Z čeho se bohatí radují: covid byl na SEF nazván “ziskovým produktem”, nyní se debatuje o tom, jak vytěžit z Ruska 

Klaus Schwab a jeho “Velký reset” v akci? 
Bohatí a renomovaní experti se setkali v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu, zazněly řeči o tom, že svět se řítí do pekla, ale ne kvůli krizi kapitalistického systému a nyní dokonce ne kvůli koronaviru, ale kvůli… Rusku.

Účastníci vyjadřovali obavy ve věci globální recese, růstu inflace a zvyšování sazeb centrálních bank. Hovořilo se a o tom, že americký trh akcií vykázal v lednu-dubnu nejhorší začátek roku od dob velké deprese. Hlava mezinárodní energetické agentury Fatich Birol se domnívá, že pokud globální výrobci ropy nepomohou udržet ceny, tak se světová ekonomika ocitne v recesi. Evropě může hrozit “technická” recese”, a více než 70 zemí se může střetnout s defoltem, o tomto hovořil administrator programu rozvoje OSN Achim Šteiner. Nicméně, všichni vystupovali pro to, aby se potlačil protest Maďarska a aby se zavedlo ropné embargo na dodávky z Ruska už tento týden.

Přirozeně, Rusko nebylo letos na fórum pozváno – SEF zmrazilo kontakty se zemí v březnu. Zato prostřednictvím video spojení vystoupil Vladimír Zelenský. Je snadné si představit, že na fóru projednávali především, jak nevhodně v kontextu “velkého resetu” vede Rusko svou politiku. “Velký reset” je koncepce zakladatele SEF, německého ekonoma a filozofa Klause Schwaba. Klíčová práce k tématu přestavby světa a kapitalismu vyšla v roce 2020 a ideolog nového podivuhodného světa tam říkal, že právě koronavirus bude oním spouštěcím mechanismem, který spustí stroj soudného dne, oh, promiňte – stroj velkého resetu. Za dva roky byl na platformě fóra “zhodnocen výsledek” a pandemie se ukázala být výhodným podnikem pro velké machry, ale reformátoři se střetli s řadou vážných problémů, a hlavním z nich je … Rusko.

“Velký reset” vede k “inkluzivnímu kapitalismus”, ale přesná definice, co to je, neexistuje. Údajně to je “kapitalismus” pro všechny, více zodpovědné vůči masám, což odporuje samotné podstatě kapitalismu, proto vyvolává ne až tak otázky, ale zákonitě vyvolává pochybnosti. Řada expertů, včetně z Ruska, se domnívá, že řeči o “kapitalismu pro všechny” jsou pouze kouřová clona, a že nové celosvětové politické zřízení bude “postkapitalistickým” v principu, v žádném případě ne socialistickým, ale naopak – zkoncentruje se všechna moc a majetek v rukou ještě menšího počtu “akcionářů”. Elita upevní svou moc, pro koho není tajemstvím, protože SEF je přece elitní klub bohatých všemohoucích, miliardářů a aristokratů. Píše o tom ve své knize “Při čtení Schwaba” ekonom Valentin Katasonov. Uvádí jako příklad etapy, kterými musí projít státy, aby restart proběhl úspěšně, lidé, za prvé, se musí dobrovolně vzdát vlastnictví:

“Klaus Schwab s velkým uspokojením psal o tom, že lidé se dobrovolně zříkají svých archaických zvyků, zrozených vzniklou představou o soukromém vlastnictví. Že, prý, využívat předmět (věc) může pouze ten, kdo je vlastníkem, a to je nesprávné”.

Ale kapitalismus se, především, drží na soukromém vlastnictví, je to posvátná kráva, a dnes na poli SEF projednávali, jak ji zapíchnout – Rusko je v tomto smyslu pouze “pokusný králík”, pokud se odehraje to, k čemu burcuje Zelenský (a co se setkává se souhlasem vysokých hostů SEF), a zmrazené prostředky státu a oligarchů budou zabaveny a                    předány “na obnovu Ukrajiny”, samotný základ soukromého a státního vlastnictví se tedy právně přemění na velké “kulové”. Což je pro “reset” velmi důležitá etapa.

“Západ hledá zákonný způsob a právní mechanismus jak ovládnout zmrazená ruská aktiva, aby je nasměroval na obnovení Ukrajiny, nicméně právně to udělat není jednoduché, prakticky to není možné, nejen to, takové rozhodnutí může uškodit celému západnímu systému”, prohlásila novinářka listu Financial Times Gillian Tettová.

Po zrušení soukromého vlastnictví bude na řadě neméně důležitý úkol – zničení národních států. Rozšíření EU, které mělo od počátku zahrnovat jádro Evropy, dnes vytváří půdu pro obnovení takového nenárodního státu, jakým má být celý svět v utopických fantaziích Schwaba. Takže i tady Rusko hraje svou úlohu, jím “straší” ovce a zahánějí je do společného stání.

