Kam odtéká naše bohatství (doplněno o polemickou odpověď!)

Nedávno jsem na jednom blogu připojil komentář k článku o inflaci. Článek a můj komentář zhodnotil jiný čtenář takto: „Pánové, píšete moudře, jenže nikdy jsem ekonomii moc nerozuměl. Takže přečetl a vzal na vědomí. Nemohu ani souhlasit ani nesouhlasit, nevím. Takže počkám, až se objeví článek, který budu schopen pochopit.“.

Tribut – daň Protektorovi za to, že nad námi panuje – vyobrazení nás vede do ranného středověku, ale pravidla tributu jak vidno platí i dnes

Ve svém komentáři jsem vyslovil a zdůvodnil svou tezi, proč jsem přesvědčen, že současná inflace je pečlivě naplánovaný a systematicky řízený projekt tributu. Tribut je majetkový odvod „věrnosti“ vazalské země panské zemi. Kníže Václav odváděl Němcům roční tribut 500 hřiven stříbra a 120 volů, jeho bratr Boleslav ho za to nechal roku 935 zabít.

Pokusím se proto svůj komentář k inflaci přeložit do řeči srozumitelné osobě průměrného rozumu. V dnešní rychlé době, kdy jsme zavalováni lavinami dez/informací, zásadně ochabla schopnost se déle soustředit na čtení nebo poslech, pochopit vyřčené a utvořit si vlastní názor. Žijeme v době beznázorové, všichni si jenom něco myslí a nikdo nic pořádně neví. V debatách diskutující zahajují argumentaci „Myslím, že…“ a končí konstatováním „vše je výsledkem náhodných střetů zájmů“. Skoro nikdo si netroufá znemožnit se jasným názorem, že věc se má tak a tak, protože A způsobuje B a to způsobuje C. Nejprve se znemožním textem původního komentáře:

Dovolím si polemizovat s Vaším pohledem na inflaci jako „přirozeně“ způsobenou růstem nákladů a příjmů. Nejprve uvedu předpoklady pro vyslovení mé teze záměrně vyvolané inflace:

  1. Inflace je forma daně – zvyšuje daňové odvody a relativně snižuje státní dluh.
  2. Úroková transmise bohatství – úroky přesouvají bohatství od dlužníků k věřitelům. Vyvolání inflace „ospravedlňuje“ úřední, netržní zvýšení úroku z úvěrů a tím zvyšuje úrokovou složku cen produktů a služeb, která plyne k vlastníkům bank.
  3. Cenová transmise peněz – nástroj odlivu peněz do zahraničí. Zvýšení cen způsobené přirážkou zahraničních obchodníků za nepotřebné zprostředkování produktů a služeb mezi vnitrostátním producentem a spotřebitelem odčerpává peníze z vnitrostátní produkce a spotřeby.
  4. Privatizace veřejných statků – veřejný statek je takovou komoditou, kterou se vyplatí „neziskově“ zajišťovat na statní úrovni, ekonomické teorie veřejný statek respektují, politická „elita“ nikoliv.
  5. EU institucí tributu – EU je poválečný projekt USA, který institucionalizoval odvody z „osvobozené“ západní Evropy, zejména z německého hospodářství, jehož je nyní ČR součástí.
  6. Stagnace cen energií – statistické údaje dokládají, že cca do roku 2020 ceny energií dlouhodobě stagnovaly a oproti příjmům relativní náklady firem a domácností na energie značně poklesly.

Pokud složím uvedených 6 kamínků do mozaiky, nezbývá mi než konstatovat, že současná inflace je záměrný a řízený proces, který prostřednictvím „tržních“ cen energií a jejich současného dluhového dotování státem přináší Německu tolik potřebnou spoluúčast ČR na tributu odváděném do USA. Ostatně růst státního dluhu zvyšuje dluhovou službu státu, která je rovněž příspěvkem na tomto tributu. Růst nákladů firem a domácností přes únosnou mez vytvoří příležitost k levnému nákupu cenných aktiv. O nákladové inflaci jako řízené přípravě výprodeje aktiv „bohatých“ občanů ČR hovoří i Vladimír Štěpán. Propočítávání rozpětí budoucího vývoje inflace považuji za jednání „pro stromy nevidí les“.

Neodvažuji se podceňovat čtenáře, že neznají nebo nedokáží dohledat význam slov jako transmise (přesun), komodita (obchodovatelné zboží), statek (cokoliv, co přináší užitek) apod. Pokusím se na analogii vysvětlit inflaci jako novodobou formu tributu tedy odtoku našeho bohatství z Česka. Představte si místo peněz vodu a místo účtů v bankách potoky a řeky. Voda také zavlažuje naši zemi a domovy stejně jako peníze. Pro lepší představivost se podívejte na následující obrázek. Šedé barvy znázorňují povodí, ze kterých odtéká voda do různých moří.

