Celý text projevu Vladimira Putina 30. září 2022

…Západní země již po staletí tvrdí, že přinášejí ostatním národům svobodu a demokracii. Je to přesně naopak: místo demokracie je to útlak a vykořisťování, místo svobody zotročování a násilí. Celý unipolární světový řád je ze své podstaty antidemokratický a nesvobodný, je to lež a pokrytectví skrz naskrz.

Dokument Dokument
Dokument Dokument

Přepis projevu Vladimira Putina z 30. září 2022

Vážení občané Ruska, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky, obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti, poslanci Státní dumy, senátoři Ruské federace!

Víte, že se konala referenda v Doněcké a Luganské lidové republice, v Záporoží a v Chersonské oblasti. Závěry byly shrnuty, výsledky jsou známé. Lidé si vybrali, jednoznačná volba.

Dnes podepisujeme smlouvy o přijetí Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Záporožské oblasti a Chersonské oblasti do Ruska. Jsem si jist, že Federální shromáždění podpoří ústavní zákony o přijetí a vytvoření čtyř nových regionů v Rusku, čtyř nových subjektů Ruské federace, protože to je vůle milionů lidí. (Potlesk.)

A to je samozřejmě jejich právo, jejich nezadatelné právo, které je zakotveno v prvním článku Charty OSN, který přímo hovoří o principu rovných práv a sebeurčení národů.

Opakuji: je to nazadatelné právo lidí, založené na historické jednotě, v jejímž jménu porážely nepřítele generace našich předků, těch, kteří od počátků starověkého Ruska po staletí vytvářeli a bránili Rusko. Zde v Novorossiji bojovali Rumjancev, Suvorov i Ušakov, Kateřina II. a Potěmkin zde zakládali nová města. V těchto místech stáli tváří v tvář smrti naši dědové a pradědové během Velké vlastenecké války.

Navždy budeme vzpomínat na hrdiny „ruského jara“, na ty, kteří se nesmířili s neonacistickým státním převratem na Ukrajině v roce 2014, na všechny, kteří zahynuli v boji za právo mluvit svou rodnou řečí, v boji za zachování své kultury, tradic, víry, v boji za právo na život. Jsou to bojovníci z Donbasu, mučedníci  z Oděsské Chatyně, oběti nelidských teroristických útoků zinscenovaných kyjevským režimem. Jsou to dobrovolníci a domobranci, civilisté, děti, ženy, staří lidé, Rusové, Ukrajinci, lidé nejrůznějších národností. Je to skutečný lidový vůdce Doněcku Alexandr Zacharčenko, jsou to vojenští velitelé Arsen Pavlov a Vladimir Žoga, Olga Kočura a Alexej Mozgovoj,  je to prokurátor Luhanské republiky Sergej Gorenko. Je to i výsadkář Nurmagomed Gadžimagomedov a všichni naši vojáci a důstojníci, kteří zemřeli smrtí chrabrých během speciální vojenské operace. Jsou to hrdinové. (Potlesk.) Hrdinové velkého Ruska. Prosím o uctění jejich památky minutou ticha.

(Minuta ticha.)

Děkuji.

Za volbou milionů obyvatel v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti stojí náš společný osud a tisíciletá historie. Lidé předávali toto duchovní spojení svým dětem a vnoučatům. Navzdory všem zkouškám pronesli lásku k Rusku staletími. A tento cit v nás nikdo nemůže zničit. Proto jak starší generace, tak i mládež, ti, kteří se narodili po tragédii rozpadu Sovětského svazu, hlasovali pro naši jednotu, pro naši společnou budoucnost.

V roce 1991 se v Bělověžském pralese, aniž by se ptali na vůli obyčejných občanů, rozhodli představitelé tehdejších stranických elit  zničit SSSR, a lidé se najednou ocitli odříznuti od své vlasti. Naše společenství národů bylo zaživa rozerváno a rozčleněno a změnilo se v národní katastrofu. Stejně jako byly po revoluci stanoveny hranice svazových republik v kuloárech, tak poslední vůdci Sovětského svazu v rozporu s přímým vyjádřením vůle většiny lidí v referendu v roce 1991 naši velkou zemi zničili a postavili národy před holý fakt.

