Svět ruskýma očima 650

Tokajev si v Kazachstánu vede úspěšně * O nových státních privilegiích ukrajinských římských katolíků * Na Ukrajině nastane chaos vyvolaný stálým  útěkem před „ruskou agresí“ * Po Sovětském svazu zdědila Ukrajina čtyři jaderné elektrárny

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Bývalý rektor Diplomatické akademie promluvil o osobnosti Tokajeva

Karman Gasanov

20. ledna 2022

Bývalý rektor Diplomatické akademie Jevgenij Bažanov promluvil o svém pohledu na protesty v Kazachstánu a na osobnost prezidenta Kasyma – Jomarta Tokajeva.

Den před tím vystoupil po dlouhém mlčení bývalý kazašský prezident Nazarbajev a řekl, že v zemi nejsou žádné vnitřní rozpory. Přitom však Tokajev sesadil z funkce náměstka vedoucího Výboru národní bezpečnosti Kazachstánu, Nazarbajevova synovce.

Podpora Tokajeva Nazarbajevem pomůže normalizování situace v zemi. Mezi oběma osobnostmi nebyly osobní rozpory, avšak v Nazarbajevově okolí bylo dost lidí, kteří Tokajeva ignorovali a překáželi mu v práci. Tito lidé škodili buď tím, že nic nedělali, anebo přímo rozdmychávali nepokoje. Čekali, že přijdou k moci a že se Tokajev z politiky ztratí. Byli odvoláni i další zástupci „velké rodiny“ a lidé z vlády. Vedoucí bezpečnosti Masimov a ještě deset lidí bylo zatčeno.

Bylo tomu tak, že v roce 2019, kdy Nazarbajev předával vládu Tokajevovi, s tím byli nejdůležitější lidé v kazašské vládě nespokojeni a pokoušeli se jej svrhnout?

Ano, to za prvé. A za druhé nechtěli nic měnit. Tokajev se začal vypořádávat s korupcí a prováděl reformy. Pro ně to bylo nevýhodné, odrazilo se to na zájmech lidí napojených na ropný kapitál. Tokajev chtěl reformy. Měl bohaté zahraniční zkušenosti, pracoval v Singapuru, v Číně,, studoval v Jižní Koreji a v Japonsku. Chtěl využít to nejlepší z Asie, jenomže mu v tom překáželi. Nakonec se ve veřejnosti nahromadily rozpory. Ti, kteří patřili k mocným, nebyli s Tokajevem spokojeni a rozhodli se pro protesty, aby způsobili chaos.

Udrží se stabilita?

Kvůli tomu se musí Tokajev vážně zabývat reformami a vytvořit pro to velký kolektiv specialistů.

Znáte se dobře s Tokajevem a jak se vám jeví jako člověk?

Absolvoval MGIMO. Je to vynikající znalec Číny. Studoval tam i pracoval. Potom byl v Singapuru. Dělal překlady pro nejvyšší vedoucí osobnosti Sovětského svazu. V teorii vztahů s ČLR byl velmi silný. Potom ukončil Diplomatickou akademii a po rozpadu Sovětského svazu odešel do Kazachstánu. Stál u zrodu kazašské nezávislosti. Stal se ministrem zahraničí a od začátku budoval zahraniční politiku s Ruskem, Čínou, Evropou, USA a muslimským světem. Musel se naučit domluvit se se všemi. Je autorem desítek knih o zahraniční politice Kazachstánu a o zahraničních vztazích. V roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci. Dnes není snadné najít stát, který by dokázal být zadobře se všemi. Takto úspěšně si vede Tokajev v Kazachstánu.

Byl také jmenován náměstkem generálního tajemníka OSN, kde se zabývá íránským jaderným programem a evropskou bezpečností. Byl známý více v zahraničí než v postsovětském prostoru. Dlouhá léta byl premiérem a předsedou senátu v Kazachstánu. Vyznal se v reformách v Číně, v Singapuru, v Jižní Koreji a ve Švýcarsku, kde také pracoval. Je to člověk demokratický.

Existovaly u Tokajeva ambice na získání moci?

Absolventi Diplomatické akademie dosahovali významná postavení (prezident Jižní Koreje, prezident Severní Osetie, rektor MGIMO). Tokajev neměl kam dále růst. Bažanov říká: „Bylo by dobré, kdyby se Tokajev stal generálním tajemníkem OSN. Tuto funkci nikdy neměl člověk z postsovětského prostoru.“ Po čase jej Nazarbajev navrhl na funkci zástupce generálního tajemníka OSN, kde potom pracoval. V Diplomatické akademii o perspektivě na prezidenta Kazachstánu neuvažovali, ale nakonec k ní došlo.

