EU vs. EU: 13 menších evropských národů podepsalo společný dopis proti Francii, Německu a Itálii

Denně jsme válcování informacemi o tom, jak je Západ, NATO, EU žulově jednotný a nerozborný. Jak jednotlivé země jsou ochotny jedna za druhou cedit krev a dokonce i něco, co je v našem systému daleko cennější než krev – PENÍZE.

Pravda, na úrovni EU to teď trochu skřípe, kvůli konečnému a definitivnímu zavedení embarga na ruskou ropu a plyn, ale to je jen takový drobnost, co se rychle urovná, no v každé rodině je přece něco a jen co se zpacifikuje Viktor Orbán, už zase nastane jen ta žulová jednota.

Jeden z kosířů mi poslal link na článek, pojednávající problémy německého plynového namlouvání s Katarem, jež jaksi silně vázne. Z jiného zdroje než jsem vám nabídl minulý týden já. Ale až na detaily se stejným obsahem. Nicméně jsem mu za ten link vděčný. Mám nový pramen zajímavých informací, s nímž v tuzemsku nejspíše ještě nikdo nepracuje!!! Malý ale silně průbojný americký web TFI GlobalNews. Asi si na něj Kosa sáhne v budoucnu častěji. Dnes pustím první ochutnávku, která jaksi popisuje, že jsem nejspíš, co se týče té žulové jednoty v těžké manipulační mediální mlze. Nebo už jste zavadili o tuto informaci

EU vs. EU: 13 menších evropských národů podepsalo společný dopis proti Francii, Německu a Itálii?

v originále

EU vs EU: 13 smaller European nations sign a joint letter against France, Germany and Italy

můj překladač v detailu nabízí tuto informaci:

Evropské země jsou již ve velkém nesouladu uprostřed rusko-ukrajinského konfliktu. Větší země jako Německo a Francie již bojují o plyn a ropu v důsledku jejich nepochopitelného rozhodnutí uvalit embargo na ruskou ropu a plyn uprostřed rusko-ukrajinské krize.

A nyní se pro tyto velké evropské národy rýsuje větší konflikt, protože malé evropské země jako Dánsko a Estonsko jdou proti větším národům.

Asi se ptáte, o co jde! Souvisí to s reformami smluv Evropské unie. Zdá se však, že EU je v tomto ohledu rozdělená. Německo a další velcí chtějí jednat svévolně.

Během nedávné prezentace závěrů Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE) bylo navrženo několik dodatků ke smlouvě, včetně konceptu odstranění pravomoci Evropské unie „národního veta“ nad zahraničními a bezpečnostními záležitostmi.

Zajímalo by vás, o co jde v tomto ‚národním vetu´? Pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku, je obecně považována za klasickou výkonnou moc a silný symbol národní suverenity. Na úrovni EU je Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP ) převážně mezivládní politikou. Z tohoto důvodu přijímá rozhodnutí o vnějších vztazích a zahraničních věcech Evropské unie Rada EU jednomyslně, což znamená, že jakákoli zahraniční a bezpečnostní politika nepřijatelná pro každý jednotlivý národ může být vetována.

Menší národy odolávají větším 

Ale Dánsko spolu s dalšími 12 zeměmi včetně Estonska, Slovinska a Malty, které se staví proti rozhodnutí zrušit pravomoc národního veta, podepsaly společný dopis, který zní: „I když v této fázi nevylučujeme žádné možnosti, nepodporujeme unáhlené pokusy o zahájení procesu, který by vedl ke změnám smlouvy,“.

Navíc: „Už máme Evropu, která funguje. Nemusíme se vrhat do institucionálních reforem, abychom dosáhli nějaké výsledky,“

V každém případě je národní právo veta pro každou malou evropskou zemi zásadní, protože jim umožňuje mluvit do zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Myšlenka zrušení národního veta každopádně není nová a vlády Německa, Francie a Itálie opakovaně prohlásily, že jsou otevřeny případným dodatkům ke smlouvě a hodlají tak učinit.

Ale proč tomu tak je? Domnívají se, že dosažení jednomyslnosti zahraniční politiky na úrovni EU může být leckdy časově náročný proces.

Na podporu výše uvedeného důvodu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že „jednomyslnost v konkrétních oblastech jednoduše nedává smysl, pokud chceme jít rychle kupředu“.

Ve skutečnosti dokonce i bývalý německý ministr zahraničí Heiko Mass podtrhl takový postup.

Řekl„Už nemůžeme být rukojmími těch, kteří paralyzují evropskou zahraniční politiku prostřednictvím svých vet,“ řekl Maas a obvinil ty, kteří tak činí, „zahrávají si s evropskou soudržností“.