Připouštím, že až do konce snad plně nechápali, co dělají a k jakým důsledkům to nakonec nevyhnutelně povede. Ale to už je jedno. Sovětský svaz neexistuje, minulost nelze vrátit. A Rusko to dnes již nepotřebuje, my o to neusilujeme. Ale není nic silnějšího než odhodlání milionů lidí, kteří se se svou kulturou, vírou, tradicemi, jazykem považují za součást Ruska, protože jejich předkové žili po staletí v jediném státě. Není nic silnějšího než odhodlání těchto lidí vrátit se do své skutečné, historické vlasti.

Dlouhých osm let byli lidé na Donbasu vystaveni genocidě, ostřelování a blokádě a v Chersonu i v Záporoží se zločinně snažili pěstovat v nich nenávist k Rusku, ke všemu ruskému. Nyní, již během referend, vyhrožoval kyjevský režim násilím, smrtí učitelům ve školách, ženám, které pracovaly ve volebních komisích, zastrašoval represemi miliony lidí, kteří přišli vyjádřit svou vůli. Ale nezlomený lid Donbasu, Záporoží a Chersonu řekl své slovo.

Chci, aby mě slyšely kyjevské úřady a jejich skuteční páni na Západě, aby si to všichni zapamatovali: lidé žijící v Lugansku a Doněcku, v Chersonu a v Záporoží se navždy stanou našimi občany. (Potlesk.)

Vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě zastavil palbu, veškerou bojovou činnost, válku, kterou rozpoutal už v roce 2014, a vrátil se k jednacímu stolu. Jsme na to připraveni, řekli jsme to nejednou. Ale nebudeme diskutovat o volbě lidí v Doněcku, Lugansku, Záporoží a Chersonu, ta byla učiněna, Rusko ji nezradí. (Potlesk.) A současné kyjevské úřady by měly s touto svobodnou vůlí lidí zacházet s respektem a nijak jinak. Jen taková může být cesta k míru.

Budeme bránit naši zemi všemi silami a prostředky, které máme k dispozici, a uděláme vše pro zajištění bezpečného života našich lidí. V tom spočívá velká osvobozující mise našeho lidu.

Rozhodně obnovíme zničená města a obce, bydlení, školy, nemocnice, divadla a muzea, obnovíme a rozvineme průmyslové podniky, továrny, infrastrukturu, systémy sociálního, penzijního a zdravotního zabezpečení a školství.

Samozřejmě budeme pracovat na zvýšení úrovně bezpečnosti. Společně zajistíme, aby občané v nových regionech cítili podporu celého lidu Ruska, celé země, všech republik, všech krajů a oblastí naší obrovské vlasti. (Potlesk.)

Vážení přátelé, kolegové!

Dnes chci oslovit vojáky a důstojníky, kteří se účastní speciální vojenské operace, vojáky Donbasu a Novorossije, ty, kteří na základě dekretu o částečné mobilizaci vstupují do řad ozbrojených sil, aby splnili svou vlasteneckou povinnost, ty, kteří sami, vedeni hlasem srdce, přicházejí do vojenských registračních a odvodových úřadů. Rád bych se také obrátil na jejich rodiče, manželky a děti, abych jim řekl, za co naši lidé bojují, jaký nepřítel je proti nám, kdo vrhá svět do nových válek a krizí a těží z této tragédie svůj krvavý zisk.

Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině – rodné části našeho sjednoceného národa – viděli na vlastní oči, co připravují vládnoucí kruhy takzvaného Západu pro celé lidstvo. Tady vlastně jen odhodily masky, ukázaly svou pravou tvář.

Po rozpadu Sovětského svazu se Západ rozhodl, že svět, my všichni, se budeme muset navždy smířit s jeho diktátem. V roce 1991 pak Západ očekával, že se Rusko z takových otřesů nevzpamatuje a rozpadne se samo. Ano, málem se to stalo – pamatujeme si 90., ta strašná 90. léta, hladová, chladná a beznadějná. Ale Rusko odolalo, probudilo se k životu, posílilo, znovu zaujalo své právoplatné místo ve světě.