Jaký má vztah k Rusku?

Objektivně vzato bude každý vůdce Kazachstánu usilovat o normální vztahy s Ruskem. Pro to mluví dlouhá hranice mezi oběma zeměmi, historie, ruskojazyčná menšina, ekonomika, bezpečnost. Tokajev měl obavy, že se země zhroutí a dopadne jako Afghánistán, proto se obrátil k Moskvě.

Má i rodinné kořeny v Rusku, jeho manželka je Ruska. Má vynikající znalosti o dění v Rusku, Rusko je jeho druhou láskou. Tokajev je velice erudovaný člověk a touží po vzdělání.

Koho z významných osobností obdivoval?

Vážil si sovětského diplomata Andreje Gromyka a bývalého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Z vědců pak Samuela Huntingtona.

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Ukrajina podepisuje konkordát s Vatikánem

Dmitrij Skvorcov

15. února 2022

Je patrné, že současný papež není zástupcem Boha jen na zemi, ale i v nebi, když zmocňuje Bohorodičku, aby se zajímala o Ukrajinu. Zachoval se podle práva, protože dohoda mezi Ukrajinou a Svatým stolcem mu takovou možnost dává. Návrh dohody „unikl“ do jednoho z kanálů na sociální síti Telegram dne 13. února. Na začátku tohoto týdne nechtěně jeho podpis Uniatská náboženská informační služba doložila.

Na první pohled je dohoda jen soupisem článků přejatých z právních předpisů týkajících se koexistence státních orgánů a společnosti, včetně náboženských organizací. Úkolem je připomenout se mezi uniaty před příští prezidentskou kampaní. Nějak obměkčit srdce té části voličů, kteří nenávidí Zelenského kvůli jeho židovství a původní ruskojazyčnosti. Uniaté většinou žijí v enklávě, v níž více než jinde ctí nacistické tradice hitlerovské koalice. Zde je také největší počet podřízených Vatikánu uniatských řecko-katolických farností. V prvním článku konkordátu se hovoří, že se „pod pojmem katolická církev myslí náboženské organizace věřících občanů katolického a řecko-katolického vyznání“.

Nejedná se však o opisování existujících právních předpisů.

Dokument, který reguluje vzájemné vztahy státu a určité církve (o to víc zahraniční) jí dává privilegované postavení, což odporuje ukrajinskému zákonu O svobodě svědomí a o náboženských organizacích. V něm stojí psáno: „Všechna náboženství, náboženské směry a náboženské organizace jsou si před zákonem rovny. Vytváření jakýchkoliv výhod nebo omezení jednoho náboženství, vyznání nebo náboženské organizace vzhledem k jiným se nepřipouští.“

Za Zelenského se schází šéf řecko-katolické církve s činiteli humanitární politiky. Také pokračovala „celoukrajinská“ pouť vojáků do kultovního uniatského duchovního centra Zarvanycja. Zde připravovali v průběhu několika let důstojníci budoucí bojovníky majdanu a členy kárných oddílů na Donbas. Organizátory této akce byli zejména ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, Národní garda, pohraniční stráž, ministerstvo pro mimořádně situace a vězeňská služba Ukrajiny. V této době přijala Nejvyšší rada Ukrajiny zákon o státní podpoře skautské organizace Plast, požehnané Šeptickým. Ta dala světu taková spravedlivá esa, jako byl Bandera a Šuchevič. A další.

Na Ukrajině není ani jedno procento obyvatel s římsko-katolickým vyznáním, přitom tři státní televizní kanály vysílaly mše z Vatikánu. Avšak za Zelenského nebyla vysílána ani jedna vánoční nebo velikonoční mše Ukrajinské pravoslavné církve, která v této zemi naprosto převažuje. Při jedné z odvysílaných mší bylo oznámeno, že římsko-katolická stolice bude přemístěna z Žitomyru, kde je nejvíce katolíků, do Kyjeva. Římsko-katolická církev je „mateřská“ pro církev řecko-katolickou.

Při své volební kampani v roce 2018 podepsal Porošenko podobný konkordát, ale tehdy s istanbulským patriarchátem.

Papismus v kupě článků a paragrafů z jiných zákonů Ukrajiny  prosakuje z některých novinek.