O nic méně, ale možná nejvíce, je pro nový svět Schwaba důležitá digitalizace. Zde svou úlohu sehrál koronavirus. Experti SEF zaznamenávají, že na pozadí hromadného přechodu k digitálním technologiím kvůli globální karanténě se odehraje vyvolání digitalizace, které vyústí do čtvrté industriální revoluce. Pro nový svět je “číslo” důležité pro kontrolu obyvatelstva, nálad a big data. Kdo vlastní informace – vládne světem. Kritici systému nazývají věci pravými jmény a straší “digitálním koncentračním táborem”, kde jakékoliv odbočení od všeobecně přijatých norem a “správných” názorů hrozí odpojením jedince od společenského prospěchu (pečlivě zbaveného vlastnictví, a tedy, i svobody, nadstátními korporacemi).

Všechno to zní v duchu hlavních antiutopií 20. století, a bylo by to směšné, kdyby se větší část z nich už nerealizovala v prvních desetiletích 21. století. Připomeňme si, že v lednu roku 2020 Sberbank pořádal v Davosu pracovní snídani na téma “Osobnostní transformace v epoše digitalizace”, debaty se zúčastnil předseda představenstva JPMorgan Chase International Jacob Frenkel a zakladatel největšího hedge fondu na světě Bridgewater Associates Rai Dalio. Můžeme se jenom radovat, že jsme letos byli “odpojeni” od SEF a jejich globální fixní ideje. I když semena už jsou hozená na úrodnou půdu, ale budou staré kádry ve vedení Sberu pokračovat v kurzu na digitální éru?

Ale nehledě na to, že výkonná ředitelka Oxfam International prohlásila na SEF, že koronavirus byl jedním z nejziskovějších produktů za celou historii, přesto se dosud nerealizovaly hlavní úkoly. Navzdory nedávným očekávání doktora Schwaba, že vítězství nad pandemií umožní uskutečnit “velký reset” světové ekonomiky, to zatím neproběhlo, alespoň k takovému závěru dospěli autoři pod vedením samotného Schwaba v mnohostránkové přednášce. Pro nás je na studii důležité, že tam je uveden dlouhý seznam konfliktů, které se v nejbližších letech budou pouze zostřovat. A v daleko jdoucích plánech jsou hlavními riziky klimatické změny, kybernetická bezpečnost, migrace, narůstání konkurence v kosmu.

Klimatické změny se mohou údajně urychlit kvůli tomu, že některé země pouze deklarují rozhodný přechod na “zelenou energetiku”, ale svět dosud závisí na těženém palivu. S tím budou bojovat. A my už vidíme jak – Evropu dohánějí k odmítání našich surovin z politických důvodů. Přitom dokonce sami autoři přednášky chápou, že rizika jsou vysoká – “zelený” přechod nebere v úvahu sociální následky, ztrátu pracovních míst, inflaci, všechno to zvýší nerovnost i uvnitř zemí, i mezi státy, takže geopolitické “třenice” nejenom pokračují, ale zvětšují se.

Druhý významný moment k dnešnímu dni – předpovídaný hlad.

  1. května prezident RF Vladimír Putin v rozhovoru s ministerským předsedou Itálie Mario Draghi prohlásil, že Rusko “je připraveno vnést svůj významný přínos k překonání potravinové krize díky exportu obilovin a hnojiv” – v případě odvolání sankcí. Ale experti SEF na to nechtějí přistoupit a nazývají náš návrh vydíráním. Již dnes je jasné, že úder z blokování obilovin a protahování konfliktu na Ukrajině udeří na nejchudší země Afriky. Lidé se při zachraňování se před hladem vrhnou ne někam, ale do Evropy. A budeme tu mít novou migrační krizi.

Na fóru se dospívá k závěrům, že víc než 70 zemí se může střetnout s defoltem, prohlásil to administrátor programu rozvoje OSN Achim Steiner. Beata Javorciková, ekonomická ředitelka Evropské banky pro obnovu a rozvoj, pojmenovala situaci “ideální bouří” a upozornila na vážnější nedostatek potravin, než v letech 2008-2011, kdy sucho a globální recese vedly k růstu cen potravin a vyprovokovaly nepokoje ve 14 zemích a “arabské jaro”.

Ale je pouze zdání, že přechod k “velkému resetu” se odročuje, ve skutečnosti “alarmismus”, trvalý strach obyvatelstva je nejkratší cesta k řízení lidských mas, o tom psal samotný Schwab ve svém veledíle.

“Celosvětový hlad v důsledku vyčerpání úrodné půdy, hromadné otravy špinavou vodou, úmrtí v důsledku astmatu ve špinavé atmosféře, hynutí lidstva v důsledku ničení ozonové vrstvy Země a jiné… Takový alarmismus má ve světě vytvořit atmosféru trvalého strachu, který je nevyhnutelnou podmínkou efektivního globálního řízení lidstva”,  píše v knize “Při čtení Schwaba” Valentin Katasonov.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Alexandr  Nazarov

https://www.nakanune.ru/articles/118939/

2.5 8 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
unkas
unkas
před 2 lety

v jedné oblasti nesrozumitelný nebo opravdu špatný komentář – autor mluví o zrušení soukromého vlastnictví běžných lidí, ale předpokládá zachování SOUKROMÉHO vlastnictví nejbohatší elity využité k ovládání lidí bez soukromého vlastnictví. Pokud by se jednalo opravdu o zrušení soukromého vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ – tedy firem, bank, fondů, WHO atd., jsem všemi deseti pro.… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem unkas