Západ přitom celou tu dobu hledal a stále hledá novou šanci, jak nás zasáhnout, oslabit a zničit Rusko, o kterém vždy snili, jak rozdělit náš stát, postavit národy proti sobě, odsoudit je k chudobě a vymírání. Straší je představa, že na světě je tak skvělá, obrovská země s jejím územím, přírodním bohatstvím, zdroji, s lidmi, kteří nechtějí a nikdy nebudou žít podle cizích příkazů.

Západ je připraven překročit vše, aby zachoval neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat, ve skutečnosti drancovat svět na úkor síly dolaru a technologického diktátu, vybírat od lidstva v pravém smyslu slova daň, získávat hlavní zdroje nezasloužené prosperity, rentu hegemona. Zachování této renty je jejich klíčovým, původním a absolutně zištným motivem. Proto je v jejich zájmu úplná de-suverenizace. Z toho vyplývá jejich agrese vůči nezávislým státům, vůči tradičním hodnotám a původním kulturám, pokusy podkopat mezinárodní a integrační procesy mimo jejich kontrolu, nové světové měny a centra technologického rozvoje. Je pro ně zásadní, aby všechny země odevzdaly svou suverenitu Spojeným státům.

Vládnoucí elity některých států s tím dobrovolně souhlasí, dobrovolně souhlasí s tím, že se stanou vazaly; jiní jsou podpláceni, zastrašováni. A pokud to nevyjde, zničí se celé státy, což přináší humanitární katastrofy, neštěstí, ruiny, miliony zničených, zkažených lidských osudů, teroristické enklávy, zóny sociálních katastrof, protektoráty, kolonie a polokolonie. Je jim to jedno, hlavně že mají svůj vlastní prospěch.

Chci ještě jednou zdůraznit, že právě v chamtivosti, v úmyslu udržet si neomezenou moc, spočívají skutečné důvody pro hybridní válku, kterou vede „kolektivní Západ“ proti Rusku. Nepřejí nám svobodu, chtějí nás vidět jako kolonii. Nechtějí rovnocennou spolupráci, ale loupež. Chtějí nás vidět ne jako svobodnou společnost, ale jako tlupu bezduchých otroků.

Pro ně je přímou hrozbou naše myšlení a filozofie, proto tak útočí na naše filozofy. Naše kultura a umění jsou pro ně nebezpečím, proto se je snaží zakázat. Hrozbou je pro ně i náš rozvoj a blahobyt – konkurence roste. Oni vůbec nepotřebují Rusko, my ho potřebujeme. (Potlesk.)

Rád bych vám připomněl, že nároky na světovládu byly v minulosti už nejednou zmařeny odvahou a odolností našich lidí. Rusko bude vždy Ruskem. Budeme i nadále bránit naše hodnoty i naši vlast.

Západ spoléhá na beztrestnost, na to, že mu vše projde. Ve skutečnosti mu to až dosud procházelo. Dohody v oblasti strategické bezpečnosti skončily v koši; dohody uzavřené na nejvyšší politické úrovni jsou prohlášeny za výmysly; neochvějné sliby, že se NATO nerozšíří na východ, kterým kdysi naši bývalí představitelé uvěřili, se změnily ve špinavý podvod; smlouvy o protiraketové obraně a raketách středního a kratšího doletu byly jednostranně porušeny pod smyšlenými záminkami.

Ze všech stran slyšíme jen: “Západ je zastáncem řádu založeného na pravidlech”. Odkud se vzala? Kdo tato pravidla vůbec viděl? Kdo je vyjednal? Podívejte, tohle je prostě nesmysl, totální podvod, dvojí nebo trojí metr! Jsou prostě určena pro hlupáky.

Rusko je velkou tisíciletou velmocí, civilizovanou zemí, a nehodlá žít podle takto zmanipulovaných, falešných pravidel. (Potlesk.)

