovskofialovského typu nic nezmohou.

2.9 36 hlasy
Hodnocení článku
18 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
eFPe
eFPe
před 1 rokem

Zbavit se závislosti na ruském plynu je jako zbavit se závislosti na vodce a místo ní popíjet whiskey.Nebude stačit jen nevěřícně kroutit hlavami, ani si vylít srdíčko na internetových diskuzích.

Krausian
Krausian
před 1 rokem

Tak já jen pevně doufám, že pochopíte i ty demonstrace a o čem je tato “pandemie”. Vše souvisí se vším… (to neznamená, že ty demonstrace podporuji, imho nemají pražádný efekt).

dedek
dedek
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Krausian

Naprosto souhlasím. Pan Vlk je dobrý bloger s dobrými myšlenkami ale co se týká očkování tak nechápu, že nechápe. Nějak mu uniká, že je to tady jako v předválečném Německu, kdy nezanedbatelná část obyvatel má na prsou fiktivní žlutou hvězdu a silně omezená práva. Navíc to, co vláda chystá si nedovolili ani komunisté… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem dedek
Tatran
Tatran
před 1 rokem

Vysvětlení proč máme nejdražší energie proti ostatním státům je nasnadě. Copak škemrat po Rusku o nějakou levnější energie může po tragické kauze Vrbětice jen idiot? Takže komu tento skandální podvrh o účasti Ruska na vrbětické kauze pomůže? Nám rozhodně ne a ti, kteří to spunktovali by měli už sedět! My posloucháme ty usácké kreatúry na… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Tatran

mas pravdu, ale pozaduje to vysvetleni, takze– (sice jsem OKIho a Babise volil) Babise jako ceskeho tedy narodniho ci jak se ted rika vlasteneckeho predsedu vlady zabily nasledky Kovidu, kdy cela nase opozice ve sve zastiplne nenavisti k Babisove vlade (ktera fungovala naprosto bezvadne prvni dva roky) po kovidove kalamite zacala s pomoci Bakaly a dalsich… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  basos

pokracovani….. co bolo bolo, terazky jsme v pruseru ze? Je to tragicky smutne, ze diky nejake podivne polochripce ci jejimy “nasledky” se nam polozil predseda vlady kteremu jsem spolu s miliony dalsich cechu veril. Babis je vlastne obdoba Trumpa, oba si po case “klekli” ale bylo pozde. I kdyz poneseme dusledky Babisovy zbabelosti, a to… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  basos

zaver. S elektrikou a plynem nam to nasi vladci prosrali, a tezko se z toho dostaneme, zvlast kdyz Zeman je potichu. Na druhou stranu to bude dobre, protoze lidi se musi mit skutecne spatne, aby jim doslo. Takze doufam, ze bude jeste hur, a ze Prazska Humano-elita zmizi v zumpe nezamestnanosti a pak SPD a mozna i nove ocistene… Číst vice »

Jindra
Jindra
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Tatran

Věřím tomu, že kauzu Vrbětice spunktovali Američani. Nedlouho předtím se bidet při nějaké kauze, kterou hodil na Rusko, podřekl na veřejnosti, že na to Rusko šeredně doplatí. Bylo to před výběrem na stavbu jaderné elektrárny. Už ty po sedmi letech zachycené maily, ve ke kterých se dva agenti domlouvají o Vrběticích. A ještě si… Číst vice »

Lev Prchala
Lev Prchala
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Jindra

Inu čOUDelka se bez notiček amiokupanta ani neuprdne….a není sám.Těch vlastizrádců je díky pohodlnosti a blbosti voličstva v Čechách pohodlná parlamentní většina.-/

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Jindra

A Anglicani jsou nic? vzpmen si na Cuka a Geka jak se smali do kamer nekde u Skripalu. Takze mi to pripada ze v tom mela prsty nejaka MI 0d 1-111. Americani ci Mosad takle pitomi nejsou

Lev Prchala
Lev Prchala
před 1 rokem

Protože elektřinu musíme jako hodný Protekroát B und M.dodat nejdříveTřetí říši a později případný přebytek (náš vlastní) za DRAHO KUPOVAT ZPĚT!

zemedelec
zemedelec
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lev Prchala

Přesně tak,naše vlády jsou jak sluhové,poslouchat na slovo.V prvé řadě,stát má zajistit elektřinu pro sebe a až přebytek vyvést.Proto neslyšíme ani od této vlády,něco proti tomu dělat,jen reagují na dopady-důsledky tohoto svinstva,ale stejně špatně.

eFPe
eFPe
před 1 rokem
Odpověď uživateli  zemedelec

Něco mi říká, že jste Vidlák.- ne nezáleží na tom zda ano, nebo ne. Dávám plusko.

vera havrankova
vera havrankova
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lev Prchala

Proč to těm špínám pořád trpíme? Dokud lidé budou o volbách sedět doma na zadku, tak to lepší nemůže být.

Lev Prchala
Lev Prchala
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera havrankova

Já jsem hrdý volič SPD,já na prdeli nesedím!

dobrak
dobrak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lev Prchala

opet NfC

Lev Prchala
Lev Prchala
před 1 rokem
Odpověď uživateli  dobrak

Opět F73+A52.-)

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lev Prchala

Přesně tak a tahle vláda nehne pro České občany ani prstem a skopčáci si budou tahat triko jak zachraňují svět.