Výstřižek

Na obrázku je krásně vidět, jak z Moravy odtéká voda do rakousko-uherských zemí a z Čech do Němec. S penězi to historicky bylo na našem území velmi obdobné. Rod Lichtenštejnů získal po bitvě na Bílé hoře na Moravě obrovské majetky, prakticky polovinu Moravy. Loupež za bílého dne byla důsledně legalizována. Lichtenštejnové získali každý zabavený majetkový soubor za symbolickou cenu, často 1 zlatý. Nepřipomíná vám to velkou privatizaci, před kterou exsoudruh Dlouhý několikrát devalvoval korunu?

Co se vlastně změnilo z dob Rakouska-Uherska, kdy naše obě historické země byly jeho součástí? Vidím pouze dvě zásadní odlišnosti. Za prvé, chodíme do roboty pro Němce, kteří musí z něčeho platit Američanům za poválečnou ochranu svého hospodářství. Za druhé, a teď některé dost naštvu, země Moravská ztratila v roce 1918 svou autonomii, aby vše obstaral jen jeden protektor z Prahy. Vše ostatní je jako kdysi a tribut se odvádí všemi možnými způsoby, které obyvatelstvo ještě snese. Místo do Vídně se jezdí podávat hlášení do Berlína a Bruselu. Místo do Vatikánu se jezdí pro ideologická doporučení do Washingtonu.

Když si znovu přečtete text původního komentáře, je vám už srozumitelnější? Najde se novodobý odvážný kníže Boleslav, který nás zbaví novodobého knížete Václava? Novodobého nástupce toho svatého Václava, který je karmickým symbolem vazalství českého národa, a pod nímž se porobený lid symbolicky schází marně se vykřičet ze svého osudu.

Autor: Kopelman, zdroj: Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

***

a Vlkova odpověď:

Kopelmane, naše bohatství už dávno odteklo a s inflací to nemá nic společného

Jak víte z druhého paralelního článku Kopelman mne vyzval, abych se vyjádřil nikoliv k důsledkům, nýbrž příčinám současné brutální inflace. Soudí, že to je snazší. Protože důsledky prý kolem sebe vidíme.

Dovolím si tvrdit, že to je hrubý omyl. Ano, nějaké důsledky kolem sebe vidíme. Ale zatím jen některé. Ve stoupajících cenách všeho možného. Ale to ani zdaleka není všechno negativní, co s sebou inflace přináší. Občan vidí, že za nákup zaplatí o x procent více než minulý týden. Totéž na pumpě, když tankuje. O cenách energií netřeba mluvit.

Tohle všechno vidíme všichni. Ale ony zdražují i služby a to velmi. Jenže ty nepotřebujeme každý den! O to větší náraz nás čeká při střetnutí s realitou.

Já ovšem za nejhorší považuji dva fenomény inflace, skryté pod hladinou:

1- naprostou devastaci úspor obyvatelstva tím, že taje jejich kupní síla a není proti tom v podstatě žádná obrana, protože jsme v naprosto kuriózní situaci, kdy vlastně klesla cena veškerých myslitelných aktiv, které jste si v předinflační době mohli pořídit – valuty, zlato, akcie, začínají klesat nemovitosti. Jediné, co se SNAD drží jsou různá sběratelská aktiva /obrazy , vzácné mince, jedinečný alkohol, atd. atd. – ale kdo z nás tomuhle rozumí, aby do toho nastoupil?/ a určitě se jako protiinflační aktivum zúročila půda! Ať už pozemky stavební nebo hospodářské. Kvůli jejich neobnovitelnosti. Jinak jsme všichni, bez ohledu na to, v jaké formě držíme naše peníze, utrpěli nevratné ztráty. Už jste stačili oplakat celou 1/5 vašich úspor?

2- devastace sociálních služeb a transferů pro obyvatelstvo ze strany státu. Tady BUDE mít inflace v krátké budoucnosti zcela zničující dopady. Viz celkem TŘI úpravy důchodů v tomto roce a troufnu si předpovědět, že totéž nejspíš čeká státní rozpočet v roce 2023 a to už nemůže unést. Takže milí důchodci, uvidíte, co s námi Fiala, co nám nikdy nebude lhát a jeho Obludárium příští rok provede!!! Už proto, že v lednu si zvolíme nového nájemníka Hradu a pak další volby budou až někdy říjen – listopad 2024, takže vlastně dva roky volebního klidu, který papaláši určitě využijí, aby s občanem náležitě zametli, protože ten je bez šance jim to hned vrátit u volební urny.