Byl to takzvaný Západ, kdo pošlapal zásadu nedotknutelnosti hranic, a nyní podle vlastního uvážení rozhoduje, kdo má právo na sebeurčení a kdo ne, kdo ho není hoden. Proč se tak rozhodují a kdo jim toto právo dal, není jasné. Dali si ho sami sobě.

Proto jsou divoce rozzlobeni volbou lidí na Krymu, v Sevastopolu, Doněcku, Luhansku, v Záporoží a v Chersonu. Tento Západ nemá morální právo ji hodnotit, dokonce ani koktat něco o svobodě demokracie. Nemají ji a nikdy ji ani neměli!

Západní elity popírají nejen národní suverenitu a mezinárodní právo. Jejich hegemonie má výrazně totalitní, despotický a apartheidní charakter. Drze rozdělují svět na své vazaly, na takzvané civilizované země a na všechny ostatní, kteří by se podle návrhů dnešních západních rasistů měli zařadit na seznam barbarů a divochů. Falešné nálepky – “darebácká země”, “autoritářský režim” – jsou už připraveny, stigmatizují celé národy a státy a není v tom nic nového. Není na tom nic nového, protože západní elity jsou tím, čím byly, a takovými zůstaly – kolonialisty. Diskriminují, rozdělují lidi /národy/ na lidi /národy/ “první” a “jiné” kategorie.

Takový politický nacionalismus a rasismus jsme nikdy nepřijali a nepřijmeme. A co jiného než rasismus je rusofobie, která se nyní šíří po celém světě? Co jiného než rasismus je bezvýhradné přesvědčení Západu, že jeho civilizace, jeho neoliberální kultura je nezpochybnitelným vzorem pro zbytek světa? “Kdo není s námi, je proti nám.” Dokonce to zní divně.

I pokání za své vlastní historické zločiny přesouvají západní elity na všechny ostatní a požadují po občanech svých zemí i jiných národů, aby se omluvili za to, s čím nemají vůbec nic společného – například za období koloniálních výbojů.

Stojí za to připomenout, že Západ zahájil svou koloniální politiku již ve středověku, následoval světový obchod s otroky, genocida indiánských kmenů v Americe, drancování Indie, Afriky, války Anglie a Francie proti Číně, které ji donutily otevřít své přístavy pro obchod s opiem. To, co dělali, bylo, že přiváděli celé národy k drogám, záměrně vyhlazovali celá etnika kvůli půdě a zdrojům a pořádali skutečný hon na lidi jako na zvěř. To je v rozporu se samotnou lidskou přirozeností, pravdou, svobodou a spravedlností.

A my jsme hrdí na to, že to byla právě naše země, která vedla ve 20. století protikoloniální hnutí, jež dalo mnoha národům světa příležitost k rozvoji, ke snížení chudoby a nerovnosti, ke zdolání hladu a nemocí.

Rád bych zdůraznil, že jedním z důvodů staletí trvající rusofobie a neskrývané zloby těchto západních elit vůči Rusku je právě to, že jsme se nenechali okrást během koloniálního dobývání a nutili jsme Evropany k vzájemně výhodnému obchodu. Toho bylo dosaženo tím, že se v Rusku vytvořil silný centralizovaný stát, který se rozvíjel, posilován velkými morálními hodnotami pravoslaví, islámu, judaismu a buddhismu a ruskou kulturou a ruským slovem, které jsou otevřené všem.

Je známo, že plány na intervence do Ruska vznikaly opakovaně, snažily se využít jak neklidnou dobu počátku XVII. století, tak období zvratů po roce 1917 –  nepodařilo se.  Západu se přesto podařilo získat ruské bohatství na konci dvacátého století, kdy byl stát zničen.  Tehdy nás nazývali i přáteli i partnery, ale ve skutečnosti s námi zacházeli jako s kolonií – v rámci nejrůznějších schémat odčerpávali z naší země biliony dolarů. Všichni si všechno pamatujeme, na nic jsme nezapomněli.