Článek 14. „Ukrajina a Svatý stolec se zavazují jednat pro řešení přijatelné pro obě strany ohledně majetku zkonfiskovaného katolické církvi sovětskou mocí.“ Přitom se ani ukrajinské úřady nepřipravovaly něco takového udělat. „Strany chtějí zahájit jednání do šesti měsíců od nabytí platnosti této dohody.“

Článek 15. „Ukrajina potvrzuje povinnost udržovat a obnovovat kultovní památky a jiný nemovitý majetek, nebo předměty kulturního dědictví.“ Samozřejmě, že kultovní předměty náležející do kulturního dědictví, nejsou konkretizovány a budou udržovány za peníze daňových poplatníků, z nichž převážná většina nevyznává katolickou víru.

Článek 11. „Kompetentní orgány Ukrajiny operativně uvědomí apoštolskou nunciaturu o zadržení nebo věznění katolického duchovního nebo mnicha, pokud ten o to požádá.“ A opět musí! Přitom pro vyšetřování není vždycky vhodné zveřejňování v jeho průběhu. Podle odst. 2 musí příslušné orgány informovat apoštolskou nunciaturu i v případě, že o to vyšetřovaný nepožádá, jedná-li se o biskupa, nebo osobu, která podle kanonického práva stojí na jeho úrovni.

Článek 16. „Katoličtí rodiče mají právo vychovávat své děti v souladu s doktrínami a morálními principy katolické církve.“ Bylo by to v pořádku, ale co rodiče ostatních vyznání? Ti nemají garantovanou stejnou ochranu?

Článek 17, odst.3. „Financování vzdělávacího zařízení založeného katolickou církví se děje … z prostředků státního rozpočtu v souladu s ukrajinským právem…“ Přitom je na Ukrajině církev od státu oddělena.

Je zřejmé, že pod Vatikánem je možno legislativu libovolně měnit.

Převzato z Fondsk.ru

***

USA budou každý měsíc informovat o „vpádu RF“ na Ukrajinu

Stěpan Bulbenko

18. února 2022

Senát USA jednomyslně schválil rezoluci o podpoře nezávislé Ukrajiny a odsoudil válečnou agresi Ruska.

Rezoluce senátorů není zákon, ale oficiálně oznamuje „pevnou podporu bezpečné, demokratické a nezávislé Ukrajiny Spojenými státy“. Rovněž „odsuzuje zvyšování ruské vojenské síly“ na hranicích s Ukrajinou.

Kongres je ve své podpoře nezávislosti a svrchovanosti Ukrajiny jednotný, jak tvrdí jeden ze senátorů, který rezoluci předložil.

Pomoc Spojených států a jejich spojenců před ruskou agresí 15. a 16. února tohoto roku se skládala z evakuace vlastních diplomatů a vojenských instruktorů a z dodávek starých typů zbraní a munice.

Když k vpádu nedošlo, pošoupl Washington jeho termín na 20. února a potom na březen.

Podle odhadů přišla Ukrajina o 12,5 až 200 miliard dolarů.

Vzhledem k přijaté rezoluci Kongresu USA se Američané zřejmě nehodlají zastavit na dosaženém. Akce byla považována za úspěšnou.

Rusko nezaútočilo a ani se k tomu nepřipravuje, ale západní diplomaté budou soustavně přebíhat mezi Kyjevem a Lvovem. Vojenští poradci na Ukrajině si ani nemusejí vybalovat zavazadla.

Na Ukrajině nastane chaos vyvolaný stálým  útěkem před „ruskou agresí“. Z Ukrajiny uniknou každý týden přes 2 miliony dolarů. A všechno bude svedeno na Putina a Rusko. Kongres USA přijme další rezoluci s obviněním Ruska o vedení „neomezené hybridní zločinecké války“  proti Ukrajině.

Převzato z Worldandwe.com

***

Nezatřese se nám ruka při plnění posledního rozkazu: Odpálit Záporožskou jadernou elektrárnu jako odpověď na „vpád RF“

Sergej Maržeckij

17. února 2022

Loutkovodiči loutkové vlády v Kyjevě jsou asi unaveni čekáním na to, kdy prezident Putin zaútočí na Ukrajinu. Je známo, že zbraň, která dlouho visí na stěně, jednou vystřelí. To je klasická záležitost. Ale na Ukrajině může bouchnout tak, že to bude dunět ještě dlouho.

Střílet tam už začali. Dne 17. února ukrajinské ozbrojené síly opět porušily příměří a pálily na pozice Doněcké a Luhanské republiky. Střílely z granátometů a minometů. Určitě nechtějí, aby Kreml pozastavil plánované vojenské cvičení a vracel svá vojska do jejich stálých základen. Na agresi ukrajinských vojsk dosud reagují milice DNR a Lidové milice LNR, ale ze severu nic nepřicházelo.