Škrty nepochybně vedle důchodů čekají i zdravotní systém a třeba i školství. Inflace prostě ukrojí z veřejných výdajů. Prostě peníze nebudou, protože je jich na stejnou věc potřeba stále více. A odněkud se vzít musí. A určitě to nebude na úkor vyzbrojování a financování Ukrajiny a Ukrajinců /viz nejnověji projednávání záruky ze strany ČR za část bruselského úvěru pro Kyjev a Fialovo blábolení v Kyjevě o tom jak tu Ukrajinu vyfutrujeme zbraněmi a vystavíme úplně novou/ a už vůbec ne snad na úkor dodávek letadýlek, tančíků, dělíček a kdo ví čeho ještě pro naši operetní armádu! To jsou naprosto nezpochybnitelné priority údajně občanů České republiky.

Ještě přihodím jako nepominutelnou inkluzi ve školách a financování neziskovek typu Člověk v tísni a podobně. Tady se také rozhodně škrtat nebude. Ale důchody, školství jako celek, investice do dopravy a zdravotnictví? Tak tady příteli Kopelmane nám ukáží opravdu ostré škrty. Vlastně nanejvýš TUPÉ! Ovšem připouštím námitku, že by na ně došlo tak jak tak. Jenže inflace to všechno jednak urychlila, jednak jim v jejím jménu a boji proti ní umožní škrtat více a brutálněji, než by se odvážili za běžné situace.

A nyní se můžeme věnovat tomu, jak a proč inflace vznikla.

Rozhodně můžeme vyloučit inflaci jako důvod k transferu bohatství z ČR směrem někam ven. Tedy s jednou výjimkou, o níž Kosa už před časem psala – totiž, že naše inflace je živena posilujícím dolarem, který funguje jako světová krizová měna. A protože se v něm účtují celosvětově transakce s energiemi, surovinami a potravinami, pak celý svět doplácí na jeho dominanci a financuje americký blahobyt. Detaily v

Koordinovaná globální měnová akce a kdy přijde konec dolarového boomu

a

Rostoucí dolar a dolarové sazby hromadí jídlo v přístavech, svět zápasí s hladem

V těchto případech pak můžeme hovořit o tom, že díky inflaci naše, dodávám že zbytkové bohatství, odplouvá za hranice.

Ale jinak pokládám teorii o inflaci jako tributu nějakému zahraničí za zcela mylnou.

A to ze tří jednoduchých důvodů:

1- inflace je CELOSVĚTOVÝ fenomen. Dokázalo se jí zatím vyhnout jen pár zemí. Z těch důležitých je vlastně Čína a Japonsko. Potrefila i USA a závěrem tohoto týdne zjistíme, zda prohrála nebo neprohrála Bidenovi a jeho Demokratům volby. Tribut, takto viděno – nefunguje!

2- z ČR bohatství odplynulo už dávno a dávno, to podstatné a nějaké to nově vytvořené odplouvá a odplouvalo kontinuálně. Stačí si vzpomenout na privatizace. A to včetně rodinného stříbra! Tady jsme se sami zbavili svého majetku a to ve velkém! Nic jiného nám nezbylo. Porážka ve studené válce a následný rozpad východního ekonomického bloku učinil z ČR rozvojovou zemi. Bez kapitálu, funkčních a vybavených finančních systémů, takže abychom nezbankrotovali, nezbylo nám než vítat a vítat zahraniční investory, kteří si vybírali rozinky. Nevyčítám jim to, dělal bych na jejich místě totéž! Oni disponovali penězi, know how a přístupy na celosvětové trhy. My ničím z toho. Tehdy jsme za svou prohru ten tribut zaplatili. Ostatně bývalí Dederoni také. Nejsme v tom sami. A nedokázali jsme placení tributu z privatizací spojeným následně přerušit.

Co tím míním? Vyvádění zisků zahraničních investorů z ČR bez řádného zdanění. Klasicky a už nejméně 30 let obyčejné dividendy! Je jich vždycky nejméně za 300 miliard ročně. A stát inkasuje na daních NULU! Domácí investory ovšem zkasíruje 15% !!!! A to i na úrocích z vašeho termíňáku v bance. Tohle je tribut jak placení těmi voly za Václava. Respektive, dnes neplatíme voly, nýbrž jsme za voly! Ale ani tohle s inflací nijak nesouvisí.