A v těchto dnech se lidé v Doněcku a Luhansku, v Chersonu a Záporoží vyslovili pro obnovení naší historické jednoty. Děkuji! (Potlesk.)

Západní země již po staletí tvrdí, že přinášejí ostatním národům svobodu a demokracii. Je to přesně naopak: místo demokracie je to útlak a vykořisťování, místo svobody zotročování a násilí. Celý unipolární světový řád je ze své podstaty antidemokratický a nesvobodný, je to lež a pokrytectví skrz naskrz.

USA jsou jedinou zemí na světě, která dvakrát použila jaderné zbraně a zničila japonská města Hirošimu a Nagasaki. Mimochodem, vytvořily precedens.

Dovolte mi také připomenout, že USA spolu s Brity proměnily během druhé světové války Drážďany, Hamburk, Kolín nad Rýnem a mnoho dalších německých měst v ruiny, aniž by to bylo vojensky nutné. A to demonstrativně, bez jakékoli, opakuji, vojenské nutnosti. Cíl byl jediný: stejně jako v případě jaderného bombardování Japonska zastrašit naši zemi i zbytek světa.

Spojené státy zanechaly strašlivou stopu v paměti národů Koreje a Vietnamu barbarským „kobercovým bombardováním“, používáním napalmu a chemických zbraní.

Ve skutečnosti stále okupují Německo, Japonsko, Korejskou republiku a další země, přičemž je cynicky nazývají rovnocennými spojenci. Poslouchejte! Zajímalo by mě, co je to za alianci? Celý svět si je vědom toho, že vedoucí představitelé těchto zemí jsou špehováni a hlavy států jsou odposlouchávány nejen ve svých kancelářích, ale i ve svých domovech. To je opravdu ostuda. Ostuda těch, kteří to dělají, i těch, kteří jako otroci mlčky a bezvýhradně překousnou tyto hulvátské praktiky.

Rozkazy a hrubé, urážlivé výkřiky na adresu svých vazalů nazývají euroatlantickou solidaritou, vývoj biologických zbraní a pokusy na živých lidech, a to i na Ukrajině, označují za ušlechtilý lékařský výzkum.

Právě jejich destruktivní politika, války a drancování vyvolaly dnešní obrovský nárůst migračních toků. Miliony lidí trpí nedostatkem, jsou zneužíváni a umírají po tisících ve snaze dostat se do této Evropy.

Nyní vyvážejí z Ukrajiny zrní. Kam míří pod záminkou “zajištění potravinové bezpečnosti pro nejchudší země světa”? Kam to jde? Vše směřuje do stejných evropských zemí.  Jen pět procent odešlo do nejchudších zemí světa. Opět další mystifikace a zjevný podvod.

Americká elita ve skutečnosti využívá tragédie těchto lidí k oslabení svých konkurentů, ke zničení národních států. To platí i pro Evropu, i pro identitu Francie, Itálie, Španělska a dalších zemí se staletou historií.

Washington požaduje další a další sankce proti Rusku a většina evropských politiků s tím pokorně souhlasí. Jasně chápou, že Spojené státy tím, že prosazují, aby se EU zcela odřízla od ruských energetických nosičů a dalších zdrojů, prakticky de-industrializují Evropu a přebírají evropský trh – chápou všechno, tyto evropské elity všemu dobře rozumí, ale raději slouží cizím zájmům. To už není podlézavost, ale přímá zrada jejich národů. Ale Bůh s nimi, to je jejich věc.

Anglosasům však sankce nestačí, uchýlili se k sabotáži – neuvěřitelné, ale je to fakt – a vyhodili do povětří mezinárodní plynovod Nord Stream, který vede pod Baltským mořem, čímž fakticky zničili evropskou energetickou infrastrukturu. Komu to prospělo, je jasné každému. A kdo z toho má prospěch, ten to samozřejmě udělal.