Tento konflikt však odhaluje fasádu proklamované jednoty Evropské unie. Z výše uvedených důvodů se zdá, že malé evropské národy nejsou v souladu s těmi většími. Zdá se, že tyto země již litují svého unáhleného rozhodnutí uvalit embargo na ruskou ropu a plyn a nyní zajišťují, že nebudou podporovat Německo a další, pokud jde o reformy smluv o Evropské unii. Nyní chtějí zajistit, aby jejich úsudky byly logické a rozumné.

Už jste někdy někde zaznamenali informace o existenci takového dopisu menších českých zemí EU??? Já za sebe říkám, že o tom nemám sebemenší povědomost. A to se nepokládám zrovna za špatně informovaného. Zkoušel jsem to.

Jediné, co se mi podařilo vygůglit celkem snadno je potvrzení, že se zmíněná konference konala, že opravdu jsou od Bruselu, Evropského parlamentu a velkých členských zemí tendence veto zrušit a nahradit ho ve všech otázkách tzv. kvalifikovanou většinou. Viz článek Spiegelu

Reform der EU Weg mit dem Veto

ale nikde, v mně jazykově dostupném internetovém prostoru ani zmínka o onom dopise. Takže jsem si mohl vybrat jestli

  • TFIGLobal News. com si všechno vycucal z prstu
  • evropská media nás, přirozeně v našem vlastním zájmu, chrání před nežádoucími informacemi a existenci toho dopisu, který by zřetelně signalizoval, že ona žulová jednota je jen kašírovaná.

Tohle je ale výzva, nemyslíte? Takže se gůglilo dál. Tentokráte na anglických webech. Protože když si dáte práci, tak lze zformulovat anglický dotaz pro vyhledavač, aniž byste nezbytně ovládali angličtinu. Nevěříte? Přesvědčím vás. Na velkém americkém finančním serveru BARRONŚ.com stojí toto:

A Third Of EU Countries Oppose Changing Bloc’s Treaties

Třetina zemí EU je proti změně smluv bloku

Vždy jedna ze tří zemí EU je proti zahájení postupu prosazovaného Evropským parlamentem ke změně smluv Unie, podle společného dokumentu, který v pondělí viděla agentura AFP.

„Nepodporujeme neuvážené a předčasné pokusy zahájit proces směřující ke změně smlouvy,“ stojí v textu podepsaném Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Finskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Slovinskem a Švédskem.

Byl distribuován v den, kdy Evropský parlament ve Štrasburku hostil závěrečný ceremoniál Konference o budoucnosti Evropy, konzultace stovek občanů EU o způsobech, jak by mohl blok lépe reagovat na očekávání veřejnosti.

Výsledkem konzultací bylo 49 návrhů obsahujících více než 300 doporučení, která v podstatě vyzývají, aby se EU stala více federálním superstátem s více pravomocemi a zjednodušeným rozhodováním. 

Klíčovou ambicí plánu je odstranit veto členských států v určitých citlivých oblastech politiky, jako je zdravotnictví, daně, obrana, a ohledně budoucích členů, což pravděpodobně vyžaduje přepsání smluv.

Bez veta by nadpoloviční většina mohla přijímat rozhodnutí, jak se to již děje v případě jiných podniků v EU. To znamená, že 15 z 27 členských států hlasovalo pro, pokud představují více než 65 procent populace EU se 450 miliony obyvatel.

Tento formát upřednostňuje rozhodnutí podporovaná dvěma nejlidnatějšími zeměmi bloku, Německem a Francií, a vzbuzuje u menších států – těch, které podepsaly společný dokument – ​​obavy, že jejich přání budou překonána.

Barrons´ tvrdí, že se opírá o výstup francouzské tiskové agentury AFP. A sotva si něco takového troufne někdo vyfabulovat. Takže informace asi bude pravdivá.

Mohu v tom případě konstatovat následující:

1- o nerozborné jednotě nelze mluvit ani náhodou

2 – malé země okusí tlak mocných. Kteří by nejspíše rozhodovali v trojúhelníku Paříž -Berlín- Řím a ostatní by srazili kufry.

3 – nevěřím svým očím – Fialovo Obludárium je také schopno myslet na nějaký národní zájem? Kdo by to řekl? Mimořádně příjemné překvapení.

4 – jestliže a vše tomu nasvědčuje, je informace o tlaku na odstranění národního veta z rozhodovacího procesu Unie pravdivá, pak nechť mi někdo zkusí uchopitelně vysvětlit, proč tato informace nezazněla z ČT, například od jejího bruselského zpravodaje Lukáše Dolanského, proč s ní nepřišla ČTK, proč ne Český rozhlas, Seznam.cz, Aktualne.cz a další sloupy té správné a jedině připustitelné žurnalistiky????? Proč ji náhodou v českém prostoru objeví jednomužná Kosa na malém americkém webu, aby ji pracně dohledávala jinde?

Odpovím si sám – protože je prostě, v kontextu dneška krajně NEVHODNÁ!!! Západ je přece jednotný jako nikdy před tím!!!!