3- inflace podkopává soudržnost a výkonnost státu a ohrožuje současné držitele moci! A to existenčně. Už proto nepřipadá v úvahu, aby inflace byla tributem.

Tudíž za sebe říkám — ta premisa je mylná.

Takže zbývá odpovědět, proč máme inflaci? Triviální pravicová odpověď zní – protože sociální stát!!! Jenže ono to tak triviální není. Konstatuji něco úplně jiného

– protože aktuální mocní chtěli/chtějí zůstat za každou cenu u koryt a protože si ekonomické elity osvojily velmi snadný a pro ně velmi příjemný byznysmodel – privatizaci zisků a socializaci ztrát.

Takhle to fungovalo za všech ekonomických krizí posledních 30 let. Nebudu popisovat všechny, soustředím se jen na poslední dvě, které si všichni pamatujeme:

 • finanční krize 2008/09
 • covid

Finanční krizi 2008/09 způsobily v podstatě podvodné machinace velkých amerických investičních bank, které v zájmu růstu zisků zcela rezignovaly na až primitivní řízení rizik při úvěrování nemovitostí a jediné, co s ním dělaly, bylo, že naprosto shnilé hypotéky míchaly do balíčku s těmi lepšími. Následoval efekt „bedny jablek“, kdy jedno zkažené jablko, není-li včas vyhozeno z bedny zdravých, vám je zkazí posléze úplně všechna. U těch hypotéčních balíčků se stalo totéž. Padli Lehmani a protože šlo o velkou světovou systémovou banku, finanční svět se otřásl v základech – vlády přispěchaly s balíky státních peněz na záchranu a to z peněz daňových poplatníků. A protože jich nevyhrabaly v kasách dost, masivně se zadlužily! Jenže ani to nestačilo! Takže tehdejší šéf FEDu Ben Bernanke vymyslel fígl – kvantitativní uvolňování. Jinak řečeno tisk peněz, za které nakupoval v podstatě bezcenný firemní a především bankovní šrot!! Tomu předcházelo Nixonovo zrušení zlatého standardu o 40 let dříve a záplava měny mohla volně proudit do světa.

Povedlo se tím zabránit rozvratu finančních systémů, ale současné peníze, bez vazby na reálné podkladové aktivum /zlato/ potřebuje ke své trochu správné existenci to, aby je kryla výroba reálných statků nebo dostupných služeb! A tady se peníze lily jen a pouze do bank a odtud šly do normálního oběhu! V gigantickém množství!

A protože se to „báječně“ osvědčilo – mocní zůstali u moci, lidé se nebouřili, takže pohoda klídek tabáček!

A přišel covid. Který ochromil celý svět. Zastavila se ekonomika v podstatě po celé planetě. Tohle by za normálních okolností vygenerovalo sotva představitelné sociální pnutí. Napříč planetou. Popravdě řečeno – přesně tohle jsem očekával, když se mne tenkrát na začátku covidu a lockdownů Roman Michelko v Trikoloře zeptal, jaké vidím ekonomické dopady. Odmítl jsem jakoukoliv odpověď, protože bych tenkrát vydal velmi temná proroctví. Až k drancování a těžkým nepokojům. A třeba zavedení vázaných vkladů, atd. atd. Nic z toho se nestalo a dnes bych, kdybych svoje úvahy pustil do éteru byl za totálního hlupáka. Píši o tom zcel a otevřeně, aniž bych musel. Chci být za hlupáka nyní? Ani nápad! Jen ukazuji, co by nás – planetárně, asi tak čekalo kdyby – západní vlády, poučeny předchozím „veleúspěchem“ nezopakovaly a nyní už kolektivně kvantitativní uvolňování napříč Evropou a Amerikou!

Doznávám, že jsem si nikdy nedokázal představit to bezbřehé lití prachů do ekonomik a veřejného prostoru!!! Stejně tak ne takovou zvrhlost jako pád úrokových sazeb na nulu nebo dokonce záporné úrokové sazby, kdy příjemce úvěru neplatil za půjčku úrok, ale navíc díky negativním sazbám nemusel ani splatit celou sumu, kterou si půjčil!

Zkráceně řečeno – svět se topil v levných penězích, které hledaly nějaké efektivní umístění!!! Tady je odpověď na to, proč se nafoukly akciové trhy nebo proč vyletěly měny typu Bitcoin někam k obloze, totéž nemovitosti a proč nyní zlato neplní svou funkci pojistky proti inflaci!!! Prostě všechno se dostalo do pozice TĚŽCE PŘEKOUPENO!! A to ještě dříve, než se inflace z trhů finančních a zajišťovacích produktů PŘELILA na segment běžných výrobků a služeb, tak jako to zažíváme dnes.