Diktát USA je založen na hrubé síle, na pěstním právu. Někdy je to krásně zabalené, jindy bez obalu, ale podstata je stejná – síla pěsti. Z toho vyplývá rozmisťování a udržování stovek vojenských základen ve všech koutech světa, rozšiřování NATO a pokusy o vytvoření nových vojenských aliancí, jako je AUKUS a podobně. Aktivně se také pracuje na vojensko-politickém propojení Washingtonu, Soulu a Tokia. Všechny státy, které mají skutečnou strategickou suverenitu nebo o ni usilují a jsou schopny zpochybnit západní hegemonii, jsou automaticky zařazeny mezi nepřátele.

Právě na těchto principech jsou postaveny vojenské doktríny USA a NATO, které nepožadují nic menšího než totální nadvládu. Západní elity prezentují své neokoloniální plány stejně pokrytecky, dokonce s předstíranou mírumilovností, když mluví o jakémsi zadržování, a takové záludné slovo pak přechází z jedné strategie do druhé, ale ve skutečnosti znamená jediné – podkopávání jakýchkoli suverénních center rozvoje.

O zadržování Ruska, Číny a Íránu jsme již slyšeli. Domnívám se, že další na řadě jsou země v Asii, Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě a také současní partneři a spojenci USA. Víme, že když se jim něco nelíbí, uvalují sankce i na spojence – jednou na jednu banku, podruhé na druhou, jednou na jednu firmu, podruhé na jinou. Je to jejich praxe a bude se rozšiřovat. Zaměřují se na všechny, včetně našich nejbližších sousedů – zemí SNS.

Zároveň je zřejmé, že Západ se již dávno oddává zbožným přáním. Věřili, že zahájením bleskové sankční války proti Rusku se jim opět podaří dostat celý svět na povel. Ukazuje se však, že taková růžová vyhlídka nevzrušuje každého – s výjimkou naprostých politických masochistů a obdivovatelů jiných nekonvenčních forem mezinárodních vztahů. Většina států odmítá “převzetí pod ochranu” a místo toho volí rozumný způsob spolupráce s Ruskem.

Západ od nich takový vzdor zjevně nečekal. Jsou zkrátka zvyklí jednat podle určité šablony, brát si vše silou, vydíráním, podplácením a zastrašováním, a přesvědčují sami sebe, že tyto metody budou fungovat navždy, jako by zamrzli a ustrnuli v minulosti.

Takové sebevědomí je přímým důsledkem nejen notoricky známé představy o vlastní výjimečnosti – i když i to, samozřejmě, vyvolává údiv -, ale také skutečného “informačního hladu” na Západě. Utopili pravdu v oceánu mýtů, iluzí a padělků za použití nesmírně agresivní propagandy, která lže tak bezohledně jako Goebbels. Čím je lež neuvěřitelnější, tím rychleji jí lidé uvěří – tak jednají, podle tohoto principu.

Lidi však nelze nasytit natištěnými dolary a eury. Těmito kusy papíru je nenakrmíte a virtuální, nafouknutou kapitalizací západních sociálních sítí domov nevytopíte. Vše, o čem mluvím, je podstatné. Ale neméně důležité je i to, co jsem právě řekl: papíry nikoho nenakrmíte – potřebujete potraviny, a těmito přemrštěnými kapitalizacemi nikoho neohřejete – potřebujete nosiče energie.

Proto musí politici v Evropě přesvědčovat své spoluobčany, aby méně jedli, aby se méně často koupali a doma se oblékali tepleji. A ty, kteří začnou klást oprávněné otázky: “Proč tomu tak vlastně je?”, prohlašují okamžitě za nepřátele, extremisty a radikály.  Ihned se obracejí  proti Rusku a říkají: to je zdroj všech vašich potíží. A znovu lžou.

Chtěl bych hlavně zdůraznit a podtrhnout, že existují všechny důvody domnívat se, že západní elity nebudou hledat konstruktivní řešení globální potravinové a energetické krize, která vznikla jejich vinou, právě jejich vinou, v důsledku jejich dlouhodobé politiky dávno před naší speciální vojenskou operací na Ukrajině, v Donbasu. Nemají v úmyslu řešit problémy nespravedlnosti a nerovnosti. Existuje obava, že jsou připraveni použít jiné, osvědčené recepty.