Po všem špinění Ruska a Vladimira Putina přišla ukrajinská loutková vláda na nový trik, ještě horší než je raketový útok na mírové město.

Atom nikoliv mírový

Po Sovětském svazu zdědila Ukrajina čtyři jaderné elektrárny. Záporožská JE leží na levém břehu Dněpru, na území historického Novoruska. Tady je možno provést velmi drsný žert.

Kvůli nedostatku uhlí musel Kyjev spustit současně všechny energetické bloky, přestože to se nikdy nedělalo, z důvodu vyčerpání jejich zdrojů a nutnosti plánované údržby. Dnes tedy všechny bloky pracují, bez ohledu na údržbu, na plný výkon. Nejen že jedou, ale ještě je snaha s nimi manipulovat, zvyšovat či snižovat výkon, jako se to dělá u běžných tepelných elektráren. Navíc strkají do bloků americké jaderné palivo, pro které nejsou projektované a které nejednou způsobilo selhání.

Před několika dny byl na Záporožské JE odstaven jeden z bloků. Ukrajinské ministerstvo pro mimořádné události se obrátilo na Euroatlantické koordinační centrum pro reakci na katastrofy a živelní pohromy. Je potřeba vědět, co Kyjev žádá od NATO: 70 tisíc protichemických a protiradiačních ochranných obleků, 31 tisíc osobních dozimetrů, 31 speciálních automobilů pro radiační a chemický průzkum, 32 speciálních deaktivačních aut a 25 autocisteren pro zásobování pitnou vodou. Ukrajina potřebovala také desinfekční prostředky, obvazový materiál, analgetika a prostředky proti popáleninám a zánětům. Vše ve velkém množství.

Proč Kyjev požadoval tak specifické prostředky pro likvidaci radiačních katastrof? Možná proto, že ukrajinští pracovníci v JE mají podezření, že režim, v němž pracují jejich zastaralé JE, může způsobit vážnou radiační katastrofu a připravují se na ni.

Možná však je Ukrajina ochotna tratit v případě ruské ofenzívy na jihovýchod země. Loni se na stránkách sociální sítě Telegram pracovníků Záporožské JE objevila tato zpráva: „Ve skutečnosti máme takové zbraně. Pokud se Rusko pokusí bránit Ukrajině zavedení ústavního pořádku na Ukrajině a na Krymu a pokusí se nás zničit – zaplatí vysokou cenu! Můžeme naložit všechny reaktory VVER 1000, jichž je 13, jaderným palivem Westinghouse  a máme hrdiny, kterým se ruka nezachvěje při plnění posledního rozkazu. Ukrajina se nevzdá! Sláva Ukrajině!“

Nakonec by mohlo dojít k témuž, ale ze všeho bude obviněno Rusko, jeho diverzanti, jacísi „Petrov a Boširov“.

Potom bude Rusko muset skutečně nasadit vojáky a jednotky ministerstva pro mimořádné události, aby se zabývalo následky radiační katastrofy. Radioaktivní mrak hranice nectí a kontaminované vody z Dněpru ohrozí i ruské oblasti. Bude muset zasáhnout Rusko, protože potenciální ukrajinští likvidátoři prchnou. Ovšem Západ z katastrofy obviní Rusko, které prý vše samo zorganizovalo, aby mělo záminku k okupování jihovýchodu.

Zde může jít o Boeing-2. „Místo kvetoucího Novoruska dostaneme svůj Černobyl č. 2.“

Převzato z Topcor.ru

 Zdroj Outsidermedia, překlad  

3.3 15 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 1 rokem

Banderovcům není pomoci, protože každého kdo jím pomůže považují za idiota a chtějí stále víc. Nevěřím, že i Černobyl vybuchl nějakým nedopatřením. Klidně obětují svojí rodinu, jen když mají kolbásu a horilku. To ji za doláče na Majdan Polska vozila.

cablik
cablik
před 1 rokem

To nám ještě přinese hromadu hnusu banderovská vláda že bude furt ve zprávách „Ruská agrese” jestli opravdu odpálí tu elektrárnu. Tak dostaneme svůj díl všichni.

Wiloni
Wiloni
před 1 rokem

“Loni se na stránkách sociální sítě Telegram pracovníků Záporožské JE objevila tato zpráva: „Ve skutečnosti máme takové zbraně. Pokud se Rusko pokusí bránit Ukrajině zavedení ústavního pořádku na Ukrajině a na Krymu a pokusí se nás zničit – zaplatí vysokou cenu! Můžeme naložit všechny reaktory VVER 1000, jichž je 13, jaderným palivem Westinghouse a máme… Číst vice »