Papaláši, zejména ti úplně neschopní ukazují na Putina a válku na Ukrajinu. Kosa ve svých i převzatých článcích dokládala, že to jsou jen bezobsažné kecy a hloupé výmluvy!!! Inflace začala utíkat směrem vzhůru skoro rok před Ukrajinou. Jen si toho dlouho nikdo nevšímal a dokonce i světoví politikáři typu Biden nebo tzv. finančníci jako Lagardeová tvrdili, že jde o náhodný přechodný jev. Ti s úplně nejprázdnějšími makovicemi tvrdili, že za to může Babiš a Putin.

Nikoliv. Vše začalo zrušením Brettonwoodu. A reálně se nastartovalo v roce 2008a zpečetilo v létech 2020/21!!!!

Kvantitativní uvolňování + hloupost politických papalášů a neodpovědnost centrálních bankéřů je ta kouzelná formulka, která nás dostala do současné inflační pasti!

A pozor, oproti světu před 2008 je ten současný, myšleno západní neskutečně, nevratně a beznadějně PŘEDLUŽENÝ!!!!!

Státní intervence, vydané v podstatě na socializaci ztrát ekonomické sféry, dostaly západní svět na pokraj zhroucení finančních systémů. Mluví se o Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Řecku. Ale USA, kdyby nevlastnily dolar, by do této ligy předlužených patřily neoddiskutovatelně!!

Je naprosto zřejmé, že přijdou další velké krize. Netuším, z čeho je kdo poplatí. Ale vlády přišly o jakýkoliv hrací prostor!

Inflace to odhalila v plné nahotě!

A nikdo s tím nedokáže nic udělat. Vše by se vyhrotilo v zatím netušené míře a důsledcích, pokud by Putin zvítězil na Ukrajině! Jestliže prohraje, pak Západ získá významný časový prostor, protože bude zcela jednoznačně dominovat světu. A ta dominance umožní se zkonsolidovat na úkor jiných zemí. Zejména třetího světa. Ale není vyloučeno, že i takových jako je Česká republika.

Takhle to vidím s inflací a jejími příčinami já. Ale nikomu nic nevnucuji. Nicméně myšlenku na nějaký tribut ve smyslu, jak ho popisuje kolega Kopelman mi přijde zcela nedůvodná. Ale i tak je jasné, že Česká republika tribut svému protektorům platí. Jenže ne tak, jak si on myslí.

Autor: Petr Vlk, zdroj: Kosa zostra

Podpořte Novou republiku – číslo bankovního účtu: 2300 736 297 / 2010

3.8 4 hlasy
Hodnocení článku
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vachav
vachav
před 1 rokem

Spousta slov,pane autore!Jenomže jste zapoměl uvést primární příčínu všech těchto problémů,a tou je systém-parazitický a kontraproduktivní globální kapitalismus,který je bohužel ještě v “Česku” násoben historickou servilitou tohoto národa.

Kastelan
Kastelan
před 1 rokem

Skvělý článek! A výborně vysvětleno. Tohleby měli číst všichni studenti na školách povinně.

shoty
shoty
před 1 rokem

Ja som kedysi študoval za socializmu ekonómiu, ale toto tu nemá s ekonómiou nič spoločné. Burzy, QE,…je to casíno, pritom ekonomické procesy možno modelovať a ovládať celkom zložitými matematickými výpočtami. Nikto to nerobí, pretože na ekonóma sa tu hrá každý, kto “vyskladáva cenu” a ovláda základné aritmetické počty. Problém nás v týchto zemepisných šírkach… Číst vice »

maxim
maxim
před 1 rokem
Odpověď uživateli  shoty

Výborně Shoty, zákonitosti reálné ekonomie už před 150 lety popsal K.Marx v Kapitálu …
Současný Západní hospodářský systém svatého liberálního trhu je jenom selanka primitivních trhovců a falešných hazardních hráčů …

tomaskova
tomaskova
před 1 rokem
Odpověď uživateli  shoty

Konečně jste to pojmenoval naprosto přesně. Státnost jsme měli naposledy za Karla IV a i ta byla založená na toleranci okolních států. Pokaždé, když čtu, nebo slyším od pětikolky, jak jsme suverení a chce se mi blejt.

cablik
cablik
před 1 rokem

Skvěle paní premiérka Giorgia Meloni:

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE
https://pravyprostor.net/?p=151687

cablik
cablik
před 1 rokem

K tomu nejde nic jiného napsat vše odchází k západním protektorům kteří mají z ČR levnou montovnu a odbytiště druhořadého zboží a potravin.