A zde stojí za to připomenout, že Západ se vymanil z rozporů počátku 20. století díky první světové válce. Zisky z druhé světové války umožnily Spojeným státům definitivně překonat následky Velké hospodářské krize a stát se největší ekonomikou světa – a tak vnutit planetě  sílu dolaru jako světové rezervní měny. A opožděnou krizi 80. let – a v 80. letech minulého století se krize ještě prohloubila – překonal Západ z velké části tím, že si přivlastnil dědictví a zdroje Sovětského svazu, který se hroutil a nakonec i rozpadl. To je fakt.

Nyní, aby se vymanili z dalšího propletence rozporů, potřebují za každou cenu rozbít Rusko a další státy, které si zvolily suverénní cestu rozvoje, aby mohli ještě více rozkrádat cizí bohatství a na jeho úkor zalepit, ucpat své díry. Pokud se tak nestane, nevylučuji, že se pokusí přivést systém ke kolapsu, na který bude možné vše svést, nebo se, nedej bože, rozhodnou použít známou formuli “válka vše odepíše”.

Rusko si uvědomuje svou odpovědnost vůči mezinárodnímu společenství a udělá vše pro to, aby takové horké hlavy přivedlo k rozumu.

Je jasné, že současný neokoloniální model je z dlouhodobého hlediska odsouzen k zániku. Ale na druhou stranu, jeho skuteční páni se ho budou držet až do konce. Prostě nemají světu co nabídnout, kromě zachování stále stejného systému loupeží a vydírání.

Ve skutečnosti plivou na přirozené právo miliard lidí, většiny lidstva, na svobodu a spravedlnost, na to, aby si lidé sami rozhodovali o své budoucnosti. Nyní přešli k radikálnímu popírání morálky, náboženství a rodiny.

Odpovězme si na několik velmi jednoduchých otázek. Teď bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem řekl, a oslovit všechny občany země, nejen kolegy v sále, ale všechny ruské občany: Opravdu chceme, aby u nás, v Rusku, byl místo maminky a tatínka „ rodič číslo 1“, „číslo dva“, „číslo 3“ /už se tam úplně zbláznili!/ ? Opravdu chceme, aby se na našich školách už od nejnižších tříd vnucovaly dětem zvrácenosti, které vedou k degradaci a vymírání? Aby jim vtloukali do hlavy, že kromě žen a mužů údajně existují jakási jiná pohlaví a nabízeli jim operace na změnu pohlaví? Chceme opravdu toto všechno pro naši zemi a naše děti? Pro nás je to nepřijatelné, máme jinou, vlastní budoucnost.

Opakuji, diktatura západních elit je namířena proti všem společnostem, včetně samotných obyvatel západních zemí. Je to výzva pro všechny. Toto naprosté popření člověka, rozvrácení víry a tradičních hodnot, potlačení svobody nabývá rysů “náboženství naruby” – otevřeného satanismu. V Kázání na hoře Ježíš Kristus, když odsuzoval falešné proroky, řekl: “Po jejich ovoci poznáte je.“ A tyto jedovaté plody jsou již lidem zřejmé, a to nejen u nás, ale ve všech zemích, včetně mnoha lidí na Západě.

Svět vstoupil do období revolučních proměn, které jsou klíčové. Vznikají nová centra rozvoje, která představují většinu – většinu! – světového společenství a jsou připravena své zájmy nejen deklarovat, ale i hájit, a v multipolaritě spatřují příležitost k posílení své suverenity, a tím k získání skutečné svobody, historické perspektivy, práva na nezávislý, tvůrčí, svébytný rozvoj, na harmonický proces.

Po celém světě, včetně Evropy a Spojených států, jak jsem již řekl, máme mnoho podobně smýšlejících lidí a cítíme, vidíme jejich podporu. Osvobozovací, antikoloniální hnutí proti unipolární hegemonii se již rozvíjí v nejrozmanitějších zemích a společnostech. Jeho subjektivita se bude jen zvyšovat. Právě tato síla bude určovat budoucí geopolitickou realitu.

Vážení přátelé!

Dnes bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu především pro sebe, pro Rusko, za to, aby diktát, despocie byly navždy minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika založená na výjimečnosti kohokoli, na potlačování jiných kultur a národů je ze své podstaty zločinná, že musíme tuto hanebnou stránku uzavřít. Započatý rozpad západní hegemonie je nezvratný. A znovu opakuji: už to nebude jako dřív.

Bojiště, na něž nás osud a dějiny povolaly, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko. (Potlesk.  Za velké historické Rusko, za budoucí generace, za naše děti, vnuky a pravnuky. Musíme je chránit před zotročením, před zrůdnými experimenty, jejichž cílem je ochromení jejich myslí a duší.

Dnes bojujeme za to, aby už nikdy nikoho nenapadlo, že by Rusko, náš lid, náš jazyk, naše kultura mohly být odstraněny a vymazány z dějin. Dnes potřebujeme konsolidaci celé společnosti a tato soudržnost může být založena pouze na suverenitě, svobodě, tvořivosti a spravedlnosti. Naše hodnoty jsou lidskost, milosrdenství a soucit.

A na závěr bych rád uvedl slova pravého vlastence Ivana Alexandroviče Iljina: “Považuji-li za svou vlast Rusko, znamená to, že rusky miluji, rozjímám a myslím, že zpívám a mluvím rusky; že věřím v duchovní síly ruského lidu. Jeho duch je mým duchem, jeho osud je mým osudem, jeho utrpení je mým žalem, jeho rozkvět je mou radostí.”

Za těmito slovy se skrývá velká duchovní volba, kterou se řídilo po více než tisíc let ruské státnosti mnoho generací našich předků. Dnes jsme tuto volbu učinili my, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky, obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti. Rozhodli se být se svým národem, být se svou vlastí, prožívat její osud a vítězit spolu s ní.

S námi je pravda, s námi je Rusko!

Z ruštiny přeložila: PhDr. Jana Görčöšová

Úplné znění projevu Vladimira Putina z 30. září 2022 bylo zveřejněno: https://www.kp.ru/daily/27452.5/4655517/

5 2 hlasy
Hodnocení článku
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
eFPe
eFPe
před 1 rokem

Plnou hubu demokracie. Co víc je demokratičtějšího než referendum? Kdo se ptal lidí v NDR zda chtějí do NSR? Kdo se ptal lidí na rozdělení Československa? Rozdělili ji 2 lidé. Co Kosovo? Co katalánská referenda? Jsou to neuvěřitelní pokrytci. Dobrý projev. Evropa bude mít zanedlouho mnohem jiné starosti než demokratická práva… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem

Tak on si klidně ten diktátor vyhlašuje referenda ! Velmi nebezpečnej chlapík.

MUDr. Ivan David, CSc.
Admin
MUDr. Ivan David, CSc.
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

To je pravda, Američané se s tím tak nesrali. Bombardovali Srbsko, odtrhli Kosovo a vybudovali tam svoji druhou největší základnu v Evropě. Tak se to má správně dělat?

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  MUDr. Ivan David, CSc.

Pane doktore, to byl pokus o ironii. Asi jsem dal malej důraz na protimluv diktátor a referendum. Podle těch našich slavnejch hodnot jsme to dorajtovali tak daleko, že diktátor vyhlásí referendum a demokrat se referenda bojí. Orwell by to samozřejmě napsal lépe než já.

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

To víte v liberální totalitě je referendum něco nepřípustného nebo přání většiny lidí. Článek píše pravdu tak to zatím chodí na světě.

spartak
spartak
před 1 rokem

President Putin samozřejmě dobře popsal západní demokracii ,ale sám si vyživuje stejné páprdy neboli oligarchy. Líbí se mu lesk západu ,ale i bídy. Další vývoj bude zajímavé sledovat.

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

V televizi říkali, že svět tato nová ruská území neuzná. Tak ten ,,svět” bedlivě sledujme….